netbios ผ่าน TCP/IP ชื่อในการแก้ปัญหาและ WINS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 119493 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

netbios ผ่าน TCP/IP เป็นคอมโพเนนต์ของเครือข่ายที่ทำการแมปที่อยู่ IP แปลค่าชื่อ (NETBT.SYS ใน Windows NT) และ VNBT.VXD ใน Windows สำหรับ Worgroups และ Windows 95 ชื่อของคอมพิวเตอร์ ไม่มีอยู่สี่ NetBIOS ผ่าน TCP/IP วิธีการแก้ปัญหาชื่อ: โหน ด b โหน p โหน m และ โหน h

ข้อมูลเพิ่มเติม

โหนดของ b

เมื่อต้องการใช้โหนด b มีใช้เผยแพร่สำหรับการลงทะเบียนชื่อและการแก้ปัญหาชื่อ บนเครือข่าย TCP/IP ถ้าไม่มีการกำหนดค่าเราเตอร์ IP ส่งต่อการลงทะเบียนชื่อและการสอบถามชื่อกระจาย ระบบบนเครือข่ายย่อยต่าง ๆ จะไม่สามารถเห็นกันเนื่องจากพวกเขาจะไม่ได้รับการเผยแพร่ การแก้ปัญหาชื่อโหนด b ไม่ตัวเลือกที่ดีที่สุดบนเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เนื่องจาก reliance นั้นในการเผยแพร่สามารถโหลดเครือข่าย มีการเผยแพร่

โหนดของ B ที่ถูกปรับเปลี่ยนของ Microsoft

TCP/IP ที่ใช้ใน Microsoft Windows NT ใช้การแก้ปัญหาชื่อโหนด b รุ่นที่ปรับเปลี่ยน Microsoft ปรับเปลี่ยนงานวิธีแก้ไขชื่อโหนด b ในลักษณะต่อไปนี้:

 • เวิร์กสเตชันแรกตรวจสอบแค LMHOSTS แล้ว หากพบชื่อ NetBIOS ส่งกลับค่าอยู่ IP
 • ขั้นตอนถัดไป คอมพิวเตอร์ลูกข่ายพยายามที่จะออกอากาศในการแก้ไขชื่อ (ใช้ได้นี้ในลักษณะเดียวกันเป็นความละเอียดของโหนด b) และ หากระบบปลายทางคือการใช้งานอยู่ กลับ ip แอดเดรสนั้น
 • และสุดท้าย เวิร์กสเตชัน (ถ้ามีระบบ Windows NT) จะเช็คอินแฟ้ม LMHOSTS \ <winnt_root>ไดเรกทอรี \system32\drivers\etc</winnt_root>

โหนดของ p (หรือโหนจุดไปยังจุด)

เมื่อต้องการใช้การแก้ปัญหาชื่อโหน p เผยแพร่ไม่ใช้สำหรับการลงทะเบียนชื่อหรือการจำแนกชื่อ ลงแทน ระบบทั้งหมดทะเบียนตัวเองด้วยการ NetBIOS ชื่อเซิร์ฟเวอร์ (NBNS) เมื่อเริ่มต้นขึ้น NBNS รับผิดชอบสำหรับการแมปชื่อคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ IP และทำให้แน่ใจว่า มีการลงทะเบียนไม่มีชื่อซ้ำกันบนเครือข่าย ระบบทั้งหมดต้องทราบอยู่ IP ของ NBNS ซึ่งจะเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ WINS หากระบบต่าง ๆ จะไม่ได้กำหนดค่า ด้วยอยู่ IP ที่ถูกต้องสำหรับ NBNS การแก้ปัญหาชื่อโหน p จะไม่ทำงาน

วิธีการแก้ปัญหาชื่อโหน p ใช้ datagrams โพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) ที่ระบุโดยตรงและเซสชัน TCP สำหรับการติดต่อสื่อสารนั้นไปยัง และ จากนั้น NBNS

drawback หลักของการจำแนกชื่อโหน p คือ ว่า หากไม่สามารถเข้าถึงแบบ NBNS มีจะไม่มีวิธีการแก้ไขชื่อและซึ่งไม่มีวิธีการเข้าถึงระบบอื่น ๆ บนเครือข่าย

โหนดของ m (หรือโหนผสมกัน)

โหนด m ใช้ชุดของโหนด b และโหน p สำหรับการจำแนกชื่อ วิธีนี้โหนด b แล้ว p-โหน ซึ่งในทฤษฎีควรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่ใช้เป็นอันดับแรก โหนดของ m มีประโยชน์บนโหน p ที่ถ้า NBNS ไม่พร้อมใช้งาน ระบบบนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่สามารถยังคงสามารถเข้าถึงผ่านทางความละเอียดของโหนด b

โหนด m โดยปกติไม่ได้เลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากใช้โหนด b และผลลัพธ์ในการเผยแพร่ดัง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย subnetworks มีขนาดเล็กที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN) ช้า โหน M คือ วิธีการที่ต้องการตั้งแต่ได้จะลดจำนวนที่ใช้ในการสื่อสารผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า

โหนดของ h (หรือโหนไฮบริดสลี)

โหน h จำแนกชื่อ ที่อยู่ในรูปแบบร่าง RFC ยังใช้โหนด b และโหนด p อย่างไรก็ ตามที่จะใช้โหนด b เป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้น เมื่อมีการกำหนดค่าให้ใช้โหน h ระบบจะลองใช้โหนดการ p และใช้โหนด b เท่านั้นถ้าการล้มเหลวโหน p เสมอก่อน นอกจากนี้ ระบบสามารถถูกกำหนดค่าการใช้แฟ้ม LMHOSTS หลัง จากการล้มเหลวโหน p และก่อนที่ จะพยายามโหนด b

H-node resolution does not require successful p-node registration for a system to initialize, however the system will use strictly b-node until p-node registration succeeds. If the NBNS is unavailable and the system resorts to using b-node resolution, it will continue to attempt to contact the NBNS so that it can return to using p-node if the NBNS becomes available.

How WINS Works

By default, when a system is configured to use WINS for its name resolution, it adheres to h-node for name registration. For name resolution, it will also adhere to h-node but with a few differences. It will:

 • Check to see if it is the local machine name.
 • Check its cache of remote names. Any name that is resolved is placed in a cache where it will remain for 10 minutes.
 • Try the WINS Server.
 • Try broadcasting.
 • Check the LMHOSTS file, if the system is configured to use the LMHOSTS file.
 • Try the HOSTS file and then a DNS, if so configured.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 119493 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
Keywords: 
kbmt KB119493 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:119493

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com