วิธีการใช้ดิสก์เริ่มระบบของ Windows เพื่อป้องกันการล้มเหลวในการเริ่มระบบใน Windows 2000 หรือ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 101668 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314079.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อมีการติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่มี Intel x 86-ตัวประมวลผลที่ตามและระเบียนสำหรับบูตสำหรับพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่หรือแฟ้มที่จำเป็นต้องเริ่มระบบ Windows จะเสียหาย คุณไม่สามารถเริ่มระบบ Windows หรือระบบปฏิบัติการอื่นใด ๆ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันการสถานการณ์เช่นนี้ สร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows เมื่อคุณติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ ดิสก์นี้จะแตกต่างจากดิสก์เริ่มระบบของ MS-DOS ได้เนื่องจากไม่พอดีกับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดบนดิสก์หนึ่งเป็นสามารถ MS-DOS แผ่นดิสก์สำหรับเริ่มระบบของ Windows ประกอบด้วยแฟ้มจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการกับส่วนเหลือของแฟ้มระบบ Windows ที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างดิสก์นี้:
 1. ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่ว่างในไดรฟ์ A และการจัดรูปแบบดิสก์ใช้ Windows NT หรือในภายหลัง
 2. จากโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันระบบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น C:\-), คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ลงในฟลอปปีดิสก์:
  • Boot.ini
  • Ntldr
  • NTDetect.com

  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องเอาการซ่อน ระบบ และคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจากแฟ้มได้

 3. คืนค่าระบบที่ซ่อนไว้ และอ่าน-คุณลักษณะเฉพาะ แฟ้มที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. หากการ Bootsect.dos หรือแฟ้ม Ntbootdd.sys อยู่ในพาร์ติชันระบบ ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ข้างต้นเพื่อคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังดิสก์สำหรับเริ่มระบบด้วย
หากคุณฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์ ใน Windows NT หรือใหม่กว่า บูตเรกคอร์ดชี้ไปแฟ้ม NTLDR เมื่อ NTLDR รัน จะโหลดการเลือกระบบปฏิบัติการที่มีจากแฟ้ม Boot.ini ถ้าผู้ใช้เลือก Windows, NTLDR รัน Ntdetect.com และส่งผ่านการควบคุมการ Osloader.exe แล้ว ถ้าผู้ใช้เลือก MS-DOS หรือ OS/2, NTLDR โหลด Bootsect.dos

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 101668 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbusage kbmt KB101668 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:101668

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com