การสนับสนุน Microsoft Outlook Express

รับความช่วยเหลือ Microsoft Outlook Express ศึกษาการนำเข้า ตั้งค่า ดาวน์โหลด ปรับปรุงและความปลอดภัย Outlook Express เปลี่ยนเป็น Windows Live Mail แล้ว

ทรัพยากรหลัก

ทรัพยากรหลัก

Windows Vista/Windows 7: Outlook Express อยู่ที่ไหน

Windows Mail
Outlook Express ถูกแทนที่ด้วย Windows Mail

ต้องการดาวน์โหลด Outlook Express ใช่หรือไม่
ใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชีในโปรแกรมเดียว —Hotmail, Gmail, Yahoo! และอีกมากมาย

รับ Windows Live Mail วันนี้!
ใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชีในโปรแกรมเดียว —Hotmail, Gmail, Yahoo! และอีกมากมาย

ทดลองใช้ศูนย์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อีเมล
อ่านปัญหายอดนิยม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหา

ความต้องการระบบของ Outlook Express
ในฐานะองค์ประกอบที่ติดตั้งไว้ของ Internet Explorer ทำให้ Outlook Express มีความต้องการเช่นเดียวกับ Internet Explorer

ตั้งค่า Outlook Express
ปฏิบัติตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าบัญชี Outlook Express เพื่อให้คุณสามารถเริ่มรับส่งข้อความอีเมล

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรับ Outlook Express และการตั้งค่า

ใช้ Outlook หรือ Outlook Express
ค้นหาความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express และการตัดสินใจว่าชนิดใดเหมาะกับคุณ

ตั้งค่า Outlook Express
ปฏิบัติตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าบัญชี Outlook Express เพื่อให้คุณสามารถเริ่มรับส่งข้อความอีเมล

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลใน Outlook Express
ศึกษาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลประเภทต่างๆ จากนั้นตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณใน Outlook Express

การใช้ Outlook Express กับที่อยู่อีเมลหลายที่อยู่ หลายบัญชี และหลายข้อมูลประจำตัว
ค้นหาวิธีใช้ตัวเลือกมากมายที่คุณมี ในการจัดการบัญชีอีเมลด้วย Outlook Express

การทำงานกับ Outlook Express

เขียนและส่งอีเมลด้วย Outlook Express
ศึกษาวิธีสร้างข้อความอีเมล แนบไฟล์ในข้อความ และส่งข้อความโดยใช้ Outlook Express

ตรวจสอบ ตอบกลับ และพิมพ์ข้อความอีเมล
ศึกษาวิธีตรวจหาข้อความอีเมลใหม่ และจากนั้นตอบกลับหรือพิมพ์ออกมา

การควบคุมอีเมลขยะใน Outlook Express
ศึกษายุทธศาสตร์พื้นฐานที่คุณสามารถใช้ควบคุมอีเมลขยะใน Outlook Express

การกำหนดรหัสผ่านที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นใน Outlook Express
ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือกรหัสผ่าน วิธีการกำหนดค่า Outlook Express ให้จดจำรหัสผ่าน และสิ่งที่ควรทำถ้า Outlook Express ไม่จดจำรหัสผ่าน

นำเข้ารายการเข้าสู่ Outlook Express
คุณสามารถใช้ Outlook Express เพื่อนำเข้ารายการ เช่น ข้อมูลสมุดที่อยู่ ข้อความ และการตั้งค่าบัญชีจากโปรแกรมอื่น รวมถึงไคลเอ็นต์อีเมลอื่นๆ

การแก้ไขปัญหา Outlook Express

การเชื่อมโยงหลายมิติไม่ทำงานใน Outlook Express หรือ Word
แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติใน Microsoft Outlook Express และใน Microsoft Word โดยอัตโนมัติ

ซ่อมแซม Outlook Express
ปฏิบัติตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเหล่านี้สำหรับการซ่อมแซมสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่คาดหมายใน Outlook Express

ภาพรวมของโปรแกรมปรับปรุงแบบรวมสำหรับ Outlook Express 6.0 SP1
บทความนี้อธิบายวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงแบบรวมสำหรับ Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1)

ดาวน์โหลดและโปรแกรมปรับปรุง

ดาวน์โหลดและโปรแกรมปรับปรุง

รับ Windows Live Mail วันนี้!
เข้าถึงบัญชีอีเมลหลายบัญชีได้ในโปรแกรมเดียว ดูว่ามีอะไรใหม่!

MS05-030: จุดอ่อนใน Outlook Express อาจอนุญาตให้มีการเรียกปฏิบัติการของรหัสจากระยะไกล
มีการเชื่อมโยงไปยังประกาศด้านการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวถึงปัญหาที่ผู้โจมตีอาจสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม เข้าถึงข้อมูล หรือสร้างบัญชีใหม่ที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้แบบเต็ม โปรแกรมปรับปรุงจะแก้ไขจุดอ่อนนี้

การตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลวเมื่อคุณใช้ Outlook หรือ Outlook Express เพื่อพยายามเข้าสู่ระบบเมลเซิร์ฟเวอร์แบบ HTTP ถ้าคุณใช้ Internet Explorer
อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหาเมื่อการตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ HTTP ใน Outlook หรือ Outlook Express เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8

คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงแบบรวมสำหรับ Outlook Express
Microsoft ได้ออกโปรแกรมปรับปรุงที่แก้ไขปัญหาหลายอย่างใน Outlook Express

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "c0000005 (การละเมิดการเข้าถึง)" เมื่อคุณตรวจการสะกดในข้อความอีเมลภาษาโปรตุเกส (บราซิล) ใน Outlook Express
แก้ไขปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "c0000005 (การละเมิดการเข้าถึง)" เมื่อคุณตรวจการสะกดในข้อความอีเมลภาษาโปรตุเกส (บราซิล) ใน Outlook Express คุณสามารถติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อขอรับการแก้ไขด่วน

Outlook Express 6.0 หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลของคุณ
อธิบายปัญหาที่Outlook Express 6.0 หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลของคุณ

ใน Outlook Express 6.0 ชื่อบัญชีเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นปรากฏในส่วนหัวของข้อความตอบกลับในชุดข้อความอีเมล
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามตอบกลับชุดข้อความอีเมลใน Microsoft Outlook Express 6.0 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่แก้ไขปัญหา

ที่อยู่อีเมลหรือชื่อที่แสดงไม่ถูกต้องเมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล POP3 ใน Outlook Express 6.0 หรือใน Outlook 2003
อธิบายปัญหาที่คุณไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลเมื่อคุณคลิก ตอบกลับ ใน Outlook Express 6.0 หรือใน Outlook 2003

ความปลอดภัยและสิทธิ์ส่วนบุคคล

ความปลอดภัยและสิทธิ์ส่วนบุคคล

ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านไวรัสและความปลอดภัย
เข้าสู่ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านไวรัสและความปลอดภัยเพื่อรับคำตอบเกี่ยวกับคำถามทั่วไป และการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใช้การปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ใน Outlook Express
เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าใหม่เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่สร้างความไม่พึงพอใจในอีเมล ลดปริมาณอีเมลขยะที่คุณได้รับ และลดความเสี่ยงที่จะได้รับเนื้อหาที่เป็นอันตรายผ่านทางอีเมล

Microsoft Security Center
สำหรับคุณลักษณะใหม่ล่าสุดในการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการสนับสนุน

การสนับสนุนด้วยตนเอง

รับความช่วยเหลือใน Answers
ติดต่อกับคนอื่นเกี่ยวกับ Outlook Express

ค้นหาในฐานข้อมูลความรู้

Outlook Express ใน TechNet
รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Express

การสนับสนุนรายกรณีที่มีค่าบริการ
ถ้าต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนของ Microsoft ทางอีเมล ให้คลิกที่ผลิตภัณฑ์และรุ่นด้านล่างที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

Outlook Express 6.0

ระยะเวลาการสนับสนุน

ระยะเวลาการสนับสนุน

ดูข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุน

เพจนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
เข้าสู่เพจนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนเพื่อดูหลักเกณฑ์ของ Microsoft สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นับจากเผยแพร่จนสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Outlook Express

Outlook Express 6.0

ตรวจทานล่าสุด : 25 มกราคม 2556