Het vaststellen van een station met DoubleSpace vanuit een batchbestand

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 101884 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Deze informatie is van toepassing op Microsoft DoubleSpace en Microsoft DriveSpace. Gebruik voor MS-DOS 6.22 DRVSPACE in plaats van DBLSPACE voor opdrachten en bestandsnamen.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Batch-bestanden van MS-DOS kunnen onderscheid maken tussen gecomprimeerde stations en niet-gecomprimeerde stations. U kunt echter het hulpprogramma Debug MS-DOS een programma dat afhankelijk van errorlevel ingesteld of een station maken gecomprimeerd is met DoubleSpace. Een MS-DOS-batchbestand kunt vervolgens testen Dit errorlevel om te bepalen of het station een DoubleSpace- gecomprimeerd station.

Opmerking: Microsoft Product supportservices biedt geen ondersteuning voor schrijven van het script of batchbestand bestand voor foutopsporing in dit artikel besproken of compileren, uitgevoerd of het gebruik van deze problemen oplossen bestand, programma of batchbestand.

Meer informatie

Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebruik van het hulpprogramma Debug MS-DOS Maak een bestand genaamd ISDBL.COM. ISDBL.COM bepaalt de volgende:

 • Of DoubleSpace in het geheugen is geladen - en -

 • Of een opgegeven station is een station met DoubleSpace zijn gecomprimeerd
ISDBL.com retourneert de volgende errorlevels:
  Results             Errorlevel
  ------------------------------------------

  DoubleSpace compressed drive     1
  DBLSPACE.BIN is not loaded      0
  Invalid drive            0
  Other errors             0
				
Opmerking: ISDBL.COM tests het huidige station als u geen station opgeeft op de opdrachtregel.

ISDBL.COM maken

ISDBL.com is gemaakt met een Debug-scriptbestand alle bevat de opdrachten voert u vanaf binnen DEBUG ISDBL.COM maken.

Volg deze stappen exact maken van ISDBL.COM:

 1. Maak een bestand genaamd C:\ISDBL.Gebruik een teksteditor (zoals SRC Windows Kladblok of MS-DOS Editor). Dit is de Debug-scriptbestand. C:\ISDBL.SRC bevat de volgende regels als ze precies weergegeven.

  Opmerking: Druk op ENTER aan het einde van elke lijn eronder.
     A 100
     MOV AX,2901
     MOV SI,81
     MOV DI,012D
  
     INT 21
     MOV DL,[012D]
     DEC DL
     JGE 0119
     MOV AH,19
     INT 21
     MOV DL,AL
     MOV AX,4A11
     MOV BX,1
     INT 2F
     MOV AX,4C00
     AND BL,80
     JZ 012B
     INC AL
     INT 21
  
     RCX
     AE
     N ISDBL.COM
     W
     Q
  						
  Opmerking: U moet ENTER drukt nadat het laatste "INT 21' tweemaal lijn en eenmaal na 'Q' aan het einde van het script voor foutopsporing.
 2. Voer de volgende vanaf de MS-DOS-opdrachtprompt op station c de opdracht maken van het programma ISDBL.COM:
     DEBUG < ISDBL.SRC
  						
  Debug leest en volgt de instructies in de ISDBL.SRC-bestand. Het is aanbevolen dat u deze opdracht niet in Windows gebruiken of Wanneer andere programma's worden uitgevoerd. Als ISDBL.SRC bevat een fout, foutopsporing waarschijnlijk wordt niet verteld wanneer af te sluiten; u moet daarom opnieuw uw systeem. Foutopsporing kan zelfs uw systeem niet meer worden belast. niet meer reageert (vastloopt). Als dit gebeurt, het systeem opnieuw opstarten en controleren ISDBL.SRC nauwkeurigheid.

  Als er geen fouten in ISDBL zijn.SCR, enkele schermen van informatie zijn weergegeven, met
  <nnnn>: 012B INT 21</nnnn>
  <nnnn>: 012D</nnnn>
  -RCX
  CX 0000
  : AE
  -N ISDBL.COM
  -W
  000AE-bytes schrijven
  -Q
  waar <nnnn>is een combinatie van letters en cijfers, de exacte combinatie van varieert. De resterende informatie moet worden precies zoals hierboven als ISDBL.COM correct is gecompileerd. </nnnn>

  Debug het bestand ISDBL.COM in de huidige map geplaatst die in de voorbeeld hierboven is C:\. 174 Bytes in grootte moet worden.

ISDBL.COM gebruiken

Nu kunt u het programma ISDBL.COM uitvoeren binnen een batch-bestand ophalen informatie over een bepaald station. Hierna volgt een voorbeeld van een batchbestand:

DBLTEST.BAT

  @ECHO OFF
  REM This batch file uses ISDB.COM to test a drive to see if it
  REM was compressed with DoubleSpace.
  REM
  REM DBLTEST.BAT assumes that ISDBL.COM in in the current
  REM directory or a directory on the MS-DOS Path.
  REM
  REM The syntax for running this batch file is:
  REM  DBLTEST <drive>:
  REM
  REM where <drive>: is the name of the drive to test, for example C:
  REM If no drive is specified, the current drive is tested.
  REM
  ISDBL %1
  IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO FAILURE
  ECHO The drive %1 is a DoubleSpace compressed drive.
  GOTO END
  :FAILURE
  ECHO The drive %1 is not a DoubleSpace compressed drive.
  :END
				

Hoe ISDBL werkt

Om te bepalen of het station is gecomprimeerd, neemt die met ISDBL DoubleSpace wordt uitgevoerd.

ISDBL controleert het opgegeven station met behulp van de Interrupt 2F, functie 4A11. Deze functie is de DSGetDriveMapping application programming interface (API) aanroepen voor DoubleSpace. Als het station is gecomprimeerd, vervolgens Bit 7 BL ingesteld. Anders is nul. Dit resultaat is gewoon aan het einde van de ISDBL geretourneerd.

Eigenschappen

Artikel ID: 101884 - Laatste beoordeling: donderdag 5 juli 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbmt KB101884 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 101884
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com