ACC: Een kruistabelquery met meerdere velden maken

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 109939 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Beginner: Vereist kennis van de gebruikersinterface op computers met één gebruiker.

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

U kunt slechts één veld opgeven in een kruistabelquery Microsoft Access of berekening als waarde. Vaak kunt u weergeven meerdere een waarde in de query.

In het volgende voorbeeld ziet u twee kolommen met gegevens per een telling van het aantal orders en de ordertotalen voor elk bedrijf jaar:
  Company Name 1989 Orders 1989 Total 1990 Orders 1990 Total
  --------------------------------------------------------------
  ABC Company  12      $855.00   15      $1010.25
  XYZ Company  1017     $22045.57  1050     $25345.29
				
Dit type query is een query meerdere waardeveld soms genoemd.

Opmerking: Een demonstratie van de techniek die wordt gebruikt in dit artikel kan worden gezien in het voorbeeldbestand Qrysmp97.exe. Voor informatie over het verkrijgen van dit voorbeeldbestand, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
182568 ACC97: Microsoft Access 97 voorbeeldquery's beschikbaar in Download Center

Meer informatie

Wilt u meerdere gegevensvelden kruistabelquery's maken, moet u twee afzonderlijke kruistabelquery met vaste kolomkoppen maakt voor elke de waarde wilt berekenen. Deze twee query's kunnen vervolgens worden verbonden, een selectiequery gebruiken om de gewenste resultaten weer te geven.

In het volgende voorbeeld wordt de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb gebruikt in Microsoft Access versie 7.0 en Microsoft Access 97 (of NWIND.MDB in versie 2.0 of eerdere) maken van een query waarmee u resultaten die vergelijkbaar is met de voorbeeld boven weergegeven van het aantal en de totale verkoop voor elk jaar voor elk bedrijf.

Stap 1: De volgorde totale kruistabelquery maken

De totale Order kruistabelquery maken, de volgende stappen uit:
 1. Open de voorbeeld-database Northwind.mdb (of NWIND.MDB in versie 2.0 of lager) en de volgende kruistabelquery op basis van de Orders maken Orderdetails en de tabellen Klanten.
     Query: Order Total
     ------------------
     Type: Crosstab Query
     Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Customer ID.
  
     Join: Orders.[OrderID] <-> Order Details.[OrderID]
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order ID.
  
     Field: CompanyName
       Table Name: Customers
       Total: Group By
       Crosstab: Row Heading
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.
  
     Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Total"
       Table Name:
       Total: Group By
       Crosstab: Column Heading
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order Date.
  
     Field: Expr2: Sum(CCur([UnitPrice]*[Quantity]*(1.-[Discount])))
       Table Name:
       Total: Expression
       Crosstab: Value
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Unit Price.
  					
 2. Selecteer de query door te klikken op het grijze gebied in de bovenste helft van het queryontwerpraster. Klik op Query-eigenschappen in het menu Beeld, selecteer de Vaste kolomkoppen en in vaste kolomkoppen vak Typ de gegevens voor uw versie van Microsoft Access:
     Version 1.x:   "1989 Order Total";"1990 Order Total";"1991 Order
              Total";"1992 Order Total"
  
     Version 2.0:   "1991 Order Total";"1992 Order Total";"1993 Order
              Total";"1994 Order Total"
  
     Version 7.0:   "1993 Order Total";"1994 Order Total";"1995 Order
              Total"
  
     Version 97:    "1994 Order Total";"1995 Order Total";"1996 Order
              Total"
  					
Opmerking: In Microsoft Access versie 2.0, 7.0 en 97, de FixedColumnHeadings eigenschap kolomkoppen genoemd.

Stap twee: Het aantal orders kruistabelquery maken

 1. De volgende kruistabelquery op basis van de Orders maken en de De tabellen Klanten:
     Query: Order Count
     ------------------
     Type: Crosstab Query
     Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Customer ID.
  
     Field: CompanyName
       Table Name: Customers
       Total:   Group By
       Crosstab:  Row Heading
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.
  
     Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Count"
       Table Name:
       Total: Group By
       Crosstab: Column Heading
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order Date.
  
     Field: OrderID
       Table Name: Orders
       Total:   Count
       Crosstab:  Value
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order ID.
  					
 2. Selecteer de query door te klikken op het grijze gebied in de bovenste helft van het queryontwerpraster. Klik op Query-eigenschappen in het menu Beeld, selecteer de Vaste kolomkoppen en in vaste kolomkoppen vak Typ de gegevens voor uw versie van Microsoft Access:
     Version 1.x:   "1989 Order Count";"1990 Order Count";"1991 Order
              Count";"1992 Order Count"
  
     Version 2.0:   "1991 Order Count";"1992 Order Count";"1993 Order
              Count";"1994 Order Count"
  
     Version 7.0:   "1993 Order Count";"1994 Order Count";"1995 Order
              Count"
  
     Version 97:    "1994 Order Count";"1995 Order Count";"1996 Order
              Count"
  					
Opmerking: In Microsoft Access versie 2.0, 7.0, 97, de FixedColumnHeadings eigenschap kolomkoppen genoemd.

Stap 3: Maak de Query meerdere waarden

 1. Maak een selectiequery op basis van de totale Order en Order Count kruistabelquery Query's. Gebruikt u CompanyName alsmede Totaal Order en volgorde Aantal velden voor de jaren waarvan de resultaten wilt bekijken. Het voorbeeld Hieronder wordt de laatste twee jaren van de totale volgorde en het aantal orders in Microsoft Access 97.
     Query: Multiple Values
     ----------------------
     Join: Order Total.[CompanyName] <-> Order Count.[CompanyName]
  
     NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.
  
     Field: CompanyName
       Table Name: Order Count
       Show: Yes
     Field: 1995 Order Count
       Table Name: Order Count
       Show: Yes
     Field: 1995 Order Total
       Table Name: Order Total
       Show: Yes
     Field: 1996 Order Count
       Table Name: Order Count
       Show: Yes
     Field: 1996 Order Total
       Table Name: Order Total
       Show: Yes
  					
Uitvoeren van de query meerdere waarden resulteert in een tabel die lijkt op de volgende:
 Company Name     1995 Order Count 1995 Order Total 1996 Order Count..
 --------------------------------------------------------------------------
 Alfred's Futterkiste 3        $2,022.50    3
 Ana Trujillo     2         $799.75    1
 Antonio Moreno    5        $5,960.78    1
				

Opmerking: Deze methode werkt niet als het veld dat is opgegeven voor de samenvoegen (stap One(expr1)) is een veld in meerdere tabellen samengevoegd in de query. Er is geen enkele manier dwingen de query accepteert de de tabelnaam in de expressie zonder gereserveerde fout-1310 gegenereerd. Als u de naam van de tabel toevoegen aan een rij in de tabel, het genereren van een syntaxisfout. Als u de naam van de tabel laat volledig, genereren een 'Dubbelzinnige verwijzing naar"fout.

Referenties

Zoek voor meer informatie over de kruistabelquery "kruistabelquery, maken' en vervolgens ' kruistabelquery's maken zonder een wizard" de Index van Microsoft Access 97 Help.

Eigenschappen

Artikel ID: 109939 - Laatste beoordeling: vrijdag 6 juli 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Access 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 1.1 Standard Edition
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbmt KB109939 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 109939
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com