ID článku: 890830 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru systému Windows pomáhá odstranit škodlivý software z počítačů se systémem Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows XP.

Společnost Microsoft každý měsíc vydává novou verzi tohoto nástroje. Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce.

Tento článek obsahuje informace o rozdílech mezi tímto nástrojem a antivirovým produktem, postup stažení a spuštění tohoto nástroje a informace o situaci, kdy nástroj nalezne v počítači škodlivý software. Část pro pokročilé uživatele obsahuje informace pro správce infrastruktury informačních technologií a další informace o správě a spouštění Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: V souladu se zásadami časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft nebude Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru (MSRT) po 13. červenci 2010 nabízen ani podporován pro systém Windows 2000. Toto datum se shoduje s datem ukončení fáze rozšířené podpory pro systém Windows 2000. Další informace o zásadách časově omezené podpory produktů naleznete na webu časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.

Další informace

Čím se Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru liší od antivirového produktu

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru nenahrazuje antivirový produkt. Tento nástroj je výhradně určen k odstranění škodlivého softwaru z již infikovaného počítače. Proto důrazně doporučujeme nainstalovat a používat aktuální antivirový produkt.

Toto jsou tři hlavní rozdíly mezi Nástrojem pro odstranění škodlivého softwaru a antivirovým produktem:
 • Nástroj odstraňuje škodlivý software z už napadeného počítače. Antivirové produkty brání spuštění škodlivého softwaru v počítači. Je mnohem lepší zabránit spuštění škodlivého softwaru v počítači, než tento škodlivý software odstraňovat následně až po napadení počítače.
 • Nástroj odstraňuje pouze určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Uvedené druhy nejčastěji rozšířeného škodlivého softwaru jsou pouze malou částí škodlivého softwaru, který v současnosti existuje.
 • Nástroj je určený k vyhledání a odstranění aktivního škodlivého softwaru. Aktivní škodlivý software je škodlivý software aktuálně spuštěný v počítači. Nástroj nedokáže odebrat škodlivý software, který právě neběží. Antivirový produkt však toto provést může.
Další informace o ochraně počítače naleznete na webu Centrum zabezpečení společnosti Microsoft.


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru je určen zejména pro vyhledání a odstranění škodlivého softwaru, například virů, červů či trojských koní. Nástroj neodstraňuje spyware. K vyhledání a odstranění spywaru však můžete použít program Microsoft Security Essentials.
Kliknutím sem můžete stáhnout program Microsoft Security Essentials.
Antivirový software není nutné po instalaci Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru vypnout ani odebrat. Pokud však některý z nejrozšířenějších škodlivých softwarů napadl váš počítač, může antivirový program tento škodlivý software zjistit a zabránit spuštěnému Nástroji pro odstranění škodlivého softwaru v přístupu k příslušnému souboru (a tak zabránit odebrání škodlivého softwaru). V takovém případě můžete škodlivý software odebrat pomocí antivirového programu.

Samotný Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru by neměl aktivovat antivirový program, protože neobsahuje žádné viry ani červy. Pokud však byl počítač napaden škodlivým softwarem před instalací aktuálního antivirového programu, nemusí antivirový program škodlivý software zjistit, dokud se nástroj pro odstranění nepokusí tento škodlivý software odebrat.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Stažení a spuštění Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru můžete stáhnout a nainstalovat, pokud používáte počítač se systémem Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 nebo Windows XP.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka:Nástroj nelze stáhnout a spustit v počítačích se systémem Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition nebo Microsoft Windows NT 4.0.

Nejjednodušším způsobem, kterým tento nástroj lze stáhnout a spustit, je zapnutí funkce Automatické aktualizace. Zapnutí funkce Automatické aktualizace zaručuje, že každý měsíc automaticky obdržíte novou verzi tohoto nástroje. Máte-li zapnuté Automatické aktualizace, už každý měsíc dostáváte nové verze tohoto nástroje. Pokud se nenajde žádná infekce, nástroj běží v tichém režimu. Pokud tedy nástroj neupozornil na infekci, nenašel se žádný škodlivý software vyžadující vaši pozornost.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka:Používáte-li počítač se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2), funkce Automatické aktualizace je zapnutá ve výchozím nastavení.

Nejste si jisti, zda je funkce Automatické aktualizace zapnutá? Chcete-li určit, zda je funkce Automatické aktualizace zapnutá, postupujte takto: Zapněte funkci Automatické aktualizace systému Windows. Chcete-li, abychom funkci Automatické aktualizace zapnuli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci Automatické aktualizace zapnout sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zapnutí funkce Automatické aktualizaceVypnutí funkce Automatické aktualizace
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50362
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50363


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li funkci automatické aktualizace zapnout sami, použijte jeden z následujících postupů (podle operačního systému):
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Operační systém počítačePostupujte takto:
Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Start
  , přejděte na Všechny programy a potom klikněte na tlačítko Windows Update.
 2. V levém podokně klikněte na Změnit nastavení.
 3. Kliknutím vyberte Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).
 4. V části Doporučené aktualizace kliknutím zaškrtněte pole Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace a potom klikněte na OK. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Přejděte ke kroku 3.
Windows Vista
 1. Klikněte na tlačítko Start
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Start
  , přejděte na Všechny programy a potom klikněte na tlačítko Windows Update.
 2. V levém podokně klikněte na Změnit nastavení.
 3. Kliknutím vyberte Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).
 4. V části Doporučené aktualizace kliknutím zaškrtněte pole Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout také doporučené aktualizace a potom klikněte na OK. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Přejděte ke kroku 3.
Windows XP a Windows Server 2003
 1. Klikněte na Start, na Ovládací panely a potom klikněte na Výkon a Údržba.
 2. Klikněte na položku Systém. Zobrazí se pole Vlastnosti systému.
 3. Klikněte na kartu Automatické aktualizace, kliknutím zaškrtněte pole Automaticky (doporučeno) a potom klikněte na OK.

Video: Zapnutí automatických aktualizací v systému Windows 7


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets video1
uuid=beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets video2


Stáhněte Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru. Je třeba přijmout licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Licenční podmínky se zobrazí pouze při prvním spuštění funkce Automatické aktualizace.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: Po přijetí jednorázových licenčních podmínek bude možné získávat nové verze Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru, i když k počítači nebudete přihlášeni pomocí účtu správce.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Když Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru nalezne škodlivý software

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru běží v tichém režimu. Bude-li v počítači nalezen škodlivý software, jakmile se příště přihlásíte k tomuto počítači jako správce, v oznamovací oblasti se zobrazí bublina s upozorněním.

Úplné prohledání

Pokud nástroj nalezne škodlivý software, budete pravděpodobně vyzváni k provedení úplného prohledání. Doporučujeme tuto kontrolu provést. Úplná kontrola provede nejprve rychlé vyhledání a následně úplnou kontrolu počítače, ať už byl při rychlém vyhledání odhalen škodlivý software či nikoli. Tato kontrola může trvat několik hodin, protože prohledává všechny pevné i vyměnitelné jednotky. Namapované síťové jednotky však prohledávány nebudou.

Odstranění škodlivých souborů

Pokud škodlivý software upravil (napadl) soubory na vašem počítači, zobrazí nástroj výzvu k odstranění škodlivého softwaru z příslušných souborů. Pokud škodlivý software změnil nastavení prohlížeče, domovská stránka se může automaticky změnit na stránku s pokyny, jak tato nastavení obnovit.

Můžete vyčistit konkrétní soubory nebo všechny napadené soubory, které nástroj najde. Uvědomte si, že během tohoto procesu může dojít k určité ztrátě dat. Také dejte pozor na to, že nástroj nemusí být schopen obnovit některé soubory do původního stavu před napadením.

Nástroj pro odebrání může požadovat restartování počítače, aby se dokončilo odebrání určitého škodlivého softwaru, nebo vás může vyzvat k provedení ručních kroků k dokončení odebrání škodlivého softwaru. K odebrání byste měli použít aktuální antivirový produkt.

Odeslání informací o napadení počítače společnosti Microsoft

Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru odešle společnosti Microsoft základní informace v případě, že nalezne škodlivý software nebo dojde k chybě v jeho činnosti. Tyto informace slouží ke sledování míry rozšíření jednotlivých virů. Spolu s tímto oznámením se neodesílají informace o uživateli nebo počítači, které by umožňovaly identifikaci uživatele.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Odebrání Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru nepoužívá instalační program. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru při spuštění obvykle vytvoří na kořenové jednotce počítače dočasný adresář s náhodným názvem. Tento adresář obsahuje několik souborů, mezi nimi i soubor Mrtstub.exe. Tato složka je většinou automaticky odstraněna po ukončení běhu nástroje nebo po příštím spuštění počítače. Někdy se však může stát, že složka není automaticky odstraněna. V těchto případech je možné složku odstranit ručně. Odstranění složky nebude mít žádný negativní vliv na počítač.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Získání podpory

Pomoc při ochraně počítače se systémem Windows před viry a malwarem: Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry
Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT: Stránka Security Troubleshooting and Support na webu TechNet
Pomoc s instalací aktualizací: Podpora pro službu Microsoft Update
Místní podpora v závislosti na vaší zemi: Mezinárodní podpora

Další informace pro pokročilé uživatele

Click here to show/hide solution

Vlastnosti

ID článku: 890830 - Poslední aktualizace: 8. září 2014 - Revize: 133.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Klíčová slova: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB890830

Dejte nám zpětnou vazbu