Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce

Wprowadzenie

Pliki cookie

to małe pliki tekstowe, które witryny sieci Web umieszczają na komputerze użytkownika i zapisują w nich informacje o nim i jego preferencjach. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort korzystania z Internetu, umożliwiając witrynom sieci Web poznanie preferencji użytkownika lub zwalniając użytkownika z konieczności logowania się przy każdym odwiedzeniu konkretnych witryn sieci Web. Niektóre pliki cookie mogą jednak zagrażać prywatności użytkownika, śledząc odwiedzane przez niego witryny. Pliki cookie przechowywane na komputerze można w dowolnej chwili usunąć. Można też zmienić ustawienia prywatności w ten sposób, aby zablokować witrynom sieci Web możliwość zapisywania plików cookie na komputerze.

Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić niektórym usługom w sieci Web poprawne działanie. Wyłączenie plików cookie nie sprawia, że jest się anonimowym ani że witryny sieci Web nie mogą śledzić aktywności w Internecie. Żądania HTTP nadal będą zawierać informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, wersja przeglądarki, system operacyjny i inne.

Kroki mające na celu zarządzanie plikami cookie różnią się w zależności od przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, należy skorzystać z zasobów na kartach po lewej stronie.

Internet Explorer

Zarządzanie plikami cookie w programie Internet Explorer 10

 • Otwórz program Internet Explorer na pulpicie.
 • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do samej góry, aby zablokować wszystkie pliki cookie, albo do samego dołu, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga Zablokowanie wszystkich plików cookie uniemożliwia dostęp do wielu witryn sieci Web. Lepszym wyborem może być jeden z następnych dwóch poziomów prywatności w programie Internet Explorer, Wysoki lub Średnio-wysoki. Ponadto można zablokować plik cookie konkretnej witryny, klikając przycisk Witryny na karcie Prywatność. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Internet Explorer.

Zarządzanie plikami cookie w programach Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9

 • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie, albo na sam dół, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Zarządzanie plikami cookie w programie Internet Explorer 7

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność.
 • Kliknij przycisk Zaawansowane.
 • Możesz teraz zaakceptować domyślny sposób zarządzania plikami cookie oparty na ustawieniu suwaka na karcie Prywatność. Aby samodzielnie określić, jak mają być obsługiwane pliki cookie, zaznacz pole wyboru Zastąp automatyczną obsługę plików cookie. Dla każdego typu plików cookie wybierz jedną z opcji: Zaakceptuj, Zablokuj lub Monituj.

Zarządzanie plikami cookie w programie Internet Explorer 6

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność.
 • Użyj suwaka ustawień prywatności, aby wybrać opcję Blokowanie wszystkich plików cookie lub Akceptowanie wszystkich plików cookie.

Inne przeglądarki

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie w innych przeglądarkach:

Ostatnia weryfikacja : 26 czerwca 2012