ตัวแปรสภาพแวดล้อมใน Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 100843 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

มีสามระดับของตัวแปรของสภาพแวดล้อมใน Microsoft Windows NT ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ และตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีการตั้งค่าในไฟล์ AUTOEXEC.BAT มียังบางตัวแปรสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ที่ล็อกอิน บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้::

 • ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ
 • ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
 • ตัวแปรสภาพแวดล้อม AUTOEXEC.BAT
 • วิธีการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม
 • วิธีสร้างเส้นทาง
 • การเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดยใช้'แผงควบคุม'

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ

ตัวแปรสภาพแวดล้อมระบบสามารถดูได้จาก'แผงควบคุม' โดยการเลือกไอคอนระบบ ตัวแปรเหล่านี้เสมอกำหนดไม่ว่าผู้เข้าสู่ระบบ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้ใด ๆ

มีตัวแปรสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติมบางอย่างที่มีการตั้งค่าเมื่อล็อกผู้ใช้บนที่ไม่ปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบของระบบ:

  USERNAME
  USERDOMAIN
  NTVERSION (not available in Windows NT 4.0 anymore)
  WINDIR
  OS
  PROCESSOR_ARCHITECTURE
		
ค่า: 86 x, MIPS หรือ ALPHA
  PROCESSOR_LEVEL
		
ค่า x 86:3, 4, 5 ค่า MIPS: 3000, 4000 ค่าสำหรับ ALPHA: 21064
  HOMEPATH
  HOMEDRIVE
  HOMESHARE
		
สภาพแวดล้อมสามเหล่านี้ได้รับการกำหนดตัวแปรขึ้นอยู่กับค่าของไดเรกทอรีภายในบ้าน ไดเรกทอรีภายในบ้านของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในตัวจัดการผู้ใช้ (คุณสมบัติและเลือกส่วนกำหนดค่า) ถ้าโฮมไดเรกทอรีแบบแผนการหลากหลายตั้งชื่อคิด (UNC) ที่ใช้ จากนั้นจะมีค่าต่อไปนี้:

HOMESHARE = \\ <server name=""> \ <share name=""> HOMEPATH = \ <path> HOMEDRIVE = <drive letter="">: </drive> </path> </share> </server>


ถ้าโฮมไดเรกทอรีเป็นเส้นทางภายในเครื่องเช่น c:\nt แล้วพวกเขาจะมีลักษณะดังนี้:

HOMEDRIVE = c: HOMESHARE = HOMEPATH = \nt


ทั้งหมดที่อยู่เหนือตัวแปรสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ และดังนั้น อาจจะใช้ในการล็อกในสคริปต์

ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้สามารถดูได้จาก'แผงควบคุม'เช่นเดียวกัน ผู้ใช้อาจเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมในตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้สำหรับเขตข้อมูลผู้ใช้ ตัวแปรเหล่านี้มีน้ำหนักผ่านระบบตัวแปรสภาพแวดล้อม เส้นทางของผู้ใช้ถูกผนวกเข้ากับเส้นทางของระบบ

ตัวแปรสภาพแวดล้อม AUTOEXEC.BAT

ตัวแปรสภาพแวดล้อมทั้งหมดและเส้นทางที่กำหนดในแฟ้ม AUTOEXEC.BAT จะใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม Windows NT เส้นทางใด ๆ ในแฟ้ม AUTOEXEC.BAT จะผนวกไปยังเส้นทางของระบบ

วิธีการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม

ตัวแปรสภาพแวดล้อมถูกตั้งค่าลำดับต่อไปนี้:

 • ตัวแปรของระบบ
 • ตัวแปร AUTOEXEC.BAT
 • ตัวแปรของผู้ใช้

วิธีสร้างเส้นทาง

เส้นทางถูกสร้างจากเส้นทางระบบ ซึ่งคุณสามารถดูได้ในฟิลด์ตัวแปรของสภาพแวดล้อมระบบในกล่องโต้ตอบของระบบ เส้นทางของผู้ใช้ถูกผนวกเข้ากับเส้นทางของระบบ จากนั้น ผนวกเส้นทางจากแฟ้ม AUTOEXEC.BAT

หมายเหตุ: ตัวแปรสภาพแวดล้อมแบบ LibPath และ Os2LibPath ถูกสร้างด้วยวิธีเดียวกัน (เส้นทางระบบ + พาธของผู้ใช้ + พาธ AUTOEXEC.BAT)

การเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดยใช้'แผงควบคุม'

ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้สามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจาก'แผงควบคุม' ไม่จำเป็นในการรีหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงมีผลทันทีหลังจากการออกจากกล่องโต้ตอบของระบบ

โปรแกรมประยุกต์ต่อไปที่คุณเริ่มการทำงานจะใช้การตั้งค่าใหม่ โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดอื่น ๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการทำงานจะไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 100843 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbmt KB100843 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:100843

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com