วางตาราง Microsoft โครงการใน Microsoft Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 100647 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากตาราง Microsoft โครงการ (แผ่นงาน แผ่นงานของทรัพยากร และอื่น ๆ) และวางข้อมูลนี้ไปยังคลิปบอร์ด จะถูกจัดรูปแบบในคอลัมน์ที่กำหนดเขตแท็บ

ในขณะที่คุณสามารถวางข้อมูลนี้ลงในกระดาษคำนวณ และกำหนดให้โปรแกรมปรากฏอย่างสม่ำเสมอฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งสำหรับแต่ละเซลล์ นั้นอาจปรากฏเพี้ยนเมื่อคุณวางลงใน Microsoft Word

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการให้คอลัมน์ปกติใน Microsoft Word ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • การตั้งค่าแท็บเพื่อรองรับรายการข้อมูลที่ยาวนานที่สุดในแต่ละเขตข้อมูล

  หรือ
 • ใช้คุณลักษณะตารางใน Microsoft Word เพื่อวางข้อมูลลงในตาราง และตารางที่ มีความกว้างของคอลัมน์ที่ต้องการจัดรูปแบบ
หมายเหตุ:: เชื่อมโยงกับฟิลด์ใน Microsoft Word ไม่สามารถถูกคั่นผ่านหลายเซลล์ในตาราง ถือว่าเป็นเอนทิตีเดียว พวกเขาสามารถ เป็นอย่างไรก็ตาม การจัดตำแหน่ง ด้วยแท็บหยุดได้

การตั้งค่าแท็บ

เมื่อต้องการตั้งค่าแท็บใน Microsoft Word ทำต่อไปนี้:
 1. เลือกข้อมูลที่วางไว้ใน Microsoft Word จากโครงการของ Microsoft
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกแท็บ.
 3. ตั้งค่าแท็บหยุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ดังนั้นขนาดของแท็บมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับความยาวของข้อมูลที่วางอยู่

  หมายเหตุ:ค่าขนาดของแท็บเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่คุณกำลังใช้อยู่
 4. คลิกตกลง.
แท็บหยุดเริ่มต้นถูกแทน และคอลัมน์อยู่ในขณะนี้อย่างสม่ำเสมอ spaced

การแทรกข้อมูลไปเป็นตาราง

 1. เลือกข้อมูลที่วางไว้ใน Microsoft Word จากโครงการของ Microsoft
 2. ในการตาราง:เมนู คลิกการแปลงแล้ว คลิกข้อความเป็นตาราง.
 3. ภายใต้แยกข้อความที่คลิกแท็บแล้ว คลิกตกลง.
คอลัมน์อยู่ในขณะนี้อย่างสม่ำเสมอ spaced คุณอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนบางค่าเหล่านี้จนกว่าความกว้างของคอลัมน์นั้นกว้างพอเพื่อรองรับเนื้อหาของเซลล์ในตาราง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 100647 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Macintosh
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
Keywords: 
kbbug kbinterop kbpending kbmt KB100647 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:100647

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com