65.536 satırdan fazla olan metin dosyaları Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 ve Excel 2003'e alınamıyor

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 120596 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

™zet

Windows için Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 ve Microsoft Office Excel 2003'te, 65.536'dan daha fazla satır içeren metin dosyaları tek dosya olarak açılamaz. Microsoft Excel'in bu sürümleri 65.536 satırla sınırlı olduğu için bu dosyaları açamazsınız. Bundan daha fazla veri içeren bir dosyayı açarsanız, metin dosyası 65.536 satır sonunda kesilir ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Dosya tamamen yüklenmedi.
Ancak, dosyayı açıp metni birden çok çalışma sayfasına otomatik olarak bölen bir makro kullanabilirsiniz.

Notlar

Excel 97'den önceki Excel sürümlerinde 16.384 satır sınırlaması vardır.

Excel 2003'ten sonraki Excel sürümlerinde ise 1.048.576 satır sınırlaması vardır.

Daha fazla bilgi

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler. Aşağıdaki makro örneği, sizden bir metin dosyası adı ister ve dosyayı bellekte açar. Satır sayısı Excel çalışma sayfası sınırı olan 65.536 satırdan fazlaysa, makro bu dosyayı birden çok çalışma sayfasına böler. Bu makro yalnızca metin dosyaları olarak kaydettiğiniz dosyalar için geçerlidir, diğer dosya biçimlerine uygulanamaz. Makro, veritabanı dosya biçimleriyle çalışmaz.

Bu bir makro olduğu için, Dosya menüsünde 'ı tıklatıp işlem gerçekleştirmekten çok daha yavaş çalışabilir.
  'Tırnak işaretiyle (') başlayan satırlar açıklamadır ve makronun
  'çalışması için gerekli değildir.
				
  Sub LargeFileImport()

   'Boyut Değişkenleri
   Dim ResultStr As String
   Dim FileName As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim Counter As Double
   'Kullanıcıdan Dosya Adını İste
   FileName = InputBox("Metin Dosyası adını girin, örneğin, metin.txt")
   'Giriş yapılıp yapılmadığını denetle
   If FileName = "" Then End
   'Sonraki Kullanılabilir Dosya Tanıtıcı Numarasını Al
   FileNum = FreeFile()
   'Giriş Olarak Metin Dosyasını Aç
   Open FileName For Input As #FileNum
   'Ekran Güncelleştirmesini Kapat
   Application.ScreenUpdating = False
   'Tek Bir Çalışma Sayfası İçeren Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluştur
   Workbooks.Add template:=xlWorksheet
   'Sayacı 1 Olarak Ayarla
   Counter = 1
   'Dosya Sonuna Ulaşılıncaya Kadar Döngü Gerçekleştir
   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)
     'Alınan Satır Sayısını Durum Çubuğunda Görüntüle
     Application.StatusBar = "Alınan Satır: " & _
       Counter & " Metin Dosyası: " & FileName
     'Metnin Bir Satırını Değişkende Sakla
     Line Input #FileNum, ResultStr
     'Değişken Verilerini Etkin Hücrede Sakla
     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then
       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr
     Else
       ActiveCell.Value = ResultStr
     End If
     
     'Excel 97'den önceki Excel sürümleri için, 65536 değerini 16384 olarak değiştir
     If ActiveCell.Row = 65536 Then
       'Son Satırdaysa Yeni Bir Sayfa Ekle
       ActiveWorkbook.Sheets.Add
     Else
       'Son Satırda Değilse Bir Hücre Aşağı Git
       ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     End If
     'Sayacı 1 Artır
     Counter = Counter + 1
   ''Do While' Deyiminin Başına Gidip Yeniden Başla
   Loop
   'Açık Metin Dosyasını Kapat
   Close
   'İletiyi Durum Çubuğundan Kaldır
   Application.StatusBar = False

  End Sub
				
Not Bu makro verileri sütunlara ayrıştırmaz. Makroyu kullandıktan sonra, Veri menüsündeki Metni Sütunlara Dönüştür komutunu kullanarak verileri gerektiği şekilde ayrıştırmalısınız. Bu makroyu bir Macintosh bilgisayarda çalıştırıp masaüstünde bulunan bir dosyayı açmayı deniyorsanız, dosya adının önüne
Sabit disk:Desktop Folder:
ifadesini koymalısınız; burada Sabit disk, sabit diskinizin adıdır. Desktop ve Folder sözcüklerinin arasında bir boşluk olduğuna dikkat edin.

Özellikler

Makale numarası: 120596 - Last Review: 29 Ocak 2008 Salı - Gözden geçirme: 4.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
Anahtar Kelimeler: 
kbhowto kbimport kbcode KB120596

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com