จำกัดการเชื่อมต่อขาเข้าใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 122920 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT หรือ Windows 2000 Professional พยายามเชื่อมต่อกับระบบของเวิร์กสเตชันของ Windows NT ซึ่งมีการเชื่อมต่ออยู่ผู้ใช้ที่สิบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
ไม่มีการเชื่อมต่อมากกว่าสามารถทำกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลนี้ในขณะนี้ได้เนื่องจากมีอยู่แล้วตามจำนวนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถยอมรับ
เมื่อผู้ใช้ที่ eleventh ใน Windows สำหรับ Workgroups รุ่น 3.x ระบบพยายามเชื่อมต่อกับระบบของเวิร์กสเตชันของ Windows NT ซึ่งมีการเชื่อมต่ออยู่ผู้ใช้ที่สิบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
เกิดข้อผิดพลาด 71 การร้องขอการเครือข่ายไม่ยอมรับ

สาเหตุ

จำนวนสูงสุดของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ได้รับอนุญาตเชื่อมพร้อมกันต่อในเครือข่ายไปยังเวิร์กสเตชันของ Windows NT 3.5, 3.51, 4.0 และ Windows 2000 Professional จะสิบ ข้อจำกัดนี้มีการขนส่งและทรัพยากรรโตใช้ร่วมกันรวมทั้งหมด ข้อจำกัดนี้มีหมายเลขของเซสชันพร้อมจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระบบจะอนุญาตการโฮสต์ ข้อจำกัดนี้ไม่ได้นำไปใช้กับการใช้เครื่องมือการจัดการที่แนบกับระบบจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การหลีกเลี่ยงปัญหา

แฟ้ม พิมพ์ ชื่อไปป์ หรือเซสชันช่องเสียบจดหมายที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ นั้นจะสามารถยกเลิกโดยอัตโนมัติต่อหลังจาก AutoDisconnect เวลาหมดอายุ การเริ่มต้นสำหรับนี้เป็น 15 นาที เมื่อมีการเชื่อมต่อเซสชัน 10 การเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะมีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถเชื่อมต่อไปยังเวิร์กสเตชันของ Windows NT ระบบ ดังนั้น การลดเวลา AutoDisconnect สามารถช่วยลดปัญหาผู้ใช้อาจพบกับ 10-การเชื่อมต่อที่จำกัดหรือการเชื่อมต่อ 5 ข้อจำกัดของระบบที่ไม่ได้ใช้ heavily สำหรับวัตถุประสงค์ของเซิร์ฟเวอร์บางตัว

คุณสามารถกำหนดเวลา AutoDisconnect โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
การกำหนดค่าสุทธิ /autodisconnect ของเซิร์ฟเวอร์:time_before_autodisconnect
ระบุเวลาในนาที

หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ Windows NT การบริการคือ self-tuning ตามปกติเซิร์ฟเวอร์โครงแบบกำหนดพารามิเตอร์อัตโนมัติค่า (คำนวณ และการตั้งค่า) แต่ละครั้งสำหรับคุณบูต Windows NT หากคุณเรียกใช้ NET กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT หรือสวิตช์ /HIDDEN ค่าปัจจุบันสำหรับพารามิเตอร์ tuned โดยอัตโนมัติจะแสดงขึ้น และเขียนรีจิสทรี เมื่อเขียนพารามิเตอร์เหล่านี้ไปยังรีจิสทรี คุณไม่สามารถปรับแต่งการริการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครือข่ายของแผงควบคุม ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการบริการ Server, Windows NT ไม่สามารถปรับแต่งการบริการของเซิร์ฟเวอร์สำหรับการกำหนดค่าใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการอัตโนมัติของบริการเซิร์ฟเวอร์ self-tuning ความสามารถ ทำการเปลี่ยนแปลงถึงรีจิสทรีบรรณาธิการแทนจากบรรทัดคำสั่งหรือเครือข่ายของแผงควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
128167ตั้งค่าคอนฟิกการบริการเซิร์ฟเวอร์และการปรับค่า
138365วิธีการ Autodisconnect ทำงานใน Windows NT

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไดรฟ์แบบลอจิคัลทั้งหมด เครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล และการขนส่งการเชื่อมต่อระดับรวมจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจะถือเป็นส่วนหนึ่ง ดังนั้น การเชื่อมต่อไปนี้นับเป็นการเชื่อมต่อหนึ่งในการจำกัดการเชื่อมต่อ 10 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อไดรฟ์แบบลอจิคัลที่สอง ซ็อกเก็ต Windows สอง และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่หนึ่งไปเป็นระบบเวิร์กสเตชันของ Windows NT เซสชันหนึ่งถูกสร้าง ด้วยเหตุ จะมีเฉพาะน้อยเชื่อมต่อที่ทำให้ระบบเวิร์กสเตชันของ Windows NT ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลสามถูกสร้าง

ระบบวิธีเดียวที่ A จะทำให้เกิดการเรียกใช้เซสชันการหลายระบบอื่น ระบบ Z คือ หากระบบ A กำลังเรียกใช้บริการที่สร้างการเชื่อมต่อแบบลอจิคัล Z ของระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบ A guest และบริการกำลังทำงานบนระบบ A ภายใต้บัญชี user1 และผู้ใช้และบริการ (เป็น user1) สร้างการเชื่อมต่อกับระบบ Z รอบเวลาที่สองจะสามารถทำ แต่ละเซสชันได้เข้าสู่ระบบที่ใช้บริการ Server จะนับจากการจำกัดการเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 122920 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB122920 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:122920

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com