ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  1. ในช่องด้านล่าง ให้พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้ตรงทั้งหมด

    ตัวอย่าง: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"

  2. เลือกรายการที่ตรงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณ ถ้าไม่พบข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณแสดงอยู่ คุณสามารถใช้ปุ่ม การค้นหาขั้นสูง ในแถบการนำทาง

เป็นตัวเลือก ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดในภาษาอื่น ให้เลือกภาษาจากรายการ
ตรวจทานล่าสุด : 17 กันยายน 2556