การย้ายเพจเริ่มต้นของ Windows และแฟ้มเก็บพักใน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 123747 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายแฟ้มเพจจิ้งและตัวจัดคิวการพิมพ์ลงบนฮาร์ดดิสก์อื่น คุณอาจต้องทำเช่นนี้หากคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ที่จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เก็บแฟ้มตัวจัดคิว paging และการพิมพ์ในขณะนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีส่วนที่ 3 ของบทความนี้:
 1. การย้ายแฟ้มเพจจิ้ง
 2. การย้ายไดเรกทอรีการเก็บพักในเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
 3. การย้ายไดเรกทอรีการเก็บพักในเป็นค่าเริ่มต้นในเกณฑ์การต่อเครื่องพิมพ์ และการสร้างหลายไดเรกทอรีเก็บพักใน

ส่วนที่หนึ่ง: ขณะย้ายแฟ้มเพจจิ้ง

windows 3.5, Windows 3.51 และ Windows 4.0

 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกหน่วยความจำเสมือน.
 3. ตั้งค่านี้ขนาดเริ่มต้น (MB)และขนาดสูงสุดค่าการ 0 (ศูนย์), แล้วคลิกตั้งค่า.
 4. เลือกไดรฟ์ใหม่ที่คุณต้องการใช้การจัดเก็บแฟ้มเพจจิ้ง
 5. ตั้งค่าขนาดเริ่มต้น (MB)และขนาดสูงสุด. สำหรับขนาดเริ่มต้น Microsoft แนะนำให้ใช้ค่าที่แนะนำในการขนาดรวมของแฟ้มเพจสำหรับไดรฟ์ทั้งหมดกล่อง
 6. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 7. คลิกเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เดี๋ยวนี้.

Windows 2000:

 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพ.
 4. คลิกเปลี่ยนแปลงภายใต้หน่วยความจำเสมือน.
 5. เลือกไดรฟ์ใหม่ที่คุณต้องการใช้การจัดเก็บแฟ้มเพจจิ้ง
 6. ตั้งค่าขนาดเริ่มต้น (MB)และขนาดสูงสุด. สำหรับขนาดเริ่มต้น Microsoft แนะนำให้ใช้ค่าที่แนะนำในการขนาดรวมของแฟ้มเพจสำหรับไดรฟ์ทั้งหมดกล่อง
 7. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 8. คลิกเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เดี๋ยวนี้.
หมายเหตุ:: ถ้าคุณย้ายแฟ้มเพจจิ้งจากพาร์ติชันระบบ Windows ไม่สามารถเขียนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องลงในดิสก์ในกรณีของข้อความ "ข้อผิดพลาด Stop" (ข้อผิดพลาดของหน้าจอสีน้ำเงิน)

ส่วนที่ 2: ขณะย้ายไดเรกทอรีการเก็บพักในเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

หมายเหตุ:: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้ ไดเรกทอรีเก็บพักเริ่มต้นใหม่ถูกนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้บนระบบนี้

windows NT 3.5 และ Windows NT 3.51

หมายเหตุ:: นอกจากนี้ยังมีค่านี้ใน Windows NT 4.0 และ Windows 2000
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. จากนั้นHKEY_LOCAL_MACHINEลำดับชั้นย่อย ไปที่คีย์ย่อยต่อไปนี้:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 3. คลิกการเครื่องพิมพ์คีย์:
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า.
 5. เพิ่มค่าโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:
  ชื่อค่า:: DefaultSpoolDirectory
  ชนิดข้อมูล:: reg_sz
  string:เส้นทางแบบเต็มไปยังไดเรกทอรีที่เก็บพักพิมพ์
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. ไปยังตัวจัดการแฟ้ม เลือกไดรฟ์ซึ่งไดเรกทอรีเก็บพักใหม่จะถูกสร้างขึ้น และสร้างไดเรกทอรีบนไดรฟ์กำหนดไว้ในค่ารีจิสทรี DefaultSpoolDirectory ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่ในรีจิสทรีภายใต้ DefaultSpoolDirectory ค่า "F:\SPOOL" ถูกป้อน สร้างไดเรกทอรีที่เรียกเก็บพักบนไดรฟ์ F:
 8. ถ้าที่อยู่ในไดเรกทอรีใหม่ในไดรฟ์ NTFS กรุณากำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสมกับไดเรกทอรีเก็บพักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  137503ไดเรกทอรีการเก็บพักใน Windows และสิทธิ์ในการเริ่มต้น
 9. หยุด และเริ่มบริการ Spooler ใหม่ในหัวข้อการบริการของตัวควบคุมแผง
เมื่อต้องการตรวจสอบการดำเนินงานที่ถูกต้อง:
 1. เปิดตัวจัดการแฟ้ม และจากนั้น คลิกไดเรกทอรีการเก็บพักในไดรฟ์ที่เหมาะสม
 2. เริ่มโปรแกรม (ตัวอย่าง เขียน) ที่มีเอกสารมากกว่า 100 Kb ขนาด
 3. พิมพ์เอกสาร และ ขณะพิมพ์ ทันทีกด ALT + TAB เพื่อย้ายกลับไปยังหน้าต่างของตัวจัดการแฟ้ม

  แฟ้มที่สองกับส่วนขยาย.shd และ.spl ควรถูกแสดงในบานหน้าต่างด้านขวาภายใต้ไดเรกทอรีเก็บพัก หลังจากงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ แฟ้มสองเหล่านี้จะถูกลบ โดย Windows ถ้าไม่มีแฟ้มที่จะแสดง พิมพ์แฟ้มที่ใหญ่ขึ้น
 4. ตรวจสอบการตั้งค่ารีจิสทรีและระบบไฟล์ NTFS สิทธิ์เพื่อยืนยันว่า ไดเรกทอรีที่เก็บพักอยู่บนพาร์ติชัน NTFSสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  137503ไดเรกทอรีการเก็บพักใน Windows และสิทธิ์ในการเริ่มต้น

windows NT 4.0 และ Windows 2000

 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเครื่องพิมพ์.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการใช้ในการโฟลเดอร์การเก็บพักกล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: บางโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจบล็อกคุณจากการย้ายแฟ้มเก็บพักใน Windows NT 4.0

ส่วนที่ 3: ขณะย้ายไดเรกทอรีการเก็บพักในเป็นค่าเริ่มต้นในเกณฑ์การต่อเครื่องพิมพ์ และสร้างหลายไดเรกทอรีการเก็บพักใน

หมายเหตุ:: Following this procedure applies a new default spool directory to a specific printer configured on this system. If you want to define this for all printers, use procedures listed in Section 2.
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. จากนั้นHKEY_LOCAL_MACHINEsubtree, go to the following subkey:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers \specific printer\SpoolDirectory
 3. คลิกการSpecific Printersคีย์:
 4. Verify that the valueSpoolDirectoryis not displayed in the right pane. If it is not displayed, clickเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู
 5. Add a value using the following information:
  ชื่อค่า:: SpoolDirectory
  ชนิดข้อมูล:: REG_SZ
  string:full path to printer spool directory
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. Go to File Manager, click the drive on which the new spool directories will be created, and then create the directories on the drive defined in each of the printer'sSpoolDirectoryregistry value.

  For example, if the value underSpoolDirectoryin the registry is "F:\SPOOL\PRINTQ1", you must create a directory called SPOOL on the F: drive, and then create a subdirectory under SPOOL called PRINTQ1.
 8. If the new directories are located on an NTFS drive, please assign the appropriate permissions to the spool directories.For additional information about the appropriate entries, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  137503Default Windows Spool Directory and Permissions
 9. Stop and Restart the Spooler service in the Services section of Control Panel.
To verify the correct operation:
 1. Start File Manager, and then click the spool directories on the appropriate drive.
 2. Start a program (for example, Write) that has a document over 100 Kb in size.
 3. Print the document and, while printing, immediately press ALT+TAB to move back to the File Manager window.

  Two files with the extensions .shd and .spl should be displayed in the right pane under the spool directory. After the print job is complete, these two files are deleted by Windows. If no files are displayed, print a larger file.
 4. Verify registry settings and NTFS permissions to confirm that the spool directory resides on NTFS partition.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  137503Default Windows Spool Directory and Permissions
หมายเหตุ:: NeitherDefaultSpoolDirectorynorSpoolDirectoryare set by default. The global default location for all printers spool files is %SystemRoot%\System32\Spool\Printers.DefaultSpoolDirectoryกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นส่วนกลางใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ทำให้แฟ้มเก็บพัก SpoolDirectory กำหนดเฉพาะตัวของการพิมพ์ตั้งใหม่สำหรับแฟ้มที่เก็บพักที่แทนที่ค่าเริ่มต้นส่วนกลางในเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแต่ละเครื่องพิมพ์

ชื่อไดเรกทอรีจริงจำเป็นต้องระบุ คุณไม่สามารถระบุเท่านั้นในไดเรกทอรีราก (ตัวอย่างเช่น: "C:\") คุณต้องใช้แทน C:\ไดเรกทอรีที่ "ไดเรกทอรี"เป็นชื่อของไดเรกทอรีที่คุณต้องการใช้ หากคุณระบุไดเรกทอรีรากเป็นที่ตั้งเริ่มต้นการเก็บพัก spooling แปลงกลับไปยังไดเรกทอรี %SystemRoot%\System32\Spool\Printers

เอกสารประกอบของ Windows ทรัพยากร Kit ไม่ระบุนี้ หรือไม่นั้นได้ระบุว่า ไดเรกทอรีเท่านั้นที่จะทำงาน (โปรดดู p.226 และเพ 637 เพื่อ 640)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 123747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbprint kbprinting kbmt KB123747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:123747

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com