BILGI: NT durum hata kodlarını Win32 hata kodlarıyla eşleme

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 113996 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Çekirdek modu sürücüsü tarafından döndürülen durum kodu nedeniyle bir giriş/çıkış (g/Ç) isteği Win32 alt sisteminin bir çekirdek modu sürücüsü çağrıldığında, çevrilecek durum kodu Win32 hata kodu karşılık gelen. Aşağıdaki tabloda, Windows NT durum kodları eşlemesinden için Win32 hata kodları gösterilmektedir.
WINDOWS NT STATUS CODE         WIN32 ERROR CODE
------------------------------------------------------------------
STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT      ERROR_NOACCESS
STATUS_ACCESS_VIOLATION         ERROR_NOACCESS
STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT_ERROR   ERROR_NOACCESS
STATUS_CTL_FILE_NOT_SUPPORTED      ERROR_NOT_SUPPORTED
STATUS_PORT_ALREADY_SET         ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_SECTION_NOT_IMAGE        ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_BAD_WORKING_SET_LIMIT      ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_WORKING_SET_LIMIT_RANGE     ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INCOMPATIBLE_FILE_MAP      ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_PORT_DISCONNECTED        ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_NOT_LOCKED            ERROR_NOT_LOCKED
STATUS_NOT_MAPPED_VIEW         ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_UNABLE_TO_FREE_VM        ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_UNABLE_TO_DELETE_SECTION     ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED     ERROR_MORE_DATA
STATUS_INVALID_CID           ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_STACK_OVERFLOW          ERROR_STACK_OVERFLOW
STATUS_BAD_INITIAL_STACK        ERROR_STACK_OVERFLOW
STATUS_INVALID_VOLUME_LABEL       ERROR_LABEL_TOO_LONG
STATUS_SECTION_NOT_EXTENDED       ERROR_OUTOFMEMORY
STATUS_NOT_MAPPED_DATA         ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_NO_LDT              ERROR_INVALID_THREAD_ID
STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH       ERROR_BAD_LENGTH
STATUS_INVALID_INFO_CLASS        ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_SUSPEND_COUNT_EXCEEDED      ERROR_SIGNAL_REFUSED,
STATUS_NOTIFY_ENUM_DIR         ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR
STATUS_REGISTRY_RECOVERED        ERROR_REGISTRY_RECOVERED
STATUS_REGISTRY_IO_FAILED        ERROR_REGISTRY_IO_FAILED
STATUS_NOT_REGISTRY_FILE        ERROR_NOT_REGISTRY_FILE
STATUS_KEY_DELETED           ERROR_KEY_DELETED
STATUS_NO_LOG_SPACE           ERROR_NO_LOG_SPACE
STATUS_KEY_HAS_CHILDREN         ERROR_KEY_HAS_CHILDREN
STATUS_CHILD_MUST_BE_VOLATILE      ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE
STATUS_REGISTRY_CORRUPT         ERROR_BADDB
STATUS_DLL_NOT_FOUND          ERROR_MOD_NOT_FOUND
STATUS_DLL_INIT_FAILED         ERROR_DLL_INIT_FAILED
STATUS_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL    ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL
STATUS_ORDINAL_NOT_FOUND        ERROR_INVALID_ORDINAL
STATUS_DRIVER_ORDINAL_NOT_FOUND     ERROR_INVALID_ORDINAL
STATUS_DRIVER_UNABLE_TO_LOAD      ERROR_BAD_DRIVER
STATUS_ENTRYPOINT_NOT_FOUND       ERROR_PROC_NOT_FOUND
STATUS_DRIVER_ENTRYPOINT_NOT_FOUND   ERROR_PROC_NOT_FOUND
STATUS_PENDING             ERROR_IO_PENDING
STATUS_MORE_ENTRIES           ERROR_MORE_DATA
STATUS_INTEGER_OVERFLOW         ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW
STATUS_BUFFER_OVERFLOW         ERROR_MORE_DATA
STATUS_NO_MORE_FILES          ERROR_NO_MORE_FILES
STATUS_NO_INHERITANCE          ERROR_NO_INHERITANCE
STATUS_NO_MORE_EAS           ERROR_NO_MORE_ITEMS
STATUS_NO_MORE_ENTRIES         ERROR_NO_MORE_ITEMS
STATUS_GUIDS_EXHAUSTED         ERROR_NO_MORE_ITEMS
STATUS_AGENTS_EXHAUSTED         ERROR_NO_MORE_ITEMS
STATUS_UNSUCCESSFUL           ERROR_GEN_FAILURE
STATUS_TOO_MANY_LINKS          ERROR_TOO_MANY_LINKS
STATUS_NOT_IMPLEMENTED         ERROR_INVALID_FUNCTION
STATUS_ILLEGAL_FUNCTION         ERROR_INVALID_FUNCTION
STATUS_IN_PAGE_ERROR          ERROR_SWAPERROR
STATUS_PAGEFILE_QUOTA          ERROR_PAGEFILE_QUOTA
STATUS_COMMITMENT_LIMIT         ERROR_COMMITMENT_LIMIT
STATUS_SECTION_TOO_BIG         ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
RPC_NT_SS_IN_NULL_CONTEXT        ERROR_INVALID_HANDLE
RPC_NT_INVALID_BINDING         ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_INVALID_HANDLE          ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH       ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_FILE_CLOSED           ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_INVALID_PORT_HANDLE       ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_HANDLE_NOT_CLOSABLE       ERROR_INVALID_HANDLE
STATUS_NOT_COMMITTED          ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_PARTIAL_COPY           ERROR_PARTIAL_COPY
STATUS_LPC_REPLY_LOST          ERROR_INTERNAL_ERROR
STATUS_INVALID_PARAMETER        ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_1       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_2       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_3       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_4       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_5       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_6       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_7       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_8       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_9       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_10       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_11       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_12       ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PARAMETER_MIX      ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_INVALID_PAGE_PROTECTION     ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_SECTION_PROTECTION        ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND     ERROR_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND
STATUS_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND     ERROR_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND
STATUS_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND     ERROR_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND
STATUS_RESOURCE_LANG_NOT_FOUND     ERROR_RESOURCE_LANG_NOT_FOUND
STATUS_NO_SUCH_DEVICE          ERROR_FILE_NOT_FOUND
STATUS_NO_SUCH_FILE           ERROR_FILE_NOT_FOUND
STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST      ERROR_INVALID_FUNCTION
STATUS_VOLUME_NOT_UPGRADED       ERROR_INVALID_FUNCTION
STATUS_END_OF_FILE           ERROR_HANDLE_EOF
STATUS_FILE_FORCED_CLOSED        ERROR_HANDLE_EOF
STATUS_WRONG_VOLUME           ERROR_WRONG_DISK
STATUS_NO_MEDIA             ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE
STATUS_NO_MEDIA_IN_DEVICE        ERROR_NOT_READY
STATUS_VOLUME_DISMOUNTED        ERROR_NOT_READY
STATUS_NONEXISTENT_SECTOR        ERROR_SECTOR_NOT_FOUND
STATUS_WORKING_SET_QUOTA        ERROR_WORKING_SET_QUOTA
STATUS_NO_MEMORY            ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
STATUS_CONFLICTING_ADDRESSES      ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_INVALID_SYSTEM_SERVICE      ERROR_INVALID_FUNCTION
STATUS_THREAD_IS_TERMINATING      ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_PROCESS_IS_TERMINATING      ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_INVALID_LOCK_SEQUENCE      ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_INVALID_VIEW_SIZE        ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_ALREADY_COMMITTED        ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_ACCESS_DENIED          ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_FILE_IS_A_DIRECTORY       ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_CANNOT_DELETE          ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_INVALID_COMPUTER_NAME      ERROR_INVALID_COMPUTERNAME
STATUS_FILE_DELETED           ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_FILE_RENAMED           ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_DELETE_PENDING          ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_PORT_CONNECTION_REFUSED     ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_NO_SUCH_PRIVILEGE        ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE
STATUS_PRIVILEGE_NOT_HELD        ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD
STATUS_CANNOT_IMPERSONATE        ERROR_CANNOT_IMPERSONATE
STATUS_LOGON_FAILURE          ERROR_LOGON_FAILURE
STATUS_MUTUAL_AUTHENTICATION_FAILED   ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED
STATUS_TIME_DIFFERENCE_AT_DC      ERROR_TIME_SKEW
STATUS_PKINIT_FAILURE          ERROR_PKINIT_FAILURE
STATUS_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE   ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE
STATUS_DOWNGRADE_DETECTED        ERROR_DOWNGRADE_DETECTED
STATUS_SMARTCARD_CERT_REVOKED      SEC_E_SMARTCARD_CERT_REVOKED
STATUS_ISSUING_CA_UNTRUSTED       SEC_E_ISSUING_CA_UNTRUSTED
STATUS_REVOCATION_OFFLINE_C       SEC_E_REVOCATION_OFFLINE_C
STATUS_PKINIT_CLIENT_FAILURE      SEC_E_PKINIT_CLIENT_FAILURE
STATUS_SMARTCARD_CERT_EXPIRED      SEC_E_SMARTCARD_CERT_EXPIRED
STATUS_NO_KERB_KEY           SEC_E_NO_KERB_KEY
STATUS_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED    ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED
STATUS_SMARTCARD_WRONG_PIN       SCARD_W_WRONG_CHV
STATUS_SMARTCARD_CARD_BLOCKED      SCARD_W_CHV_BLOCKED
STATUS_SMARTCARD_CARD_NOT_AUTHENTICATED SCARD_W_CARD_NOT_AUTHENTICATED
STATUS_SMARTCARD_NO_CARD        SCARD_E_NO_SMARTCARD
STATUS_SMARTCARD_NO_KEY_CONTAINER    NTE_NO_KEY
STATUS_SMARTCARD_NO_CERTIFICATE     SCARD_E_NO_SUCH_CERTIFICATE
STATUS_SMARTCARD_NO_KEYSET       NTE_BAD_KEYSET
STATUS_SMARTCARD_IO_ERROR        SCARD_E_COMM_DATA_LOST
STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION       ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION
STATUS_INVALID_LOGON_HOURS       ERROR_INVALID_LOGON_HOURS
STATUS_INVALID_WORKSTATION       ERROR_INVALID_WORKSTATION
STATUS_BUFFER_TOO_SMALL         ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER
STATUS_UNABLE_TO_DECOMMIT_VM      ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_DISK_CORRUPT_ERROR        ERROR_DISK_CORRUPT
STATUS_FT_MISSING_MEMBER        ERROR_IO_DEVICE
STATUS_FT_ORPHANING           ERROR_IO_DEVICE
STATUS_VARIABLE_NOT_FOUND        ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND
STATUS_OBJECT_NAME_INVALID       ERROR_INVALID_NAME
STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND      ERROR_FILE_NOT_FOUND
STATUS_OBJECT_NAME_COLLISION      ERROR_ALREADY_EXISTS
STATUS_OBJECT_PATH_INVALID       ERROR_BAD_PATHNAME
STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND      ERROR_PATH_NOT_FOUND
STATUS_DFS_EXIT_PATH_FOUND       ERROR_PATH_NOT_FOUND
STATUS_DFS_UNAVAILABLE         ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD      ERROR_BAD_PATHNAME
STATUS_NAME_TOO_LONG          ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE
STATUS_DATA_OVERRUN           ERROR_IO_DEVICE
STATUS_DATA_LATE_ERROR         ERROR_IO_DEVICE
STATUS_DATA_ERROR            ERROR_CRC
STATUS_CRC_ERROR            ERROR_CRC
STATUS_SHARING_VIOLATION        ERROR_SHARING_VIOLATION
STATUS_QUOTA_EXCEEDED          ERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA
STATUS_MUTANT_NOT_OWNED         ERROR_NOT_OWNER
STATUS_SEMAPHORE_LIMIT_EXCEEDED     ERROR_TOO_MANY_POSTS
STATUS_DISK_FULL            ERROR_DISK_FULL
STATUS_LOCK_NOT_GRANTED         ERROR_LOCK_VIOLATION
STATUS_FILE_LOCK_CONFLICT        ERROR_LOCK_VIOLATION
STATUS_NOT_A_DIRECTORY         ERROR_DIRECTORY
STATUS_CANNOT_MAKE           ERROR_CANNOT_MAKE
STATUS_UNKNOWN_REVISION         ERROR_UNKNOWN_REVISION
STATUS_REVISION_MISMATCH        ERROR_REVISION_MISMATCH
STATUS_INVALID_OWNER          ERROR_INVALID_OWNER
STATUS_INVALID_PRIMARY_GROUP      ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP
STATUS_NO_IMPERSONATION_TOKEN      ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN
STATUS_CANT_DISABLE_MANDATORY      ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY
STATUS_NO_LOGON_SERVERS         ERROR_NO_LOGON_SERVERS
STATUS_DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND   ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND
STATUS_NO_SUCH_LOGON_SESSION      ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION
STATUS_INVALID_ACCOUNT_NAME       ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME
STATUS_USER_EXISTS           ERROR_USER_EXISTS
STATUS_NO_SUCH_USER           ERROR_NO_SUCH_USER
STATUS_GROUP_EXISTS           ERROR_GROUP_EXISTS
STATUS_NO_SUCH_GROUP          ERROR_NO_SUCH_GROUP
STATUS_SPECIAL_GROUP          ERROR_SPECIAL_GROUP
STATUS_MEMBER_IN_GROUP         ERROR_MEMBER_IN_GROUP
STATUS_MEMBER_NOT_IN_GROUP       ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP
STATUS_LAST_ADMIN            ERROR_LAST_ADMIN
STATUS_WRONG_PASSWORD          ERROR_INVALID_PASSWORD
STATUS_WRONG_PASSWORD_CORE       ERROR_INVALID_PASSWORD
STATUS_ILL_FORMED_PASSWORD       ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD
STATUS_PASSWORD_RESTRICTION       ERROR_PASSWORD_RESTRICTION
STATUS_PASSWORD_EXPIRED         ERROR_PASSWORD_EXPIRED
STATUS_PASSWORD_MUST_CHANGE       ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE
STATUS_ACCOUNT_DISABLED         ERROR_ACCOUNT_DISABLED
STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT        ERROR_ACCOUNT_LOCKED_OUT
STATUS_NONE_MAPPED           ERROR_NONE_MAPPED
STATUS_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED     ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED
STATUS_LUIDS_EXHAUSTED         ERROR_LUIDS_EXHAUSTED
STATUS_INVALID_SUB_AUTHORITY      ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY
STATUS_INVALID_ACL           ERROR_INVALID_ACL,
STATUS_INVALID_SID           ERROR_INVALID_SID
STATUS_INVALID_SECURITY_DESCR      ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR
STATUS_PROCEDURE_NOT_FOUND       ERROR_PROC_NOT_FOUND
STATUS_BAD_INITIAL_PC          ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_FILE_FOR_SECTION     ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_IMAGE_MP_UP_MISMATCH       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_NOT_MZ       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH     ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_PROTECT      ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_LE_FORMAT     ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_NE_FORMAT     ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_WIN_16       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_WIN_32       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_INVALID_IMAGE_WIN_64       ERROR_BAD_EXE_FORMAT
STATUS_NO_TOKEN             ERROR_NO_TOKEN
STATUS_RANGE_NOT_LOCKED         ERROR_NOT_LOCKED
STATUS_SERVER_DISABLED         ERROR_SERVER_DISABLED
STATUS_SERVER_NOT_DISABLED       ERROR_SERVER_NOT_DISABLED
STATUS_INVALID_ID_AUTHORITY       ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY
STATUS_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED     ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED
STATUS_TOO_MANY_PAGING_FILES      ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES      ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES
STATUS_INSUFF_SERVER_RESOURCES     ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY
STATUS_FILE_INVALID           ERROR_FILE_INVALID
STATUS_MAPPED_FILE_SIZE_ZERO      ERROR_FILE_INVALID
STATUS_DEVICE_PAPER_EMPTY        ERROR_OUT_OF_PAPER
STATUS_DEVICE_POWERED_OFF        ERROR_NOT_READY
STATUS_DEVICE_OFF_LINE         ERROR_NOT_READY
STATUS_DEVICE_DATA_ERROR        ERROR_CRC
STATUS_DEVICE_NOT_READY         ERROR_NOT_READY
STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED       ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED
STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE       ERROR_NOT_READY
STATUS_NOT_FOUND            ERROR_NOT_FOUND
STATUS_NO_MATCH             ERROR_NO_MATCH
STATUS_PROPSET_NOT_FOUND        ERROR_SET_NOT_FOUND
STATUS_DEVICE_BUSY           ERROR_BUSY
STATUS_FREE_VM_NOT_AT_BASE       ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_MEMORY_NOT_ALLOCATED       ERROR_INVALID_ADDRESS
STATUS_NOT_SAME_DEVICE         ERROR_NOT_SAME_DEVICE
STATUS_NOT_SUPPORTED          ERROR_NOT_SUPPORTED
STATUS_REMOTE_NOT_LISTENING       ERROR_REM_NOT_LIST
STATUS_DUPLICATE_NAME          ERROR_DUP_NAME
STATUS_BAD_NETWORK_PATH         ERROR_BAD_NETPATH
STATUS_NETWORK_BUSY           ERROR_NETWORK_BUSY
STATUS_ONLY_IF_CONNECTED        ERROR_ONLY_IF_CONNECTED
STATUS_DEVICE_DOES_NOT_EXIST      ERROR_DEV_NOT_EXIST
STATUS_TOO_MANY_COMMANDS        ERROR_TOO_MANY_CMDS
STATUS_ADAPTER_HARDWARE_ERROR      ERROR_ADAP_HDW_ERR
STATUS_REDIRECTOR_NOT_STARTED      ERROR_PATH_NOT_FOUND
STATUS_INVALID_EA_NAME         ERROR_INVALID_EA_NAME
STATUS_EA_LIST_INCONSISTENT       ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
STATUS_EA_TOO_LARGE           ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
STATUS_INVALID_EA_FLAG         ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
STATUS_EAS_NOT_SUPPORTED        ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED
STATUS_FILE_CORRUPT_ERROR        ERROR_FILE_CORRUPT
STATUS_EA_CORRUPT_ERROR         ERROR_FILE_CORRUPT
STATUS_NONEXISTENT_EA_ENTRY       ERROR_FILE_CORRUPT
STATUS_NO_EAS_ON_FILE          ERROR_FILE_CORRUPT
STATUS_NOT_A_REPARSE_POINT       ERROR_NOT_A_REPARSE_POINT
STATUS_IO_REPARSE_TAG_INVALID      ERROR_REPARSE_TAG_INVALID
STATUS_IO_REPARSE_TAG_MISMATCH     ERROR_REPARSE_TAG_MISMATCH
STATUS_IO_REPARSE_TAG_NOT_HANDLED    ERROR_CANT_ACCESS_FILE
STATUS_REPARSE_POINT_NOT_RESOLVED    ERROR_CANT_RESOLVE_FILENAME
STATUS_DIRECTORY_IS_A_REPARSE_POINT   ERROR_BAD_PATHNAME
STATUS_REPARSE_ATTRIBUTE_CONFLICT    ERROR_REPARSE_ATTRIBUTE_CONFLICT
STATUS_IO_REPARSE_DATA_INVALID     ERROR_INVALID_REPARSE_DATA
STATUS_FILE_IS_OFFLINE         ERROR_FILE_OFFLINE
STATUS_REMOTE_STORAGE_NOT_ACTIVE    ERROR_REMOTE_STORAGE_NOT_ACTIVE
STATUS_REMOTE_STORAGE_MEDIA_ERROR    ERROR_REMOTE_STORAGE_MEDIA_ERROR 
STATUS_NO_TRACKING_SERVICE       ERROR_NO_TRACKING_SERVICE
STATUS_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS    ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS
STATUS_JOURNAL_NOT_ACTIVE        ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE
STATUS_JOURNAL_ENTRY_DELETED      ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED
STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE     ERROR_BAD_NET_RESP
STATUS_USER_SESSION_DELETED       ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR     ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_USER_SESSION_DELETED       ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_BAD_REMOTE_ADAPTER        ERROR_BAD_REM_ADAP
STATUS_PRINT_QUEUE_FULL         ERROR_PRINTQ_FULL
STATUS_NO_SPOOL_SPACE          ERROR_NO_SPOOL_SPACE
STATUS_PRINT_CANCELLED         ERROR_PRINT_CANCELLED
STATUS_NETWORK_NAME_DELETED       ERROR_NETNAME_DELETED
STATUS_NETWORK_ACCESS_DENIED      ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED
STATUS_BAD_DEVICE_TYPE         ERROR_BAD_DEV_TYPE
STATUS_BAD_NETWORK_NAME         ERROR_BAD_NET_NAME
STATUS_TOO_MANY_NAMES          ERROR_TOO_MANY_NAMES
STATUS_TOO_MANY_GUIDS_REQUESTED     ERROR_TOO_MANY_NAMES
STATUS_TOO_MANY_ADDRESSES        ERROR_TOO_MANY_NAMES
STATUS_TOO_MANY_NODES          ERROR_TOO_MANY_NAMES
STATUS_TOO_MANY_SESSIONS        ERROR_TOO_MANY_SESS
STATUS_SHARING_PAUSED          ERROR_SHARING_PAUSED
STATUS_REQUEST_NOT_ACCEPTED       ERROR_REQ_NOT_ACCEP
STATUS_REDIRECTOR_PAUSED        ERROR_REDIR_PAUSED
STATUS_NET_WRITE_FAULT         ERROR_NET_WRITE_FAULT
STATUS_VIRTUAL_CIRCUIT_CLOSED      ERROR_VC_DISCONNECTED
STATUS_INVALID_PIPE_STATE        ERROR_BAD_PIPE
STATUS_INVALID_READ_MODE        ERROR_BAD_PIPE
STATUS_PIPE_CLOSING           ERROR_NO_DATA
STATUS_PIPE_EMPTY            ERROR_NO_DATA
STATUS_PIPE_CONNECTED          ERROR_PIPE_CONNECTED
STATUS_PIPE_DISCONNECTED        ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED
STATUS_PIPE_LISTENING          ERROR_PIPE_LISTENING
STATUS_PIPE_NOT_AVAILABLE        ERROR_PIPE_BUSY
STATUS_INSTANCE_NOT_AVAILABLE      ERROR_PIPE_BUSY
STATUS_PIPE_BUSY            ERROR_PIPE_BUSY
STATUS_PIPE_BROKEN           ERROR_BROKEN_PIPE
STATUS_DIRECTORY_NOT_EMPTY       ERROR_DIR_NOT_EMPTY
STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES      ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
STATUS_IO_TIMEOUT            ERROR_SEM_TIMEOUT
STATUS_CANCELLED            ERROR_OPERATION_ABORTED
STATUS_UNRECOGNIZED_MEDIA        ERROR_UNRECOGNIZED_MEDIA
STATUS_INVALID_LEVEL          ERROR_INVALID_LEVEL
STATUS_UNRECOGNIZED_VOLUME       ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
STATUS_MEDIA_WRITE_PROTECTED      ERROR_WRITE_PROTECT
STATUS_TOO_LATE             ERROR_WRITE_PROTECT
STATUS_SUCCESS             NO_ERROR
STATUS_FULLSCREEN_MODE         ERROR_FULLSCREEN_MODE
STATUS_END_OF_MEDIA           ERROR_END_OF_MEDIA
STATUS_EOM_OVERFLOW           ERROR_EOM_OVERFLOW
STATUS_BEGINNING_OF_MEDIA        ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA
STATUS_MEDIA_CHANGED          ERROR_MEDIA_CHANGED
STATUS_BUS_RESET            ERROR_BUS_RESET
STATUS_FILEMARK_DETECTED        ERROR_FILEMARK_DETECTED
STATUS_SETMARK_DETECTED         ERROR_SETMARK_DETECTED
STATUS_NO_DATA_DETECTED         ERROR_NO_DATA_DETECTED
STATUS_PARTITION_FAILURE        ERROR_PARTITION_FAILURE
STATUS_INVALID_BLOCK_LENGTH       ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH
STATUS_DEVICE_NOT_PARTITIONED      ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED
STATUS_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA       ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA
STATUS_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA      ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA
STATUS_UNMAPPABLE_CHARACTER       ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION
STATUS_NOT_ALL_ASSIGNED         ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED
STATUS_SOME_NOT_MAPPED         ERROR_SOME_NOT_MAPPED
STATUS_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT      ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT
STATUS_LOCAL_USER_SESSION_KEY      ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY
STATUS_NULL_LM_PASSWORD         ERROR_NULL_LM_PASSWORD
STATUS_BAD_INHERITANCE_ACL       ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL
STATUS_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES     ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES
STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL     ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL
STATUS_CANT_OPEN_ANONYMOUS       ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS
STATUS_BAD_VALIDATION_CLASS       ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS
STATUS_BAD_TOKEN_TYPE          ERROR_BAD_TOKEN_TYPE
STATUS_BAD_MASTER_BOOT_RECORD      ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_NO_SECURITY_ON_OBJECT      ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT
STATUS_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO     ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO
STATUS_INVALID_SERVER_STATE       ERROR_INVALID_SERVER_STATE
STATUS_INVALID_DOMAIN_STATE       ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE
STATUS_INVALID_DOMAIN_ROLE       ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE
STATUS_NO_SUCH_DOMAIN          ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
STATUS_DOMAIN_EXISTS          ERROR_DOMAIN_EXISTS
STATUS_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED      ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED
STATUS_OPLOCK_NOT_GRANTED        ERROR_OPLOCK_NOT_GRANTED
STATUS_INVALID_OPLOCK_PROTOCOL     ERROR_INVALID_OPLOCK_PROTOCOL
STATUS_INTERNAL_DB_CORRUPTION      ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION
STATUS_INTERNAL_ERROR          ERROR_INTERNAL_ERROR
STATUS_GENERIC_NOT_MAPPED        ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED
STATUS_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT      ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT
STATUS_NOT_LOGON_PROCESS        ERROR_NOT_LOGON_PROCESS
STATUS_LOGON_SESSION_EXISTS       ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS
STATUS_NO_SUCH_PACKAGE         ERROR_NO_SUCH_PACKAGE
STATUS_BAD_LOGON_SESSION_STATE     ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE
STATUS_LOGON_SESSION_COLLISION     ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION
STATUS_INVALID_LOGON_TYPE        ERROR_INVALID_LOGON_TYPE
STATUS_RXACT_INVALID_STATE       ERROR_RXACT_INVALID_STATE
STATUS_RXACT_COMMIT_FAILURE       ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE
STATUS_SPECIAL_ACCOUNT         ERROR_SPECIAL_ACCOUNT
STATUS_SPECIAL_USER           ERROR_SPECIAL_USER
STATUS_MEMBERS_PRIMARY_GROUP      ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP
STATUS_TOKEN_ALREADY_IN_USE       ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE
STATUS_NO_SUCH_ALIAS          ERROR_NO_SUCH_ALIAS
STATUS_MEMBER_NOT_IN_ALIAS       ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS
STATUS_MEMBER_IN_ALIAS         ERROR_MEMBER_IN_ALIAS
STATUS_ALIAS_EXISTS           ERROR_ALIAS_EXISTS
STATUS_LOGON_NOT_GRANTED        ERROR_LOGON_NOT_GRANTED
STATUS_TOO_MANY_SECRETS         ERROR_TOO_MANY_SECRETS
STATUS_SECRET_TOO_LONG         ERROR_SECRET_TOO_LONG
STATUS_INTERNAL_DB_ERROR        ERROR_INTERNAL_DB_ERROR
STATUS_TOO_MANY_CONTEXT_IDS       ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS
STATUS_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED      ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED
STATUS_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED   ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
STATUS_NO_SUCH_MEMBER          ERROR_NO_SUCH_MEMBER
STATUS_INVALID_MEMBER          ERROR_INVALID_MEMBER
STATUS_TOO_MANY_SIDS          ERROR_TOO_MANY_SIDS
STATUS_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED   ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
STATUS_MESSAGE_NOT_FOUND        ERROR_MR_MID_NOT_FOUND
STATUS_LOCAL_DISCONNECT         ERROR_NETNAME_DELETED
STATUS_REMOTE_DISCONNECT        ERROR_NETNAME_DELETED
STATUS_REMOTE_RESOURCES         ERROR_REM_NOT_LIST
STATUS_LINK_FAILED           ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_LINK_TIMEOUT           ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_INVALID_CONNECTION        ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_INVALID_ADDRESS         ERROR_UNEXP_NET_ERR
STATUS_IO_DEVICE_ERROR         ERROR_IO_DEVICE
STATUS_DEVICE_PROTOCOL_ERROR      ERROR_IO_DEVICE
STATUS_DRIVER_INTERNAL_ERROR      ERROR_IO_DEVICE
STATUS_INVALID_DEVICE_STATE       ERROR_BAD_COMMAND
STATUS_DEVICE_CONFIGURATION_ERROR    ERROR_INVALID_PARAMETER
STATUS_SOURCE_ELEMENT_EMPTY       ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY
STATUS_DESTINATION_ELEMENT_FULL     ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL
STATUS_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS     ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS
STATUS_MAGAZINE_NOT_PRESENT       ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT
STATUS_REINITIALIZATION_NEEDED     ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED
STATUS_DEVICE_REQUIRES_CLEANING     ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING
STATUS_DEVICE_DOOR_OPEN         ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN
STATUS_TRANSPORT_FULL          ERROR_TRANSPORT_FULL
STATUS_CLEANER_CARTRIDGE_INSTALLED   ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_INSTALLED
STATUS_REG_NAT_CONSUMPTION       ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION
STATUS_ENCRYPTION_FAILED        ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_DECRYPTION_FAILED        ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_NO_RECOVERY_POLICY        ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_NO_EFS              ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_WRONG_EFS            ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_NO_USER_KEYS           ERROR_ACCESS_DENIED
STATUS_FILE_NOT_ENCRYPTED        ERROR_FILE_NOT_ENCRYPTED
STATUS_NOT_EXPORT_FORMAT        ERROR_NOT_EXPORT_FORMAT
STATUS_FILE_ENCRYPTED          ERROR_FILE_ENCRYPTED
STATUS_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG       ERROR_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG
STATUS_INVALID_USER_BUFFER       ERROR_INVALID_USER_BUFFER
STATUS_SERIAL_NO_DEVICE_INITED     ERROR_SERIAL_NO_DEVICE
STATUS_SHARED_IRQ_BUSY         ERROR_IRQ_BUSY
STATUS_SERIAL_MORE_WRITES        ERROR_MORE_WRITES
STATUS_SERIAL_COUNTER_TIMEOUT      ERROR_COUNTER_TIMEOUT
STATUS_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND     ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
STATUS_FLOPPY_WRONG_CYLINDER      ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER
STATUS_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR       ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR
STATUS_FLOPPY_BAD_REGISTERS       ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS
STATUS_DISK_RECALIBRATE_FAILED     ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED
STATUS_DISK_OPERATION_FAILED      ERROR_DISK_OPERATION_FAILED
STATUS_DISK_RESET_FAILED        ERROR_DISK_RESET_FAILED
STATUS_EVENTLOG_FILE_CORRUPT      ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT
STATUS_EVENTLOG_CANT_START       ERROR_EVENTLOG_CANT_START
STATUS_NETLOGON_NOT_STARTED       ERROR_NETLOGON_NOT_STARTED
STATUS_ACCOUNT_EXPIRED         ERROR_ACCOUNT_EXPIRED
STATUS_NETWORK_CREDENTIAL_CONFLICT   ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT
STATUS_REMOTE_SESSION_LIMIT       ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED
STATUS_INVALID_BUFFER_SIZE       ERROR_INVALID_USER_BUFFER
STATUS_INVALID_ADDRESS_COMPONENT    ERROR_INVALID_NETNAME
STATUS_INVALID_ADDRESS_WILDCARD     ERROR_INVALID_NETNAME
STATUS_ADDRESS_ALREADY_EXISTS      ERROR_DUP_NAME
STATUS_ADDRESS_CLOSED          ERROR_NETNAME_DELETED  
STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED     ERROR_NETNAME_DELETED  
STATUS_CONNECTION_RESET         ERROR_NETNAME_DELETED  
STATUS_TRANSACTION_ABORTED       ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_TIMED_OUT      ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_NO_RELEASE      ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_NO_MATCH       ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_RESPONDED      ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_INVALID_ID      ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_TRANSACTION_INVALID_TYPE     ERROR_UNEXP_NET_ERR  
STATUS_NOT_SERVER_SESSION        ERROR_NOT_SUPPORTED  
STATUS_NOT_CLIENT_SESSION        ERROR_NOT_SUPPORTED  
STATUS_USER_MAPPED_FILE         ERROR_USER_MAPPED_FILE  
STATUS_PLUGPLAY_NO_DEVICE        ERROR_SERVICE_DISABLED  
STATUS_WMI_GUID_NOT_FOUND        ERROR_WMI_GUID_NOT_FOUND  
STATUS_WMI_INSTANCE_NOT_FOUND      ERROR_WMI_INSTANCE_NOT_FOUND  
STATUS_WMI_ITEMID_NOT_FOUND       ERROR_WMI_ITEMID_NOT_FOUND  
STATUS_WMI_TRY_AGAIN          ERROR_WMI_TRY_AGAIN  
STATUS_WMI_READ_ONLY          ERROR_WMI_READ_ONLY  
STATUS_WMI_SET_FAILURE         ERROR_WMI_SET_FAILURE  
STATUS_WMI_NOT_SUPPORTED        ERROR_NOT_SUPPORTED  
STATUS_WMI_GUID_DISCONNECTED      ERROR_WMI_GUID_DISCONNECTED  
STATUS_WMI_ALREADY_DISABLED       ERROR_WMI_ALREADY_DISABLED  
STATUS_WMI_ALREADY_ENABLED       ERROR_WMI_ALREADY_ENABLED  
STATUS_COPY_PROTECTION_FAILURE     STG_E_STATUS_COPY_PROTECTION_FAILURE 
STATUS_CSS_AUTHENTICATION_FAILURE    STG_E_CSS_AUTHENTICATION_FAILURE  
STATUS_CSS_KEY_NOT_PRESENT       STG_E_CSS_KEY_NOT_PRESENT  
STATUS_CSS_KEY_NOT_ESTABLISHED     STG_E_CSS_KEY_NOT_ESTABLISHED  
STATUS_CSS_SCRAMBLED_SECTOR       STG_E_CSS_SCRAMBLED_SECTOR  
STATUS_CSS_REGION_MISMATCH       STG_E_CSS_REGION_MISMATCH  
STATUS_CSS_RESETS_EXHAUSTED       STG_E_RESETS_EXHAUSTED  
RPC_NT_SERVER_UNAVAILABLE        RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE  
RPC_NT_INVALID_STRING_BINDING      RPC_S_INVALID_STRING_BINDING  
RPC_NT_WRONG_KIND_OF_BINDING      RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING  
RPC_NT_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED      RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED  
RPC_NT_INVALID_RPC_PROTSEQ       RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ  
RPC_NT_INVALID_STRING_UUID       RPC_S_INVALID_STRING_UUID  
RPC_NT_INVALID_ENDPOINT_FORMAT     RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT  
RPC_NT_INVALID_NET_ADDR         RPC_S_INVALID_NET_ADDR  
RPC_NT_NO_ENDPOINT_FOUND        RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND  
RPC_NT_INVALID_TIMEOUT         RPC_S_INVALID_TIMEOUT  
RPC_NT_OBJECT_NOT_FOUND         RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND  
RPC_NT_ALREADY_REGISTERED        RPC_S_ALREADY_REGISTERED  
RPC_NT_TYPE_ALREADY_REGISTERED     RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED  
RPC_NT_ALREADY_LISTENING        RPC_S_ALREADY_LISTENING  
RPC_NT_NO_PROTSEQS_REGISTERED      RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED  
RPC_NT_NOT_LISTENING          RPC_S_NOT_LISTENING  
RPC_NT_UNKNOWN_MGR_TYPE         RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE  
RPC_NT_UNKNOWN_IF            RPC_S_UNKNOWN_IF  
RPC_NT_NO_BINDINGS           RPC_S_NO_BINDINGS  
RPC_NT_NO_MORE_BINDINGS         RPC_S_NO_MORE_BINDINGS  
RPC_NT_NO_PROTSEQS           RPC_S_NO_PROTSEQS  
RPC_NT_CANT_CREATE_ENDPOINT       RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT  
RPC_NT_OUT_OF_RESOURCES         RPC_S_OUT_OF_RESOURCES  
RPC_NT_SERVER_TOO_BUSY         RPC_S_SERVER_TOO_BUSY  
RPC_NT_INVALID_NETWORK_OPTIONS     RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS  
RPC_NT_NO_CALL_ACTIVE          RPC_S_NO_CALL_ACTIVE  
RPC_NT_CALL_FAILED           RPC_S_CALL_FAILED  
RPC_NT_CALL_FAILED_DNE         RPC_S_CALL_FAILED_DNE  
RPC_NT_PROTOCOL_ERROR          RPC_S_PROTOCOL_ERROR  
RPC_NT_UNSUPPORTED_TRANS_SYN      RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN  
RPC_NT_UNSUPPORTED_TYPE         RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE  
RPC_NT_INVALID_TAG           RPC_S_INVALID_TAG  
RPC_NT_INVALID_BOUND          RPC_S_INVALID_BOUND  
RPC_NT_NO_ENTRY_NAME          RPC_S_NO_ENTRY_NAME  
RPC_NT_INVALID_NAME_SYNTAX       RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX  
RPC_NT_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX     RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX  
RPC_NT_UUID_NO_ADDRESS         RPC_S_UUID_NO_ADDRESS  
RPC_NT_DUPLICATE_ENDPOINT        RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT  
RPC_NT_UNKNOWN_AUTHN_TYPE        RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE  
RPC_NT_MAX_CALLS_TOO_SMALL       RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL  
RPC_NT_STRING_TOO_LONG         RPC_S_STRING_TOO_LONG  
RPC_NT_PROTSEQ_NOT_FOUND        RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND  
RPC_NT_PROCNUM_OUT_OF_RANGE       RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE  
RPC_NT_BINDING_HAS_NO_AUTH       RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH  
RPC_NT_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE      RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE  
RPC_NT_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL       RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL  
RPC_NT_INVALID_AUTH_IDENTITY      RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY  
RPC_NT_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE      RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE  
EPT_NT_INVALID_ENTRY          EPT_S_INVALID_ENTRY  
EPT_NT_CANT_PERFORM_OP         EPT_S_CANT_PERFORM_OP  
EPT_NT_NOT_REGISTERED          EPT_S_NOT_REGISTERED  
RPC_NT_NOTHING_TO_EXPORT        RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT  
RPC_NT_INCOMPLETE_NAME         RPC_S_INCOMPLETE_NAME  
RPC_NT_INVALID_VERS_OPTION       RPC_S_INVALID_VERS_OPTION  
RPC_NT_NO_MORE_MEMBERS         RPC_S_NO_MORE_MEMBERS  
RPC_NT_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED     RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED  
RPC_NT_INTERFACE_NOT_FOUND       RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND  
RPC_NT_ENTRY_ALREADY_EXISTS       RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS  
RPC_NT_ENTRY_NOT_FOUND         RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND  
RPC_NT_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE     RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE  
RPC_NT_INVALID_NAF_ID          RPC_S_INVALID_NAF_ID  
RPC_NT_CANNOT_SUPPORT          RPC_S_CANNOT_SUPPORT  
RPC_NT_NO_CONTEXT_AVAILABLE       RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE  
RPC_NT_INTERNAL_ERROR          RPC_S_INTERNAL_ERROR  
RPC_NT_ZERO_DIVIDE           RPC_S_ZERO_DIVIDE  
RPC_NT_ADDRESS_ERROR          RPC_S_ADDRESS_ERROR  
RPC_NT_FP_DIV_ZERO           RPC_S_FP_DIV_ZERO  
RPC_NT_FP_UNDERFLOW           RPC_S_FP_UNDERFLOW  
RPC_NT_FP_OVERFLOW           RPC_S_FP_OVERFLOW  
RPC_NT_NO_MORE_ENTRIES         RPC_X_NO_MORE_ENTRIES  
RPC_NT_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL     RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL  
RPC_NT_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE     RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE  
RPC_NT_SS_CONTEXT_MISMATCH       ERROR_INVALID_HANDLE  
RPC_NT_SS_CONTEXT_DAMAGED        RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED  
RPC_NT_SS_HANDLES_MISMATCH       RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH  
RPC_NT_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE    RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE  
RPC_NT_NULL_REF_POINTER         RPC_X_NULL_REF_POINTER  
RPC_NT_ENUM_VALUE_OUT_OF_RANGE     RPC_X_ENUM_VALUE_OUT_OF_RANGE  
RPC_NT_BYTE_COUNT_TOO_SMALL       RPC_X_BYTE_COUNT_TOO_SMALL  
RPC_NT_BAD_STUB_DATA          RPC_X_BAD_STUB_DATA  
RPC_NT_INVALID_OBJECT          RPC_S_INVALID_OBJECT  
STATUS_NO_TRUST_LSA_SECRET       ERROR_NO_TRUST_LSA_SECRET  
STATUS_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT       ERROR_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT  
STATUS_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE      ERROR_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE  
STATUS_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE   ERROR_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE 
STATUS_TRUST_FAILURE          ERROR_TRUST_FAILURE  
RPC_NT_CALL_IN_PROGRESS         RPC_S_CALL_IN_PROGRESS  
STATUS_LOG_FILE_FULL          ERROR_LOG_FILE_FULL  
STATUS_EVENTLOG_FILE_CHANGED      ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED  
STATUS_NOLOGON_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT ERROR_NOLOGON_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT 
STATUS_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT ERROR_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT 
STATUS_NOLOGON_SERVER_TRUST_ACCOUNT   ERROR_NOLOGON_SERVER_TRUST_ACCOUNT 
STATUS_DOMAIN_TRUST_INCONSISTENT    ERROR_DOMAIN_TRUST_INCONSISTENT  
STATUS_NO_USER_SESSION_KEY       ERROR_NO_USER_SESSION_KEY  
STATUS_POSSIBLE_DEADLOCK        ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK  
STATUS_IMAGE_ALREADY_LOADED       ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING  
RPC_NT_GROUP_MEMBER_NOT_FOUND      RPC_S_GROUP_MEMBER_NOT_FOUND  
RPC_NT_NO_INTERFACES          RPC_S_NO_INTERFACES  
RPC_NT_CALL_CANCELLED          RPC_S_CALL_CANCELLED  
RPC_NT_BINDING_INCOMPLETE        RPC_S_BINDING_INCOMPLETE  
RPC_NT_COMM_FAILURE           RPC_S_COMM_FAILURE  
RPC_NT_UNSUPPORTED_AUTHN_LEVEL     RPC_S_UNSUPPORTED_AUTHN_LEVEL  
RPC_NT_NO_PRINC_NAME          RPC_S_NO_PRINC_NAME  
RPC_NT_NOT_RPC_ERROR          RPC_S_NOT_RPC_ERROR  
RPC_NT_UUID_LOCAL_ONLY         RPC_S_UUID_LOCAL_ONLY  
RPC_NT_SEC_PKG_ERROR          RPC_S_SEC_PKG_ERROR  
RPC_NT_NOT_CANCELLED          RPC_S_NOT_CANCELLED  
RPC_NT_INVALID_ES_ACTION        RPC_X_INVALID_ES_ACTION  
RPC_NT_WRONG_ES_VERSION         RPC_X_WRONG_ES_VERSION  
RPC_NT_WRONG_STUB_VERSION        RPC_X_WRONG_STUB_VERSION  
RPC_NT_INVALID_PIPE_OBJECT       RPC_X_INVALID_PIPE_OBJECT  
RPC_NT_INVALID_PIPE_OPERATION      RPC_X_INVALID_PIPE_OPERATION  
RPC_NT_WRONG_PIPE_VERSION        RPC_X_WRONG_PIPE_VERSION  
EPT_NT_CANT_CREATE           EPT_S_CANT_CREATE  
RPC_NT_SEND_INCOMPLETE         RPC_S_SEND_INCOMPLETE  
RPC_NT_INVALID_ASYNC_HANDLE       RPC_S_INVALID_ASYNC_HANDLE  
RPC_NT_INVALID_ASYNC_CALL        RPC_S_INVALID_ASYNC_CALL  
RPC_NT_PIPE_CLOSED           RPC_X_PIPE_CLOSED  
RPC_NT_PIPE_EMPTY            RPC_X_PIPE_EMPTY  
RPC_NT_PIPE_DISCIPLINE_ERROR      RPC_X_PIPE_DISCIPLINE_ERROR  
STATUS_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND     ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND  
STATUS_MAPPED_ALIGNMENT         ERROR_MAPPED_ALIGNMENT  
STATUS_CONNECTION_IN_USE        ERROR_DEVICE_IN_USE  
STATUS_VERIFY_REQUIRED         ERROR_MEDIA_CHANGED  
STATUS_ALREADY_DISCONNECTED       ERROR_ACTIVE_CONNECTIONS  
STATUS_CONNECTION_REFUSED        ERROR_CONNECTION_REFUSED  
STATUS_GRACEFUL_DISCONNECT       ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT  
STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED    ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED  
STATUS_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED      ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED  
STATUS_CONNECTION_INVALID        ERROR_CONNECTION_INVALID  
STATUS_CONNECTION_ACTIVE        ERROR_CONNECTION_ACTIVE  
STATUS_NETWORK_UNREACHABLE       ERROR_NETWORK_UNREACHABLE  
STATUS_HOST_UNREACHABLE         ERROR_HOST_UNREACHABLE  
STATUS_HOST_DOWN            ERROR_HOST_DOWN  
STATUS_PROTOCOL_UNREACHABLE       ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE  
STATUS_PORT_UNREACHABLE         ERROR_PORT_UNREACHABLE  
STATUS_REQUEST_ABORTED         ERROR_REQUEST_ABORTED  
STATUS_CONNECTION_ABORTED        ERROR_CONNECTION_ABORTED  
STATUS_CONNECTION_COUNT_LIMIT      ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT  
STATUS_PATH_NOT_COVERED         ERROR_HOST_UNREACHABLE  
STATUS_LOGIN_TIME_RESTRICTION      ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION  
STATUS_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION     ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION  
STATUS_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED      ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED  
STATUS_RESOURCE_NOT_OWNED        ERROR_NOT_OWNER  
STATUS_DUPLICATE_OBJECTID        STATUS_DUPLICATE_OBJECTID  
STATUS_OBJECTID_EXISTS         STATUS_OBJECTID_EXISTS  
STATUS_OBJECTID_NOT_FOUND        ERROR_FILE_NOT_FOUND  
STATUS_MFT_TOO_FRAGMENTED        ERROR_DISK_TOO_FRAGMENTED  
SEC_E_INSUFFICIENT_MEMORY        ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES  
SEC_E_INVALID_HANDLE          ERROR_INVALID_HANDLE  
SEC_E_UNSUPPORTED_FUNCTION       ERROR_INVALID_FUNCTION  
SEC_E_TARGET_UNKNOWN          ERROR_BAD_NETPATH  
SEC_E_INTERNAL_ERROR          ERROR_INTERNAL_ERROR  
SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND         ERROR_NO_SUCH_PACKAGE  
SEC_E_NOT_OWNER             ERROR_NOT_OWNER  
SEC_E_CANNOT_INSTALL          ERROR_NO_SUCH_PACKAGE  
SEC_E_INVALID_TOKEN           ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_CANNOT_PACK            ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_QOP_NOT_SUPPORTED         ERROR_NOT_SUPPORTED  
SEC_E_NO_IMPERSONATION         ERROR_CANNOT_IMPERSONATE  
SEC_E_MULTIPLE_ACCOUNTS         ERROR_CANNOT_IMPERSONATE  
SEC_E_LOGON_DENIED           ERROR_LOGON_FAILURE  
SEC_E_UNKNOWN_CREDENTIALS        ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_INCOMPLETE_CREDENTIALS      ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_NO_CREDENTIALS          ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION  
SEC_E_MESSAGE_ALTERED          ERROR_ACCESS_DENIED  
SEC_E_OUT_OF_SEQUENCE          ERROR_ACCESS_DENIED  
SEC_E_NO_AUTHENTICATING_AUTHORITY    ERROR_NO_LOGON_SERVERS  
SEC_E_BAD_PKGID             ERROR_NO_SUCH_PACKAGE  
SEC_E_WRONG_PRINCIPAL          ERROR_WRONG_TARGET_NAME  
SEC_E_INCOMPLETE_MESSAGE        ERROR_INVALID_USER_BUFFER  
SEC_E_BUFFER_TOO_SMALL         ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER  
SEC_E_UNTRUSTED_ROOT          ERROR_TRUST_FAILURE  
SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE          ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_CERT_UNKNOWN           ERROR_INVALID_PARAMETER  
SEC_E_CERT_EXPIRED           ERROR_PASSWORD_EXPIRED  
SEC_E_ENCRYPT_FAILURE          ERROR_ENCRYPTION_FAILED  
SEC_E_DECRYPT_FAILURE          ERROR_DECRYPTION_FAILED  
SEC_E_ALGORITHM_MISMATCH        ERROR_INVALID_FUNCTION  
SEC_E_CONTEXT_EXPIRED          ERROR_CONTEXT_EXPIRED  
STATUS_BAD_BINDINGS           SEC_E_BAD_BINDINGS  
TRUST_E_CERT_SIGNATURE         ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED  
CRYPT_E_REVOKED             ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED  
CRYPT_E_NO_REVOCATION_CHECK       ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED  
CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE       ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED  
STATUS_SHUTDOWN_IN_PROGRESS       ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS  
STATUS_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS   ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS  
STATUS_DS_MEMBERSHIP_EVALUATED_LOCALLY ERROR_DS_MEMBERSHIP_EVALUATED_LOCALLY
STATUS_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE     ERROR_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE  
STATUS_DS_INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX   ERROR_DS_INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX  
STATUS_DS_ATTRIBUTE_TYPE_UNDEFINED   ERROR_DS_ATTRIBUTE_TYPE_UNDEFINED  
STATUS_DS_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS   ERROR_DS_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS 
STATUS_DS_BUSY             ERROR_DS_BUSY  
STATUS_DS_UNAVAILABLE          ERROR_DS_UNAVAILABLE  
STATUS_DS_NO_RIDS_ALLOCATED       ERROR_DS_NO_RIDS_ALLOCATED  
STATUS_DS_NO_MORE_RIDS         ERROR_DS_NO_MORE_RIDS  
STATUS_DS_INCORRECT_ROLE_OWNER     ERROR_DS_INCORRECT_ROLE_OWNER  
STATUS_DS_RIDMGR_INIT_ERROR       ERROR_DS_RIDMGR_INIT_ERROR  
STATUS_DS_OBJ_CLASS_VIOLATION      ERROR_DS_OBJ_CLASS_VIOLATION  
STATUS_DS_CANT_ON_NON_LEAF       ERROR_DS_CANT_ON_NON_LEAF  
STATUS_DS_CANT_ON_RDN          ERROR_DS_CANT_ON_RDN  
STATUS_DS_CROSS_DOM_MOVE_FAILED     ERROR_DS_CROSS_DOM_MOVE_ERROR  
STATUS_DS_GC_NOT_AVAILABLE       ERROR_DS_GC_NOT_AVAILABLE  
STATUS_DS_CANT_MOD_OBJ_CLASS      ERROR_DS_CANT_MOD_OBJ_CLASS  
STATUS_DS_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED     ERROR_DS_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED  
STATUS_DIRECTORY_SERVICE_REQUIRED    ERROR_DS_DS_REQUIRED  
STATUS_DS_SAM_INIT_FAILURE       ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE  
STATUS_DS_CANT_START          ERROR_DS_CANT_START  
STATUS_DS_INIT_FAILURE         ERROR_DS_INIT_FAILURE  
STATUS_SAM_INIT_FAILURE         ERROR_SAM_INIT_FAILURE  
STATUS_DS_SENSITIVE_GROUP_VIOLATION   ERROR_DS_SENSITIVE_GROUP_VIOLATION 
STATUS_DS_CANT_MOD_PRIMARYGROUPID    ERROR_DS_CANT_MOD_PRIMARYGROUPID  
STATUS_DS_INVALID_GROUP_TYPE      ERROR_DS_INVALID_GROUP_TYPE  
STATUS_DS_NO_NEST_GLOBALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
     ERROR_DS_NO_NEST_GLOBALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
STATUS_DS_NO_NEST_LOCALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
     ERROR_DS_NO_NEST_LOCALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN
STATUS_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER  
     ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER  
STATUS_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER  
     ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER
STATUS_DS_UNIVERSAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER  
     ERROR_DS_UNIVERSAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER
STATUS_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_MEMBER
     ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_MEMBER
STATUS_DS_LOCAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_LOCAL_MEMBER
     ERROR_DS_LOCAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_LOCAL_MEMBER
STATUS_DS_HAVE_PRIMARY_MEMBERS     ERROR_DS_HAVE_PRIMARY_MEMBERS  
STATUS_DS_GC_REQUIRED          ERROR_DS_GC_REQUIRED  
STATUS_DS_LOCAL_MEMBER_OF_LOCAL_ONLY  ERROR_DS_LOCAL_MEMBER_OF_LOCAL_ONLY 
STATUS_DS_NO_FPO_IN_UNIVERSAL_GROUPS  ERROR_DS_NO_FPO_IN_UNIVERSAL_GROUPS 
STATUS_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED  
STATUS_SAM_NEED_BOOTKEY_PASSWORD    ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_PASSWORD 
STATUS_SAM_NEED_BOOTKEY_FLOPPY     ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_FLOPPY  
STATUS_DS_INIT_FAILURE_CONSOLE     ERROR_DS_INIT_FAILURE_CONSOLE  
STATUS_DS_SAM_INIT_FAILURE_CONSOLE   ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE_CONSOLE  
STATUS_UNFINISHED_CONTEXT_DELETED    SEC_E_UNFINISHED_CONTEXT_DELETED  
STATUS_NO_TGT_REPLY           SEC_E_NO_TGT_REPLY  
STATUS_NO_IP_ADDRESSES         SEC_E_NO_IP_ADDRESSES  
STATUS_WRONG_CREDENTIAL_HANDLE     SEC_E_WRONG_CREDENTIAL_HANDLE  
STATUS_CRYPTO_SYSTEM_INVALID      SEC_E_CRYPTO_SYSTEM_INVALID  
STATUS_MAX_REFERRALS_EXCEEDED      SEC_E_MAX_REFERRALS_EXCEEDED  
STATUS_MUST_BE_KDC           SEC_E_MUST_BE_KDC  
STATUS_STRONG_CRYPTO_NOT_SUPPORTED   SEC_E_STRONG_CRYPTO_NOT_SUPPORTED  
STATUS_TOO_MANY_PRINCIPALS       SEC_E_TOO_MANY_PRINCIPALS  
STATUS_NO_PA_DATA            SEC_E_NO_PA_DATA  
STATUS_PKINIT_NAME_MISMATCH       SEC_E_PKINIT_NAME_MISMATCH  
STATUS_SMARTCARD_LOGON_REQUIRED     SEC_E_SMARTCARD_LOGON_REQUIRED  
STATUS_KDC_INVALID_REQUEST       SEC_E_KDC_INVALID_REQUEST  
STATUS_KDC_UNABLE_TO_REFER       SEC_E_KDC_UNABLE_TO_REFER  
STATUS_KDC_UNKNOWN_ETYPE        SEC_E_KDC_UNKNOWN_ETYPE  
STATUS_UNSUPPORTED_PREAUTH       SEC_E_UNSUPPORTED_PREAUTH  
STATUS_SHARED_POLICY          ERROR_SHARED_POLICY  
STATUS_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND     ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND  
STATUS_POLICY_ONLY_IN_DS        ERROR_POLICY_ONLY_IN_DS  
STATUS_DEVICE_REMOVED          ERROR_DEVICE_REMOVED  
STATUS_RETRY              ERROR_RETRY  
STATUS_NOT_SUPPORTED_ON_SBS       ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS  
STATUS_DRIVER_BLOCKED_CRITICAL     ERROR_DRIVER_BLOCKED  
STATUS_DRIVER_BLOCKED          ERROR_DRIVER_BLOCKED  
STATUS_PRENT4_MACHINE_ACCOUNT      ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_CREATED_PRENT4  
STATUS_DS_AG_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER ERROR_DS_AG_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER  
STATUS_DS_SHUTTING_DOWN         ERROR_DS_SHUTTING_DOWN  
STATUS_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY_DEFAULT ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY  
STATUS_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY_PATH  ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY  
STATUS_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY_PUBLISHER  ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY  
STATUS_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY_OTHER ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY  
STATUS_FAIL_CHECK            ERROR_INVALID_PARAMETER  
STATUS_CTX_CLOSE_PENDING        ERROR_CTX_CLOSE_PENDING  
STATUS_CTX_NO_OUTBUF          ERROR_CTX_NO_OUTBUF  
STATUS_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND     ERROR_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND  
STATUS_CTX_INVALID_MODEMNAME      ERROR_CTX_INVALID_MODEMNAME  
STATUS_CTX_RESPONSE_ERROR        ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_ERROR  
STATUS_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT    ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT  
STATUS_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER  ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER 
STATUS_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE  ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE  
STATUS_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY     ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY  
STATUS_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE     ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE  
STATUS_CTX_TD_ERROR           ERROR_CTX_TD_ERROR  
STATUS_LPC_REPLY_LOST          ERROR_CONNECTION_ABORTED  
STATUS_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID   ERROR_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID  
STATUS_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND     ERROR_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND  
STATUS_CTX_WINSTATION_NAME_COLLISION  ERROR_CTX_WINSTATION_ALREADY_EXISTS 
STATUS_CTX_WINSTATION_BUSY       ERROR_CTX_WINSTATION_BUSY  
STATUS_CTX_GRAPHICS_INVALID       ERROR_CTX_GRAPHICS_INVALID  
STATUS_CTX_BAD_VIDEO_MODE        ERROR_CTX_BAD_VIDEO_MODE  
STATUS_CTX_NOT_CONSOLE         ERROR_CTX_NOT_CONSOLE  
STATUS_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT     ERROR_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT  
STATUS_CTX_CONSOLE_DISCONNECT      ERROR_CTX_CONSOLE_DISCONNECT  
STATUS_CTX_CONSOLE_CONNECT       ERROR_CTX_CONSOLE_CONNECT  
STATUS_CTX_SHADOW_DENIED        ERROR_CTX_SHADOW_DENIED  
STATUS_CTX_SHADOW_INVALID        ERROR_CTX_SHADOW_INVALID  
STATUS_CTX_SHADOW_DISABLED       ERROR_CTX_SHADOW_DISABLED  
STATUS_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED   ERROR_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED 
STATUS_CTX_INVALID_PD          ERROR_CTX_INVALID_PD  
STATUS_CTX_PD_NOT_FOUND         ERROR_CTX_PD_NOT_FOUND  
STATUS_CTX_INVALID_WD          ERROR_CTX_INVALID_WD  
STATUS_CTX_WD_NOT_FOUND         ERROR_CTX_WD_NOT_FOUND  
STATUS_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE    ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE  
STATUS_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET    ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET  
STATUS_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE    ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE  
STATUS_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID    ERROR_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID  
STATUS_CTX_LICENSE_EXPIRED       ERROR_CTX_LICENSE_EXPIRED  
STATUS_CTX_SHADOW_ENDED_BY_MODE_CHANGE ERROR_CTX_SHADOW_ENDED_BY_MODE_CHANGE  
STATUS_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING      ERROR_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING  
STATUS_LICENSE_VIOLATION        ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE  
STATUS_ENDPOINT_CLOSED         ERROR_DEV_NOT_EXIST  
STATUS_DISCONNECTED           ERROR_DEV_NOT_EXIST  
STATUS_NONEXISTENT_NET_NAME       ERROR_DEV_NOT_EXIST  
STATUS_NETWORK_SESSION_EXPIRED     ERROR_NO_USER_SESSION_KEY  
STATUS_FILES_OPEN            ERROR_OPEN_FILES  
STATUS_SXS_SECTION_NOT_FOUND      ERROR_SXS_SECTION_NOT_FOUND  
STATUS_SXS_CANT_GEN_ACTCTX       ERROR_SXS_CANT_GEN_ACTCTX  
STATUS_SXS_INVALID_ACTCTXDATA_FORMAT  ERROR_SXS_INVALID_ACTCTXDATA_FORMAT 
STATUS_SXS_ASSEMBLY_NOT_FOUND      ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_FOUND  
STATUS_SXS_MANIFEST_FORMAT_ERROR    ERROR_SXS_MANIFEST_FORMAT_ERROR  
STATUS_SXS_MANIFEST_PARSE_ERROR     ERROR_SXS_MANIFEST_PARSE_ERROR  
STATUS_SXS_ACTIVATION_CONTEXT_DISABLED ERROR_SXS_ACTIVATION_CONTEXT_DISABLED  
STATUS_SXS_KEY_NOT_FOUND        ERROR_SXS_KEY_NOT_FOUND  
STATUS_SXS_WRONG_SECTION_TYPE      ERROR_SXS_WRONG_SECTION_TYPE  
STATUS_SXS_THREAD_QUERIES_DISABLED   ERROR_SXS_THREAD_QUERIES_DISABLED  
STATUS_SXS_PROCESS_DEFAULT_ALREADY_SET ERROR_SXS_PROCESS_DEFAULT_ALREADY_SET  
STATUS_REDIRECTOR_STARTED        ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING  
STATUS_AUDITING_DISABLED        ERROR_AUDITING_DISABLED  
STATUS_CLUSTER_NODE_ALREADY_UP     ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_UP  
STATUS_CLUSTER_NODE_ALREADY_DOWN    ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_DOWN  
STATUS_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_ONLINE  ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_ONLINE  
STATUS_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_OFFLINE ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_OFFLINE  
STATUS_CLUSTER_NODE_ALREADY_MEMBER   ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_MEMBER  
STATUS_CLUSTER_INVALID_NODE       ERROR_CLUSTER_INVALID_NODE  
STATUS_CLUSTER_NODE_EXISTS       ERROR_CLUSTER_NODE_EXISTS  
STATUS_CLUSTER_JOIN_IN_PROGRESS     ERROR_CLUSTER_JOIN_IN_PROGRESS  
STATUS_CLUSTER_NODE_NOT_FOUND      ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_FOUND  
STATUS_CLUSTER_LOCAL_NODE_NOT_FOUND   ERROR_CLUSTER_LOCAL_NODE_NOT_FOUND 
STATUS_CLUSTER_NETWORK_EXISTS      ERROR_CLUSTER_NETWORK_EXISTS  
STATUS_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND    ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND  
STATUS_CLUSTER_NETINTERFACE_EXISTS   ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_EXISTS  
STATUS_CLUSTER_NETINTERFACE_NOT_FOUND  ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_NOT_FOUND  
STATUS_CLUSTER_INVALID_REQUEST      ERROR_CLUSTER_INVALID_REQUEST  
STATUS_CLUSTER_INVALID_NETWORK_PROVIDER ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK_PROVIDER  
STATUS_CLUSTER_NODE_DOWN        ERROR_CLUSTER_NODE_DOWN  
STATUS_CLUSTER_NODE_UNREACHABLE     ERROR_CLUSTER_NODE_UNREACHABLE  
STATUS_CLUSTER_NODE_NOT_MEMBER     ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_MEMBER  
STATUS_CLUSTER_JOIN_NOT_IN_PROGRESS   ERROR_CLUSTER_JOIN_NOT_IN_PROGRESS 
STATUS_CLUSTER_INVALID_NETWORK     ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK  
STATUS_CLUSTER_NODE_UP         ERROR_CLUSTER_NODE_UP  
STATUS_CLUSTER_NODE_PAUSED       ERROR_CLUSTER_NODE_PAUSED  
STATUS_CLUSTER_NODE_NOT_PAUSED     ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_PAUSED  
STATUS_CLUSTER_NO_SECURITY_CONTEXT   ERROR_CLUSTER_NO_SECURITY_CONTEXT  
STATUS_CLUSTER_NETWORK_NOT_INTERNAL   ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_INTERNAL 
				

Özellikler

Makale numarası: 113996 - Last Review: 1 Mart 2005 Salı - Gözden geçirme: 3.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows NT 3.5
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows NT 3.5
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows NT 3.51
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows NT 4.0
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbinfo KB113996 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:113996

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com