Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Microsoft

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Microsoft. Πληροφορίες για τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft, τη χρήση λογισμικού και τα δικαιώματα μεταβίβασης.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT FIX IT TOOLS

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς εταιρείες, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και σε εσάς. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς. Ισχύουν για το λογισμικό που αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα επί των οποίων το παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:

 • ενημερώσεις,


 • συμπληρώματα,


 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και


 • υπηρεσίες υποστήριξης
 • για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.

  ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MICROSOFT ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ "ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝ ΕΡΓΟ" ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MICROSOFT. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ.

  Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους παρόντες όρους. Εάν δεν αποδέχεσθε αυτούς τους όρους, μην εγκαταστήσετε το λογισμικό.

  Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και η χρήση ενός αντιγράφου λογισμικού στη συσκευή σας που εκτελεί.

  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Η Microsoft παρέχει με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει τις υπηρεσίες αυτές ανά πάσα στιγμή.

  3. ΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. . Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Αυτή η σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

  • η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του λογισμικού;


  • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό;


  • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτή τη σύμβαση ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό;


  • η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του;


  • η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού;


  • η μεταβίβαση του λογισμικού αυτής της σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο; ή


  • η χρήση του λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εμπορικού λογισμικού (commercial hosting).


  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του λογισμικού.

  5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.

  6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε το λογισμικό και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή προς δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται αυτή η μεταβίβαση εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα άδεια χρήσης από κοινού σε συσκευές.

  7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με τις εξαγωγές και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυν www.microsoft.com/exporting.

  8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", δεν έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης γι’ αυτό.

  9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Αυτή η σύμβαση καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

  10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

   a. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβαση, ανεξάρτητα από τις αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

   b. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε.

  11. ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Αυτή η σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.

  12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η άδεια χρήσης παρέχεται για το λογισμικό "ως έχει". εσείς έχετε την ευθύνη της χρήσης του. H Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις ή όρους. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή της χώρας σας, τα οποία η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει. Στην έκταση που επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, η Microsoft αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

  13. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως πέντε Δολάρια Η.Π.Α. Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση.

  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

  • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, υπηρεσίες, περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και


  • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.


  Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Τα ανωτέρω μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη.

  Τελευταία αναθεώρηση : Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013