Решаване на проблеми в Microsoft Windows Update

Как да поддържате Windows актуален и да коригирате грешки и проблеми в Windows Update. Самостоятелно решаване на проблема или помощ от общността

Да намеря сам

Решете моя проблем

Използвайте нашето автоматизирано отстраняване на неизправности в Windows Update

Тази програма за отстраняване на неизправности автоматично ще открие и отстрани проблемите в Windows Update.

Да намеря сам

Попитайте общността

Попитайте общността на Microsoft

Въведете въпроса си в полето за търсене по-долу. Ще ви покажем списък с нишки, свързани с вашия въпрос. Това отговаря ли на въпроса ви? Можете да създадете нова нишка – инженерите по поддръжката, най-ценните професионалисти на Microsoft (MVP) и други участници в общността са готови да ви помогнат. Повече информация за общността на Microsoft (Англ.)

Получете помощ на живо

Получете помощ на живо

Професионалистите от поддръжката на Microsoft са готови да ви съдействат при отстраняването на неизправности във връзка със:

  • съдържанието на страницата на Windows Update
  • навигацията до уеб сайта на Windows Update
  • съобщенията за грешка в Windows Update
  • изтегляне на актуализациите.

Получете помощ на живо

Всички други искания за поддръжка на живо, включително поддръжка по време на инсталиране на сървъри и свързване на компютри към домейна, се отнасят за конкретни продукти и се предлагат посредством Професионална поддръжка.

Последен преглед : 18 октомври 2013 г.