แฮงขณะตรวจสอบฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าวิธีการที่ใช้ NTDETECT.COM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 103659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณจะเริ่มระบบจากดิสก์การติดตั้ง Windows NT สำหรับซีดีรอมการติดตั้ง หรือการติด ตั้งฟล็อปปี้ดิสก์ ถ้ามีการตั้งค่าแฮงหน้าจอที่ระบุว่า "ติดตั้งกำลังตรวจสอบการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ" คุณสามารถใช้ NTDETECT.COM รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์อาจเป็นสาเหตุของปัญหา NTDETECT.COM รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องจะอยู่ในข้อความต่อไปนี้:

  Windows NT 3.1 - Windows NT 3.1 CD-ROM disc
           (SUPPORT\SUPTOOLS\I386\NTDETECT.COM)
  Windows NT 3.5 - Contact Microsoft Product Support Services (PSS)
  Windows NT 3.51 - Windows NT CD-ROM disc
      and 4.0  (SUPPORT\DEBUG\I386\NTDETECT.CHK)
           Rename NTDETECT.CHK to NTDETECT.COM.
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

NTDETECT.COM ตรวจพบ และสร้างรายการส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Intel (x 86) เมื่อต้องการใช้ NTDETECT.COM รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อกำหนดว่าเหตุใดการวางโปรแกรมติดตั้ง Windows NT ที่ข้อความ "ติดตั้งกำลังตรวจสอบการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ" ทำต่อไปนี้:

 1. ใช้คำสั่ง MS-DOS DISKCOPY เพื่อคัดลอกเนื้อหาของดิสก์การติดตั้ง Windows NT ฟลอปปีดิสก์เปล่า ที่จัดรูปแบบ
 2. แทนที่แฟ้ม NTDETECT.COM บนสำเนาของการติดตั้ง Windows NT ที่ดิสก์ที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 1 ด้วย NTDETECT.COM แฟ้มกล่าวถึงด้านบน (สำหรับรุ่นของ Windows NT เหมาะสม)

  หมายเหตุ: การตรวจแก้จุดบกพร่องรุ่น NTDETECT.COM ไม่พร้อมใช้งานบน Windows NT ฟลอปปีดิสก์
 3. แทรกสำเนาของดิสก์การติดตั้ง Windows NT ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 ในไดรฟ์ A และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
NTDETECT.COM รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องจะแสดงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์บนหน้าจอในขณะที่มีการตรวจพบ เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าจอถัดไป กดแป้นใด ๆ ต่อไปจนกว่าการตั้งค่าแฮง เนื้อหาของหน้าจอที่ point ของ lockup ควรให้คุณบ่งชี้ข้อใดคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 103659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbsetup kbmt KB103659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:103659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com