INFO: Microsoft Consulting Services voor Visual Basic-naamgevingsregels

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 110264 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Is het een goed idee om de naamgevingsconventies voor uw Visual Basic instellen code. Dit artikel bevat de naamgevingsregels gebruikt door Microsoft Consulting Services (MCS).

Dit document is een superset van de Visual Basic coding verdragen gevonden in de Visual Basic 'Programmer's Guide'.

Opmerking: In dit artikel genoemde besturingselementen van derden zijn vervaardigd. door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft biedt geen garantie, impliciet of anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze besturingselementen.

Meer informatie

Naamgevingsconventies help voor Visual Basic-programmeurs:

 • de structuur, stijl en de logica van een toepassing code standaardiseren.
 • nauwkeurige, leesbaar en ondubbelzinnige broncode maken.
 • consistent zijn met andere verdragen taal (belangrijker nog, de Visual Basic-programmeurs Guide en standaard Windows C Hongaars notatie).
 • efficiënt van de tekenreeksgrootte van een en geleverde arbeid oogpunt, waardoor een meer gelegenheid voor langer vollediger objectnamen.
 • de minimale eisen noodzakelijk de bovenstaande definiëren.

Omgeving instellen

Gebruik de optie expliciete. Alle variabelen opslaan door programmeren declareren het aantal fouten veroorzaakt door typefouten (bijvoorbeeld aUserNameTmp vs. sUserNameTmp versus sUserNameTemp). Stel in het dialoogvenster Opties van de omgeving Variabelen declareren op Ja vereist. De instructie Option Explicit vereist u declareert de variabelen in Visual Basic-programma. Bestanden opslaan als ASCII-tekst. Formulier opslaan (.FRM) en module (.BAS) ASCII-bestanden tekst vergemakkelijken het gebruik van de controlesystemen van de versie en beperken de de schade die kan worden veroorzaakt door beschadigde schijf. U kunt bovendien:

 • uw eigen editor gebruiken
 • gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals grep
 • code genereren of CASE tools voor Visual Basic maken
 • externe analyse van uw Visual Basic-code uitvoeren
Visual Basic-bestanden altijd opslaan als ASCII-tekst omgeving hebben Dialoogvenster Opties, wordt de optie opslaan als indeling standaard ingesteld op tekst.

Object naamgevingsconventies voor standaardobjecten

De volgende tabellen definiëren de MCS standaard object naam voorvoegsels. Deze voorvoegsels zijn consistent met de beschreven in de Visual Basic Handleiding voor programmeurs.
Prefix  Object Type              Example
-------------------------------------------------------
ani    Animation button           aniMailBox
bed    Pen Bedit               bedFirstName
cbo    Combo box and drop down list box   cboEnglish
chk    Checkbox               chkReadOnly
clp    Picture clip             clpToolbar
cmd (3d) Command button (3D)          cmdOk (cmd3dOk)
com    Communications            comFax
ctr    Control (when specific type unknown) ctrCurrent
dat    Data control             datBiblio
dir    Directory list box          dirSource
dlg    Common dialog control         dlgFileOpen
drv    Drive list box            drvTarget
fil    File list box             filSource
frm    Form                 frmEntry
fra (3d) Frame (3d)              fraStyle (fra3dStyle)
gau    Gauge                 gauStatus
gpb    Group push button           gpbChannel
gra    Graph                 graRevenue
grd    Grid                 grdPrices
hed    Pen Hedit               hedSignature
hsb    Horizontal scroll bar         hsbVolume
img    Image                 imgIcon
ink    Pen Ink                inkMap
key    Keyboard key status          keyCaps
lbl    Label                 lblHelpMessage
lin    Line                 linVertical
lst    List box               lstPolicyCodes
mdi    MDI child form            mdiNote
mpm    MAPI message             mpmSentMessage
mps    MAPI session             mpsSession
mci    MCI                  mciVideo
mnu    Menu                 mnuFileOpen
opt (3d) Option Button (3d)          optRed (opt3dRed)
ole    OLE control              oleWorksheet
out    Outline control            outOrgChart
pic    Picture                picVGA
pnl3d   3d Panel               pnl3d
rpt    Report control            rptQtr1Earnings
shp    Shape controls            shpCircle
spn    Spin control             spnPages
txt    Text Box               txtLastName
tmr    Timer                 tmrAlarm
vsb    Vertical scroll bar          vsbRate
				

Object naamgevingsconventie voor databaseobjecten

Prefix    Object Type     Example
------------------------------------------
db      ODBC Database    dbAccounts
ds      ODBC Dynaset object dsSalesByRegion
fdc      Field collection   fdcCustomer
fd      Field object     fdAddress
ix      Index object     ixAge
ixc      Index collection   ixcNewAge
qd      QueryDef object   qdSalesByRegion
qry (suffix) Query (see NOTE)   SalesByRegionQry
ss      Snapshot object   ssForecast
tb      Table object     tbCustomer
td      TableDef object   tdCustomers

				
Opmerking: Met een achtervoegsel voor query's kunt u elke query gesorteerd met de gekoppelde tabel in Microsoft Access, dialoogvensters (tabel toevoegen, lijst met tabellen (Momentopname).

Naamgevingsconventies voor menu

Toepassingen gebruiken vaak een overvloed van besturingselementen. Als gevolg hiervan u een andere set naamgevingsconventies voor deze besturingselementen nodig. Besturingselement prefixen voorbij de eerste mnu label moeten worden uitgebreid door het toevoegen van een Extra voorvoegsel voor elk niveau van nesten met het bijschrift van het laatste menu op het einde van de tekenreeks. Bijvoorbeeld:
Menu Caption Sequence  Menu Handler Name
Help.Contents      mnuHelpContents
File.Open        mnuFileOpen
Format.Character    mnuFormatCharacter
File.Send.Fax      mnuFileSendFax
File.Send.Email     mnuFileSendEmail
				
Wanneer dit Verdrag wordt gebruikt, worden alle leden van de groep van een bepaald menu zijn naast elkaar weergegeven in de vakken van de vervolgkeuzelijst object (in de code eigenschappenvenster en venster). Het menubesturingselement bovendien namen duidelijk het document van de menu-items waarop ze zijn aangesloten.

Naamgevingsconventies voor andere besturingselementen

Nieuwe besturingselementen niet wordt weergegeven, probeert u om een unieke drie teken het voorvoegsel. Het is echter belangrijker zijn duidelijk dan te houden tot drie tekens.

Voor de afgeleide besturingselementen, zoals een verbeterde keuzelijst uitbreiden voorvoegsels hierboven dus er is geen verwarring waarover besturingselement daadwerkelijk wordt gebruikt. Een kleine afkorting voor de fabrikant zou ook meestal het voorvoegsel worden toegevoegd. Bijvoorbeeld, een controle-exemplaar gemaakt van de Visual Basic Professional 3D-frame kan een voorvoegsel van fra3d gebruikt om te voorkomen verwarring waarover echt besturingselement wordt gebruikt. Een opdrachtknop uit MicroHelp cmdm kan worden gebruikt om onderscheid te maken van de standaard-opdracht knop (cmd).

Besturingselementen van derden

Elke derde besturingselement gebruikt in een toepassing moet worden vermeld in de toepassing van commentaar overzichtssectie bieden het voorvoegsel dat wordt gebruikt voor de controle, de volledige naam van het besturingselement en de naam van de softwareleverancier van de:
Prefix  Control Type    Vendor
cmdm   Command Button   MicroHelp
				

Variabele en de Routine benoemen

Variabele en functie namen hebben de volgende structuur:<prefix><body><qualifier><suffix> </suffix></qualifier></body></prefix>
Part     Description                 Example
--------------------------------------------------------------------------
<prefix>   Describes the use and scope of the variable. iGetRecordNext
<body>    Describes the variable.           iGetNameFirst
<qualifier>  Denotes a derivative of the variable.    iGetNameLast
<suffix>   The optional Visual Basic type character.  iGetRecordNext%
				
Prefixen:

De volgende tabellen variabele en functie naam prefixen die worden gedefinieerd gebaseerd op C Hongaarse notatie voor Windows. Deze voorvoegsels moeten worden gebruikt. alle variabelen en functienamen Gebruik van oude Basic achtervoegsels (zoals % & #, enz.) worden afgeraden.

Variabele en functie naam voorvoegsels:
Prefix  Converged  Variable Use     Data Type Suffix
--------------------------------------------------------------------------
b     bln     Boolean       Integer  %
c     cur     Currency - 64 bits  Currency  @
d     dbl     Double - 64 bit   Double   #
            signed quantity
dt    dat     Date and Time    Variant
e     err     Error
f     sng     Float/Single - 32  Single   !
            bit signed
            floating point
h           Handle        Integer  %
i           Index        Integer  %
l     lng     Long - 32 bit    Long    &
            signed quantity
n     int     Number/Counter    Integer  %
s     str     String        String   $
u           Unsigned - 16 bit  Long    &
            unsigned quantity
     udt     User-defined type
vnt    vnt     Variant       Variant
a           Array
				
Opmerking: de waarden in de kolom Converged vertegenwoordigen inspanningen om samen de Naamgevingsstandaarden voor Visual Basic, Visual Basic for Applications, en Access Basic. Het is waarschijnlijk deze voorvoegsels worden Microsoft Sommige normen in de nabije toekomst wijst.

Toepassingsgebied en voorvoegsels voor gebruik:
Prefix     Description
g       Global
m       Local to module or form
st       Static variable
(no prefix)  Non-static variable, prefix local to procedure
v       Variable passed by value (local to a routine)
r       Variable passed by reference (local to a routine)
				
Hongaarse notatie is als waardevolle in Visual Basic in C. Hoewel de Visual Basic-type achtervoegsels een variabele gegevenstype aangeven, ze niet wordt uitgelegd wat een variabele of een functie wordt gebruikt voor, of hoe kan toegankelijk. Hier volgen enkele voorbeelden:
iSend - geeft het aantal verzonden berichten
bbSend - een Boole-vlag definieert het succes van de laatste bewerking verzenden
hSend - een ingang naar de Comm-interface
Elk van deze variabele namen een programmeur iets heel anders zien. Deze informatie gaat verloren wanneer de variabelenaam verzenden % is verminderd. Toepassingsgebied prefixen als g en m verminderen tevens het probleem van de naam bronconflicten vooral in multi-developer projecten.

Hongaarse notatie wordt ook veel gebruikt door Windows C programmeurs en voortdurend wordt verwezen in de Microsoft-productdocumentatie en industrie programmering boeken. Bovendien obligatie tussen C-programmeurs en programmeurs die met Visual Basic, worden veel sterker als de Visual C++-ontwikkelsysteem winsten momentum. Deze overgang zal resulteren in veel Visual Basic-programmeurs c voor de eerste keer en veel verplaatsen programmeurs verplaatsen regelmatig heen en tussen beide omgevingen.

De instantie van de variabele en de Routine namen

De instantie van een variabele of routine hoofdletters moet gebruiken en moet worden zolang als nodig is om het doel ervan. Bovendien werken namen moet beginnen met een woord, zoals InitNameArray of CloseDialog.

Aanbevolen voor vaak gebruikte of lange termen, afkortingen standaard houden naam lengten redelijke. In het algemeen variabelenamen groter dan 32 tekens kunnen moeilijk zijn te lezen op weergegeven VGA.

Als u afkortingen, zorg ervoor dat zij consistent zijn de volledige-toepassing. Willekeurig switch tussen Cnt en tellen binnen een project zal leiden tot onnodige verwarring.

Kwalificaties op variabele en Routine namen

Verwante variabelen en routines worden vaak gebruikt om te beheren en te manipuleren een algemene object. In deze gevallen gebruikt u standaardkwalificaties label de afgeleide variabelen en routines. Hoewel het plaatsen van de kwalificatie na de instantie van de naam misschien wat onwennig (zoals in sGetNameFirst, sGetNameLast in plaats van sGetFirstName, sGetLastName), deze praktijk wordt volgorde van deze namen samen in de Visual Basic editor routine, Help maken van de logica en de structuur van de toepassing beter te begrijpen. De volgende tabel definieert gemeenschappelijke kwalificaties en de standaard betekenis:
Qualifier Description (follows Body)
--------------------------------------------------------------------------
First   First element of a set.
Last    Last element of a set.
Next    Next element in a set.
Prev    Previous element in a set.
Cur    Current element in a set.
Min    Minimum value in a set.
Max    Maximum value in a set.
Save    Used to preserve another variable that must be reset later.
Tmp    A "scratch" variable whose scope is highly localized within the
      code. The value of a Tmp variable is usually only valid across
      a set of contiguous statements within a single procedure.
Src    Source. Frequently used in comparison and transfer routines.
Dst    Destination. Often used in conjunction with Source.
				

Gebruiker gedefinieerde typen

Door gebruiker gedefinieerde typen in hoofdletters declareert met _TYPE toegevoegd aan het einde van de symboolnaam van het. Bijvoorbeeld:
Type CUSTOMER_TYPE
   sName As String
   sState As String * 2
   lID as Long
  End Type
				
Bij het declareren van een variabele exemplaar van een gebruiker gedefinieerd type, voorvoegsel toevoegen de naam van de variabele verwijst naar het type. Bijvoorbeeld:
  Dim custNew as CUSTOMER_TYPE
				

Namen van constanten

De hoofdtekst van de namen van de constante moet UPPER_CASE met onderstrepingstekens (_) worden tussen woorden. Hoewel er geen standaard Visual Basic-constanten Hongaarse informatie voorvoegsels zoals i, s, g en m kunnen zeer handig zijn in wat de waarde en de reikwijdte van een constante. Volg voor constante namen dezelfde regels als variabelen. Bijvoorbeeld:
<mnUSER_LIST_MAX  ' Max entry limit for User list (integer value,
           ' local to module)
  gsNEW_LINE    ' New Line character string (global to entire
           ' application)
				

Gegevenstype Variant

Als u weet dat een variabele gegevens van een bepaald type altijd opslaan Visual Basic kan gegevens efficiënter verwerken als u declareert een variabele van dat type.

Het gegevenstype variant kan echter zijn bijzonder handig wanneer u werkt met databases, berichten, DDE of OLE. Veel databases toestaan NULL als een geldige de waarde voor een veld. De code moet onderscheid maken tussen NULL, 0 (nul) en "" (lege tekenreeks). Vele malen deze typen bewerkingen kunt een Algemene service-routine die niet hoeft te weten van het type gegevens dat te verwerken of doorgeven van de gegevens ontvangt. Bijvoorbeeld:
  Sub ConvertNulls(rvntOrg As Variant, rvntSub As Variant)
   ' If rvntOrg = Null, replace the Null with rvntSub
   If IsNull(rvntOrg) Then rvntOrg = rvntSub
  End Sub
				
De echter enkele nadelen zijn met varianten. Code instructies die Soms kan gebruiken varianten de programmeur dubbelzinnig. Bijvoorbeeld:
  vnt1 = "10.01" : vnt2 = 11 : vnt3 = "11" : vnt4 = "x4"
  vntResult = vnt1 + vnt2 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?
  vntResult = vnt2 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?
  vntResult = vnt1 + vnt3 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?
  vntResult = vnt3 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?
  vntResult = vnt2 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?
  vntResult = vnt3 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?
				
De bovenstaande voorbeelden zou veel minder dubbelzinnig en gemakkelijker te lezen, foutopsporing, en als de Visual Basic-type conversie routines gebruikt werden onderhouden in plaats daarvan. Bijvoorbeeld:
  iVar1 = 5 + val(sVar2)  ' use this (explicit conversion)
  vntVar1 = 5 + vntVar2  ' not this (implicit conversion)
				

Opmerkingen van de Code

Alle functies en procedures moeten beginnen met een korte opmerking beschrijven de functionele kenmerken van de routine (wat het doet). Dit beschrijving moet niet de implementatiegegevens (hoe wordt deze) beschreven. omdat deze vaak veranderen, waardoor overbodige Opmerking onderhoudswerkzaamheden, of erger nog, foutieve opmerkingen. De code zelf en eventuele benodigde regel of lokale opmerkingen beschrijft de implementatie.

Parameters die worden doorgegeven aan een routine moeten worden beschreven, wanneer hun functies geen duidelijke en wanneer de routine in een specifieke parameters verwacht bereik. Functie retourwaarden en algemene variabelen die worden gewijzigd door de routine (met name via verwijzing parameters) moet ook worden beschreven in het begin van elke routine.

Routine header commentaar blokken moeten uitzien zoals deze (Zie de volgende sectie 'Opmaak uw Code' voor een voorbeeld):
Section  Comment Description
--------------------------------------------------------------------------
Purpose  What the routine does (not how).
Inputs   Each non-obvious parameter on a separate line with
      in-line comments
Assumes  List of each non-obvious external variable, control, open file,
      and so on.
Returns  Explanation of value returned for functions.
Effects  List of each effected external variable, control, file, and
      so on and the affect it has (only if this is not obvious)
				
Elke niet-triviale declaratie van de variabele moet een in line opmerking bevatten Beschrijving van het gebruik van de variabele worden gedeclareerd.

Variabelen en besturingselementen routines naam duidelijk genoeg die in- opmerkingen van de regel is alleen nodig voor complexe of niet-intuïtieve uitvoering Details.

De beschrijving van een overzicht van de toepassing, primaire gegevens inventariseren objecten, routines, algoritmen, dialoogvensters, database en het bestandssysteem afhankelijkheden en moet worden opgenomen aan het begin van de.BAS-module dat bevat het project Visual Basic-generieke declaraties constante.

Opmerking: Het venster Project intrinsiek beschrijving van de lijst van bestanden in een Project, zodat deze overzichtssectie alleen moet informatie te verstrekken over de meest belangrijke bestanden en modules of bestanden niet van het venster Project lijst, zoals initialisatie (.INI) of databasebestanden.

Uw Code opmaken

Omdat veel programmeurs VGA-beeldschermen gebruiken, moet scherm onroerend goed conserved zoveel mogelijk terwijl code opmaken logische structuur en nesten weerspiegelen.

Standaard, op basis van tabblad tekstblok nesten inspringingen worden twee tot vier spaties. Meer dan vier ruimten is overbodig en instructies te veroorzaken verborgen of per ongeluk afgekapt. Minder dan twee spaties niet voldoende logica nesten weergeven. In de Microsoft Knowledge Base gebruiken we een drie ruimte inspringen. Het dialoogvenster omgevingsopties de standaardinstellingen gebruiken tabblad breedte.

De opmerking functioneel overzicht van een routine moet één spatie ingesprongen. Het hoogste niveau instructies die volgen op de opmerking overzicht moeten worden ingesprongen één tabblad met elke geneste blok een extra tabblad ingesprongen. Voor Voorbeeld:
**************************************************************************
'Purpose:  Locate first occurrence of a specified user in UserList array.
'Inputs:  rasUserList(): the list of users to be searched
'      rsTargetUser:  the name of the user to search for
'Returns:  the index of the first occurrence of the rsTargetUser
'      in the rasUserList array. If target user not found, return -1.
'**************************************************************************

'VB3Line: Enter the following lines as one line
Function iFindUser (rasUserList() As String, rsTargetUser as String) _
  As Integer
  Dim i As Integer      ' loop counter
  Dim bFound As Integer   ' target found flag
  iFindUser = -1
  i = 0
  While i <= Ubound(rasUserList) and Not bFound
   If rasUserList(i) = rsTargetUser Then
     bFound = True
     iFindUser = i
   End If
  Wend
End Function
				
Variabelen en constanten niet-generieke moeten worden gegroepeerd per functie in plaats van dan door wordt gesplitst uit geïsoleerde gebieden of speciale bestanden. Visual Basic algemene constanten zoals ZANDLOPER moeten worden gegroepeerd in een enkele module (VB_STD.BAS) van toepassingsspecifieke verklaringen houden.

Operators

Gebruik altijd een ampersand (&) bij het aaneenschakelen van tekenreeksen, en de plus teken (+) bij het werken met numerieke waarden. Met een plusteken (+) en niet-numerieke waarden, kan problemen veroorzaken op twee varianten. Bijvoorbeeld:
  vntVar1 = "10.01"
  vntVar2 = 11
  vntResult = vntVar1 + vntVar2     ' vntResult = 21.01
  vntResult = vntVar1 & vntVar2     ' vntResult = 10.0111
				

Toepassingsgebied

Variabelen moeten altijd worden gedefinieerd met de kleinste scope mogelijk. Globale variabelen kunnen maken staat programmamogelijkheden complexe machines en de de logica van een toepassing zeer moeilijk te begrijpen. Globale variabelen Controleer ook het hergebruik en onderhoud van uw code moeilijker. Variabelen in Visual Basic kunnen hebben het volgende bereik:
Scope       Variable Declared In:      Visibility
--------------------------------------------------------------------------
Procedure-level  Event procedure, sub, or     Visible in the
         function             procedure in which
                          it is declared
Form-level,    Declarations section of a form  Visible in every
Module-level   or code module (.FRM, .BAS)   procedure in the
                          form or code
                          module
Global      Declarations section of a code  Always visible
         module (.BAS, using Global
         keyword)
				
In Visual Basic-toepassing alleen globale variabelen gebruiken wanneer er geen andere handige manier om gegevens tussen formulieren te delen. Mogelijk wilt u gegevens opslaan in een besturingselement Label eigenschap kan worden geopend globaal de syntaxis form.object.property gebruikt.

Als u algemene variabelen wilt gebruiken, is het raadzaam alle declareren ze in een enkele module en gegroepeerd per functie. Geeft de module een beschrijvende naam die het doel, zoals GLOBAL aangeeft.BAS.

Met uitzondering van globale variabelen (die niet moeten worden doorgegeven) functies en procedures moeten werken alleen voor objecten die worden doorgegeven aan ze. Globale variabelen die worden gebruikt in routines moeten worden geïdentificeerd het gebied Algemene opmerking aan het begin van de routine. Bovendien geven argumenten subroutines en functies met ByVal, tenzij u expliciet wilt Wijzig de waarde van het argument doorgegeven.

Modulaire code zoveel mogelijk schrijven. Bijvoorbeeld, als uw toepassing geeft een dialoogvenster, de besturingselementen en code nodig het dialoogvenster taak in één formulier. Hierdoor blijven de toepassing code ingedeeld in nuttige onderdelen en minimaliseert de runtime-overhead.

Besturingselementen van derden

Opmerking: De onderstaande producten worden vervaardigd door onafhankelijke leveranciers van Microsoft. Microsoft biedt geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot deze producten prestaties of betrouwbaarheid.

De volgende tabel worden standaard leverancier voorvoegsel tekens met voorvoegsels besturingselement moet worden gebruikt:
Vendor        Abbv
-------------------------

MicroHelp (VBTools) m
Pioneer Software   p
Crescent Software  c
Sheridan Software  s
Other (Misc)     o
				
De volgende tabel worden de prefixen standaardbesturingselement van derden:
Control     Control   Abbr Vendor   Example      VBX File
Type      Name                      Name
--------------------------------------------------------------------------
Alarm      Alarm    almm MicroHelp almmAlarm     MHTI200.VBX
Animate     Animate   anim MicroHelp animAnimate    MHTI200.VBX
Callback    Callback  calm MicroHelp calmCallback    MHAD200.VBX
Combo Box    DB_Combo  cbop Pioneer  cbopComboBox    QEVBDBF.VBX
Combo Box    SSCombo   cbos Sheridan  cbosComboBox    SS3D2.VBX
Check Box    DB_Check  chkp Pioneer  chkpCheckBox    QEVBDBF.VBX
Chart      Chart    chtm MicroHelp chtmChart     MHGR200.VBX
Clock      Clock    clkm MicroHelp clkmClock     MHTI200.VBX
Button     Command   cmdm MicroHelp cmdmCommandButton MHEN200.VBX
        Button
Button     DB_Command cmdp Pioneer  cmdpCommandButton QEVBDBF.VBX
Button (Group) Command   cmgm MicroHelp cmgmBtton     MHGR200.VBX
        Button
        (multiple)
Button     Command   cmim MicroHelp cmimCommandButton MHEN200.VBX
        Button
        (icon)
CardDeck    CardDeck  crdm MicroHelp crdmCard      MHGR200.VBX
Dice      Dice    dicm MicroHelp dicmDice      MHGR200.VBX
List Box (Dir) SSDir    dirs Sheridan  dirsDirList    SS3D2.VBX
List Box (Drv) SSDrive   drvs Sheridan  drvsDriveList   SS3D2.VBX
List Box (File) File List  film MicroHelp filmFileList    MHEN200.VBX
List Box (File) SSFile   fils Sheridan  filsFileList    SS3D2.VBX
Flip      Flip    flpm MicroHelp flpmButton     MHEN200.VBX
Scroll Bar   Form Scroll fsrm MicroHelp fsrmFormScroll   ???
Gauge      Gauge    gagm MicroHelp gagmGauge     MHGR200.VBX
Graph      Graph    gpho Other   gphoGraph     XYGRAPH.VBX
Grid      Q_Grid   grdp Pioneer  grdpGrid      QEVBDBF.VBX
Scroll Bar   Horizontal hsbm MicroHelp hsbmScroll     MHEN200.VBX
        Scroll Bar
Scroll Bar   DB_HScroll hsbp Pioneer  hsbpScroll     QEVBDBF.VBX
Graph      Histo    hstm MicroHelp hstmHistograph   MHGR200.VBX
Invisible    Invisible  invm MicroHelp invmInvisible   MHGR200.VBX
List Box    Icon Tag  itgm MicroHelp itgmListBox    MHAD200.VBX
Key State    Key State  kstm MicroHelp kstmKeyState    MHTI200.VBX
Label      Label (3d) lblm MicroHelp lblmLabel     MHEN200.VBX
Line      Line    linm MicroHelp linmLine      MHGR200.VBX
List Box    DB_List   lstp Pioneer  lstpListBox    QEVBDBF.VBX
List Box    SSList   lsts Sheridan  lstsListBox    SS3D2.VBX
MDI Child    MDI Control mdcm MicroHelp mdcmMDIChild    ???
Menu      SSMenu   mnus Sheridan  mnusMenu      SS3D3.VBX
Marque     Marque   mrqm MicroHelp mrqmMarque     MHTI200.VB
Picture     OddPic   odpm MicroHelp odpmPicture    MHGR200.VBX
Picture     Picture   picm MicroHelp picmPicture    MHGR200.VBX
Picture     DB_Picture picp Pioneer  picpPicture    QEVBDBF.VBX
Property Vwr  Property  pvrm MicroHelp pvrmPropertyViewer MHPR200.VBX
        Viewer
Option (Group) DB_RadioGroup radp Pioneer  radqRadioGroup   QEVBDBF.VBX
Slider     Slider   sldm MicroHelp sldmSlider     MHGR200.VBX
Button (Spin)  Spinner   spnm MicroHelp spnmSpinner    MHEN200.VBX
Spreadsheet   Spreadsheet sprm MicroHelp sprmSpreadsheet  MHAD200.VBX
Picture     Stretcher  strm MicroHelp strmStretcher   MHAD200.VBX
Screen Saver  Screen Saver svrm MicroHelp svrmSaver     MHTI200.VBX
Switcher    Switcher  swtm MicroHelp swtmSwitcher    ???
List Box    Tag     tagm MicroHelp tagmListBox    MHEN200.VBX
Timer      Timer    tmrm MicroHelp tmrmTimer     MHTI200.VBX
ToolBar     ToolBar   tolm MicroHelp tolmToolBar    MHAD200.VBX
List Box    Tree    trem MicroHelp tremTree      MHEN200.VBX
Input Box    Input (Text) txtm MicroHelp inpmText      MHEN200.VBX
Input Box    DB_Text   txtp Pioneer  txtpText      QEVBDBF.VBX
Scroll Bar   Vertical  vsbm MicroHelp vsbmScroll     MHEN200.VBX
        Scroll Bar
Scroll Bar   DB_VScroll vsbp Pioneer  vsbpScroll     QEVBDBF.VBX
				

Eigenschappen

Artikel ID: 110264 - Laatste beoordeling: vrijdag 6 juli 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition
Trefwoorden: 
kb3rdparty kbdocs kbinfo kbprogramming kbref kbtophit kbmt KB110264 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 110264
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com