คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์ สำหรับ Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, Windows 95

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 125174 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่อาจมีรายงานโดยตัวจัดการอุปกรณ์ แก้ andprovides เมื่อต้องการดูรหัสข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. ในแผงควบคุม ระบบ.
 3. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ แท็บ
 4. คลิกสองครั้งประเภทอุปกรณ์ (ตัวอย่าง คลิกสองครั้ง เมาส์) เพื่อดูอุปกรณ์ในประเภทนั้น
 5. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เพื่อดูคุณสมบัติ ถ้ามีการสร้างรหัสข้อผิดพลาด รหัสปรากฏอยู่ในตัว สถานะของอุปกรณ์ กล่องบน ทั่วไป แท็บ ในบางกรณี ไม่มี โซลูชัน ปุ่ม (เฉพาะ Windows 98 เท่านั้น)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310123 คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดย Device Manager ใน Microsoft Windows XP Professional

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัส 1

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง (รหัส 1)

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ถ้าไม่สำเร็จ ดูเอกสารประกอบสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

รหัสนี้หมายความ ว่า ระบบจะไม่มีโอกาสในการกำหนดค่า thedevice เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ทำตามคำแนะนำในกล่อง DeviceStatus นอกจากนี้ คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ โดย removingthe อุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ และจากนั้น เรียกใช้ wizardfrom เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่'แผงควบคุม'

รหัส 2

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใดความล้มเหลวของ คุณอาจเห็น differentmessages สองอย่างใดอย่างหนึ่ง รหัสนี้หมายความ ว่า ตัวโหลดอุปกรณ์ (DevLoader) ไม่ได้ loada อุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์นี้เป็น DevLoader บัส ราก (ตัวอย่างเช่น ISAPNP, PCI หรือ BIOS), ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น
Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีรายงานสองชนิดบัส<type> (รหัส 2)

ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรับ BIOS ที่ปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ</type>

โดยที่<type>คือ ISAPNP, PCI, BIOS, EISA หรือ ACPI

ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีรากบัส DevLoader, isdisplayed ข้อความต่อไปนี้
</type>
ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ loader(s)<type>สำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 2)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์</type>

โดยที่<type>คือ การ DevLoader เช่น FLOP, ESDI, SCSI และอื่น ๆ

ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

นอกเหนือจากวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ลองเอา devicefrom ในตัวจัดการอุปกรณ์ และจากนั้น เรียกใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่</type>

รหัส 3


โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อาจไม่ถูกต้อง หรือระบบของคุณอาจเรียกใช้ต่ำบนหน่วยความจำหรือทรัพยากรอื่น ๆ (รหัส 3)

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องการตรวจสอบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณและทรัพยากรระบบ คลิกขวาที่ My Computer บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกคุณสมบัติ และจากนั้น คลิกแท็บประสิทธิภาพ


ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

อีกวิธีหนึ่ง ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์การเอาอุปกรณ์ แล้ว runthe เครื่องมือเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม'

รหัส 4

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากไดรเวอร์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง หรือรีจิสทรีของคุณอาจไม่ถูกต้อง (รหัส 4)

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ถ้าไม่สำเร็จ เรียกใช้ Scanregw.exe (คลิกเริ่ม คลิกเรียกใช้ พิมพ์ Scanregw.exe และคลิกตกลง) เพื่อตรวจสอบรีจิสทรีของคุณ


ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

รหัสนี้บ่งชี้ว่า แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์นี้อาจ incorrector รีจิสทรีอาจเสียหาย รหัสข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นถ้า.inffile ระบุเขตข้อมูลที่ควรเป็นข้อความ แต่เป็นข้อมูลไบนารีแทน

นอกเหนือจากการทำตามคำแนะนำที่แนะนำ ใช้อุปกรณ์ Managerto เอาอุปกรณ์ดังกล่าว และจากนั้น เรียกใช้เครื่องมือการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน ControlPanel ถ้าคุณยังคงได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตของ thehardware สำหรับแฟ้ม.inf ที่ปรับปรุงแล้ว


รหัส 5


โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้มีการร้องขอ Windows ไม่ทราบวิธีการจัดการทรัพยากร (รหัส 5)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้


ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

รหัสนี้บ่งชี้ว่า มีความล้มเหลวของอุปกรณ์ได้เนื่องจากขาด anarbitrator ถ้าอุปกรณ์เป็นชนิดของทรัพยากรที่ไม่มี noarbitrator ที่ร้องขอ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงไดรเวอร์เป็นแนะนำ หรือใช้ DeviceManager เมื่อต้อง การเอาอุปกรณ์ออกแล้ว เรียกใช้เครื่องมือ'เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่' inControl แผง


รหัส 6

อุปกรณ์อื่น ๆ กำลังใช้ทรัพยากรอุปกรณ์นี้ต้องการ (รหัส 6)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ปิด และเปลี่ยนทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์นี้แล้ว เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เริ่มต้นตัวจัดการอุปกรณ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์นี้


ปุ่มโซลูชัน: ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

รหัสนี้หมายความ ว่า มีความขัดแย้งระหว่างอุปกรณ์และ anotherdevice นี้

รหัส 7

ข้อความที่แสดงสำหรับข้อผิดพลาดนี้เฉพาะกับ thedriver หรือตัวแจงนับอยู่ ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่ได้ให้ข้อมูลเป็น towhy นั้นล้มเหลว ระบบจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 7)

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อีกครั้ง ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่

ปุ่มโซลูชัน: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่รหัสนี้หมายความ ว่า ไม่มีการตั้งค่าคอนฟิกสามารถทำบนอุปกรณ์

ถ้าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องไม่ทำการแก้ไขอัตโนมัติใด ๆ ขั้นตอนรหัส ถ้าอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง ใช้ DeviceManager เมื่อต้อง การเอาอุปกรณ์ออกแล้ว เรียกใช้เครื่องมือ'เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่' inControl แผง ถ้าคุณยังคงได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้และการ devicedoes ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง ตรวจสอบกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับโปรแกรมควบคุม anupdated


รหัส 8

สามารถแสดงข้อความข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันหลายอย่างสำหรับรหัสข้อผิดพลาดนี้รหัสนี้หมายความ ว่า ตัวโหลดอุปกรณ์ (DevLoader) สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ notbe พบ ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์อาจอ้างอิงไปยังแฟ้มไม่ถูกต้องใน missingor

สถานการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะรวมอยู่ในรหัสข้อผิดพลาดนี้:

 • ระบบ DevLoader เป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของ Vmm32.vxd และโดยทั่วไปเริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ถ้า DevLoader เป็นระบบ DevLoader จะแสดงข้อความต่อไปนี้
  อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจาก Windows ไม่สามารถโหลดแฟ้ม<name>ที่โหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น (รหัส 8)

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows อีกครั้ง โดยใช้ซีดีรอม Windows </name>
  โดยที่<name>คือ ระบบ DevLoadert ที่ไม่สามารถพบ

  ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี</name>
 • ถ้าไม่ใช่ระบบ DevLoader และ DevLoader ไม่สามารถพบ (แฟ้มหายไป), ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น
  อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจาก Windows ไม่สามารถค้นหาแฟ้ม<name>ที่โหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น (รหัส 8)

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกติดตั้งอุปกรณ์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้ </name>
  โดยที่<name>คือ DevLoader ที่ขาดหายไป

  ปุ่มโซลูชัน: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่</name>
 • ถ้าไม่ใช่ระบบ DevLoader และสามารถพบบนดิสก์ (แฟ้มมีอยู่), โปรแกรมจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากแฟ้ม<name>ที่โหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ไม่ถูกต้อง (รหัส 8)

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้" </name>
  โดยที่<name>คือ ชื่อของ DevLoader

  ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม</name>
 • ถ้ารายการ DevLoader เป็นคีย์ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์นี้ที่ขาดหายไปหรือเป็นสตริงว่าง มีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ความล้มเหลวของอุปกรณ์: ลองเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ ถ้าไม่สำเร็จ ดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณ (รหัส 8)"
  ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
ในกรณีส่วนใหญ่ ความละเอียดมีการ ติดตั้งใหม่ หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม เป็น analternative ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ การเอาอุปกรณ์ออกแล้ว รันเครื่องมือฮาร์ดแวร์ AddNew 'ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณยังคงได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว

เมื่อปัญหา DevLoader คือ ระบบ DevLoader, Windows ควรติดตั้ง bere ได้เนื่องจากโปรแกรมควบคุมนี้มีอยู่ในแฟ้ม Vmm32.vxd


รหัส 9

ข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาดนี้อาจแตก หรือไม่ thedevice มี BIOS/ACPI ที่ระบุ ถ้านี่เป็น enumerateddevice BIOS หรือ ACPI โปรแกรมจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้จะทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจาก BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรายงานทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (รหัส 9)

ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรับ BIOS ที่ปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

ถ้าไม่มี BIOS หรือ ACPI ที่ระบุอุปกรณ์ (เช่นการเพิ่มใน adapteror อุปกรณ์ที่ถูกเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์), isdisplayed ข้อความต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้จะทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจาก BIOS ในอุปกรณ์ดังกล่าวจะรายงานทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (รหัส 9)

ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับ BIOS ที่ปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

รหัสนี้หมายความ ว่า ข้อมูลในรีจิสทรีสำหรับ isinvalid อุปกรณ์นี้

อาจเป็นไปได้เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โดยโดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์ removethe แล้ว รันเครื่องมือเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม' Ifyou ต่อไปได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้ ติดต่อ hardware'smanufacturer สำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีที่เหมาะสมหรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว


รหัส 10

ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวมีค่า "FailReasonString" ในคีย์ของฮาร์ดแวร์ thatstring จะแสดงเป็นข้อความข้อผิดพลาด ไดรเวอร์หรือตัวแจงนับ placesthis ค่ารีจิสทรีสายอักขระไม่ ถ้าไม่มี "FailReasonString" ไม่มีอยู่ในคีย์ thehardware โปรแกรมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้ไม่มี อยู่ ไม่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ (รหัส 10)

ลองทำการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้

ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับ thecomputer อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ให้แน่ใจว่า ได้เสียบสายเคเบิลทั้งหมดเป็น fullyand ว่า การ์ดเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกเสียบ ทำตามปุ่ม suggestedsolution และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ คุณอาจสามารถทำได้กับอุปกรณ์ removethe และ redetect โดยใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่


รหัส 11

Windows หยุดการตอบสนองขณะพยายามเริ่มการทำงานของอุปกรณ์นี้ และไม่เคยพยายามจะเริ่มการทำงานอุปกรณ์นี้อีกครั้ง (รหัส 11)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหา ASD ในวิธีใช้ของ Windows

ลองทำการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้


ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ เรียกใช้อรรถประโยชน์การควบคุมข้ามอัตโนมัติจากเครื่องมือข้อมูล theSystem ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อ hardwaremanufacturer สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว


รหัส 12

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถหาทรัพยากร<type>ใด ๆ ฟรีจะใช้ (รหัส 12)

ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์นี้ คุณต้องปิดใช้งานอุปกรณ์อื่นที่มีการใช้ทรัพยากรอุปกรณ์นี้ต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ และทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง</type>


โดยที่<type>คือ เป็นชนิดของทรัพยากร (IRQ, DMA หน่วยความจำ หรือ I/O)

ปุ่มโซลูชัน: ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

รหัสนี้หมายความ ว่า หนึ่งสอง arbitrators ทรัพยากรที่ล้มเหลว Canoccur นี้ถ้าอุปกรณ์คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดโครงแบบและไม่ currentlyhave ไม่ทรัพยากร (ถ้าระบบมีทรัพยากรไม่เพียงพอ) ตัวอย่างเช่น theinterrupts ทั้งหมดมีการใช้ หรืออุปกรณ์ร้องขอทรัพยากรที่ถูกใช้งาน โดยอุปกรณ์อื่นที่จะนำออกใช้ทรัพยากร currentlyin

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามคำแนะนำในการ HardwareTroubleshooter นอกจากนี้ ดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา ConflictingHardware" ในวิธีใช้ 95 Windows หรือดูบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft ต่อไปนี้:

</type>
บทความ-ID: 133240
ชื่อเรื่อง: การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Managerรหัส 13

อุปกรณ์นี้ไม่มี อยู่ ไม่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ (รหัส 13)

เมื่อต้องการให้ Windows ตรวจพบว่า อุปกรณ์นี้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ คลิกตรวจหาฮาร์ดแวร์


ปุ่มโซลูชัน: ตรวจหาฮาร์ดแวร์

รหัสนี้บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่พบฮาร์ดแวร์หรือไม่

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ทำตามโซลูชันแนะนำ เป็น analternative ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์การเอาอุปกรณ์ออก และจากนั้น เรียกใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์ใหม่ theAdd ใน'แผงควบคุม'


รหัส 14

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องจนกว่าคุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ (รหัส 14)

เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ คลิกรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ปุ่มโซลูชัน: คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ปิด Windows ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และค่อย เปิดกลับมาใหม่


รหัส 15

อุปกรณ์นี้ทำให้เกิดความขัดแย้งของทรัพยากร (รหัส 15)

เมื่อต้องการแก้ไขความขัดแย้ง คลิกตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ และทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง


ปุ่มโซลูชัน: ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

รหัสนี้หมายความ ว่า ทรัพยากรของอุปกรณ์มีความขัดแย้งกับทรัพยากรของ anotherdevice อาจเกิดจากการแจงนับอีกครั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามคำแนะนำในการ HardwareTroubleshooter นอกจากนี้ ดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา ConflictingHardware" ในวิธีใช้ 95 Windows หรือดูบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft ต่อไปนี้:
บทความ-ID: 133240
ชื่อเรื่อง: การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Managerรหัส 16

Windows ไม่สามารถระบุทรัพยากรใช้อุปกรณ์นี้ (รหัส 16)

เมื่อต้องการระบุทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์นี้ คลิกแท็บทรัพยากร และกรอกข้อมูลในการตั้งค่าที่ขาดหายไป ตรวจสอบเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อค้นหาการตั้งค่าใดบ้างที่จะใช้หรือไม่


ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

รหัสนี้หมายความ ว่า อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตรวจพบ เมื่อ isnot อุปกรณ์ที่ตรวจพบทั้งหมด ของทรัพยากรทั้งหมดอาจไม่ถูกบันทึกไว้

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกแท็บทรัพยากรในตัวจัดการอุปกรณ์ tomanually ป้อนการตั้งค่า


รหัส 17

รายละเอียดแฟ้มโปรแกรมควบคุม<name>จะบอกอุปกรณ์ลูกนี้เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรที่อุปกรณ์หลักได้ หรือรู้จัก (รหัส 17)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้</name>


โดยที่<name>คือ แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์

ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

รหัสนี้หมายความ ว่า ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์หลายฟังก์ชัน และแฟ้ม the.inf สำหรับอุปกรณ์นี้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรของอุปกรณ์ splitthe ไปยังอุปกรณ์รอง

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเอา andthen อุปกรณ์ที่รันเครื่องมือการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณดำเนินต่อ toreceive รหัสข้อผิดพลาดนี้ โปรดติดต่อแฟ้ม.inf อัพเด aboutan ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

</name>

รหัส 18

ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 18)

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อีกครั้ง ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่


ปุ่มโซลูชัน: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่

รหัสนี้หมายความ ว่า เกิดข้อผิดพลาด และอุปกรณ์จำเป็น bereinstalled

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ถ้าที่ไม่ notwork ลองเอาอุปกรณ์ออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์' และจากนั้น เรียกใช้ตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ AddNew 'ใน'แผงควบคุม'รหัส 19

รีจิสทรีของคุณอาจไม่ถูกต้อง (รหัส 19)

เมื่อต้องการตรวจสอบรีจิสทรีของคุณ คลิกตรวจสอบรีจิสทรี หากรีจิสทรีไม่ถูกต้อง Windows จะเริ่มระบบของคุณ และกลับไปยังรีจิสทรีก่อนหน้านี้ที่ไม่ดี


ปุ่มโซลูชัน: รีจิสทรีในเครื่อง

รหัสนี้หมายความ ว่า รีจิสทรีคืนผลลัพธ์ที่ไม่รู้จัก

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามโซลูชันแนะนำ ซึ่งจะ runScanreg.exe หากยังไม่สามารถแก้ปัญหา พิมพ์ " scanreg /restore "(without quotation marks) จากพรอมต์คำสั่ง ในตอนท้าย เอาออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์'ของ thedevice และ redetect โดยใช้เครื่องมือเพิ่ม NewHardware ใน'แผงควบคุม'


รหัส 20

Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมใดๆ สำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 20)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้


ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

รหัสนี้หมายความว่า ตัวโหลด VxD (Vxdldr) ส่งกลับผลลัพธ์ไม่รู้จัก Forexample รุ่นไม่ตรงกันระหว่างระบบ theoperating และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่สามารถมีได้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ถ้าที่ไม่ notwork ลองเอาอุปกรณ์ออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์' และจากนั้น เรียกใช้ตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ AddNew 'ใน'แผงควบคุม'


รหัส 21

Windows จะเอาอุปกรณ์นี้ออก (รหัส 21)

ปิดกล่องโต้ตอบนี้ และจากนั้น กรุณารอสักครู่ ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้น เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่


ปุ่มโซลูชัน: คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

รหัสนี้หมายความ ว่า อุปกรณ์มีปัญหาที่อาจจะได้รับการแก้ไข byrestarting คอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ปิด Windows ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และค่อย เปิดกลับมาใหม่


รหัส 22

ข้อความที่แสดงสำหรับรหัสข้อผิดพลาดนี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ thecircumstances
 • ถ้าอุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากคุณปิดการใช้งานโดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ มีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งาน (รหัส 22)

  คลิกอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้
  ปุ่มโซลูชัน: เปิดใช้งานอุปกรณ์
 • ถ้าอุปกรณ์ยังไม่เริ่มต้น มีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ไม่ได้เริ่มต้นขึ้น (รหัส 22)

  คลิกเริ่มการทำงานอุปกรณ์เริ่มต้นอุปกรณ์นี้

  ปุ่มโซลูชัน: อุปกรณ์เริ่มต้น
 • ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกปิดใช้งาน โดยโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรม มีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งาน (รหัส 22)

  คุณไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้ได้เนื่องจากรายการดังกล่าวได้ถูกปิดใช้งาน โดยโปรแกรมควบคุมของ Windows
  ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี
รหัสนี้หมายความ ว่า อุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน หรือยังไม่เริ่มต้น

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ทำตามโซลูชันแนะนำ ลองเอาอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ แล้ว redetecting usingthe ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่สำหรับ thirdcase ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ลอง torule การคลีนบูตหาสัญญาณรบกวนซอฟต์แวร์ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ติดต่อบริษัทผู้ผลิต thehardware


รหัส 23

ข้อความที่แสดงสำหรับรหัสข้อผิดพลาดนี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ theCircumstances
 • ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นการ์ดแสดงผลรอง และการ์ดเชื่อมต่อจอแสดงผลหลักที่มีอยู่ โปรแกรมจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
  การ์ดแสดงผลนี้จะทำงานได้อย่างถูกต้อง (รหัส 23)

  ปัญหากับการ์ดแสดงผลหลักอยู่ เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับการ์ดแสดงผลหลัก คลิกคุณสมบัติ"
  ปุ่มโซลูชัน: คุณสมบัติ
 • ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นการ์ดแสดงผลรอง และอะแดปเตอร์จอแสดงผลหลักไม่สามารถหาตำแหน่ง โปรแกรมจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
  การ์ดแสดงผลนี้จะทำงานได้อย่างถูกต้อง (รหัส 23)

  ปัญหากับการ์ดแสดงผลหลักอยู่ แก้ไขปัญหาการ์ดแสดงผลหลัก และจากนั้น การ์ดแสดงผลนี้จะทำงาน
  ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี
 • ถ้าอุปกรณ์นี้ไม่ใช่การ์ดแสดงผล มีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  การ loaders สำหรับอุปกรณ์นี้ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น (รหัส 23)

  การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
  ปุ่มโซลูชัน: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
รหัสนี้หมายความ ว่า ตัวโหลดอุปกรณ์ล่าช้าที่จุดเริ่มต้นของอุปกรณ์ andthen ไม่ได้ไม่แจ้งให้ทราบว่า Windows เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มการทำงานของอุปกรณ์

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับการ displayadapter หลักในคุณสมบัติการแสดงผล ลองเอาออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์'ของอะแดปเตอร์หลักและ secondarydisplay และอีกครั้งแล้ว บูตเครื่องใหม่เพื่อให้ Windowsto ระบุอุปกรณ์เหล่านี้ ตรวจสอบว่า ไดรเวอร์เป็น andinstalled ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากอะแดปเตอร์การแสดงผล ทำตามโซลูชันแนะนำถ้าไม่ได้ผล ลองเอาอุปกรณ์ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ andusing ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อ redetect อุปกรณ์


รหัส 24

ข้อความที่แสดงสำหรับรหัสข้อผิดพลาดนี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการ ofdevice ชนิด (แบบดั้งเดิมหรือแบบพลักแอนด์เพลย์)
 • ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นแบบดั้งเดิม (ตรวจพบราก) อุปกรณ์ จะมีแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ไม่มี อยู่ ไม่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ (รหัส 24)

  เมื่อต้องการให้ Windows ตรวจพบว่า อุปกรณ์นี้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ คลิกตรวจหาฮาร์ดแวร์
  ปุ่มโซลูชัน: ตรวจหาฮาร์ดแวร์
 • ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบ Plug and Play ระบบจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
  อุปกรณ์นี้ไม่มี อยู่ ไม่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ (รหัส 24)

  ลองทำการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้
  ปุ่มโซลูชัน: โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุง
รหัสนี้หมายความ ว่า ไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เป็น missingor ทำงานไม่ถูกต้อง)

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ถ้า thedevice ยังคงไม่ทำงาน ทำให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับ yourcomputer อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้แน่ใจว่า สายเคเบิลทั้งหมดที่มี correctlyinstalled หรือว่า การ์ดเชื่อมต่ออย่างถูกต้องได้ถูกเสียบในช่องของพวกเขา


รหัส 25

Windows กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์นี้ (รหัส 25)

เมื่อต้องการดำเนินการตั้งค่า คลิกรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการทำงานคุณคอมพิวเตอร์


ปุ่มโซลูชัน: คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

ปัญหานี้โดยทั่วไปจะมีอยู่เฉพาะในระหว่างการแรก และขั้นตอนที่สอง เริ่มระบบ afterWindows การคัดลอกการตั้งค่าแฟ้มทั้งหมด ดังเช่น ถ้ามีระบุรหัสนี้ จึงอาจเป็นได้ว่าการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ReinstallingWindows อาจต้องใช้ ขึ้นอยู่กับออกแบบ resolvesthe เริ่มต้นระบบใหม่หรือไม่


รหัส 26

Windows กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์นี้ (รหัส 26)

เมื่อต้องการดำเนินการตั้งค่า คลิกรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการทำงานคุณคอมพิวเตอร์


ปุ่มโซลูชัน: คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

รหัสนี้หมายความว่า อุปกรณ์ไม่ได้โหลด อาจจะมีปัญหาในโปรแกรมควบคุม thedevice หรือไดรเวอร์ทั้งหมดไม่ได้ถูกติดตั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ทำตามโซลูชันแนะนำ ถ้ามีการทำงานนี้ doesnot ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ การเอาอุปกรณ์ออกแล้ว เรียกใช้เครื่องมือเพิ่ม NewHardware ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณยังคงได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้ ตรวจสอบกับผู้ผลิตของฮาร์ดแวร์หรือการ SoftwareLibrary ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วหรือไม่


รหัส 27

Windows ไม่สามารถระบุทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 27)

คลิกแท็บทรัพยากร และจากนั้น เลือกการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐานสำหรับทรัพยากรอุปกรณ์นี้ใช้ เมื่อต้องการดูทรัพยากรที่อุปกรณ์นี้ใช้ ดูเอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์นี้


ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

รหัสนี้หมายความ ว่า ส่วนของรีจิสทรีที่อธิบาย possibleresources สำหรับอุปกรณ์ไม่ประกอบด้วยรายการที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น thedevice ถูกทำเครื่องหมายเป็นการจัดโครงแบบ แต่ข้อมูลการกำหนดค่าในแฟ้ม.inf ถูกตั้งค่าเป็นดาวน์

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเอา andthen อุปกรณ์ที่รันเครื่องมือการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม' ถ้า stilldoes อุปกรณ์ไม่ทำงาน ปรึกษาบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับความช่วยเหลือ orfurther โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว


(รหัส 28)

ไม่มีโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 28) การติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อีกครั้ง ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่


ปุ่มโซลูชัน: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่

รหัสนี้หมายความว่า อุปกรณ์ถูกติดตั้งไม่สมบูรณ์

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาแนะนำ ถ้าที่ไม่ notwork ให้ลองเอาอุปกรณ์ออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์' และใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่ม NewHardware redetect ดังกล่าว คุณอาจต้องการขอรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วยังคงเกิดข้อผิดพลาด ifthe


รหัส 29

อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจาก BIOS สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ไม่ให้มีทรัพยากรใด ๆ (รหัส 29)

คุณต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ใน BIOS ดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับรายละเอียด หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรับ BIOS ที่ปรับปรุง


ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

รหัสนี้หมายความ ว่า อุปกรณ์ได้ถูกปิดใช้งานเนื่องจาก doesnot อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถทำให้การทำงานกับ Windows ได้อย่างถูกต้อง Thiscode อาจถูกแสดงอุปกรณ์ถูกปิดการใช้งานใน theBIOS โดยเจตนาด้วย

คุณอาจต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ โดยการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน thedevice ในการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์ Windows ไม่สามารถทำการแทน thissetting โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับความช่วยเหลือ withusing โปรแกรมการตั้งค่าคอนฟิก CMOS ของคอมพิวเตอร์


รหัส 30

อุปกรณ์นี้ใช้ทรัพยากรการขัดจังหวะการร้องขอ (IRQ) ที่ถูกใช้โดยอุปกรณ์อื่น และไม่สามารถใช้ร่วม กัน คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่ขัดแย้งกัน หรือเอาโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง (รหัส 30)"


ปุ่มโซลูชัน: ไม่มี

รหัสนี้หมายความ ว่า IRQ ไม่สามารถใช้ร่วมกัน นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวควบคุม SCSI aPCI/EISA ที่ใช้ร่วมกัน IRQ ที่ยังใช้อยู่โดยโปรแกรมควบคุมโหมด areal อุปกรณ์ที่ Windows ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดนี้ เอาโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่ usingthe IRQ เดียวกันเป็นอุปกรณ์นี้ อาจจะโหลดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงใน theConfig.sys หรือ Autoexec.bat แฟ้มอยู่


รหัส 31 (ใหม่ใน Windows 98)

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก<device>ทำงานไม่ถูกต้อง (รหัส 31)

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของ<device>และดูเหตุใดจึงไม่ทำงาน คลิกคุณสมบัติ "</device></device>


โดยที่<device>คือ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นอิสระที่ต้องแก้ไขในใบสั่ง forthis อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ปุ่มโซลูชัน: คุณสมบัติ

รหัสนี้ปรากฏขึ้นเมื่ออุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อื่นเพื่อ befunctioning อย่างถูกต้อง นี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ enumeratedby อุปกรณ์หลัก

คุณสมบัติปุ่มแสดงคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว น่า Morethan อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีรหัส Managererror อุปกรณ์เหล่านี้ ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำทั้งหมด ถ้าอุปกรณ์ยังคง donot ทำงาน เอาออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์' และใช้ Hardwarewizard ใหม่เพิ่มการ redetect เหล่านั้น ในตอนท้าย ปรึกษากับไดรเวอร์ manufacturerfor ที่ได้รับการปรับปรุงฮาร์ดแวร์

</device>

รหัส 32 (ใหม่ใน Windows 98)

Windows ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ได้เนื่องจากจะไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งของไดรฟ์หรือเครือข่ายที่มีการตั้งค่าแฟ้ม (รหัส 32)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่สำเร็จ คัดลอกแฟ้มทั้งหมดที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากที่นั่น


ปุ่มโซลูชัน: คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

รหัสนี้บ่งชี้ว่า ซีดีรอมหรือดิสก์การติดตั้งไม่ availableto ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ตัวอย่างเช่น networkconnection หรือไดรฟ์ซีดีรอมไม่พร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาดนี้ปกติเกิดขึ้นในระหว่างการเริ่มต้นระบบใหม่สอง firstor หลังจากที่มีการคัดลอกแฟ้มทั้งหมดในระหว่างการติดตั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แรกพยายามที่จะเริ่มการทำงานเป็นการแนะนำไว้ ถ้า doesnot นี้แก้ปัญหา กำหนดว่าเพราะเหตุใดติดตั้งดิสก์หรือซีดีรอม isnot ที่พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีตัวจัดการอุปกรณ์ codes(such as the CD-ROM controller or network adapter) แก้ไขการเข้าถึง togain ปัญหากับซีดีรอมหรือดิสก์การติดตั้งก่อนที่จะแก้ไข thisconflictรหัส 33 (ใหม่ใน Windows 98)

ข้อความที่แสดงสำหรับข้อผิดพลาดนี้เฉพาะกับ thedriver หรือตัวแจงนับอยู่ ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่ได้ให้ข้อมูลเป็น towhy ไม่ได้ผล โปรแกรมจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้ไม่ตอบสนองไปยังโปรแกรมควบคุม (รหัส 33)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณ"


ปุ่มโซลูชัน: ไม่มีรหัสนี้โดยทั่วไปจะแสดงขึ้นเมื่อฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

วิธีการแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด ให้ดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์" ในวิธีใช้ของ Windows หรือดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
133240 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
เมื่อต้องการดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์" ในวิธีใช้ของ Windows คลิกเริ่มคลิกวิธีใช้ชนิด ตัวแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์ บนแท็บการค้นหากด ENTER และจากนั้น คลิกสองครั้งหัวข้อ'วิธีใช้'ตัวแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 125174 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB125174 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:125174
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com