Търсене на информация за съобщение за грешка

  1. В полето по-долу въведете кода на грешката или текста й (не е необходимо да въвеждате пълното съобщение с кода на грешката).

    Например: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"

  2. Изберете елемент от списъка, съвпадащ с вашето съобщение за грешка.

Бележка Ако не сте открили статия за вашето съобщение за грешка, опитайте следното:
  • потърсете съобщението за грешка на друг език, най-вече на английски, с помощта на падащото меню по-долу.
  • Потърсете във форуми
  • Ако грешката е свързана с Windows или Microsoft Update, посетете нейния център за решения  • Последен преглед : 28 август 2014 г.