Vanliga frågor och svar om Microsoft Support Lifecycle-policyn

Tillbaka till startsidan för supportlivscykel

1. Vad är Support Lifecycle-policyn?

Microsofts Support Lifecycle-policy (MSL) standardiserar Microsofts supportprinciper för företags- och utvecklarprodukter, samt för konsument-, maskinvaru- och multimediaprodukter. Support Lifecycle-policyn presenterades ursprungligen den 15 oktober 2002. En uppdatering av Support Lifecycle-policyn trädde i kraft den 1 juni 2004. Support Lifecycle-policyn gäller de flesta företags- och utvecklarprodukter som omfattades av Mainstream Support den 1 juni 2004, och kommande produktversioner. Den nya Support Lifecycle-policyn omfattar:

Företags- och utvecklarprodukter

Microsoft ger minst 10 års support för företags- och utvecklarprodukter. Mainstream Support för företags- och utvecklarprodukter ges under 5 år eller 2 år efter att efterföljande produkt (N+1) har lanserats, beroende på vad som infaller först. Microsoft ger även Extended Support under 5 år efter Mainstream Support eller under 2 år efter att den andra efterföljande produkten (N+2) har lanserats, beroende på vad som infaller först. De flesta företags- och utvecklarprodukter får även minst 10 års självhjälpsupport online.

Konsument- och multimediaprodukter

Microsoft ger Mainstream Support antingen under minst 5 år från det datum då en produkt är tillgänglig för allmänheten, eller under 2 år efter att efterföljande produkt (N+1) har lanserats, beroende på vad som infaller först Extended Support erbjuds inte för konsument- och multimediaprodukter. Produkter som det släpps nya versioner av årligen, exempelvis Microsoft Streets & Trips, får Mainstream Support under minst 3 år från produktens tillgänglighetsdatum. De flesta produkterna får även minst 8 års självhjälpsupport online. Microsoft Xbox-spel ingår för närvarande inte i Support Lifecycle-policyn.

Du kan hitta supporttiden för din produkt på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

Konsumentmaskinvaruprodukter

Från och med den 26 oktober 2012 erbjuder Microsoft minst 4 års support för konsumentmaskinvaruprodukter från lanseringsdatumet då produkterna blev tillgängliga för allmänheten. Microsoft erbjuder inte Extended Support för konsumentmaskinvaruprodukter. Maskinvaruprodukter som lanserats före den 26 oktober 2012 omfattas inte av denna nya policy, utan skjuts upp till den ursprungliga tidslinjen för Support Lifecycle om inget annat anges.

Onlinetjänster

Microsoft meddelar minst 12 månader i förväg innan kunderna måste godkänna en ändring som har klassificerats som en "störande ändring". För CRM Online-kunder ger Microsoft 6 månaders avisering, förutom när supporten försvinner för ett underliggande systemkrav. I sådana fall följer Microsoft standardpolicyn med 12 månaders avisering.

2. Är denna policy global eller påverkar den endast amerikanska kunder?

MSL-policyn (Microsoft Support Lifecycle) är en världsomspännande policy. Microsoft inser dock att lokala lagar, marknadsförhållanden och supportkrav varierar i olika länder och inom olika branscher. Därför erbjuder Microsoft anpassad support som sträcker sig förbi Extended Support-fasen. Denna anpassade support kan omfatta understödd support och snabbkorrigeringssupport, och kan sträcka sig längre än 10 år från det datum då en produkt blir tillgänglig för allmänheten. Vissa Microsoft-partner erbjuder även support som sträcker sig förbi Extended Support-fasen. Kunder och partner kan kontakta sina kontoteam eller sina lokala Microsoft-representanter för mer information.

3. Vilken är skillnaden mellan Mainstream Support, Extended Support och självhjälpsupport online för programvaruprodukter?

Supporttyp

Fas för Mainstream Support

Fas för Extended Support

Avgiftsbelagd support (per tillfälle, per timme och andra varianter)

X

X

Säkerhetsuppdateringssupport

X

X

Snabbkorrigeringssupport som inte gäller säkerhetsfrågor

X

Kräver förlängt snabbkorrigeringsavtal, köpt inom 90 dagar efter att Mainstream-supporten upphörde.

Kostnadsfri support vid problem

X

 

Garantianspråk

X

 

Designändringar och funktionsbegäranden

X

 

Produktspecifik information som är tillgänglig online via Microsoft Knowledge Base.

X

X

Produktspecifik information som är tillgänglig via supportwebbplatsen på Microsoft Hjälp och support där du hittar svar på tekniska frågor.

X

X

Obs! En snabbkorrigering är en ändring av den kommersiellt tillgängliga programkoden för en Microsoft-produkt som hanterar specifika allvarliga problem.

4. Ger Microsoft support som sträcker sig förbi Extended Support-fasen?

Microsoft inser dock att lokala lagar, marknadsförhållanden och supportkrav varierar i olika länder och inom olika branscher. Därför erbjuder Microsoft anpassad support som sträcker sig förbi Extended Support-fasen. Denna anpassade support kan omfatta understödd support och snabbkorrigeringssupport, och kan sträcka sig längre än 10 år från det datum då en produkt blir tillgänglig för allmänheten. Vissa Microsoft-partner erbjuder även support som sträcker sig förbi Extended Support-fasen. Kunder och partner kan kontakta sina kontoteam eller sina lokala Microsoft-representanter för mer information.

5. Om mitt program i nuläget har support enligt Support Lifecycle-policyn, men mitt operativsystem saknar support, kan jag då fortfarande få support för programmet?

Om problemet är programspecifikt ger Microsoft support. Om problemet beror på en kombination av operativsystemet och programmet, ges ingen support för detta specifika problem.

6. Varför definierar ni Support Lifecycle-policyn?

Kunderna har bett Microsoft att vara konsekventa. Support Lifecycle-policyn skapar en tydlig och förutsägbar policy för produktsupportens varaktighet. Policyn hjälper kunder och partner hantera sina supportbehov. Policyn tillåter produktplanering och IT-planering i organisationer som bygger på kunskap om supporttiderna för Microsofts produkter.

7. Hur har Support Lifecycle-policyn tagits fram?

Microsoft förde ett nära samarbete med Microsofts produktteam, med kunder, partner, ledande analytiker och researchföretag för att fastställa tydliga och konsekventa principer.

8. Vilka produkter täcks av Support Lifecycle-policyn och när trädde de i kraft?

Support Lifecycle-policy trädde i kraft den 15 oktober 2002, och genomgick en större revision den 1 juni 2004. Revisionen av policyn täcker de flesta produkter som var tillgängliga via återförsäljare eller volymlicenser den 1 juni 2004, och de flesta kommande produktversioner. Du kan hitta information om när supporttiden för din produkt upphör och alternativ* för Extended Support på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

oktober 2012 införde Microsoft en livscykelpolicy för support på konsumentmaskinvara och i januari 2011 skapade Microsoft livscykelpolicyn för support för Online Services.

*Extended Support erbjuds inte för konsument-, konsumentmaskinvaru-, multimediaprodukter eller för Microsofts onlinetjänster.

9. Gäller samma supportlivscykel för alla produkter om jag har flera Microsoft-produkter?

De tidsperioder som gäller för Microsoft Support Lifecycle, gäller per produktfamilj för nya och kommande versioner av produkterna. För äldre versioner av Microsoft-produkter kan dock andra tidsperioder gälla. Därför är det viktigt att kontrollera exakta produktsupportdatum för din produkt. Det gör du genom att gå till webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

10. Vem kan få support under Extended Support-fasen?

Extended Support gäller för alla kunder*. Extended Support omfattar avgiftsbelagd support (support som är belagd med en avgift per timme eller per tillfälle), support med säkerhetsuppdateringar utan kostnad och avgiftsbelagd support med snabbkorrigeringar. För att erhålla support med snabbkorrigeringar, måste ett Extended Hotfix Support-kontrakt slutas inom 90 dagar efter att Mainstream Support upphört. (Kravet på 90 dagar upphör om en Software Assurance- eller Dynamics Business Ready Enhancement-plan har köpts för den aktuella produkten.) Microsoft accepterar inte någon begäran om garantisupport, designändringar eller nya funktioner under Extended Support-fasen.

*Extended Support erbjuds inte för konsument-, konsumentmaskinvaru-, multimediaprodukter eller för Microsofts onlinetjänster.

11. Vilka alternativ har jag om jag vill förlänga supporten efter att Microsofts erbjudanden om understödd och avgiftsbelagd support har upphört?

Microsoft har skapat en webbplats med en lista över de supportalternativ som är tillgängliga för Microsoft-produkter som inte längre omfattas av understödd support från Microsoft. Du hittar mer information på webbplatsen Retired Product Support Options (Engelska) (supportalternativ för produkter som inte längre finns i handeln).

12. Hur fungerar Support Lifecycle-policyn med Premier Support-avtal?

I Mainstream Support-fasen är fördelarna tillgängliga för alla kunder. Under Extended Support-fasen erbjuds avgiftsbelagd understödd support och support med säkerhetsuppdateringar. Ett Extended Hotfix Support-kontrakt krävs för support med snabbkorrigeringar. Kunder med befintliga Premier Support-kontrakt kan undersöka vilka alternativ som är möjliga för deras specifika förhållanden i samarbete med sin TAM (Technical Account Manager). Kunder som saknar supportkontrakt har möjlighet att delta i Extended Hotfix Support-programmet som kräver minimal kontohantering för snabbkorrigeringar.

13. Kan kunder utan Premier-avtal få ett Extended Hotfix Support-kontrakt för snabbkorrigeringar?

De kan kontakta sitt lokala Microsoft-försäljningskontor. Besök webbplatsen Microsoft Worldwide (Engelska), hitta ditt land och klicka på OK för att få information om hur du köper ett Extended Hotfix Support-kontrakt. Be att få tala med säljchefen för Premier-support.

14. Jag behöver inte snabbkorrigeringssupport, jag behöver bara telefonsupport under Extended Support-fasen. Måste jag ha ett Extended Hotfix Support-kontrakt?

Nej. Du kan köpa enbart telefonsupport under Extended Hotfix Support-fasen.

15. Hur påverkar Support Lifecycle-policyn Personal Support (telefon- och webbsupport som är anpassad för hemanvändare och kunder med hemmakontor)?

Under Mainstream Support-fasen har kunden samma supportalternativ som idag. Kunden hittar information om produktens livscykel på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller information om möjligheterna till Extended Support för produkten på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel). Om Extended Support erbjuds, kan kunden köpa endast telefonsupport eller ett Extended Hotfix Support-kontrakt.

16. Vad är Security Update-policyn?

Företags- och utvecklingsprogram

Säkerhetsuppdateringar erbjuds under hela Extended Support-fasen (5 års Mainstream Support plus 5 års Extended Support) utan extra kostnad för de flesta produkter. Under kvarvarande del av både Mainstream Support- och Extended Support-faserna är säkerhetsuppdateringar tillgängliga på webbplatsen Microsoft Update.

Konsument- och multimediaprodukter

Säkerhetsuppdateringar erbjuds under hela Mainstream Support-fasen.

Konsumentmaskinvaruprodukter

Säkerhetsuppdateringar erbjuds under hela Mainstream Support-fasen. De är tillgängliga för programvara/inbyggd programvara och operativsystem som är inbyggda i Microsoft-maskinvaran med undantag för Surface-enheter. Säkerhetsuppdateringar för Surface-enheter omfattas av Support Lifecycle-policyn för enhetens operativsystem.

17. Måste kunden ha Extended Hotfix Support-programmet för att få säkerhetsuppdateringar?

Nej. Om en säkerhetsuppdatering skapas görs den tillgänglig för alla kunder via den månatliga säkerhetsutgivningscykeln. Den regelbundna säkerhetsutgivningscykeln sker på den andra tisdagen i månaden.

18. Vilken policy gäller för Service Packs?

Microsoft Support Lifecycle-policyn kräver att det Service Pack som stöds för produkten är installerat för att det ska gå att få fortsatt support (inklusive säkerhetsuppdateringar).

Obs! Ny Support Lifecycle-policy för Service Pack från och med 13 april 2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Supportpolicy för Service Pack
 • När ett nytt Service Pack släpps tillhandahåller Microsoft 12 eller 24 månaders support för föregående Service Pack.
 • Supporten för föregående Service Pack sträcker sig över 12 eller 24 månader beroende på produktfamilj (till exempel, Windows, Office, servrar eller utvecklingsverktyg).
 • Supporten för Service Pack är densamma inom en produktfamilj.
 • Microsoft publicerar specifika supporttider för föregående Service Pack när ett nytt Service Pack släpps.
 • När supporten för ett Service Pack upphör tillhandahåller Microsoft inte längre nya säkerhetsuppdateringar, snabbkorrigeringar eller andra uppdateringar för Service Pack-versionen. Begränsad felsökning av vanliga problem är även fortsättningsvis tillgänglig enligt nedan.
 • När supporten för en produkt upphör, upphör också supporten för produktens Service Pack. Produktens supportlivscykel har företräde framför supportpolicyn för Service Pack.

Kunder uppmanas att använda ett Service Pack som omfattas av support för att vara säkra på att den senaste och mest säkra versionen av produkten är installerad. Microsoft erbjuder begränsad felsökning enligt nedan för kunder på Service Pack-versioner som saknar support:

 1. Begränsad support för vanliga problem tillhandahålls genom Microsofts kundtjänst och support, samt genom Microsoft-hanterade supportprogram (till exempel Premier Support).
 2. Det går inte att använda Microsofts produktutvecklingsresurser, och tekniska lösningar kan vara begränsade eller går inte att använda.
 3. Kunder ombes att uppgradera till ett Service Pack som stöds om eskalering till utveckling för vidare vägledning krävs för supporthändelsen, samt om en snabbkorrigering eller en säkerhetsuppdatering krävs för supporthändelsen.
 4. Här följer en översikt över Microsofts produktfamiljer och supporttiden för Service Pack för respektive produktfamilj:

  Produktfamilj

  12 månader

  24 månader

  Windows

  Ja

  Office

  Ja

  Servrar

  Ja

  Utvecklingsverktyg

  Ja

  Dynamics

  Ja

  Konsument, multimedia, spel

  Ja

Du hittar information om support för en produkt eller ett Service Pack på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (Välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (Index för supportlivscykel).

19. Hur länge kan jag använda Microsoft-program legalt sedan jag skaffat en licens för programmet? Påverkas giltighetstiden för min programvarulicens av Support Lifecycle-policyn?

Support Lifecycle-policyn påverkar inte hur länge du kan använda en produkt. Support Lifecycle-policyn anger hur länge Microsoft ger teknisk support för produkter.

20. Hur kan kunder och partner bedöma supporttiden för produkter som inte är tillgänglig ännu eller som fortfarande omfattas av Mainstream Support?

Support Lifecycle-policyn är utformad för att det ska vara enkelt att veta hur länge Microsoft ger support för en produkt. För företags- och utvecklarprodukter ger Microsoft minst 10 års support. Livscykeln består av 5 års Mainstream Support eller 2 år efter att efterföljande produkt (N+1) har lanserats, beroende på vad som infaller först, och 5 års Extended Support eller 2 år efter att den andra efterföljande produkten (N+2) har lanserats, beroende på vad som infaller först. För konsument- och multimediaprodukter ger Microsoft Mainstream Support under minst 5 år eller 2 år efter att efterföljande produkt (N+1) har lanserats, beroende på vad som infaller först. Produkter där nya versioner lanseras årligen får 3 års Mainstream Support. Extended Support erbjuds inte för konsument- och multimediaprodukter eller för produkter som det släpps nya versioner av årligen. Du kan hitta information om när supporttiden för din produkt upphör och alternativ* för Extended Support (vid tillgänglighet) på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

21. Måste jag ha installerat senaste Service Pack för att kunna använda säkerhetsrelaterade och icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar?

Snabbkorrigeringar måste installeras i det Service Pack som de är avsedda för. Microsoft skapar säkerhetsuppdateringar för Service Packs som har support om det är kommersiellt försvarbart, och säkerhetsuppdateringarna kan hämtas av alla kunder från webbplatsen Microsoft Security (Engelska). Du kan beställa en snabbkorrigering som inte är säkerhetsrelaterad för aktuellt Service Pack eller för föregående Service Pack (om det fortfarande har support).

22. Hur länge är säkerhetsuppdateringarna tillgängliga?

Microsoft tillhandahåller kostnadsfria säkerhetsuppdateringar för de flesta produkterna enligt följande:

 • Företags- och utvecklingsprogram

  Säkerhetsuppdateringar är tillgängliga på webbplatsen Windows Update för alla kunder under hela Extended Support-fasen utan extra kostnad för de flesta produkter. Denna fas består av fem års Mainstream Support plus fem års Extended Support. Säkerhetsuppdateringar gäller bara för de Service Pack som stöds för dessa produkter. Kunderna behöver inte registrera sig för ett Extended Supportkontrakt för att erhålla säkerhetsuppdateringar under Extended Support-fasen. Du hittar mer information om supporttiden för en specifik produkt på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

 • Konsument-, konsumentmaskinvaru- och multimediaprodukter

  För de flesta produkterna är kostnadsfria säkerhetsuppdateringar tillgängliga tills Mainstream Support-fasen upphör. Säkerhetsuppdateringar gäller bara för de Service Pack som stöds för programvaruprodukterna. Du hittar mer information om supporttiden för en specifik produkt på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

23. Vilken Support Lifecycle-policy gäller för "programtillägg"?

När du begär support för tillägg till produkter vars livscykel är avslutad, måste du ha ett gällande supportavtal för att få support för tillägget. Kontrollera därför de exakta datumen för produktsupport på webbplatsen Select a Product for Lifecycle Information (välj en produkt för livscykelinformation), där produkterna listas per produktfamilj, eller på webbplatsen Support Lifecycle Index (index för supportlivscykel).

24. Hur hanterar Microsoft ersättningsdelar, till exempel CD-skivor och manualer, som stöds av Lifecycle-policyn?

Microsoft hanterar ersättningsdelar, till exempel CD-skivor och manualer, enligt produktversion. Ersättningsdelar kommer att finnas till aktuell produktversion och en tidigare version (N-1).

25. Vilken Support Lifecycle gäller för produkter eller företag som Microsoft köper?

Produkter som lanserades innan anskaffningsdatumet täcks eventuellt inte av Support Lifecycle-policyn och det går eventuellt inte att få support för dem. I dessa fall kommer support påverkas av villkoren för det enskilda anskaffandet. Microsoft kommer att publicera slutdatumet för support för varje anskaffad produkt (när det finns ett sådant) på webbplatsen Support Lifecycle. För dessa poster representerar "startdatum för livscykeln" det datum då supporten börjar och "avsluta Mainstream-support" är supportperiodens sista datum för den anskaffade produkten. Microsoft Support Lifecycle-policyn tillämpas i allmänhet för nya programvaruversioner som lanseras av Microsoft efter köpet.

26. Vad är Support Lifecycle för FAST-produkter?

Support Lifecycle-policyn för FAST ger FAST-kunder riktlinjer om produktsupportens tillgänglighet. Mainstream-support och extended-support för FAST-produkter har utformats efter Microsofts Support Lifecycle-policy, men har ändrats särskilt för att bättre passa FAST-kunderna. Mainstream-support och extended-support är tillgängliga för kunder med ett aktuellt FAST-kontrakt för underhåll och support.

I mainstream-support ingår teknisk support under kontorstid via telefon eller e-post, tillgång till dygnet runt-support för Premium-kunder, tillgång till självbetjäningsportalen med Knowledge Base, produktdokumentation och biljettspårning, hämtningar av huvudversioner och programvaruuppdateringar, bland annat säkerhetskorrigeringar, uppdateringar och Service Packs.

I extended-support ingår samma alternativ som i mainstream-support, men i programvaruuppdateringarna ingår endast säkerhetskorrigeringar. Inga programvaruuppdateringar i form av uppdateringar eller Service Packs kommer att släppas för produkter med extended-support. FAST kommer inte att acceptera förfrågningar om designändringar eller nya funktioner under extended-supportfasen.

27. Vad är Support Lifecycle för delversioner av huvudprodukterna?

Delversioner följer samma Support Lifecycle som produkternas huvudversioner.

Ett exempel på detta är Windows Server 2012 R2 som har samma Mainstream-supportfas och Extended-supportfas som den överordnade produkten, Windows Server 2012. På samma sätt följer Dynamics AX 2012 R3 samma datum för Support Lifecycle som i den första versionen av Dynamics AX 2012.

Granskad senast : den 27 maj 2014