Μέγιστο μέγεθος διαμερίσματος κατά τη χρήση του συστήματος αρχείων FAT16

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 118335 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR118335
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Το λειτουργικό σύστημα Microsoft MS-DOS 4.0 και νεότερες εκδόσεις επιτρέπουν στο FDISK να δημιουργεί διαμερίσματα στους σκληρούς δίσκους μεγέθους έως 4 gigabyte (GB). Ωστόσο, το σύστημα αρχείων του πίνακα εκχώρησης αρχείων (file allocation table) (FAT) του MS-DOS μπορεί να υποστηρίξει μόνο 2 GB ανά διαμέρισμα. Επομένως, ένας σκληρός δίσκος μεγέθους 2 έως 4 GB πρέπει να διαχωριστεί σε πολλά διαμερίσματα, καθένα από τα οποία δεν θα υπερβαίνει τα 2 GB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 95 OEM Service Release 2 και νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν μονάδες δίσκων μεγαλύτερες από 2 GB κατά τη χρήση του συστήματος αρχείων FAT32. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 154997
ΤΙΤΛΟΣ: Περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32

Περισσότερες πληροφορίες

Το όριο των 2 GB ανά διαμέρισμα επιβάλλεται από τον μέγιστο αριθμό συμπλεγμάτων και από το μεγαλύτερο μέγεθος συμπλέγματος που υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT. Το όριο για το σύστημα αρχείων FAT είναι 65.525 συμπλέγματα. Το μέγεθος ενός συμπλέγματος πρέπει να είναι μια δύναμη του 2 και μικρότερο από 65.536 byte. Κατά συνέπεια, το μέγιστο μέγεθος ενός συμπλέγματος είναι 32.768 byte (32K). Πολλαπλασιάζοντας το μέγιστο αριθμό συμπλεγμάτων (65.525) με το μέγιστο μέγεθος συμπλέγματος (32.768) έχουμε 2 GB.

Σημειώστε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου πρέπει να υποστηρίζεται από τα ROM BIOS API του υπολογιστή, τα οποία έχουν όριο 1024 κυλίνδρων, προκειμένου το FDISK να δημιουργήσει διαμερίσματα στον σκληρό δίσκο.

Επειδή τα 32K ανά σύμπλεγμα μπορούν να σπαταλήσουν πολύτιμο χώρο στον σκληρό δίσκο, το σύστημα αρχείων FAT δεν αποτελεί πάντα τον καλύτερο συνδυασμό διαχείρισης σκληρού δίσκου. Τα Microsoft Windows NT χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NT (NTFS), το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικό συνδυασμό αρχείου/συμπλέγματος. Το Microsoft OS/2 έκδοση 1.3 παρείχε το σύστημα αρχείων HPFS, που χρησιμοποιεί επίσης μια πιο συντηρητική μέθοδο εκχώρησης πόρων δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Microsoft Windows NT υποστηρίζουν επίσης μονάδες δίσκου FAT. Τα Windows NT 3.51 υποστηρίζουν μονάδες δίσκου FAT μεγέθους έως 4 GB. Οι μονάδες δίσκου FAT μεγέθους από 2 GB έως 4 GB δεν υποστηρίζονται από το MS-DOS ή τα Windows. Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να έχετε μια μονάδα δίσκου FAT στην οποία να είναι δυνατή η πρόσβαση από το MS-DOS ή από τα Windows 95/98 και τα Windows NT, η μονάδα δίσκου FAT που διαθέτετε δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2 GB. Εάν θα έχετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου FAT μόνο από τα Windows NT, τότε η μονάδα δίσκου μπορεί να έχει μέγεθος από 2 GB έως 4 GB. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα όρια του μεγέθους και των διαμερισμάτων μονάδων δίσκου στο MS-DOS και στα Windows, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 67321
ΤΙΤΛΟΣ : Ο τύπος FAT και το μέγεθος συμπλεγμάτων εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας λογικού δίσκου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 69912
ΤΙΤΛΟΣ : Περίληψη του συστήματος διαμερισμάτων MS-DOS

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 118335 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2006 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
fat fat16 fat32 kbfaq kbhw kbinfo kbsetup kbwinme msdos win95 win98 win98se αρχείων διαμέρισμα δίσκου εκχώρηση μονάδα πόρων συμπλέγματα σύστημα KB118335

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com