บันทึก และการคืนค่าการใช้ร่วมกันของ Windows ที่มีอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 125996 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้าคุณต้องการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณสามารถบันทึกชื่อใช้ร่วมกันที่มีอยู่บนติดเดิม Microsoft Windows ตั้ง รวมทั้งสิทธิ์ใด ๆ ที่กำหนดให้กับการแชร์เหล่านั้น:
 • ติดตั้ง Windows ผ่านทางการติดตั้งที่มีอยู่ที่(ติดสะอาดตั้ง การอัพเกรดไม่)
 • ย้ายทั้งหมดของไดรฟ์ข้อมูลของคุณจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกด้วย
 • ติดตั้ง Windows ไปยังโฟลเดอร์หรือไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว Windows ที่ติดตั้งอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ผู้ดูแลระบบสามารถโยกย้ายข้อมูลอย่างปลอดภัย และได้จากหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่น เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Toolkit โยกย้ายเซิร์ฟเวอร์แฟ้มของ Microsoft

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะร่วมกันที่มีอยู่ ชื่อและสิทธิ์ของ Windows ตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้ใช้เฉพาะ กับ NetBIOS ที่ใช้ร่วมกัน และไม่วอลุ่ม Macintosh
 1. ในการติดอยู่ตั้ง Windows ที่ประกอบด้วยชื่อที่ใช้ร่วมกันและสิทธิ์ที่คุณต้องการบันทึก เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. จากทรีย่อย HKEY_LOCAL_MACHINE ไปคีย์ต่อไปนี้:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 3. บันทึก หรือส่งออกคีย์รีจิสทรี
  • สำหรับ Windows NT และ Windows 2000 คลิกบันทึกคีย์ในการรีจิสทรีเมนู
  • สำหรับ Windows Server 2003 คลิกส่งออกในการแฟ้ม:เมนู
 4. พิมพ์ชื่อแฟ้มใหม่ (ส่วนขยายของแฟ้มไม่จำเป็น), และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มลงในฟลอปปีดิสก์
 5. ติดตั้ง Windows
 6. เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 7. จากทรีย่อย HKEY_LOCAL_MACHINE ไปคีย์ต่อไปนี้:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 8. คืนค่า หรือการนำเข้าคีย์รีจิสทรี
  • สำหรับ Windows NT และ Windows 2000 คลิกคืนค่าในการรีจิสทรีเมนู
  • สำหรับ Windows Server 2003 คลิกนำเข้าในการแฟ้ม:เมนู
 9. พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 และ 4

  ข้อควรระวังขั้นตอนนี้แทนที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มีชื่อที่ใช้ร่วมกัน และสิทธิ์ที่มีอยู่ในแฟ้มคุณกำลังกู้คืนข้อมูล คุณมี warned เกี่ยวกับนี้ก่อนที่คุณทำการกู้คืนคีย์
 10. รีสตาร์เวอร์
หมายเหตุ:รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณจะไม่คืนมีค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน และกด SPACEBAR เพื่อใช้การกำหนดค่าที่ดีที่รู้จักที่สุดท้าย หลังจากที่คุณคืนค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน ใช้ร่วมกันสามารถใช้ โดยไคลเอนต์เครือข่าย ถ้าคุณเรียกใช้การสุทธิที่ใช้ร่วมกันคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์แสดงใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ตัวจัดการแฟ้มไม่แสดงใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการทำให้ตัวจัดการแฟ้มทราบถึงการแชร์การคืนค่าใหม่ สร้างใด ๆ ที่ใช้ร่วมกันใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวจัดการแฟ้มแสดงการแบ่งปันอื่น ๆ ทั้งหมดหลังจากที่คุณเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือหยุด และเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์

ใน Windows NT 3.5 ถ้าคุณคลิกหยุดการใช้งานร่วมกันใน'ตัวจัดการแฟ้ม' การคืนค่าการแบ่งปันยังคงแสดง แต่จะเป็นสีทึบ

มีการคืนค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้โดเมน ถ้าผู้ใช้ภายในถูกสร้างขึ้นในการติดตั้ง Windows NT ก่อนหน้า ตัวระบุการรักษาความปลอดภัยเฉพาะของผู้ใช้ท้องถิ่น (SID) จะสูญหายไป สิทธิ ntfs บนแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ไม่ได้รับจากเมื่อคุณบันทึก และการคืนค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 125996 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbinfo kbmt KB125996 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:125996

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com