Servisni paketi za Microsoft proizvode

Servisni paketi za Microsoft Windows, Office, Server, Internet Explorer. SP pru?a dodatnu bezbednost, kompatibilnost programa, pouzdanost sistema itd.

Klju?ni resursi

Prvi koraci

Microsoft usluga ?A?uriranje Windowsa? u ?Start? meniju pru?a softverske ispravke i upravlja?ke programe i obezbe?uje opcije automatskog a?uriranja.

  1. Kliknite na dugme Start.
  2. Izaberite stavku Svi programi.
  3. Izaberite stavku A?uriranje Windowsa i sledite odzive da biste a?urirali svoj sistem.

Saznajte vi?e o usluzi ?A?uriranje Windowsa? u operativnom sistemu Windows 7

Saznajte vi?e o usluzi ?A?uriranje Windowsa? u operativnom sistemu Windows Vista

Saznajte vi?e o usluzi ?A?uriranje Windowsa? u operativnom sistemu Windows XP

Saznajte vi?e o ispravkama za Microsoft Office

Office

Proizvodi za poslovna re?enja

Poslednji pregled : 12. jun 2014.