Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

Service Packs สำหรับ Microsoft Windows, Office, Server และ Internet Explorer SP จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความเข้ากันได้ ความเชื่อถือได้ และอีกมากมาย

ทรัพยากรหลัก

การเริ่มต้นใช้งาน

Microsoft Windows Update บนเมนูเริ่ม จะให้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุม และให้ตัวเลือกในการปรับปรุงอัตโนมัติ

  1. คลิก เริ่ม
  2. คลิก All Programs
  3. คลิก Windows Update จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อให้ระบบของคุณเป็นปัจจุบัน

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ใน Windows 7

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ใน Windows Vista

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ใน Windows XP

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office

Office

Microsoft Office

Service Pack

Office 2010

Office XP

Office 2007

Office 2003

Office 2000

โปรแกรมปรับปรุงเพิ่มเติม

Office ทุกรุ่น

ตรวจทานล่าสุด : 25 มกราคม 2556