สวิตช์ /maxmem ในแฟ้ม Boot.ini ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 108393 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

มี undocumented/maxmemสวิตช์ได้กล่าวไว้ในหน้า 160 3 ระดับเสียงของMicrosoft Windows NT ทรัพยากร Kit. สวิตช์นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนสูงสุดของหน่วยความจำ (RAM) หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มที่ใช้ Windows NT

สวิตช์นี้คือ undocumented เนื่องจากการทำงานในการตั้งค่าคอนฟิกที่เฉพาะเจาะจงมากเท่านั้น จำนวนหน่วยความจำต้องอยู่ติดกัน Microsoft ไม่ได้กำหนดเพื่อรักษาสวิตช์ในรุ่นใด ๆ ในอนาคตของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวิตช์นี้มีวางที่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง ARC ที่ระบุไว้ในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ของแฟ้ม Boot.ini ในตัวอย่างนี้:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT" /MAXMEM=12
				
ตัวอย่างนี้บังคับให้ Windows NT จะใช้เฉพาะ 12 เมกะไบต์ของ RAM ละเว้นทุกอย่างอื่นข้างต้นนี้ สวิตช์นี้อาจมีค่าในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของพาริตี ความเร็ว SIMM ไม่ตรง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำอื่น ๆ

โปรดทราบว่า คุณไม่ควรกำหนดค่าของ/maxmemเมื่อต้องการให้มีค่าน้อยกว่า 8 หรือ Windows NT อาจไม่บูตได้ สวิตช์นี้จะใช้ได้เฉพาะบน architectures 86 ของ x และไม่มีอยู่บน MIPS หรือ Alpha แพลตฟอร์ม

ใน Windows 2000 Professional ไม่ได้ตั้งค่า/maxmemต่ำกว่า 64 เมกะ ใน Windows 2000 Server และ Windows 2000 Server ขั้นสูง ไม่ได้ตั้งค่า/maxmemต่ำกว่า 128 เมกะไบต์ ใน Microsoft Windows Server 2003 ไม่ได้ตั้งค่า/maxmemลด 1024 MB แล้ว ในระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบที่น้อยที่สุดก่อนที่คุณตั้งค่า/maxmem.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 108393 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Keywords: 
kbmt KB108393 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:108393

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com