Správa súborov „cookie“ v prehľadávači

Úvod

Súbory „cookie“

sú malé textové súbory, pomocou ktorých webové lokality ukladajú v počítačoch informácie o používateľoch a ich preferenciách. Súbory „cookie“ môžu rozšíriť vaše možnosti pri prehľadávaní internetu tým, že umožňujú webovým lokalitám získať informácie o vašich preferenciách alebo vám pri opakovaných návštevách určitých webových lokalít uľahčia prihlasovanie. Niektoré súbory „cookie“ však tým, že sledujú navštívené webové lokality, môžu predstavovať riziko pre ochranu vašich osobných údajov. Súbory „cookie“ uložené v počítači môžete kedykoľvek odstrániť. Môžete tiež zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov tak, aby webové lokality súbory „cookie“ v počítači neukladali.

Zablokovanie súborov „cookie“ však môže spôsobiť, že niektoré webové služby nemusia fungovať správne. Zablokovanie súborov „cookie“ vám neposkytne anonymitu ani nezabráni webovým lokalitám v sledovaní vašich zvyklostí pri prehľadávaní. Požiadavky HTTP aj naďalej zahŕňajú informácie o tom, odkiaľ používateľ pochádza, napríklad adresu IP používateľa, verziu prehľadávača, operačný systém a ďalšie informácie.

Postup správy súborov „cookie“ závisí od prehľadávača. Informácie o správe súborov „cookie“ môžete vyhľadať pomocou kariet na ľavej strane.

Internet Explorer

Správa súborov „cookie“ v Internet Exploreri 10

 • Otvorte Internet Explorer v počítači.
 • Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom v časti Nastavenia posuňte posúvač celkom nahor, ak chcete všetky súbory „cookie“ zablokovať, alebo celkom nadol, ak chcete všetky súbory „cookie“ povoliť. Následne kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak zablokujete všetky súbory „cookie“, môžete stratiť prístup k mnohým webovým lokalitám. Vhodnejšími úrovňami ochrany osobných údajov v Internet Exploreri sú nasledujúce dve úrovne – Vysoká a Stredne vysoká. Súbory „cookie“ môžete tiež zablokovať iba pre konkrétnu lokalitu. Kliknite na položku Lokality na karte Ochrana osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre Internet Explorer.

Správa súborov „cookie“ v programoch Internet Explorer 8 a Internet Explorer 9

 • Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom v časti Nastavenia posuňte posúvač celkom nahor, ak chcete všetky súbory „cookie“ zablokovať, alebo celkom nadol, ak chcete všetky súbory „cookie“ povoliť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Správa súborov „cookie“ v programe Internet Explorer 7

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 • Kliknite na tlačidlo Spresniť.
 • Môžete prijať nastavenie správy súborov „cookie“, ktoré je predvolené posúvačom ochrany osobných údajov. Ak chcete riadiť spracovanie súborov „cookie“, začiarknite políčko Prepísať automatické spracovanie súboru „cookie“. Na základe typu súboru „cookie“ vyberte možnosť Prijať, Blokovať alebo Zobraziť výzvu.

Správa súborov „cookie“ v programe Internet Explorer 6

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 • Pomocou posúvača nastavenia ochrany osobných údajov vyberte možnosť Blokovať všetky súbory „cookie“ alebo Prijať všetky súbory „cookie“.

Iné prehľadávače

Ďalšie informácie o správe súborov „cookie“ v iných prehľadávačoch:

Posledné hodnotenie : 2. júla 2012