Potra?ite poruku o gre?ci

  1. U polje ispod otkucajte kôd ili tekst poruke o gre?ci (ne morate otkucati celu poruku sa kodom gre?ke).

    Primer: ?Neva?e?i format datoteke. (Gre?ka=8004022F)?

  2. Izaberite stavku sa liste koja odgovara va?oj poruci o gre?ci.

Napomena Ako niste prona?li ?lanak o poruci o gre?ci, poku?ajte slede?e:
  • potra?ite poruku o gre?ci na drugom jeziku, posebno na engleskom, pomo?u padaju?eg menija koji se nalazi ispod.
  • Pretra?ivanje foruma
  • Ako je gre?ka povezana sa lokacijama Windows ili Microsoft Update, posetite odgovaraju?i centar za re?enja  • Poslednji pregled : 28. avgust 2014.