Show AlertBox
Hide AlertBox Alert Icon
  • Ngừng hỗ trợ sản phẩm Windows XP
    Đối với các sản phẩm Windows XP, Office 2003 và Internet Explorer 6, hỗ trợ kĩ thuật và các chương trình cập nhật tự động để bảo vệ máy tính của bạn sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014.
    Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp Windows của bạn lên phiên bản mới, nếu không máy tính của bạn có thể dễ bị tấn công bởi những nguy cơ về bảo mật và virus.
    Bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

    Liên hệ với chúng tôi hôm nay để biết thêm các chương trình khuyến mãi và được tư vấn về giấy phép & nâng cấp phần mềm.

Liên hệ với Microsoft

Làm cách nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Hỗ trợ Microsoft - trợ giúp về sản phẩm và dịch vụ

Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp
Duyệt lại lần sau cùng : 14 Tháng Tư 2014