W jaki sposób wyłączyć funkcję, która uruchamia automatycznie dyski CD-ROM i dyski CD audio

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 126025 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL126025
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wyłączenia funkcji, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM.

Więcej informacji

Jak wyłączyć funkcję, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio

Aby wyłączyć funkcję umożliwiającą automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij dwukrotnie gałąź CDROM na karcie Menedżer urządzeń, a następnie dwukrotnie kliknij wpis odpowiadający bieżącej stacji dysków CD-ROM.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Automatyczne powiadamianie o wkładaniu.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

Jak wyłączyć tylko funkcję, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD audio

Użyj jednej z następujących metod, aby wyłączyć tylko funkcję umożliwiającą automatyczne uruchamianie dysków CD audio.

Metoda 1

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Typy plików kliknij pozycję AudioCD w polu Zarejestrowane typy plików, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij przycisk Ustaw domyślną, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeżeli dysk CD audio nie zostanie automatycznie odtworzony po wykonaniu tych czynności, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie wpis odpowiadający stacji dysków CD-ROM.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Automatyczne powiadamianie o wkładaniu.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

Metoda 2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT w czasie wkładania dysku CD audio do stacji dysków CD-ROM.

Uwagi

 • Jeżeli próbujesz odtworzyć dysk CD audio przy użyciu odtwarzacza CD systemu Windows i włożysz drugi dysk CD do innej stacji dysków CD-ROM, odtwarzanie pierwszego dysku zostanie przerwane, odtwarzacz CD systemu Windows zostanie ponownie uruchomiony, a następnie zacznie odtwarzać drugi dysk CD audio, który został włożony do stacji dysków. Takie zachowanie występuje tylko wtedy, gdy obie stacje dysków CD-ROM używają sterownika trybu chronionego systemu Windows i została włączona opcja Automatyczne powiadamianie o wkładaniu.
Dyski CD-ROM zawierające plik Autorun.inf są odtwarzane automatycznie po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM. Sterownik Cdvsd.vxd przeprowadza badania wiele razy, aby wykryć obecność dysku CD-ROM. Po wykryciu dysku CD-ROM system Windows jest powiadamiany o tym, że nowy wolumin jest dostępny, a dysk jest sprawdzany pod kątem obecności pliku Autorun.inf. Jeżeli plik zostanie odnaleziony, uruchamiane są programy wymienione w wierszu open= w sekcji [AUTORUN].

Jeżeli wolumin został skonfigurowany do obsługi dysków CD audio, system Windows wykonuje akcję domyślną, jeżeli jakakolwiek akcja jest skojarzona z tym typem plików. „Play” jest akcją domyślną dla typu pliku AudioCD.
System Windows nie odtwarza dysków CD-ROM automatycznie w przypadku, gdy używasz tylko sterowników trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM. Sterowniki trybu chronionego są wymagane do automatycznego odtwarzania dysków CD-ROM po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM.

Właściwości

Numer ID artykułu: 126025 - Ostatnia weryfikacja: 24 września 2011 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbproductlink kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbsound win95 win98 KB126025

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com