Balíky Service Pack pre produkty spoločnosti Microsoft

Balíky SP pre Microsoft Windows, Office, Server a Internet Explorer. Poskytujú lepšie zabezpečenie, kompatibilitu programov, spoľahlivosť systému atď.

Zdroje dôležitých informácií

Začíname

Služba Microsoft Windows Update, ktorá sa nachádza v ponuke Štart, poskytuje aktualizácie softvéru a ovládačov a možnosti automatickej aktualizácie.

  • 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
  • 2. Kliknite na položku Všetky programy.
  • 3. Kliknite na položku Windows Update a aktualizujte systém podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie o službe Windows Update v systéme Windows 7

Ďalšie informácie o službe Windows Update v systéme Windows Vista

Ďalšie informácie o službe Windows Update v systéme Windows XP

Ďalšie informácie o aktualizáciách balíka Microsoft Office

Posledné hodnotenie : 28. augusta 2014