วิธีการที่ทำให้เมาส์ ชี้ (เคอร์เซอร์) เก็บรักษารูปร่าง Hourglass

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 110542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถให้โปรแกรมประยุกต์ Visual Basic การตั้งค่าตัวชี้เมาส์ (เคอร์เซอร์) ไปเป็นรูปร่างที่กระจกชั่วโมง และรอสักครู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปเหนือหน้าต่างของโปรแกรมประยุกต์อื่น เคอร์เซอร์จะกลับไปเป็นตัวชี้เมาส์ เมื่อต้องการบังคับให้เคอร์เซอร์จะรักษารูปร่าง hourglass แม้แต่ในขณะที่เหนือหน้าต่างอื่น ๆ ทำหน้าต่างระบบ modal หน้าต่าง โดยใช้ฟังก์ชัน SetSysModalWindow Windows API

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำ step-by-Step สำหรับการสร้างระบบ Modal หน้าต่าง

 1. เริ่มการทำงานของ Visual Basic หรือถ้า Visual Basic กำลังทำงานอยู่แล้วเลือกโครงการที่สร้างจากเมนู'แฟ้ม' (ALT, F, N) Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังส่วน Declarations ทั่วไปของ Form1:
    Declare Function SetSysModalWindow% Lib "User" (ByVal hwnd%)
    Const HourGlass = 11
  
  						
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้กับเหตุการณ์ Form_Load ของ Form1:
    Sub Form1_Load ()
     Me.Show
     Screen.MousePointer = HourGlass
     ' Remove the following line to see how the mouse behaves without it
     result% = SetSysModalWindow%(form1.hWnd)
    End Sub
  
  						
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้กับเหตุการณ์ Form_Click ของ Form1:
    Sub Form1_Click ()
     Unload Form1
    End Sub
  
  						
 5. เรียกใช้โปรแกรม คลิกแบบฟอร์มการสิ้นสุดได้ ขอให้สังเกตว่า เคอร์เซอร์ยังคง hourglass มีแม้เมื่อคุณย้ายตัวชี้เมาส์ไปเหนือหน้าต่างอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน SetSysModalWindow Windows API ให้ดูที่ Windows เวอร์ชัน 3.1 SDK แฟ้มวิธีใช้ที่จัดส่ง ด้วย Professional Edition ของ Visual Basic สำหรับ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 110542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition
Keywords: 
kbmt KB110542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:110542
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com