„Microsoft“ produkt? pakeitim? paketai

?Microsoft Windows?, ?Office?, ?Server? ir ?Internet Explorer? pakeitim? paketai pagerina saug?, program? suderinamum? ir sistemos patikimum?.

Pagrindiniai i?tekliai

Darbo prad?ia

?Microsoft? ?Windows Update? atnaujinimai meniu ?Start? (prad?ti) leid?ia atnaujinti programin? ?rang? ir tvarkykles bei rinktis automatines atnaujinimo parinktis.

  • 1. Spustel?kite Start (prad?ti).
  • 2. Spustel?kite All Programs (visos programos).
  • 3. Spustel?kite Windows Update (?Windows? atnaujinimai) ir vykdykite instrukcijas, kaip atnaujinti sistem?.

Su?inokite daugiau apie ?Windows Update? sistemai ?Windows 7?

Su?inokite daugiau apie ?Windows Update? sistemai ?Windows Vista?

Su?inokite daugiau apie ?Windows Update? sistemai ?Windows XP?

Su?inokite daugiau apie atnaujinimus, skirtus ?Microsoft Office?

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. bir?elio 12 d.