Business critical ondersteuning buiten kantooruren

Per 13 maart 2006 heeft Microsoft aanpassingen doorgevoerd voor telefonische Professional incident ondersteuning voor IT-professionals en Enterprise developers. In onderstaande tabel wordt de nieuwe situatie weergegeven.

OndersteuningsniveauUren voor ondersteuningPrijs - professional incident via telefoon
Kantooruren
Alle severities
8:30 - 18:00
maandag tot en met vrijdag
? 299,-- (excl. BTW)
Buiten kantooruren
Business Critical severity
18:00 - 8:30
maandag tot en met vrijdag +
gehele zaterdag en zondag
? 598,-- (excl. BTW)
Openingstijden worden niet beïnvloed door feestdagen

Business critical ondersteuning buiten kantooruren is beschikbaar voor ? 598,-- (ecxcl. BTW) en is alléén bestemd voor 'business critical' kwesties. Business critical kwesties worden alsvolgt gedefinieerd:

Situaties waarbij een systeem-, netwerk-, server-, of critical program down situatie ontstaat die de productie of rentabiliteit van de klant ernstig in gevaar brengt.

Dit zijn kwesties met zware impact waarbij productie, operaties of ontwikkeling door gaan, maar welke binnen enkele dagen ernstig kunnen worden bëinvloed.

Microsoft zal ononderbroken inspanning leveren om het probleem 24 uur per dag op te lossen. Senior Microsoft managers worden ingeschakeld en de klant dient passende bronnen beschikbaar te stellen om een ononderbroken inspanning 24 uur per dag te waarborgen. Het management van de klant dient hiervan op de hoogte te zijn/te worden gebracht.

Ondersteuning buiten kantooruren wordt alléén geleverd voor business critical incidenten in de Engelse taal voor Engelstalige producten. Indien u ondersteuning wilt voor een product in de lokale taal, neemt u dan in overweging contact op te nemen met een lokale ondersteuningspartij.

Laatst bijgewerkt : donderdag 30 juli 2009