Tuotetuen elinkaari

Microsoftin tuotteiden elinkaarikäytännön ohje ja tuki. Service pack-, suojauspäivitys- ja yleisiä Mainstream- ja Extended-tuen tukiresursseja.

Elinkaarituen sivuston sisältö

Microsoftin elinkaaritukimenettely tarjoaa selkeät ja johdonmukaiset käytännöt tuotetuen saatavuudelle tuotteen julkaisusta sen elinkaaren loppuun saakka. Kun asiakkaat ymmärtävät, millaista tuotetukea heille on tarjolla, he saavat parhaimman hyödyn IT-panostuksistaan ja voivat suunnitella IT-järjestelmiensä hallintaa entistä paremmin.

Tuotteen elinkaaren haku

Jos tuotetta ei ole mainittu, katso elinkaaritiedot sivustoista Lisätuotteet ja/tai Vanhentuneet tuotteet.

Microsoft-tuotetuen elinkaarikäytäntö

Microsoft-tuotetuen elinkaarikäytäntö

Microsoft-tuotetuen elinkaarikäytäntö koskee useimpia vähittäismyynnissä olevia tuotteita, useimpia uusia markkinoille tulevia tuotteita sekä volyymikäyttöoikeussopimuksilla hankittavia tuotteita. Seuraavassa on tiedot Microsoftin nykyisistä käytännöistä, joiden vähimmäistukitasot ovat seuraavat:

 • 10 vuoden tuki (5 vuoden Mainstream-tukijakso ja 5 vuoden Extended-tukijakso) tuetulla Service Pack -tasolla kaikille yritys-, ohjelmistokehitys- ja työasemien käyttöjärjestelmätuotteille
 • 5 vuoden Mainstream-tukijakso tuetulla Service Pack -tasolla kuluttaja- ja multimediatuotteille
 • 4 vuoden Mainstream-tukijakso kuluttajalaitteistotuotteille.

Yritys-, ohjelmistonkehitys-, kuluttaja- ja multimediaohjelmistojen elinkaarituen vaiheet

 
Tuen tyyppi Mainstream-tukijakso Extended-tukijakso Itsepalveluna toimiva online-tuki
Tuotteen suunnittelun ja ominaisuuksien muuttamispyynnöt Saatavana Ei saatavana Online-sisällön, kuten Knowledge Base -tietokannan artikkelien, online-tuotetietojen ja online-tuen Webcast-lähetysten, ilmainen käyttö
Tietoturvapäivitykset Saatavana Saatavana
Muut, tietoturvaan liittymättömät Hotfix-korjaustiedostot Saatavana Saatavana vain, kun Extended Hotfix Support Agreement -tukisopimus on hankittu
Käyttöoikeuteen, käyttöoikeusohjelmaan2 ja muihin ilmaisiin tukiohjelmiin sisältyvä lisätuki1 Saatavana Ei saatavana
Maksullinen tuki (mukaan lukien tapauskohtainen Premier- ja Essential-tuki) Saatavana Saatavana
Saatavana Saatavana Ei saatavana Ei saatavana Saatavilla vain Extended Hotfix Support -tuella Saatavilla vain Extended Hotfix Support -tuella
Ei ole saatavilla työasemien käyttöjärjestelmiin perustuviin kuluttajatuotteisiin
*Huomioi seuraavat seikat: Microsoftin elinkaaritukikäytäntö ei koske kaikkia tuotteita. Voit etsiä tuotekohtaiset tuen alkamis- ja päättymispäivät elinkaarituen tuotetietokannasta.

1Tarkoittaa puhelin- ja online-tukea.
2 Esimerkiksi palvelintuotteiden Software Assurance -ohjelman kautta hankitut tukitapaukset.

Kuluttajalaitteiden elinkaarituen vaiheet


Tuen tyyppiMainstream-tukijaksoItsepalveluna toimiva online-tuki
Laitteiston korjausLaitteiston korjaus- ja vaihtopalvelut ja varaosatuki ovat saatavana koko elinkaarituen ajan. Palvelut ovat ilmaisia, jos tuotteen takuu on voimassa. Takuun päätyttyä palveluja voidaan ostaa tuotteelleOnline-sisällön, kuten Knowledge Base -tietokannan artikkelien, online-tuotetietojen ja online-tuen, ilmainen käyttö
Maksullinen tuki ja online-tukiSaatavana, tuesta voidaan periä maksuja, eri vaihtoehdot on kuvattu kohdassa puhelin- ja online-tuki
Ohjelmisto- ja suojauspäivityksetLaitteistoon upotettuihin ohjelmistoihin/laiteohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmään on saatavana päivityksiä (poikkeuksena Surface-laitteet, joihin sovelletaan laitteen käyttöjärjestelmän elinkaaritukikäytäntöä)  

Mainstream-tukijakso

Mainstream-tukijakso on tuotteen elinkaaritukikäytännön ensimmäinen vaihe.
Tuetulla Service Pack -tasolla Mainstream-tukijaksoon kuuluvat seuraavat tuen muodot:

 • Tapauskohtainen tuki (maksuton tapauskohtainen tuki, maksullinen tapauskohtainen tuki, tuntien perusteella veloitettava tuki sekä takuuvaateisiin liittyvä tuki)
 • Suojauspäivitystuki
 • Mahdollisuus pyytää muita kuin tietoturvaan liittyviä Hotfix-korjaustiedostoja
Huomioi myös seuraavat seikat:
 • Tiettyjen tuotteiden osalta näiden etujen saaminen voi edellyttää ylläpito-ohjelmaan rekisteröitymistä
Kuluttajalaitteistojen Mainstream-tukijaksoon kuuluvat seuraavat tuen muodot:
 • laitteiston korjaus tai vaihto ja varaosat
 • palvelut ovat ilmaiset tuotteille, joiden takuu on voimassa
 • takuun päätyttyä tukipalveluja voidaan ostaa
 • ohjelmisto- ja suojauspäivitykset.

Extended-tukijakso

Extended-tukijakso on Mainstream-tukijaksoa seuraava tukijakso yritys-, ohjelmistokehitys- ja työasemien käyttöjärjestelmätuotteissa.
Tuetulla Service Pack -tasolla Extended-tukijaksoon kuuluuvat seuraavat tuen muodot:

 • Maksullinen tuki
 • Suojauspäivitystuki ilman lisäkustannuksia
 • Muiden kuin tietoturvaan liittyvien Hotfix-korjaustiedostojen saaminen edellyttää Extended Hotfix Support Agreement -sopimuksen hankkimista (Hotfix-kohtaiset maksut ovat myös voimassa). Sopimusta ei ole saatavilla työasemien käyttöjärjestelmiin perustuviin kuluttajatuotteisiin. Lisätietoja on saatavilla täältä.
Huomioi myös seuraavat seikat:
 • Microsoft ei käsittele takuuajan tukeen, tuotemuutoksiin ja uusiin ominaisuuksiin liittyviä pyyntöjä Extended-tukijakson aikana.
 • Extended-tukea ei ole saatavilla kuluttaja-, kuluttajalaitteisto- ja multimediatuotteille
 • Tiettyjen tuotteiden osalta näiden etujen saaminen voi edellyttää ylläpito-ohjelmaan rekisteröitymistä

Itsepalveluna toimiva online-tuki

Itsepalveluna toimivaa online-tukea on tarjolla koko tuotteen elinkaaren ajan sekä vähintään 12 kuukauden ajan tuotteen tuen loppumisen jälkeen. Microsoftin online-muotoiset Knowledge Base -artikkelit, usein kysytyt kysymykset, vianmääritystyökalut ja muut resurssit toimitetaan auttamaan asiakkaita yleisten ongelmien ratkaisemisessa.

Huomioi myös seuraavat seikat:
 • Tiettyjen tuotteiden osalta näiden etujen saaminen voi edellyttää ylläpito-ohjelmaan rekisteröitymistä

Service Pack -tuki

Service Pack -tuki

Osana jatkuvaa pyrkimystään parantaa ohjelmistojaan Microsoft kehittää ja julkaisee päivityksiä ja korjaustiedostoja tunnettuihin ongelmiin. Usein nämä korjaustiedostot yhdistetään yhdeksi pakkaukseksi (joka tunnetaan nimellä service pack), jonka käyttäjät voivat asentaa. Ohjelmistoissa sekä Mainstream- että Extended-tukijakson täyden tuen saaminen edellyttää tuotteen tuettujen service pack -päivitysten asentamista (mukaan lukien suojaus- ja kesäaikapäivitykset).

Service Pack -tukikäytäntö

 • Kun uusi Service Pack -päivitys julkaistaan, Microsoft tarjoaa aikaisemmalle Service Pack -päivitykselle tukea joko 12 tai 24 kuukautta tuoteperheen mukaan (esimerkiksi Windows, Office, palvelimet tai sovelluskehitystyökalut).
 • Kun Service Pack -päivityksen tuki päättyy, Microsoft ei enää toimita siihen uusia suojauspäivityksiä, kesäaikapäivityksiä, hotfix-korjaustiedostoja tai muita päivityksiä. Saatavilla on rajoitettua tukea, kuten alla on esitetty.
 • Kun tuotteen tuki loppuu, loppuu myös kyseisen tuotteen kaikkien Service Pack -päivitysten tuki. Tuotteen tuen elinkaarikäytäntö syrjäyttää Service Pack -päivitysten tuen elinkaaren.
 • Service Pack -päivitysten tukielinkaari on yhtenäinen tuoteperheen sisällä.
 • Microsoft tiedottaa edellisen Service Pack -päivityksen tuen elinkaaresta aina julkaistessaan uuden Service Pack -päivityksen.
Asiakkaita kehotetaan hankkimaan tuettu Service Pack -päivitys, sillä tällä voidaan varmistaa, että tuotteesta on käytössä uusin ja turvallisin versio. Tukemattomia Service Pack -versioita käyttäville asiakkaille Microsoft tarjoaa rajoitettua vianmääritystukea seuraavasti:
 1. Microsoftin asiakaspalvelun ja tuen sekä Microsoftin hallittujen tukipalveluiden (muun muassa Premier-tuen) kautta on saatavilla rajoitetusti tukea yleisiin rikkoutumisongelmiin.
 2. Microsoftin tuotekehitysresursseja ei voi käyttää ja ongelmien tekninen kiertäminen voi olla rajoitettua tai mahdotonta.
 3. Jos tukitapauksen ratkaiseminen edellyttää eskalointia tuotekehitykseen lisäneuvojen antamista varten tai vaatii hotfix-korjauksen tai suojauspäivityksen, asiakkaita kehotetaan päivittämään ohjelmistonsa tuettuun Service Pack -päivitykseen.

Microsoft-tuoteperheiden ja kunkin tuoteperheen Service Pack -tuen kestojen taulukko on seuraava:

Tuoteperhe

12 kuukautta

24 kuukautta

Windows

Kyllä

Dynamics

Kyllä

Office

Kyllä

Palvelimet

Kyllä

Sovelluskehitystyökalut

Kyllä

Kuluttajaohjelmistot

Kyllä

Tämän tukikäytännön mukaan käyttäjät saavat Mainstream-tukijakson aikana käyttöönsä tuettujen Service Pack -päivitysten olemassa olevat Hotfix-korjaustiedostot. Lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus pyytää uusia Hotfix-korjaustiedostoja.

Service Pack -päivityksiä ei muuteta automaattisesti sisältämään Hotfix-korjaustiedostoja, jotka on kehitetty Service Pack -päivityksen julkaisun jälkeen. Vanhemmat Service Pack -päivitykset voidaan muuttaa sisältämään Hotfix-korjaustiedostoja, jotka on kehitetty Service Pack -päivitysten julkaisun jälkeen. Ota yhteyttä Microsoftiin ja pyydä muutosta.

Microsoft Security Response Centerin tietoturvatiedotteissa julkaistut suojauspäivitykset käydään läpi ja sisällytetään vain tuettuihin Service Pack -päivityksiin. Kesäaika- ja aikavyöhykepäivitykset sisältyvät vain täysin tuettuihin Service Pack -päivityksiin.

Microsoft kehottaa asiakkaitaan arvioimaan ja asentamaan uusimmat Service Pack -päivitykset ajoissa. Näin varmistat järjestelmäsi olevan ajan tasalla sekä uusimpien tietoturvapäivitysten suojaamana.

Tietoturvapäivitykset

Tietoturvapäivitykset

Microsoft on sitoutunut parantamaan tuotteidensa tietoturvaa. Tavoitteenamme on poistaa mahdolliset haavoittuvuudet kaikista tuotteistamme ennen niiden julkaisua. Trustworthy Computing (englanninkielinen sisältö) ‑tavoitteemme toteuttamisessa tämä on avainasemassa. Vaikka teemme parhaamme eliminoidaksemme ohjelmistojemme haavoittuvuudet niiden kehitysvaiheessa, ovat ohjelmistohaavoittuvuudet kuitenkin osa nykyaikaa. Siksi olemmekin valmiita reagoimaan haavoittuvuuksiin nopeasti, kun niitä tuotteistamme löydetään.

Tietoturvapäivityskäytäntö

Microsoft tarjoaa tietoturvapäivitystukea vähintään 10 vuoden ajan (Extended-tukijakson loppuun saakka) kaikille yritys-, ohjelmistokehittäjä- ja työasemien käyttöjärjestelmätuotteille. Tietoturvapäivitykset koskevat vain näiden tuotteiden tuettuja Service Pack -tasoja.

Microsoft tarjoaa suojauspäivitystukea koko Mainstream-tukijakson ajan kaikille kuluttaja- ja multimediatuotteille. Suojauspäivitykset koskevat vain näiden tuotteiden tuettuja Service Pack -tasoja.

 • Sekä Mainstream- että Extended-tukijaksojen tietoturvapäivitystuen jatkuminen koko tukijakson ajan edellyttää näiden tuotteiden tuettujen Service Pack -tasojen asentamista.
 • Tietoturvapäivitykset ovat saatavilla Windows Update ‑sivustossa Mainstream-tukijakson ajan sekä Extended-tukijakson ajan (mikäli tuotteelle tarjotaan Extended-tukea). Huomaa, että Microsoft Office 2000 on poikkeus teknisten rajoitustensa takia. Päivitykset ovat saatavilla vain Microsoft Download Centeristä tuen elinkaaren ajan.
 • Tietoturvan takaamiseksi Microsoft kehottaa asiakkaitaan asentamaan uusimmat tuotejulkaisut, tietoturvapäivitykset sekä Service Pack -päivitykset. Vanhemmat tuotteet, kuten Microsoft Windows NT 4.0, eivät välttämättä vastaa nykyajan vaativia tietoturvavaatimuksia. Microsoft ei voi tarjota tietoturvapäivityksiä vanhemmille tuotteilleen.

Kuluttajalaitteiden päivityksiä on saatavana Microsoftin laitteisiin upotettuihin ohjelmistoihin/laiteohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmään (poikkeuksena Surface-laitteet). Surface-laitteiden suojauspäivityksiin sovelletaan laitteen käyttöjärjestelmän elinkaaritukikäytäntöä.

Microsoftin Tietoturva ja yksityisyys -sivustossa on tietoja Microsoftin tietosuojakäytännöistä. Sivusto sisältää lisäksi uusimmat suojaustiedotteet, virusvaroitukset ja ladattavissa olevat suojauspäivitykset.

Tuotteen elinkaaren usein kysytyt kysymykset

Tuotteen elinkaaren usein kysytyt kysymykset

Näytä tuotteen elinkaaritukimenettelyn usein kysytyt kysymykset:

Verkkopalveluiden elinkaarikäytäntö

Microsoftin Online Services -tuen elinkaarikäytäntö

Yritysten ja sovelluskehittäjien Online Services -palvelut

Online Services -palvelut tarjoavat asiakkaille uusia tapoja muuttaa IT-ympäristöään. Nämä muutokset ovat usein yhä nopeampia ja edellyttävät, että asiakkaat ovat tietoisia pilvipohjaisen palvelunsa tulevista muutoksista.

Microsoft tiedostaa, että Online Services -palvelut ovat luonteeltaan entistä dynaamisempia, joten niiltä edellytetään yritysten joustavuuden parantamisen lisäksi myös elinkaarikäytäntöjä palvelun ennustettavuuden varmistamiseksi. Toimipisteissään käytettävien ohjelmistojensa tavallisen Microsoft-tuen elinkaarikäytännön tuntevat IT-organisaatiot huomaavat varmasti, että online-käytännöt takaavat Microsoftilta odotettavissa olevan yhtenäisen ja ennustettavan tuen elinkaarielämyksen.

Lisätietoja Microsoft Azure -pilvipalveluista on Microsoft Azure -pilvipalveluja käsittelevissä usein kysytyissä kysymyksissä (englanninkielinen sisältö).

Yritysten ja sovelluskehittäjien Online Services -palveluiden tuen elinkaarikäytäntö

Yritysten ja sovelluskehittäjien Online Services -käytännöllä on kolme tärkeää piirrettä:

Tuen saatavuus

 • Microsoftin tukipalvelut ovat käytettävissä niin kauan kuin asiakkaan Microsoftin kanssa solmima Online Services -käyttösopimus on voimassa.

Ilmoitukset

 • Microsoft ilmoittaa kaikista Microsoft Online Services -palveluihin "häiritsevistä muutoksista" vähintään 12 kuukautta ennakkoon, ennen kuin asiakkaan on hyväksyttävä muutokset, ellei toisin erikseen ilmoiteta.
  • Microsoft ilmoittaa muutoksista CRM Online -asiakkaille 6 kuukautta ennakkoon, lukuun ottamatta järjestelmävaatimukseen liittyvän tuen lopettamista, jolloin Microsoft noudattaa vakiomittaista 12 kuukauden ilmoituskäytäntöä.  Lisätietoja CRM Online -poikkeuksesta on online-käytäntöjä koskevissa usein kysytyissä kysymyksissä (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/fi).
 • "Häiritsevä muutos" tarkoittaa muutosta, jossa asiakasta tai järjestelmänvalvojaa edellytetään toimimaan, jotta normaali Online Services -toiminta ei heikkene.
 • Ilmoitusaika ei koske suojaukseen liittyviä muutoksia tai päivityksiä.

Palvelun jatkuminen ja siirtäminen

 • Microsoft ilmoittaa yritys- ja sovelluskehittäjäasiakkaille suunnattujen verkkopalveluiden lakkauttamisesta vähintään 12 kuukautta ennakkoon.
 • Microsoft säilyttää asiakkaiden tietoja vähintään 30 päivää helpottaakseen asiakkaiden siirtymis- tai uudistamistoimia ennen verkkopalveluiden käytöstä poistamista.

Tämän sivun tietoja koskee Microsoftin käytäntöjen vastuuvapauslauseke ja ilmoitus muutoksista (englanninkielinen sisältö). Voit tarkastella mahdollisia muutoksia palaamalla tälle sivustolle säännöllisesti.

Viimeisin tarkistus : 28. elokuuta 2014