เกิดข้อผิดพลาด: "จัดเก็บไม่เพียงพอเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานการประมวลผลคำสั่งนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 106167 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึงรายการที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ Windows NT จากไคลเอนต์ Windows NT คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานจะประมวลผลคำสั่งนี้
นอกจากนี้ยังอาจบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:

รหัสเหตุการณ์: 2011

รหัสเหตุการณ์: 2011
แหล่งที่มา: Srv
พารามิเตอร์การตั้งค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ "irpstacksize" มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับเซิร์ฟเวอร์การใช้อุปกรณ์ภายใน โปรดเพิ่มค่าของพารามิเตอร์นี้

รหัสเหตุการณ์: 0

รหัสเหตุการณ์: 0
แหล่งที่มา: SRV
คำอธิบาย: คำอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ 0 ไม่สามารถค้นหา ประกอบด้วย \device\LanManServer ของสตริงที่จุดแทรก

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ารายการรีจิสทรี IRPStackSize บนเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าต่ำเกินไป

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มค่าของรายการรีจิสทรี IRPStackSize โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  ถ้าไม่มีอยู่ในคีย์ย่อยนี้รายการ IRPStackSize ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกแก้ไขชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:IRPStackSizeแล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ:ประเภท:IRPStackSizeตรง ตามที่ปรากฏขึ้น ชื่อของค่า case สำคัญได้
 3. คลิกIRPStackSizeคลิกแก้ไขแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการค่าข้อมูลกล่อง พิมพ์ค่าที่มีขนาดใหญ่กว่า และคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ค่าอาจช่วงจาก 0x1 เพื่อ 0xC ค่าเหล่านี้จะเท่ากับ 1 ถึง 12 ในแสดงเลขฐานสิบ
ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้านี้ เพิ่มค่าของ IRPStackSize เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี IRPStackSize เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ค่าเริ่มต้นของ 0x4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ค่าเริ่มต้นนี้อาจไม่ใหญ่เพียงพอสำหรับบริการ Srv เพื่อดูแลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนไดรฟ์ที่มีอยู่จริงบางอย่าง เมื่อ Windows สำหรับไคลเอ็นต์ Workgroups พยายามเข้าถึงเหล่านี้ไดเรกทอรีที่ใช้ร่วมกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่พบเส้นทาง
หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ค่อย ๆ เพิ่มค่าของ IRPStackSize เพื่อค้นหาค่าต่ำสุดที่แก้ไขปัญหา ใช้ค่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่จำเป็นอาจรองรับทรัพยากรของระบบ ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อความข้อผิดพลาดนี้ หากปัญหายืนยันหลังจากที่คุณได้ใช้ค่าที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับ IRPStackSize การคืนค่า IRPStackSize ไปเป็นค่าเริ่มต้น และการค้นหาคำอธิบายอื่นสำหรับข้อผิดพลาด

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows NT 4.0 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
198386การเปลี่ยนแปลงขนาดสแตก IRP ในเซิร์ฟเวอร์ Lanman

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 106167 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB106167 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:106167

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com