Εγγραφές οδηγών συσκευών, ΜΕΡΟΣ 3 – το πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού/πληκτρολογίου

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 102990 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το άρθρο περιέχει τις καταχωρήσεις ΜΗΤΡΏΟΥ για προγράμματα οδήγησης πληκτρολογίου και ποντικιού. Υπάρχει ένα δεύτερο μισό αυτού του θέματος, βρείτε στο άρθρο 3 τμημάτων καταχωρήσεις προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.

Περιλαμβάνονται οι εξής subgroups:

 • Το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft σειριακής θύρας ποντικιού
 • Πρόγραμμα οδήγησης κλάσης ποντικιού
 • Πρόγραμμα οδήγησης κλάσης πληκτρολογίου
 • Καταχωρήσεις αντιστοίχισης συσκευής για το πληκτρολόγιο και ποντίκι
Υπάρχουν 5 τμημάτων ως προς τις εγγραφές οδηγών συσκευών σειράς άρθρο: μέρος 1: που περιέχει εγγραφές οδηγών συσκευών:
 • Προγράμματα οδήγησης συστήματος αρχείων και στοιχεία αναγνώρισης
 • Δίσκος, σειριακές και παράλληλες θύρες
Μέρος 2: Ποντίκι και πληκτρολόγιο εγγραφές, που περιέχουν:
 • Πρόγραμμα οδήγησης θύρας ποντικιού διαύλου της Microsoft
 • Πρόγραμμα οδήγησης θύρας Intel 8042
 • Microsoft InPort προγράμματος οδήγησης θύρας ποντικιού διαύλου
Part 3: Mouse and Keyboard Entries, cont'd

Μέρος 4: Εγγραφές SCSI Miniport

Μέρος 5: Κάρτα ήχου και εγγραφές οδηγών συσκευών βίντεο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσάς να προβάλετε τρέχουσες ρυθμίσεις για αυτά τα προγράμματα οδήγησης συσκευών, επιλέγοντας το κουμπί συσκευές στο WinMSD.

Microsoft Serial Mouse Port Driver Entries

The value entries for the Microsoft serial mouse are found in this subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sermouse\Parameters

MouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντων του ποντικιού για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής MOUSE_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDMOU.H). Consider increasing the size if the System log in Event Viewer contains the following message from the Sermouse source: "The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed (buffer size is configurable via the Registry)." Προεπιλογή: 0x64 (100)
NumberOfButtons   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of buttons on the serial mouse. If the number of buttons detected at startup time and placed in the Registry is incorrect, this value can be used to override it. Προεπιλογή: 0x2
OverrideHardwareBitstring   REG_DWORD   0x1 or 0x2
				
This entry is not usually present. When present, it specifies that regardless of whether it was actually detected, a serial mouse is present on the system. Add this value to tell the driver to assume the serial mouse is on COM1 (specified by the value 0x1) or COM2 (specified by the value 0x2). This entry is useful if the serial mouse has not been automatically detected.
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base port device name
				
Specifies the base name for the device object(s) created by the serial mouse device driver. Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής εγγράφει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της συσκευής σε HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap, έτσι ώστε το πρόγραμμα οδήγησης κλάσης του δείκτη να εντοπίσετε τα αντικείμενα της συσκευής θύρας δείκτη. Προεπιλογή: PointerPort
SampleRate   REG_DWORD   Mouse sample rate in Hz
				
Specifies the sample rate for the serial mouse. Προορίζεται για μελλοντική χρήση. This value might have no effect in the first release of Windows NT. Default: 0x28 (1200 baud)

Mouse Class Driver Entries

The value entries for the mouse class driver are found in this subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass\Parameters

ConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1
				
Specifies the type of connection between class and port device objects. This parameter is mainly of interest to device driver writers.

The value 0x0 specifies a 1:1 relationship between class device objects and port device objects. (That is, one class device object is created by the driver and connected to one port device object; the maximum number of objects created and connected to an associated port object is determined by the value of MaximumPortsServiced.) The value 0x1 specifies a 1:many relationship between a single class device object and multiple port device objects. (That is, one class device object is created by the driver and then connected to multiple port device objects, up to a maximum specified by MaximumPortsServiced.) Default: 0x1 (The events generated by up to the MaximumPortsServiced number of pointing devices on the system will all be fed to the Windows subsystem in a single input stream.)
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of port devices the mouse class device driver will connect to and service. The class device driver handles hardware- independent operations on a specific class of devices (in this case, the mouse and other pointing devices). The port drivers manage the hardware- specific operations. Default: 0x3 (The class driver will service up to three pointing devices.)
MouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντων του ποντικιού για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής MOUSE_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDMOU.H). Consider increasing the size if the System log in Event Viewer frequently contains the following message from the Mouclass source: "The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed (buffer size is configurable via the Registry)." Προεπιλογή: 0x64 (100)
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name
				
Specifies the base name for the device object(s) created by the mouse class device driver. The device driver also writes information about the device object into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so that the pointer class device object(s) can be easily located. Default: PointerClass

Keyboard Class Driver Entries

The value entries for the keyboard class driver are found in the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kbdclass\Parameters

ConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1
				
Specifies the type of connection between class and port device objects. This parameter is mainly of interest to device driver writers.

The value 0x0 specifies a 1:1 relationship between class device objects and port device objects. (That is, one class device object is created by the driver and connected to one port device object; the maximum number of objects created and connected to an associated port object is determined by the value of MaximumPortsServiced.) The value 0x1 specifies a 1:many relationship between a single class device object and multiple port device objects (That is, one class device object is created by the driver and then connected to multiple port device objects, up to a maximum specified by MaximumPortsServiced.) Default: 0x0 (The events generated by up to the MaximumPortsServiced number of keyboard devices on the system will feed separate input streams. In the first release of Windows NT, the Windows subsystem only reads from a single keyboard input stream.)
KeyboardDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντα πληκτρολογίου για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής KEYBOARD_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDKBD.H). Consider increasing the size if the System log in Event Viewer contains the following message from the Kbdclass source: "The ring buffer that stores incoming keyboard data has overflowed (buffer size is configurable via the Registry)." Προεπιλογή: 0x64 (100)
KeyboardDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name
				
Specifies the base name for the keyboard device object(s) created by the keyboard class device driver. The device driver also writes information about the device objects into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so that the keyboard class device objects are easily located. Default: KeyboardClass
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of port devices the keyboard class device driver will connect to and service. The class device driver handles hardware- independent operations on a specific class of devices (in this case, keyboard devices). The port drivers manage the hardware-specific operations. Default: 0x3 (The class driver will service up to three keyboard devices.)

DeviceMap Entries for the Keyboard and Mouse The following DeviceMap descriptions are for informational purposes only, since the DeviceMap subkeys are volatile and are recreated each time you start Windows NT. Administrators cannot modify DeviceMap entries.

These DeviceMap entries are used by the Windows subsystem to locate the pointer and keyboard class devices, and by the pointer and keyboard class drivers to locate the associated pointer and keyboard port devices. Information is placed in the DeviceMap subkey by the keyboard and pointer class and port drivers.

The format for each of these entries is:

Name of class device object : REG_SZ : Registry path to driver's Services

The keyboard class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardClass
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the keyboard class driver to represent the class device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Προεπιλογή:
\Device\KeyboardClass0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Kbdclass
				
The keyboard port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardPort
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the keyboard port driver(s) to represent the physical keyboard (port) device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Προεπιλογή:
\Device\KeyboardPort0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i8042prt
				
The mouse class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerClass
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the pointer (mouse) class driver to represent the class device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Προεπιλογή:
\Device\PointerClass0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Mouclass
				
The mouse port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerPort
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the pointer port driver(s) to represent the physical pointing (port) device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Default (assumes mouse port, Microsoft InPort, and serial pointing devices are connected):

\Device\PointerPort0 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i804
				
2prt\Device\PointerPort1 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Inport
				
\Device\PointerPort2 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Sermouse
				

Αναφορές

Αναφορά: "τα Windows NT Resource Kit για την έκδοση 3.1 του λειτουργικού συστήματος".

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 102990 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbprint kbmt KB102990 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:102990

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com