เยอร์เจ็ดของ OSI แบบกำหนดเอง และอธิบายฟังก์ชัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 103884
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

รูปแบบจำลองเปิดระบบ Interconnect (OSI) มีชั้น 7 บทความนี้อธิบาย และอธิบายเหล่านั้น เริ่มต้น ด้วยการ 'lowest' ในลำดับชั้น (แบบทางกายภาพ) และ proceeding ไปที่ 'highest' (แอพลิเคชัน) ชั้นที่อยู่ซ้อนด้วยวิธีนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์
 • งานนำเสนอ
 • เซสชัน
 • ขนส่ง
 • Network
 • การเชื่อมโยงข้อมูล
 • มีอยู่จริง

ชั้นที่มีอยู่จริง

ชั้นที่มีอยู่จริง เลเยอร์ต่ำสุดของรูปแบบ OSI จะเกี่ยวข้องกับการส่งและรับของกระแสข้อมูลบิต raw ไม่มีโครงสร้างบนสื่อที่มีอยู่จริง อธิบายถึงอินเทอร์ เฟซ/optical ไฟฟ้า กล และทำงานกับสื่อมีอยู่จริง และปฏิบัติสัญญาณสำหรับชั้นที่สูงกว่าทั้งหมด แสดง:
 • การเข้ารหัสข้อมูล: ปรับเปลี่ยนลวดลายของสัญญาณแบบดิจิทัลแบบธรรมดา (1s และ 0s) ใช้พีซีแบบเคลื่อนดียิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับลักษณะของสื่อมีอยู่จริง และช่วยในการซิงโครไนส์บิตและเฟรม กำหนด:

  • สถานะสัญญาณใดแทน 1 แบบไบนารี
  • วิธีสถานีรับทราบเมื่อเริ่มต้น "บิตเวลา"
  • วิธีสถานีรับ delimits เฟรม
 • สิ่งที่แนบทางกายภาพขนาดกลางมา accommodating โอกาสต่าง ๆ ในสื่อ:

  • ตัวรับส่งมีภายนอกสัญญาณ (MAU) จะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับสื่อหรือไม่
  • หมุดกี่ตัวเชื่อมต่อที่มี และถูกยึดหมุดแต่ละใช้สำหรับอะไร
 • เทคนิคในการส่ง: กำหนดว่า บิตที่เข้ารหัสจะถูกส่ง โดย baseband (ดิจิทัล) หรือสัญญาณแบบบรอดแบนด์ (แอนะล็อก)
 • ส่งข้อมูลทางกายภาพที่ปานกลาง: ส่งบิตเป็นไฟฟ้า หรือ optical สัญญาณที่เหมาะสมสำหรับสื่อมีอยู่จริง และกำหนด:

  • คุณสามารถใช้ตัวเลือกปานกลางใดทางกายภาพ
  • คุณควรใช้ โวลต์/db จำนวนเพื่อแสดงเป็นสัญญาณที่กำหนดสถานะ การใช้สื่อทางกายภาพที่กำหนด

ชั้นของการเชื่อมโยงข้อมูล

ชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลให้ว่างข้อผิดพลาดโอนของเฟรมข้อมูลจากโหนหนึ่งไปยังอีกบนชั้นที่มีอยู่จริง ให้ชั้นข้างต้นจะถือว่าแบบเสมือนจริงเกิดข้อผิดพลาดว่างการส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมโยง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลที่แสดง:

 • สร้างจะและการเลิกจ้างในการเชื่อมโยง: สร้าง และการเชื่อมโยงแบบลอจิคัลระหว่างสองโหนการสิ้นสุดลง
 • กรอบการควบคุมปริมาณการใช้งาน: บอกโหน transmitting ไปที่ "กลับเศษ" เมื่อไม่มีบัฟเฟอร์เฟรมพร้อมใช้งาน
 • กรอบ sequencing: ส่ง/รับเฟรมตามลำดับ
 • กรอบการยอมรับ: แสดง/expects acknowledgments เฟรม ตรวจพบ และการกู้คืนแฟ้มจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชั้นทางกายภาพ โดย retransmitting เฟรมที่ไม่ได้ตอบรับและการจัดการการรับสินค้าเฟรมที่ซ้ำกัน
 • เฟรม delimiting: สร้าง และรับขอบเขตเฟรม
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดเฟรม: เฟรมและได้รับสำหรับความสมบูรณ์
 • จัดการการเข้าถึงสื่อ: กำหนดเมื่อโหนด "มีสิทธิ์" การใช้สื่อมีอยู่จริง

ชั้นของเครือข่าย

ชั้นของเครือข่ายควบคุมการดำเนินการของเครือข่ายย่อย ตัดสินใจว่า เส้นทางกายภาพที่ควรข้อมูลตามเงื่อนไขของเครือข่าย ระดับความสำคัญของบริการ และปัจจัยอื่น ๆ แสดง:

 • สายงานการผลิต: ได้แก่เฟรมระหว่างเครือข่าย
 • ควบคุมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายย่อย: เราเตอร์ (เครือข่ายชั้นกลางระบบ) สามารถแนะนำผู้สถานีที่ส่งไปยัง "throttle กลับ" ของการรับส่งเฟรมเมื่อบัฟเฟอร์ของเราเตอร์กรอกข้อมูลอัพได้
 • กรอบการกระจายตัวของ: ถ้ากำหนดว่า เราเตอร์ downstream สูงสุดของ ขนาดหน่วย (MTU) การส่งผ่านไม่น้อยกว่าขนาดเฟรม เราเตอร์สามารถ fragment เฟรมสำหรับการส่งและใหม่แอสเซมบลีที่สถานีปลายทาง
 • การแมปที่อยู่ทางกายภาพ Logical: แปลที่อยู่แบบลอจิคัล หรือชื่อ เป็นที่อยู่ทางกายภาพ
 • บัญชีการใช้งานเครือข่ายย่อย: มีฟังก์ชันการลงบัญชีเพื่อติดตามเฟรมที่ส่งต่อ โดยใช้เครือข่ายย่อยกลางระบบ เพื่อทำให้ข้อมูลที่เรียกเก็บเงิน

ซับเน็ตการสื่อสาร

ซอฟต์แวร์ของชั้นเครือข่ายต้องสร้างส่วนหัวเพื่อให้ซอฟต์แวร์ชั้นเครือข่ายที่ residing ในระบบเครือข่ายย่อยการระดับกลางสามารถจดจำได้ และใช้ข้อมูลเส้นทางไปยังที่อยู่ปลายทาง

เลเยอร์นี้ relieves ชั้นที่ด้านบนของความต้องการทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการส่งข้อมูล และปานกลางสลับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบ สร้าง เก็บรักษา และการสิ้นสุดลงเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชันการสื่อสาร intervening (หนึ่ง หรือหลายระดับปานกลางระดับระบบในเครือข่ายย่อยการสื่อสาร)

ในชั้นเครือข่ายและชั้นด้านล่าง โพรโทคอลเพียร์ที่มีอยู่ระหว่างโหนดของทันที แต่ดอาจเป็นโหนดเวียน โดยที่ข้อมูลถูกส่ง ไม่สถานีปลายทาง สถานีต้นทางและปลายทางอาจถูกคั่น โดยระบบปานกลางจำนวนมาก

ชั้นของการขนส่ง

ชั้นของการขนส่งที่ช่วยให้มั่นใจว่า ข้อความที่มีการจัดส่งข้อผิดพลาดว่าง ลำดับ และ โดยไม่มีการขาดทุนหรือ duplications มัน relieves โพรโทคอลชั้นสูงจากเกี่ยวกับใด ๆ กับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแฟ้มเหล่านั้นและเพื่อนของพวกเขา

ขนาดและความซับซ้อนของโพรโทคอเลื่อนขึ้นที่ชนิดของการบริการที่สามารถได้รับจากชั้นเครือข่าย สำหรับชั้นที่เครือข่ายที่เชื่อถือได้ด้วยความสามารถของแผงวงจรเสมือน ชั้นของการขนส่งที่น้อยที่สุดถูกต้อง ถ้าและ/ชั้นเครือข่ายจะไม่น่าเชื่อถือ หรือสนับสนุนเฉพาะ datagrams โพรโทคอลในการขนส่งควรรวมการตรวจสอบข้อผิดพลาดรุนแรงและการกู้คืน

ชั้นของการขนส่งที่แสดง:
 • ข้อความการแบ่งเซ็กเมนต์: ยอมรับข้อความจากชั้น (เซสชัน) ข้างต้นนั้น แยกข้อความลงในหน่วยที่เล็กลง (ถ้าไม่มีเล็กพอ), และส่งผ่านหน่วยที่เล็กลงเพื่อชั้นเครือข่าย ชั้นการขนส่งที่สถานีปลายทาง reassembles ข้อความ
 • ข้อความที่ยอมรับ: ให้การจัดส่งข้อความสิ้นสุดการจบที่เชื่อถือได้ ด้วย acknowledgments
 • ข้อความการควบคุมปริมาณการใช้งาน: บอกสถานี transmitting ไปที่ "กลับเศษ" เมื่อไม่มีบัฟเฟอร์ข้อความจะพร้อมใช้งาน
 • เซสชัน multiplexing: multiplexes หลายกระแสข้อมูลของข้อความ หรือเซสชันลงบนการเชื่อมโยงแบบลอจิคัลเดียว และจะติดตามของข้อความที่อยู่ในเซสชันใด (ดูชั้นเซสชัน)
โดยทั่วไป ชั้นของการขนส่งสามารถยอมรับข้อความที่ค่อนข้างใหญ่ แต่มีเลเยอร์ข้อจำกัด imposed โดยเครือข่าย (หรือล่าง) ขนาดของข้อความที่เข้มงวด จากนั้นอิทธิพล ชั้นของการขนส่งต้องแบ่งอัพข้อความลงในหน่วยที่เล็กลง หรือเฟรม prepending หัวข้อการแต่ละเฟรม

ข้อมูลส่วนหัวของชั้นของการขนส่งต้องมีข้อมูลตัวควบคุม เช่นการเริ่มต้นของข้อความและการสิ้นสุดสถานะข้อความ การเปิดใช้งานชั้นขนส่งที่อยู่บนด้านหนึ่งเพื่อระบุขอบเขตของข้อความแล้ว นอกจากนี้ ถ้าชั้นที่ต่ำกว่าไม่รักษาลำดับ หัวข้อการโอนถ่ายข้อมูลต้องประกอบด้วยข้อมูลลำดับชั้นการขนส่งในตอนท้ายรับเพื่อเรียกดูชิ้นกลับเข้าด้วยกันตามลำดับที่ถูกต้องก่อนที่จะ handing ข้อความที่ได้รับจนถึงชั้นที่ด้านบนที่เปิดใช้งาน

ชั้นของการสิ้นสุดการจบ

เกี่ยวแตกต่างจากเครือข่ายต่ำ "ย่อย" ชั้นโพรโทคอลที่มีอยู่ระหว่างทันทีติดโหน ชั้นของการขนส่งและชั้นข้างต้นเป็นจริง "แหล่งไปยังปลายทาง" หรือสิ้นสุดการจบชั้น และจะไม่ข้องกับรายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวกการสื่อสารพื้นฐาน เลื่อนชั้นซอฟต์แวร์ (และซอฟต์แวร์ข้างต้นได้) บนสถานีแหล่งปฏิบัติในการสนทนากับซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันบนสถานีปลายทาง โดยใช้ส่วนหัวของข้อความและข้อความการควบคุม

ชั้นของส่วน

ชั้นของส่วนที่ช่วยสร้างจะเซสชันระหว่างกระบวนการทำงานบนสถานีที่แตกต่างกัน แสดง:

 • การสร้างจะเซสชัน การบำรุงรักษา และการเลิกจ้าง: การอนุญาตให้กระบวนการแอพลิเคชันที่สองบนเครื่องอื่นให้สร้าง ใช้ และการสิ้นสุดการเชื่อมต่อแบบ เรียกว่าเซสชัน
 • การสนับสนุนเซสชัน: ดำเนินการฟังก์ชันที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย การดำเนินการรักษาความปลอดภัย การจำแนกชื่อ บันทึก และอื่น ๆ

ชั้นของการนำเสนอ

ชั้นของการนำเสนอรูปแบบข้อมูลจะนำเสนอชั้นแอพลิเคชัน คุณสามารถดูได้เป็นการแปลสำหรับเครือข่าย เลเยอร์นี้อาจแปลข้อมูลจากรูปแบบที่ใช้ โดยชั้นแอพลิเคชันเป็นรูปแบบทั่วไปที่สถานีที่กำลังส่ง นั้นแปลรูปแบบทั่วไปเป็นรูปแบบที่เรียกกันกับชั้นแอพลิเคชันที่สถานีที่มีการรับ

ชั้นของการนำเสนอที่แสดง:

 • อักขระแปลรหัส: ตัวอย่างเช่น ASCII เพื่อ EBCDIC
 • การแปลงข้อมูล: บิตใบสั่ง จุด CR-CR/LF ลอยจำนวนเต็ม และอื่น ๆ
 • การบีบอัดข้อมูล: ลดจำนวนบิตที่จำเป็นต้องมีส่งบนเครือข่าย
 • เข้ารหัสลับข้อมูล: ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสลับ ตัวอย่าง รหัสผ่านการเข้ารหัสลับ

ชั้นแอพลิเคชันชั้นแอพลิเคชันที่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างสำหรับผู้ใช้และโปรแกรมประยุกต์กระบวนการเข้าถึงบริการของเครือข่าย เลเยอร์นี้ประกอบด้วยหลากหลายฟังก์ชันที่จำเป็นโดยทั่วไป:

 • เปลี่ยนเส้นทรัพยากรร่วมกันและอุปกรณ์
 • การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล
 • การเข้าถึงเครื่องพิมพ์ระยะไกล
 • การสื่อสาร inter-process
 • การจัดการเครือข่าย
 • บริการไดเรกทอรี
 • อิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อความ (เช่นจดหมาย)
 • เทอร์มินัลเสมือนของเครือข่าย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 103884 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB103884 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:103884

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com