การแปลงวันที่จากปป/ม/พิ่มเป็นม/พิ่ม/ปปรูปแบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 113616 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แฟ้มที่นำเข้าจากระบบอื่นและ mainframes อาจประกอบด้วยวันที่ในการจัดรูปแบบ ปป/ม/dd. รูปแบบวันเหล่านี้ไม่รู้จัก โดย Microsoft Excel และนำเข้าเป็นสายอักขระข้อความ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีที่ 1: แปลงข้อความเป็นคอลัมน์

ใน 5.x รุ่นของ Microsoft Excel, 7.0 และ 97 แปลงขั้นตอนต่อไปนี้ที่ข้อมูลถูกต้องจัดรูปแบบวันที่เป็น serialized ตัวเลขวัน
 1. เน้นวันทั้งหมด บนเมนู'ข้อมูล' คลิกข้อความไปยังคอลัมน์ ซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบ 1 3 ของการแปลงข้อความไปยังตัวช่วยสร้างคอลัมน์
 2. ในขั้นที่ 1 คลิก Delimited สำหรับชนิดข้อมูลต้นฉบับ คลิก'ถัดไป'
 3. ในขั้นตอนที่ 2 คลิกกล่องกาเครื่องหมายของแท็บ คลิก'ถัดไป'
 4. ในขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่มตัวเลือกวัน คลิก YMD ในรายการของรูปแบบวัน ข้อมูลต้นฉบับของคุณจะถูกเขียนทับได้เว้นแต่ว่าคุณป้อนปลายทางใหม่ (ค่าเริ่มต้นคือ เซลล์แรกของช่วงที่คุณถูกเน้นในขั้นที่ 1 ข้างต้น คลิก'เสร็จสิ้น'

วิธีที่ 2: ใช้ในสูตร

ในรุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft Excel การแปลงข้อความวันที่เป็นหมายเลขประจำสินค้า ป้อนสูตรต่อไปนี้ในแผ่นงาน:
b2:=datevalue(mid(a2,4,2)&"/"&right(a2,2)&"/"&left(a2,2))
สูตรที่ด้านบนสันนิษฐานว่า วันที่จะถูกแปลงให้อยู่ในเซลล์ A2

วิธีที่ 3: ใช้เป็นแมโคร

Microsoft Excel 4.0 ตัวอย่างแมโคร:

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะแมโครดังต่อไปนี้แปลงวัน หมายเลขประจำสินค้า ถ้าตัวแยกระหว่างปปมและพิ่มค่าไม่มีเครื่องหมายทับไปข้างหน้า (/), แล้วปรับเปลี่ยนงบการค้นหาภายในแมโคร แทนที่เหตุการณ์ทั้งหมดของเครื่องหมายทับไปข้างหน้า ด้วยอักขระที่เหมาะสม
A1: Convert_Date
a2: =search("/",active.cell())
A3: year=MID(ACTIVE.CELL(),1,A2-1)
a4: =search("/",active.cell(),a2+1)
A5: month=MID(ACTIVE.CELL(),A2+1,A4-A2-1)
A6: day=MID(ACTIVE.CELL(),A4+1,2)
A7: =FORMULA(DATEVALUE(month&"/"&day&"/"&year))
A8: =SELECT("r[1]c")
A9: =IF(ACTIVE.CELL() <> "", GOTO(A2),RETURN())
แมโครข้างต้นสันนิษฐานต่อไปนี้:
 • วันที่ทั้งหมดจัดในแนวตั้งหนึ่งคอลัมน์
 • เซลล์ที่ใช้งานอยู่คือ วันแรกที่จะแปลงค่าในคอลัมน์
 • ไม่มีเซลล์ว่างเมื่อสิ้นสุดของคอลัมน์วันที่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 113616 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB113616 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:113616
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com