ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης των Windows NT 4.0

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 126690 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR126690
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη


   =================================================================
   Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης των Windows NT 4.0
   =================================================================

 -----------------------------------------------------------------------
| ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ     |
| ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, |
| ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ     |
| ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Εσείς φέρετε τον πλήρη κίνδυνο που προκύπτει	|
| από την ακρίβεια και χρήση αυτών των πληροφοριών. Η αντιγραφή και η  |
| διανομή αυτών των πληροφοριών υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: |          
| 1) Η αντιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο και να   |
| συμπεριλαμβάνονται όλες οι σελίδες.                  |
| 2) Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία αυτών των πληροφοριών |
| κατά τη διανομή και 							|
| 3) αυτές οι πληροφορίες να μην διανέμονται για  			|
| κερδοσκοπικούς σκοπούς.                        |
|                                    |
| Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995 Microsoft Corporation.         |
| Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.                |
| Οι επωνυμίες Microsoft, MS-DOS και Windows είναι σήματα κατατεθέντα  |
| και η επωνυμία Windows NT είναι εμπορικό σήμα της Microsoft      |
| Corporation.          					|	
| Η επωνυμία COMPAQ είναι σήμα κατατεθέν της Compaq Computer      | 
| Corporation. Οι επωνυμίες Intel και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα |
| της Intel Corporation.Η επωνυμία MIPS είναι σήμα κατατεθέν της MIPS  |
| Computer Systems, Inc. Οι επωνυμίες OS/2 και PS/2 είναι σήματα    |
| κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.     |
| Η επωνυμία Panasonic είναι σήμα κατατεθέν της Matsushita Electric   |
| Co., Ltd. Η επωνυμία SONY είναι σήμα κατατεθέν της Sony Corporation. |
 -----------------------------------------------------------------------

Πίνακας περιεχομένων
====================

 - Εισαγωγή

 - Θέματα σχετικά με το τμήμα της Εγκατάστασης λειτουργίας κειμένου και με την
  προετοιμασία της Εγκατάστασης

 - Αποτυχία Εγκατάστασης κατά τη διάρκεια επανεκκίνησης από λειτουργία κειμένου 
  σε λειτουργία γραφικών GUI

 - Θέματα που καλύπτουν την Εγκατάσταση σε λειτουργία γραφικών GUI έως και την
  επανεκκίνηση υπολογιστή

Εισαγωγή
============

Αυτός ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων περιγράφει τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων
κατά την εγκατάσταση των Windows NT σε υπολογιστές αρχιτεκτονικής Intel (x86).
Αυτές οι τεχνικές ενδέχεται να λειτουργούν σε υπολογιστές οι οποίοι είναι 
καταχωρημένοι στη λίστα συμβατού υλικού (Hardware Compatibility List) με τα Windows 
NT και σε υπολογιστές που δεν είναι καταχωρημένοι σε αυτήν, δηλαδή δεν είναι 
πιστοποιημένοι από την Microsoft ως υπολογιστές συμβατοί με τα Windows NT.

Η λίστα HCL είναι μια συλλογή υπολογιστών και υλικού υπολογιστών που έχουν 
δοκιμαστεί εκτεταμένα σε περιβάλλον Windows NT για σταθερότητα και συμβατότητα.
Ο οδηγός αυτός είναι ο οδηγός που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Προϊόντων
της Microsoft για να εξακριβώσουν εάν η χρήση ενός υπολογιστή σε λειτουργικό σύστημα
Windows NT υποστηρίζεται.

Εάν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός υπολογιστή ο οποίος είναι κρίσιμης σημασίας,
ανατρέξτε στη λίστα HCL που συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο Support του CD των Windows NT,
για μια ενημερωμένη λίστα υπολογιστών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τη Microsoft
για τη συμβατότητά τους με τα Windows NT. Εάν ο υπολογιστής σας δεν συμπεριλαμβάνεται 
στη λίστα, επικοινωνήστε με τη Microsoft για μια ενημερωμένη λίστα HCL των Windows NT.

Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ WINDOWS NT ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΘΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Θέματα σχετικά με το τμήμα Εγκατάστασης λειτουργίας κειμένου
 και με την προετοιμασία της Εγκατάστασης
=============================================================

Αρχιτεκτονική της Εγκατάστασης σε λειτουργία χαρακτήρων
-------------------------------------------------------

Εντοπισμός υλικού και των ρυθμίσεων υλικού:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος της Εγκατάστασης (αναφέρεται ως Εγκατάσταση 
λειτουργίας χαρακτήρων), το λειτουργικό σύστημα των Windows NT εξετάζει την 
αρχιτεκτονική του συστήματός σας για βασικές πληροφορίες και προγράμματα οδήγησης.
Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 - Τύπο επεξεργαστή CPU (x86, MIPS, ALPHA ή PPC)
 - Τύπο μητρικής πλακέτας (PCI, VESA, MCA, EISA ή ISA)
 - Ελεγκτές σκληρού δίσκου
 - Συστήματα αρχείων
 - Ελεύθερος χώρος στους σκληρούς δίσκους
 - Μνήμη

Τα Windows NT αναζητούν τις συσκευές που πρέπει να προετοιμαστούν κατά την εκκίνηση,
για να λειτουργήσει ο υπολογιστής σας. Τα Windows NT επίσης δημιουργούν μια "μικρή"
έκδοση των Windows NT, η οποία χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση του υπολογιστή
κατά τη διάρκεια του τμήματος Εγκατάστασης λειτουργίας γραφικών GUI. Επομένως,
είναι πολύ κρίσιμο ότι οι πληροφορίες που συλλέγουν σε αυτό το σημείο τα Windows NT 
είναι ακριβείς.

Τα Windows NT ενδέχεται να εντοπίσουν εσφαλμένα ελεγκτές και ρυθμίσεις, εάν ο
υπολογιστής σας χρησιμοποιεί μη τυπικά ή ιδιόκτητα στοιχεία διαύλου και βελτιώσεις,
τα οποία δεν αποτελούν βιομηχανικά πρότυπα. Αυτές οι μη τυπικές βελτιώσεις
περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης διαύλου SMP 1.1, PCI 2.1, ειδικά προγράμματα 
οδήγησης διαύλου, ολοκληρωμένα κυκλώματα προσωρινής αποθήκευσης για μεταφορές σε 
λειτουργία καταιγισμού. Εάν οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί είναι εσφαλμένες,
το πρόγραμμα της Εγκατάστασης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ο εσφαλμένος εντοπισμός αποτελεί συνήθως σύμπτωμα ενός προβλήματος υλικού ή παραμέτρων,
τα οποία ενδέχεται να διακόψουν τη λειτουργία του προγράμματος της Εγκατάστασης.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση των Windows NT
-------------------------------------------------

ΥΛΙΚΟ:

Τα Windows NT είναι ένα λειτουργικό σύστημα των 32-bit με μεγάλες απαιτήσεις υλικού.
Στα λειτουργικά συστήματα MS-DOS και στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα των 16-bit,
το υλικό δεν χρησιμοποιείται μέχρι αυτό να είναι απαραίτητο. Σε περιβάλλον Windows NT,
η εγγραφή και η προώθηση εντολών εισόδου/εξόδου στα προγράμματα οδήγησης υλικού γίνεται 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα προβλήματα υλικού που δεν έχουν παρατηρηθεί ή έχουν θεωρηθεί
αμελητέα κάτω από άλλα λειτουργικά συστήματα, ενδέχεται να μεγεθυνθούν όταν αυτά 
παρουσιάζονται στο λειτουργικό σύστημα των Windows NT.

Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού:

  Windows NT Workstation:

  - Μνήμη RAM 12 MB
  - Υποστήριξη βίντεο επιπέδου VGA
  - Πληκτρολόγιο
  - Σκληρό δίσκο IDE, EIDE, SCSI ή ESDI
  - Επεξεργαστή 486/25 ή ανώτερο
  - Μονάδα δίσκου CD-ROM, μονάδα δισκέτας ή ενεργή σύνδεση δικτύου

  Windows NT Server:

  - Μνήμη RAM 16 MB
  - Υποστήριξη βίντεο επιπέδου VGA
  - Πληκτρολόγιο
  - Σκληρό δίσκο IDE, EIDE, SCSI ή ESDI
  - Επεξεργαστή 486/25 ή ανώτερο
  - Μονάδα δίσκου CD-ROM, μονάδα δισκέτας 1.44 MB ή 1.2 MB ή ενεργή σύνδεση
   δικτύου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιβάλλον Windows NT Server και μνήμη RAM 16 MB, υποστηρίζονται 
  ελάχιστες λειτουργίες. Η Microsoft συνιστά ιδιαίτερα μνήμη RAM 32 MB ή περισσότερη.
  Η Microsoft επίσης προτείνει το ακόλουθο υλικό:

  - Επεξεργαστή 486/50 ή ανώτερο
  - Εξωτερικό μόντεμ 28.8 v.34, για απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων και 
   αντιμετώπιση προβλημάτων
  - Μονάδα δίσκου CD-ROM συμβατή με τα Windows NT

Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για Windows NT Workstation και Server:

  Τυπική εγκατάσταση              124 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο
  WINNT /b                   124 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο
  Αντιγραφή του φακέλου I386 στο σκληρό δίσκο 223 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Microsoft για να διευκολύνει την υποστήριξη, προτείνει να υπάρχει ελεύθερος
χώρος τουλάχιστο 1 GB για το διαμέρισμα του συστήματος του πίνακα εκχώρησης αρχείων 
(FAT) σε υπολογιστές που δεν απαιτούν ασφάλεια. Αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται για την 
εγκατάσταση των Windows NT, αρχείων σελιδοποίησης και την εγκατάσταση του MS-DOS 6.22
ή των Windows 95. Το πλεονέκτημα αυτής της ρύθμισης παραμέτρων είναι η δυνατότητα
αντιγραφής επάνω σε προγράμματα οδήγησης ή σε αρχεία εκκίνησης στην περίπτωση που 
παρουσιαστεί πρόβλημα ιού, καταστροφής αρχείων ή αναβάθμισης.

Διαμόρφωση δίσκου:

Για να έχετε πρόσβαση σε ένα δίσκο από περιβάλλον Windows NT, η μονάδα δίσκου πρέπει
να είναι ασυμπίεστη ή συμπιεσμένη μόνο με τη συμπίεση αρχείων NTFS που συμπεριλαμβάνεται 
στα Windows NT 3.51 ή 4.0. Τα Windows NT δεν είναι συμβατά με τα Microsoft DoubleSpace,
Stacker ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή λογισμικό συμπίεσης. Ο κεντρικός φάκελος της
μονάδας δίσκου εκκίνησης των Windows NT δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί, διαφορετικά 
η οποιαδήποτε αναβάθμιση ή εγκατάσταση δεν θα είναι επιτυχής.

Τα Windows NT υποστηρίζουν μόνο τους ακόλουθους συνδυασμούς διευθύνσεων EIDE:

 - Logical Block Addressing (LBA)
 - ONTrack Disk Manager
 - EZDrive
 - Extended Cylinder Head Sector (ECHS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υψηλών επιδόσεων σύστημα αρχείων (High Performance File System (HPFS)) 
δεν είναι πλέον προσβάσιμο ή μετατρέψιμο σε περιβάλλον Windows NT 4.0. Εάν διαθέτετε
ένα τόμο HPFS, η μετατροπή πρέπει να λάβει χώρα πριν να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας 
σε Windows NT 4.0. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έκδοση των Windows NT στον υπολογιστή σας 
και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε ένα διαμέρισμα HPFS από περιβάλλον
Windows NT, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται στο 
διαμέρισμα και να διαμορφώσετε ξανά το διαμέρισμα σε FAT ή NTFS.

Εάν χρησιμοποιήσετε μία από τις παραπάνω μεθόδους, ορισμένες εφαρμογές απαιτούν ειδικά
βοηθητικά προγράμματα δημιουργίας διαμερισμάτων και προετοιμασίας δίσκου. Να μην γίνει
διαμόρφωση αυτών των μονάδων δίσκου σε περιβάλλον Windows NT.

Πληροφορίες παραμέτρων υλικού:

Σε ορισμένους υπολογιστές η μνήμη Shadow RAM και η προσωρινή αποθήκευση L2 Write Back
Cache προκαλούν προβλήματα εντοπισμού και υλικού, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων σφάλματος
μη ανταπόκρισης και STOP. Αυτές οι δυνατότητες πρέπει να απενεργοποιηθούν στο επίπεδο
BIOS στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του υπολογιστή 
σας για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση αυτών των
δυνατοτήτων.

Επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζονται σφάλματα Power On Self Test (POST) πριν από την
έναρξη της Εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι ο κάθε προσαρμογέας και περιφερειακή συσκευή
έχουν οριστεί σε ανεξάρτητο IRQ, διεύθυνση μνήμης και κανάλι DMA.

Για να εγκαταστήσετε με επιτυχία τα Windows NT, προτείνουμε να αποκτήσετε
τις ακόλουθες πληροφορίες:

  Κάρτα προσαρμογέα  Απαιτούμενες πληροφορίες
  =================  =====================================================
  Βίντεο       Τύπος προσαρμογέα ή ομάδας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  Κάρτα δικτύου   IRQ, διεύθυνση I/O, DMA (εάν χρησιμοποιείτε), τύπος σύνδεσης 
		   (BNC,συστρεμμένου ζεύγους, κ.λπ.)
           μοντέλο προσαρμογέα ελεγκτή SCSI ή σύνολο chip, IRQ και 
		   τύπος διαύλου 
  Ποντίκι      Τύπος ποντικιού, θύρα (COM1, COM2, δίαυλος ή PS/2)
  Θύρα I/O      IRQ, διεύθυνση Ε/Ε, DMA (εάν χρησιμοποιείτε) για κάθε θύρα I/O
  Κάρτα Ήχου     IRQ, διεύθυνση I/O, DMA
  Εξωτερικό Modem  Συνδέσεις Θύρας (COM1, COM2, κ.λπ.).
  Εσωτερικό Modem  Συνδέσεις Θύρας ή διεύθυνση IRQ και I/0 (για μη-
           τυπικές παραμέτρους)

Στο CD-ROM των Windows NT περιλαμβάνεται το εργαλείο NTHQ (NT Hardware Query Tool) 
που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω πληροφορίες σε μορφή κειμένου. Για να 
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ΝΤΗQ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πηγαίνετε στο φάκελο \Support\Hqtool στο CD-ROM των Windows NT.

2. Τοποθετείτε μια δισκέτα στη μονάδα A.

3. Εκτελείτε το εργαλείο MAKEDISK.

4. Με τη δισκέτα μέσα στη μονάδα, κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Στο CD-ROM των Windows NT υπάρχει επίσης το εργαλείο SCSITOOL για την εξασφάλιση 
πληροφορίας σχετικά με το SCIC. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο SCSITOOL, 
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πηγαίνετε στο φάκελο \Support\Scsitool στο CD-ROM των Windows NT.

2. Τοποθετείτε μια δισκέτα στη μονάδα A.

3. Εκτελείτε το πρόγραμμα βοήθειας MAKEDISK.

4. Με τη δισκέτα μέσα στη μονάδα, κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Το εργαλείο αυτό προς το παρόν υποστηρίζει μόνο προσαρμογείς SCSI της Adaptec
και της BusLogic.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows NT προς το παρόν δεν υποστηρίζουν τον παρακάτω ελεγκτή
και τις βελτιώσεις του BIOS:

  εναλλαγή I/O BIOS 32 bit
  Βελτιωμένη πρόσβαση μονάδας
  Διευθύνσεις πολλαπλών πακέτων ή ταχύ IDE
  Προσωρινή μνήμη εγγραφής σε ελεγκτές δίσκου
  Δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
---------------------------------------

Τυπική Εγκατάσταση:

Απευθείας εγκατάσταση από το CD-ROM των Windows NT ή από τις δισκέτες εκκίνησης
των Windows NT είναι σχεδόν πάντοτε η καλύτερη μέθοδος για την εγκατάσταση των 
Windows NT. Προσφέρει την καλύτερη υποστήριξη για εναλλακτικά Hardware Abstraction 
Layers (HALs), χρονισμό, και προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών. 
Εάν έχετε μια υποστηριζόμενη μονάδα CD-ROM drive, πρέπει να επιλέξετε αυτήν την
μέθοδο εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χάσετε τις δισκέτες εγκατάστασης που απαιτούνται για μια τυπική
εγκατάσταση, τότε πρέπει να εκτελέσετε είτε το WINNT /OX είτε το WINNT32 /OX
για να δημιουργήσετε νέες δισκέτες εκκίνησης για μια τυπική εγκατάσταση.

Εγκατάσταση WINNT ή WINNT32:

Η μέθοδος αυτή έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις δικτύου ή για υπολογιστές με
μη υποστηριζόμενες μονάδες CD-ROM. Δημιουργεί τις δισκέτες εκκίνησης και 
ένα αντίγραφο του φακέλου εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο προτού η διαδικασία
εγκατάστασης αρχίσει. Είναι η επόμενη καλύτερη επιλογή.

Εγκατάσταση από δίκτυο
----------------------

Για δίκτυα όπου τα αρχεία εγκατάστασης των Windows NT αποθηκεύονται σε
κεντρικό διακομιστή, οι εγκαταστάσεις δικτύου μπορεί να γίνουν με τη χρήση 
της WINNT εντολής ή αντιγράφοντας ολόκληρο το φάκελο I386 από το CD-ROM των 
Windows NT στον σκληρό δίσκο και στη συνέχεια εκτελώντας την εντολή WINNT 
από τον τοπικό δίσκο. Αυτό μπορεί να μειώσει την κίνηση και την εξάρτηση στο 
δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος της αντιγραφής του φακέλου I386 μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν ζητήματα του σκληρού δίσκου ή των προγραμμάτων 
οδήγησης που διαφορετικά εμποδίζουν τη χρήση του CD-ROM.

Μέθοδοι εγκατάστασης χωρίς υποστήριξη
--------------------------------------

Χρησιμοποιείται η εντολή WINNT /B ή WINNT32 /B για εγκατάσταση χωρίς τη χρήση
δισκετών. Αντιγράφει τα αρχεία εκκίνησης στον φάκελο ανώτατου επιπέδου της
μονάδας C και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον σκληρό δίσκο σαν αυτός να ήταν
η δισκέτα εκκίνησης. Εάν χρονομετράτε διάφορα θέματα στον υπολογιστή σας, όπως
προβλήματα πρόσβασης στον σκληρό δίσκο, ή παρόμοια μηνύματα σφάλματος, αυτή
η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά η εντολή WINNT είναι πολύ πιο αξιόπιστη.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η μέθοδος αυτή δεν λειτουργεί εάν εκτελείτε προστασία 
από ιούς σε επίπεδο BIOS.

Η εντολή WINNT /W σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows NT μέσα από τα Windows, 
παρακάμπτοντας το κλείδωμα μονάδας και τα θέματα βελτίωσης προγραμμάτων οδήγησης 
που σχετίζονται με την εγκατάσταση από τα Microsoft Windows. Και πάλι, η μέθοδος 
αυτή παρακάμπτει πολλές από τις δυνατότητες ασφαλείας της Εγκατάστασης των Windows
NT και δεν ενδείκνυται.

Η εντολή WINNT /U χρησιμοποιείται για εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε υπολογιστές των οποίων όλα τα στοιχείων είναι τυπικά και δεν
απαιτείται η εισαγωγή πληροφορίας από τον χρήστη. Εάν προκύψουν προβλήματα, το 
πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτεται μέχρι το πρόβλημα να λυθεί.

WINNT /T: ή WINNT32 /T: χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μονάδας δίσκου στον 
οποίο προσωρινά αρχεία εγκατάστασης τοποθετούνται. Εάν δεν προσδιοριστεί η μονάδα, 
τότε το πρόγραμμα εγκατάστασης προσπαθεί να εντοπίσει μια μονάδα πρώτα εντοπίζοντας
τη μονάδα στόχου και στη συνέχεια τη μονάδα εκκίνησης. Εάν καμία από τις μονάδες 
αυτές δεν είναι διαθέσιμη, η Εγκατάσταση των Windows NT μπορεί να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο /Τ για να 
προσδιορίσετε μια διαφορετική μονάδα από τη μονάδα στόχου ή τη μονάδα εκκίνησης.

Ιοί
----

Τα Windows NT δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε υπολογιστή που έχει προσβληθεί 
από ιό. Αυτός ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων περιγράφει αρκετά σφάλματα
που προκαλούνται από ιούς. Εάν ο υπολογιστής σας είναι προσβεβλημένος, πρέπει
να αποκτήσετε ένα εμπορικό πρόγραμμα ανίχνευσης ιών και να αφαιρέσετε τον ιό 
προτού προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τα Windows NT. Η προσπάθεια να αφαιρέσετε
έναν ιό με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Θέματα σχετικά με το τμήμα Εγκατάστασης λειτουργίας 
κειμένου και με την προετοιμασία της Εγκατάστασης
------------------------------------------------------------------------------

Πρόβλημα 1:

Όταν βάζω τη δισκέτα εκκίνησης, λαμβάνω το εξής σφάλμα:

Δεν βρέθηκε Λειτουργικό Σύστημα

Δεν ξεκινά η Εγκατάσταση

Λύση 1:

Ελέγξτε το BIOS του υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Α είναι διαθέσιμη
ως μονάδα εκκίνησης. Εάν όντως είναι και το σφάλμα παραμένει, τότε αυτό αποτελεί
ένδειξη κατεστραμμένης δισκέτας εκκίνησης ή μιας απορυθμισμένης μονάδας.

Για να δημιουργήσετε νέες δισκέτες εκκίνησης για την Εγκατάσταση των Windows NT, 
πρέπει να διαμορφώσετε τρεις δισκέτες στον υπολογιστή που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε 
τα Windows NT. Στη συνέχεια, από τον φάκελο I386 του CD-ROM, πληκτρολογήστε 
"WINNT /OX" (χωρίς τα εισαγωγικά). Η εντολή αυτή δημιουργεί ένα νέο σύνολο δισκετών
εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δισκετών εκκίνησης για την 
Εγκατάσταση των Windows NT, δείτε το ακόλουθο άρθρο στη βάση Microsoft Knowledge Base:

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: Q131735
  ΤΙΤΛΟΣ: How to Create Windows NT Boot Floppy Disks

Πρόβλημα 2:

Αφού κάνω εκκίνηση της δισκέτας Εγκατάστασης, ο υπολογιστής παύει να ανταποκρίνεται,
το φωτάκι της μονάδας για δισκέτες παραμένει αναμμένο, και η Εγκατάσταση δεν προχωρά.

Λύση 2:

Αυτό αποτελεί ένδειξη κατεστραμμένης δισκέτας εκκίνησης ή πρόβλημα με τον ελεγκτή
δίσκου. Εκτελείτε την εντολή WINNT /OX για να δημιουργήσετε νέες δισκέτες εκκίνησης.
Εάν χρησιμοποιείτε έναν SCSI ελεγκτή για τις δισκέτες σας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές έχουν τερματίσει κανονικά.

Πρόβλημα 3:

Όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης ελέγχει τον σκληρό δίσκο, εμφανίζεται το εξής μήνυμα 
σφάλματος:

  Setup did not find any hard drives on your computer.

Λύση 3:

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σκληροί δίσκοι είναι αναμμένοι και πως είναι σωστά 
συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή σας. Εάν είστε βέβαιοι ότι οι σκληροί δίσκοι είναι 
σωστά συνδεδεμένοι, κάντε τις εξής γενικές ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων 
σκληρών δίσκων για να επαληθεύσετε τους σκληρούς δίσκους.

Έλεγχος για ιούς:

Ελέγξτε τη μονάδα για ιούς. Εάν έχει μολυνθεί η Βασική Εγγραφή Εκκίνησης 
(Master Boot Record), τα Windows NT μπορεί να μην βλέπουν σωστά τον σκληρό δίσκο. 
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εμπορικό πρόγραμμα 
ανίχνευσης ιών για να ελέγξετε εάν υπάρχει ιός στον σκληρό δίσκο. Ακόμα και αν η 
μονάδα έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας Σύστημα Αρχείων των ΝΤ (ΝΤFS), το Master
Boot Record μπορεί να μολυνθεί.

Έλεγχος Σκληρών Δίσκων SCSI:

Εάν ο σκληρός δίσκος είναι μονάδα SCSI, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

 - Χρησιμοποιήστε το εργαλείο SCSITOOL από το CD-ROM των Windows NT για να ελέγξετε
  ότι είναι σωστές οι
  πληροφορίες παραμέτρων για τον σκληρό σας δίσκο.

 - Υπάρχει έγκυρη ενότητα εκκίνησης στη μονάδα;

 - Έχουν τερματίσει κανονικά όλες οι συσκευές SCSΙ;

 - Εάν χρησιμοποιείτε μια παθητική συσκευή τερματισμού, αναβαθμίστε τη σε ενεργητική.

 - Το BIOS στον προσαρμογέα SCSI εκκίνησης (σε προετοιμασία) είναι ενεργοποιημένο; 

 - Είναι τα BIOS σε όλους τους μη προετοιμασμένους προσαρμογείς SCSI απενεργοποιημένοι;
 Όταν το BIOS σε έναν μη προετοιμασμένο προσαρμογέα SCSI είναι ενεργοποιημένο,
 μπορεί να συμβεί σφάλμα κατά την εκκίνηση ή/και να επέμβει με τις κλήσεις διακοπής 
 13 υλικού στον προετοιμασμένο ελεγκτή σκληρού δίσκου, με αποτέλεσμα να μην είναι 
 δυνατή η εκκίνηση ή να συμβαίνουν τυχαίες διακοπές κατά την εγκατάσταση.

 - Ο σκληρός δίσκος είχε χωριστεί σε διαμερίσματα και διαμορφωθεί με τη χρήση αυτού 
  του προσαρμογέα SCSI; Εάν όχι, ο εκ νέου χωρισμός της μονάδας ή η διαμόρφωση σε 
  χαμηλό επίπεδο της μονάδας ίσως απαιτείται.

 - Ελέγξτε ότι η ρύθμιση SCSI ακολουθεί τα παρακάτω βιομηχανικά πρότυπα για σκληρούς 
  δίσκους SCSI:

  Standard  Bit  Cable Pin  Max. x-fer  Max SCSI  Description
        Width Name Count Rate MB/sec  Devices
  --------------------------------------------------------------------
  SCSI-1   8   A   50    5      8     Asynchronous
  SCSI-2   8   A   50    10     8     Fast
  SCSI-2   16   A+B  50+68  20     8     Fast+wide **
  SCSI-2   32   A+B  50+68  40     8     Fast+wide **
  SCSI-3   8   A   50    10     8     Fast
  SCSI-3   16   P   68    20     16     Fast+wide *
  SCSI-3   32   P+Q  68+68  40     32     Fast+wide **

   * = με 1 καλώδιο
   * = με 2 καλώδια

  Standard (Πρότυπο): Το όνομα του πρότυπου SCSI όπως ορίζεται από τον 
  οργανισμό ANSI.

  Bit width (Εύρος bit): Ο αριθμός των bit που μεταφέρονται από το δίαυλο SCSI
  κατά τη φάση της μεταφοράς δεδομένων.
 
  Cable Names (Ονόματα Καλωδίων): Α είναι το πιο σύνηθες, Ρ γίνεται όλο και πιο
  δημοφιλής, Α+Β είναι προς το παρόν όχι ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω απαιτήσεων 
  κόστους και χώρου.

  Pin Count (Αριθμός ακίδων): Ο αριθμός ακίδων μέσα στο καλώδιο.

  Max Transfer Rate (Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς)(MB/sec): Ο αριθμός των bit που 
  μεταφέρονται στον SCSI δίαυλο ανά δευτερόλεπτο.

  Max SCSI Devices (Μέγιστος αριθμός Συσκευών SCSI): Ο μέγιστος αριθμός
  συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δίαυλο SCSI με έναν εγκατεστημένο 
  κεντρικό προσαρμογέα.

  Περιγραφές
  ------------

  Ασύγχρονο:  Ένα πρωτόκολλο χειραψίας που απαιτεί χειραψία για
         κάθε byte που μεταφέρεται. (Η σύγχρονη μεταφέρει μια
         σειρά από byte προτού λάβει χώρα η χειραψία, αυξάνοντας
         την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων).

  Γρήγορο:   Γρήγορο SCSI είναι μια επιλογή που διπλασιάζει τη σύγχρονη
         ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Η ταχύτητα επιτυγχάνεται με την 
		 αφαίρεση υπερβολικών περιθωρίων από ορισμένες ώρες και αναβολές.
		 Για τη χρήση της επιλογής γρήγορου SCSI, απαιτούνται υψηλού 
		 επιπέδου καλώδια. Η επιλογή αυτή είναι συμβατή με κανονικό, 
		 σύγχρονο SCSI και έχει:

         - μέχρι 10 MB/second σε δίαυλο 8 bit.

         - Απαιτείται διαπραγμάτευση σύγχρονης μεταφοράς δεδομένων.

         - Συστάσεις για την υλοποίηση μεμονωμένης απόληξης: m
          μέγιστο μήκος καλωδίου 3 μέτρα και ενεργές 
          συσκευές τερματισμού.

  Διευρυμένο:  Διευρυμένο SCSI είναι μια επιλογή που προσθέτει και ένα δεύτερο 
		 καλώδιο SCSI με 68 αγωγούς. Το καλώδιο αυτό παρέχει μια διαδρομή
		 δεδομένων για δεδομένα 16 ή 32 bit. Η διαδρομή αυτή έχει ξεχωριστά 
         σήματα χειραψίας και προορίζεται μόνο για μεταφορά δεδομένων.
		 Η ταχύτητα μεταφοράς είναι δύο έως τρεις φορές πιο γρήγορη από 
		 την παρούσα ταχύτητα μεταφοράς του SCSI-1. Με το δεύτερο καλώδιο, 
		 το SCSI-2 παραμένει συμβατό με το SCSI 8 bit.

 - Με την έκδοση 4.0 των Windows NT, τα προγράμματα οδήγησης για ορισμένους 
  προσαρμογείς SCSI έχουν μεταφερθεί από το βασικό λειτουργικό σύστημα στο Windows
  NT Driver Library (στον φάκελο Drvlib) που περιλαμβάνεται στο CD-ROM της έκδοσης 4
  των Windows NT. Ελέγξτε τον παρακάτω κατάλογο για να προσδιορίσετε εάν κάποιος
  από τους προσαρμογείς σας έχει επηρεαστεί από αυτήν την αλλαγή. Εάν ο υπολογιστής
  σας έχει έναν προσαρμογέα που εμφανίζεται στον κατάλογο, πρέπει να δημιουργήσετε
  μια δισκέτα με προγράμματα οδήγησης πριν από την εγκατάσταση της έκδοσης 4.0 των
  Windows NT. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δισκέτα για να εγκαταστήσετε τα κατάλληλα 
  προγράμματα οδήγησης κατά την Εγκατάσταση ή ας έχετε τη δισκέτα διαθέσιμη, και 
  εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης με τη χρήση του Πίνακα Ελέγχου αφού ολοκληρωθεί 
  η Εγκατάσταση.

  Τα παρακάτω προγράμματα οδήγησης έχουν μεταφερθεί:

   Always.sys
   Dtc329x.sys
   T128.sys
   T13b.sys
   Tmv1.sys
   Ultra124.sys
   Wd33c93.sys

  Οι ακόλουθοι προσαρμογείς έχουν επηρεαστεί από αυτήν την αλλαγή:

   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ SCSI:

   Always IN-2000
   Data Technology Corp. 3290
   Maynard 16-bit SCSI Adapter
   MediaVision Pro Audio Spectrum-16
   Trantor T-128
   Trantor T-130B 

   ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ:

   UltraStor 124f EISA Disk Array Controller

  Δείτε και τη λίστα Windows NT Hardware Compatibility List (HCL) για
  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους προσαρμογείς αποθήκευσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στη λίστα Windows NT HCL, δείτε το 
  ακόλουθο άρθρο στη βάση Microsoft Knowledge Base:

   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: Q131303
   ΤΙΤΛΟΣ: Latest Windows 2000/Windows NT Hardware Compatibility List (HCL)

  Για να δημιουργήσετε μια δισκέτα με προγράμματα οδήγησης που έχουν μεταφερθεί
  στο Driver Library, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Δημιουργήστε μια κενή, διαμορφωμένη δισκέτα 3,5 ιντσών.

  2. Αντιγράψτε όλα τα αρχεία από τον εξής φάκελο στην κενή δισκέτα:

     Drvlib\Storage\Retired\X86

  3. Ονομάστε τη δισκέτα αυτή "Δισκέτα με προγράμματα οδήγησης".

  Για να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης από τη δισκέτα με τα προγράμματα οδήγησης
  κατά την Εκκίνηση της έκδοσης 4.0 των Windows NT ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Αρχίστε την Εγκατάσταση των Windows NT. Κατά την Εγκατάσταση, εμφανίζεται 
    μήνυμα που ανακοινώνει ότι "Η Εγκατάσταση έχει αναγνωρίσει της εξής συσκευές 
    μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας

  2. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε το "S" για να παρακάμψετε τον εντοπισμό, και κατόπιν 
   πατήστε ξανά "S" για να εμφανιστεί η λίστα με υποστηριζόμενους κεντρικούς
   προσαρμογείς SCSI.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Other" στο τέλος της λίστας.

  4. Τοποθετήστε τη Δισκέτα με προγράμματα οδήγησης όταν αυτό σας ζητηθεί και κάντε
   κλικ πάνω στον δικό σας κεντρικό προσαρμογέα από τη λίστα αυτή.

  Τα Windows NT τώρα αναγνωρίζουν όσες συσκευές έχουν σχετιστεί σε αυτόν τον
  προσαρμογέα. Επαναλάβετε το βήμα αυτό για κάθε κεντρικό προσαρμογέα που το
  πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows NT δεν αναγνωρίζει ήδη.

Έλεγχος Σκληρών Δίσκων EIDE:

Εάν ο σκληρός δίσκος είναι μονάδα EIDE, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

 - Ελέγξτε ότι η μονάδα του συστήματος είναι η πρώτη μονάδα στον πρώτο ελεγκτή IDE
  στη μητρική κάρτα.

 - Στο BIOS του υπολογιστή, ελέγξτε ότι το I/O αρχείο ή/και η πρόσβαση δίσκου είναι 
  ρυθμισμένα ως τυπικά. Οι περισσότεροι υπολογιστές διανέμονται με την πρόσβαση
  προσαρμοσμένη είτε στα 32 bit είτε στη βελτιωμένη πρόσβαση.

Ελέγξτε τους σκληρούς δίσκους ESDI ή IDE:

Εάν η μονάδα είναι μονάδα IDE ή ESDI, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

 - Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε ότι ο ελεγκτής λειτουργεί κανονικά σε έναν άλλο
  υπολογιστή.

 - Εάν η μονάδα είναι μεγαλύτερη των 1024 κυλίνδρων, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
  ένα υποστηριζόμενο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων δίσκου.

 - Ελέγξτε ότι η μονάδα έχει ρυθμιστεί σωστά με jumper για κύρια, εξαρτώμενη ή
  μεμονωμένη μονάδα.

Πρόβλημα 4:

Η Εγκατάσταση δεν κάνει επανεκκίνηση και εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος:

  Setup is unable to locate the hard drive partition prepared by
  the MS-DOS portion of Setup.

  Όταν εκτελείτε το MS-DOS πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows NT, πρέπει να
  ορίσετε μια προσωρινή μονάδα που υποστηρίζεται από τα Windows NT. Ανατρέξτε
  στον Οδηγό Συστήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Λύση 4:

Μπορεί να χρησιμοποιείτε δισκέτες εκκίνησης εγκατάστασης των Windows NT που
δημιουργήθηκαν ενώ εκτελούνταν η εναλλακτική μέθοδος εγκατάστασης με την εντολή 
WINNT και τώρα προσπαθείτε να κάνετε εγκατάσταση από ένα CD-ROM. Δημιουργήστε 
δισκέτες εκκίνησης Εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την εντολή WINNT /OX ή 
χρησιμοποιήστε τις αρχικές δισκέτες εκκίνησης Εγκατάστασης.

Πρόβλημα 5:

Τα Windows NT εμφανίζουν μήνυμα σφάλματος για μη έγκυρο χωρισμό σε διαμερίσματα.

Λύση 5:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη μονάδα έγκυρο κύριo χωρισμό σε διαμερίσματα MS-DOS.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κύριο χωρισμό σε 
διαμερίσματα MS-DOS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows NT 
ή το MS-DOS FDISK.

Εάν η μονάδα είχε αρχικά διαμορφωθεί για την εγκατάσταση των Windows 95
ο χωρισμός σε διαμερίσματα μπορεί να έχει μαρκαριστεί για το σύστημα αρχείων
FAT 32. Τα Windows NT 4.0 προς το παρόν δεν αναγνωρίζουν τη μορφή FAT 32 και
συνεπώς δεν εγκαθίστανται. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο
όλων των δεδομένων και να δημιουργήσετε νέα διαμερίσματα είτε από τα Windows
NT 4.0 είτε από το MS-DOS 6.22 για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Για τα βήματα της αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στη "Λύση 3" για 
τον σκληρό δίσκο και τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα 6:

Δεν μπορώ να επιλέξω την αναβάθμιση της παρούσας Windows NT 3.x
εγκατάστασης.

Λύση 6:

Αφού ολοκληρωθεί η Εγκατάσταση σε λειτουργία χαρακτήρων, το αρχείο Setup.log
διαγράφεται από τον αρχικό φάκελο System32. Εάν η Εγκατάσταση σταμάτησε στο 
τμήμα γραφικών GUI της εγκατάστασης και προσπαθείτε να κάνετε πάλι εγκατάσταση
από τις δισκέτες εκκίνησης εγκατάστασης ή χρησιμοποιώντας την εντολή WINNT ή
WINNT32, τα ΝΤ δεν βρίσκουν το αρχείο Setup.log που απαιτείται για την επικύρωση 
της αρχικής εγκατάστασης των ΝΤ.

Εάν μια διαδικασία αναβάθμισης σταμάτησε στο τμήμα GUI της εγκατάστασης λόγω 
έλλειψης χώρου στο δίσκο ή λόγω μιας λανθασμένης ρύθμισης παραμέτρων του υλικού,
η σωστή μέθοδος ανάκτησης είναι η έξοδος από το πρόγραμμα Εγκατάστασης και η 
επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το τμήμα GUI της εγκατάστασης ξεκινά πάλι αυτόματα.
Εάν δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση του τμήματος GUI, πρέπει να δημιουργήσετε 
μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows NT και να γίνει αποκατάσταση του αρχείου 
Setup.log στον αρχικό φάκελο Windows NT System32 από την εφεδρική ταινία. Εάν
δεν υπάρχει εφεδρική ταινία ή εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός παράλληλου 
αντίγραφου των Windows NT, πρέπει να διαμορφώσετε πάλι τον σκληρό δίσκο, εφόσον
η μονάδα δίσκου έχει διαμορφωθεί με το NTFS. Εάν η μονάδα έχει διαμορφωθεί ως
μονάδα FAT, χρησιμοποιήστε μια δισκέτα εκκίνησης MS-DOS και κάνετε διαγραφή ή 
μεταφορά των αρχείων μέχρι να ελευθερωθεί αρκετός χώρος για την επανεγκατάσταση
των Windows NT.

Πρόβλημα 7:

Όταν προσπαθώ να διαμορφώσω το διαμέρισμα, τα Windows NT δεν ανταποκρίνονται
(κρεμάνε) σε Χ% ποσοστό ολοκλήρωσης.

Λύση 7:

Βεβαιωθείτε ότι οι σκληροί δίσκοι δεν έχουν ενεργοποιημένη την προσωρινή
αποθήκευση. Ορίστε τους ελεγκτές δίσκου που έχουν δυνατότητες προσωρινής 
αποθήκευσης Write Through και όχι Write Back. Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε
τη μονάδα δίσκου σε περίπου 5-10 ΜΒ λιγότερο από το πραγματικό μέγεθος του 
διαμερίσματος που επιλέξατε αρχικά.

Για τα βήματα της αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στη "Λύση 3" για 
τον σκληρό δίσκο και τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πρόβλημα 8:

Η Εγκατάσταση πάυει να ανταποκρίνεται (κρεμάει) κατά την αντιγραφή αρχείων
στον σκληρό δίσκο.

Λύση 8:

Αυτό αποτελεί ένδειξη για ένα από τα δύο παρακάτω προβλήματα:

 - Φορτώνεται το λάθος Hardware Abstraction Layer (HAL).

  Κάντε επανεκκίνηση της Εγκατάστασης. Όταν το μήνυμα "Windows NT is examining
  your hardware configuration" εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5. Εμφανίζεται
  μενού με  κατάλογο διαφόρων Hardware Abstraction Layers (HAL). Εάν τα
  Windows NT λειτουργούν σε υπολογιστή Pentium με μοναδικό επεξεργαστή,
  επιλέξτε το HAL μοναδικού επεξεργαστή. Εάν τα Windows NT λειτουργούν σε 
  υπολογιστή Compaq ή Sequent με HAL OEM κάντε κλικ στην επιλογή "Οther" και
  τοποθετήστε τη δισκέτα που σας παρέχει ο αντίστοιχος κατασκευαστής.

 - Η Εγκατάσταση καταναλώνει δεσμευμένη μνήμη

  Απενεργοποιήστε τις επιλογές "Video Shadow RAM" και "32-bit Enhanced File 
  Throughput" στο BIOS του υπολογιστή.

Θέματα Εγκατάστασης από λειτουργία χαρακτήρων σε λειτουργία GUI
===============================================================

Αρχιτεκτονική
-------------

Κατά την επανεκκίνηση από την Εγκατάσταση χαρακτήρων στην Εγκατάσταση GUI, 
τα Windows NT φορτώνονται για πρώτη φορά. Τα Windows NT προσπαθούν να 
εντοπίσουν έναν έγκυρο σκληρό δίσκο και να τον χωρίσουν σε διαμερίσματα, 
να εκτελέσουν σταθμοσκόπηση και να ελέγξουν τον δίαυλο. Αυτό αποτελεί και το πιθανότερο σημείο αποτυχίας, όταν τα προγράμματα οδήγησης φορτώνονται στη
μνήμη και ξεκινά η δημιουργία πολυνημάτων.

Μηνύματα STPO (Μπλε Οθόνη)
--------------------------

Τα μηνύματα STOP σε λειτουργία κειμένου ή "μπλε οθόνη" χρησιμοποιούνται
για την αναγνώριση και διόρθωση προβλημάτων υλικού και λογισμικού που 
παρουσιάζονται κατά τη φόρτωση ή λειτουργία των Windows NT. Όταν αποτυγχάνει
ένα σημαντικό λειτουργικό σύστημα, είναι προτιμότερο να παράγεται ένα προφανές
μήνυμα σφάλματος, όπως η μπλε οθόνη, παρά να αποτυγχάνει με έναν "αόρατο" τρόπο
και πιθανόν να καταστραφούν δεδομένα. Η μπλε οθόνη αποτελείται από ένα μήνυμα
STOP, την επόμενη μετάφραση, τις διευθύνσεις της προβληματικής κλήσης και τα
προγράμματα οδήγησης που είχαν φορτωθεί τη στιγμή της εμφάνισης της οθόνης STOP.
Η οθόνη STOP δίνει σε σας και σε έναν ειδικό της υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης 
της Microsoft τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
των προβληματικών περιοχών.

Τα μηνύματα STOP δηλώνουν πού έχει συμβεί το σφάλμα στο επίπεδο της διεύθυνσης,
καθώς και στο επίπεδο του προγράμματος οδήγησης. Για παράδειγμα:

  *** STOP: 0x0000001E (0xC0000047,0xFA8418B4,0x8025ea21,0xfd6829e8)
  KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED c0000047 from fa8418b4 (8025ea21,fd6829e8)
  *** Address fa8418b4 has base at fa840000 - i8042prt.SYS
  *** Address 8025ea21 has base at 8025c000 - SCSIPORT.SYS

Το μήνυμα STOP αναγνωρίζει τον τύπο της εξαίρεσης και η εξαίρεση
δηλώνει που έχει παρουσιαστεί πρόβλημα, δηλαδή, εάν ήταν κατά τη λειτουργία
χρήστη (σε σχέση με το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος σε λειτουργία
χρήστη) ή κατά τη λειτουργία πυρήνα (σε σχέση με με το λειτουργικό σύστημα,
τα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών ή το υλικό). Η τρίτη και τέταρτη
γραμμή περιγράφουν ποια στοιχεία είχαν άμεση σχέση και σε ποιες διευθύνσεις.

Για παράδειγμα, εάν το σφάλμα που αναφέρεται παραπάνω παρουσιάστηκε κατά την
εγκατάσταση, το πρόβλημα ίσως βρίσκεται στο πρόγραμμα οδήγησης που έχει σχέση
με το τμήμα SCSI του λειτουργικού συστήματος. Εάν λάβετε αυτό το σφάλμα κατά
την εγκατάσταση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής SCSI που χρησιμοποιείτε
είναι συμβατός με τα Windows NT και ότι τα IRQ, SCSI Id και ο τερματισμός είναι 
σωστά στον υπολογιστή. Εάν είστε βέβαιοι ότι όλα τα παραπάνω έχουν τις σωστές
ρυθμίσεις παραμέτρων, επιχειρήστε την εναλλαγή του ελεγκτή SCSI με κάποιον άλλο
και προσπαθήστε πάλι να κάνετε εγκατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε μηνύματα STOP, δείτε το Windows NT 
Resource Kit.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Αποτυχία Εγκατάστασης από λειτουργία
χαρακτήρων σε λειτουργία GUI
---------------------------------------------------------------

Πρόβλημα 1:

Αφού αφαιρέσω την τρίτη δισκέτα Εγκατάστασης από τον υπολογιστή μου και
κάνω επανεκκίνηση, εμφανίζεται μια μπλε οθόνη προβάλλοντας "STOP":
0x0000007b Inaccessible Boot Device" και η Εγκατάσταση διακόπτεται

Λύση 1:

Αυτό δηλώνει πρόβλημα πρόσβασης της δισκέτας εκκίνησης με τη χρήση 
του προγράμματος οδήγησης των Windows NT. Δείτε τη "Λύση 2" του Μέρους 1:
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προετοιμασία Εγκατάστασης και Θέματα Εγκατάστασης
σε λειτουργία κειμένου.

Πρόβλημα 2:

Αφού αφαιρέσω την τρίτη δισκέτα Εγκατάστασης από τον υπολογιστή μου 
και κάνω επανεκκίνηση, εμφανίζεται η μπλε οθόνη με το ακόλουθο μήνυμα
και η εγκατάσταση διακόπτεται:

    Setup has encountered a fatal error that prevents it from
    continuing. Contact your software representative for help.
    Status code (0x4, 0, 0, 0)

Λύση 2:

Αυτό συνήθως δηλώνει την παρουσία ενός ιού στο Master Boot Record.
Ελέγξτε τη μονάδα για ιούς. Εάν έχει μολυνθεί το Master Boot Record,
τα Windows NT μπορεί να μην βλέπουν σωστά τον σκληρό δίσκο. Πρέπει
να χρησιμοποιήσετε ένα εμπορικό πρόγραμμα ανίχνευσης ιών για να 
ελέγξετε εάν υπάρχει ιός στον σκληρό δίσκο. Ακόμα και αν η μονάδα έχει 
διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων των ΝΤ (ΝΤFS), 
το Master Boot Record μπορεί να μολυνθεί.

Πρόβλημα 3:

Ο υπολογιστής μου κρεμάει κατά την επανεκκίνηση σε εγκατάσταση 
χαρακτήρων.

Λύση 3:

Μπορεί να γίνει επανεκκίνηση από το CD-ROM των Windows NT 4.0 
χρησιμοποιώντας την προδιαγραφή El Torrito "no emulation".
Εάν ο υπολογιστής σας έχει τη δυνατότητα να κάνει επανεκκίνηση 
από το CD-ROM αλλά δεν υποστηρίζει τη λειτουργεία "no emulation",
βγάλτε το CD-ROM των Windows NT 4.0 και κάντε επανεκκίνηση στον
υπολογιστή. Αφού ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα Εγκατάστασης
των Windows NT, τοποθετήστε το CD-ROM των Windows NT 4.0.

Πρόβλημα 4:

Αντί να γίνει η επανεκκίνηση από τη λειτουργία κειμένου σε λειτουργία GUI,
εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

  NTOSKRNL.EXE is missing or corrupt.

Λύση 4:

Εάν κάνετε εγκατάσταση σε άλλη μονάδα δίσκου εκτός από τη μονάδα δίσκου C
και ο κύριος δίσκος είναι τύπου FAT, τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini και 
αλλάξτε την πληροφορία του διαμερίσματος. Για να γίνει αυτό, κάντε 
τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε τις ιδιότητες Read Only και System File από το αρχείο
  Boot.ini. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών
  του MS-DOS:

   attrib -s -r c:\boot.ini

2. Τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini και αλλάξτε τον αριθμό του 
  διαμερίσματος για τα Windows NT. Αλλάξτε τη γραμμή των Windows NT
  στην ακόλουθη:

  Για μονάδες IDE και SCSI που σχετίζονται με έναν προσαρμογέα SCSI
  με δικό του BIOS:

   multi(0)disk(x)rdisk(0)partition(y)\winnt="Windows NT on ?:"

  Για μονάδες SCSI που σχετίζονται με έναν προσαρμογέα SCSI χωρίς 
  δικό του BIOS:

   scsi(0)disk(x)rdisk(0)partition(y)\winnt="Windows NT on ?:"

  όπου x είναι ο αριθμός της μονάδας δίσκου, y είναι ο αριθμός 
  του διαμερίσματος και ? είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου όπου 
  υπάρχουν τα Windows NT.

Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση του CD-ROM για αναβάθμιση των Windows NT 4.0,
σημειώστε ότι η έκδοση του CD-ROM για αναβάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την αναβάθμιση των Windows NT 3.5 ή 3.51 σε Windows NT 4.0. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε την έκδοση αναβάθμισης για την εγκατάσταση 
των Windows NT 4.0 σε νέο φάκελο. Η έκδοση αναβάθμισης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση ή την εγκατάσταση πάνω στην έκδοση 3.1 
των Windows NT.

Ωστόσο, εάν είναι διαθέσιμο το CD-ROM εγκατάστασης των Windows NT 3.1,
μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows NT 4.0
χρησιμοποιώντας την έκδοση αναβάθμισης. Εάν χρησιμοποιείτε τη διαμόρφωση
αρχείων NTFS με τα Windows NT 3.1, σημειώστε ότι τα αρχεία αυτά δεν είναι
πια προσβάσιμα από τα Windows NT 3.1 μετά την εγκατάσταση των Windows NT 4.0, 
λόγω μετατροπής στη διαμόρφωση αρχείων και τη μετάφραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εγκατάσταση των Windows NT 4.0 πάνω σε ήδη εγκατεστημένα
Windows NT 4.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον η πλήρης έκδοση λιανικής
πώλησης.

Πρόβλημα 5:

Κατά την επανεκκίνηση από την εγκατάσταση λειτουργίας κειμένου σε λειτουργία
GUI, το παρακάτω μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται:

  HAL.DLL is missing or corrupt.

Λύση 5:

Το μήνυμα σφάλματος αυτό παρουσιάζεται όταν ένας υπολογιστής που δεν είναι 
καταχωρημένος στη λίστα Windows NT Hardware Compatibility List (HCL) 
χρησιμοποιεί μια ASUSTECH (ASUS) μητρική κάρτα διπλού-επεξεργαστή με την
παρουσία ενός μόνον επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λίστα HCL πιστοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα και όχι μεμονωμένες
μητρικές κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα HCL, 
δείτε το ακόλουθο άρθρο στη Microsoft Knowledge Base:

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: Q131303
  ΤΙΤΛΟΣ: Latest Windows NT Hardware Compatibility List (HCL)

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το πρόβλημα ρυθμίζοντας τον jumper J14 (στη
μητρική κάρτα) για υπολογιστή διπλού επεξεργαστή, ακόμα και αν ο 
υπολογιστής έχει μόνο έναν επεξεργαστή.

Πρόβλημα 6:

Όταν κάνω εγκατάσταση των Windows NT σε υπολογιστή με πολλούς επεξεργαστές,
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  HAL: Bad APIC version.

  HAL: This HAL.DLL requires an MPS version 1.1 system. Replace HAL.DLL
  with the correct HAL for this system. The system is halting.

Λύση 6:

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν ο υπολογιστής επιχειρεί
να κάνει εκκίνηση με συμμετρικό HAL πολλαπλής επεξεργασίας (SMP) σε
υπολογιστή με αρχιτεκτονική Προδιαγραφής Πολλαπλών Επεξεργαστών 
(Multi-Processor Specification) ο οποίος προς το παρόν έχει μόνον
έναν μεμονωμένο επεξεργαστή.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, χρησιμοποιήστε μία από
τις ακόλουθες μεθόδους:

 - Κάντε εγκατάσταση των Windows NT χρησιμοποιώντας την επιλογή
  Προσαρμοσμένης Εγκατάστασης (Custom Setup) και ελέγξτε ότι ο 
  τύπος του υπολογιστή δεν αναγνωρίζεται ως υπολογιστής τύπου MPS.
  Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντοπίσει ότι ο υπολογιστής είναι
  τύπου MPS, αλλάξτε τον τύπο του υπολογιστή σε ΑΤ Συμβατό.

 - Τροποποιήστε το αρχείο Txtsetup.sif στη δισκέτα εκκίνησης Εγκατάστασης. 
  Στην ενότητα [HAL] αλλάξτε την παρακάτω γραμμή:

   mps11_mp  = halmps.dll ,2,hal.dll

  σε:

   mps11_mp  = hal.dll ,2,hal.dll

  Αυτό οδηγεί στην αναγκαστική φόρτωση του τυπικού HAL ISA/EISA.

 - Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με NT 4.0, επιλέξτε έναν διαφορετικό 
  πυρήνα και HAL όταν κάνετε εκκίνηση των Windows NT. Στην περίπτωση που 
  αργότερα προστεθεί και δεύτερος επεξεργαστής ίσως πρέπει να αντιγράψετε
  εσείς οι ίδιοι το σωστό αρχείο HAL και να το μετονομάσετε.

Πρόβλημα 7:

Πρέπει να εγκαταστήσω άλλα αρχεία κατά την επανεκκίνηση της Εγκατάστασης
από λειτουργία κειμένου σε λειτουργία GUI, αλλά δεν προλαβαίνω το δω 
το μενού της Εκκίνησης όταν γίνεται η επανεκκίνηση των Windows NT σε
Εγκατάσταση με λειτουργία GUI.

Λύση 7:

Εκκίνηση από δίσκο συστήματος. Εάν πρέπει να έχετε πρόσβαση στο προηγούμενο 
λειτουργικό σύστημα πολλές φορές, κάντε επανεκκίνηση από το προηγούμενο 
λειτουργικό σύστημα και με έναν επεξεργαστή κειμένου, τροποποιήστε το αρχείο
Boot.ini ώστε να διακόπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα αλλάζοντας
την τιμή χρονικού ορίου σε "-1". Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε τις ιδιότητες Read Only και System File από το αρχείο Boot.ini.
  Αυτό γίνεται πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών 
  του MS-DOS:

   attrib -s -r c:\boot.ini

2. Τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini και αλλάξτε τη γραμμή του χρονικού ορίου
  στην ακόλουθη:

   [boot loader]
   timeout=-1

Πρόβλημα 8:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν ξεκινάτε πάλι την Εγκατάσταση σε
λειτουργία GUI. Εάν το σφάλμα σχετίζεται με το υλικό, μπορεί να 
εμφανιστεί μήνυμα από το BIOS ή από τα Winows NT σε μορφή μιας μπλε 
Stop οθόνης, όπως:

  ***STOP 0x00000080
  NMI_HARDWARE_FAILURE

  ***STOP 0x0000007f
  UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

  ***STOP 0x0000007a
  KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

  ***STOP 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

  ***STOP 0x00000051
  REGISTRY_ERROR

  ***STOP 0x0000002f
  INSTRUCTION_BUS_ERROR

  ***STOP 0x0000002e
  DATA_BUS_ERROR

  ***STOP 0x0000002d
  SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL

Λύση 8:

Ελέγξτε τον υπολογιστή σας για ιούς ή για ζημιές στον σκληρό δίσκο.
Για έλεγχο ιών, χρησιμοποιήστε κάποιο διαθέσιμο εμπορικό λογισμικό 
ανίχνευσης ιών που ελέγχει το Master Boot Record (MBR) του δίσκου.
Οι ιοί μπορεί να μολύνουν και τα δύο συστήματα αρχείων FAT και NTFS.

Τα σφάλματα αυτά μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα ζημιάς στη μονάδα
του σκληρού δίσκου. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων FAT και δεν 
έχετε ακόμη κάνει εγκατάσταση των Windows NT 4.0, χρησιμοποιήστε το
εργαλείο Scandisk ή κάποιο άλλο εργαλείο MS-DOS για σκληρό δίσκο,
για να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητα του σκληρού δίσκου. Σημειώστε ότι
το εργαλείο Scandisk μπορεί να καταστρέψει τα μακροσκελή ονόματα αρχείων
που τα Windows NT 4.0 χρησιμοποιούν όταν τρέχουν από τη γραμμή εντολών
MS-DOS.

Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων NTFS ή έχετε ήδη τα Windows NT 4.0
εγκαταστημένα, προσπαθήστε να κάνετε εκκίνηση σε μια προηγούμενη έκδοση 
των Windows NT για να τρέξετε την εντολή CHKDSK /F /R. Εάν δεν είναι δυνατή
η εκκίνηση σε προηγούμενη έκδοση των Windows NT, προσπαθήστε να την 
εγκαταστήσετε σε παράλληλο φάκελο για να τρέξετε την εντολή CHKDSK /F /R.

Ακόμη μια συνηθισμένη αιτία για την εμφάνιση των παραπάνω μηνυμάτων σφάλματος
STOP είναι η ύπαρξη κάποιου σφάλματος στη μνήμη RAM. Χρησιμοποιήστε ένα 
διαγνωστικό εργαλείο για να ελέγξετε τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας.

Ελέγξτε ότι είναι σωστά τοποθετημένοι όλοι οι προσαρμογείς δικτύου στον
υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σβηστήρα για μελάνι
ή το προϊόν Stabilant-22 για να καθαρίσετε τις επαφές των προσαρμογέων δικτύου.

Τέλος, μπορείτε να μεταφέρετε τον υπολογιστή σας σε εργαστήριο επιδιόρθωσης
για διαγνωστικό έλεγχο. Μια ρωγμή, ένα γδαρμένο ίχνος ή κάποιο κατεστραμμένο 
στοιχείο στη μητρική κάρτα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα.

Πρόβλημα 9:

Όταν ξεκινάτε πάλι από την Εγκατάσταση χαρακτήρων στην Εγκατάσταση GUI,
πριν ή ακριβώς στην οθόνη της έκδοσης, εμφανίζεται ένας από τους παρακάτω 
κωδικούς:

  0x0000000A
  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

  0x0000001E
  KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Λύση 9:

Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα οδήγησης άλλου 
κατασκευαστή στο επίπεδο του συστήματος ο οποίος δεν είναι συμβατός με τα 
Windows NT 4.0 ή ότι υπάρχει κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης που δεν
αντιγράφτηκε σωστά κατά το τμήμα λειτουργίας κειμένου της Εγκατάστασης.

Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε τα Windows NT σε έναν κενό φάκελο. Εάν δεν 
είναι επιτυχημένη η εγκατάσταση, επιχειρήστε την πρόσβαση στον πρώτο 
φάκελο και αντικαταστήστε το κατεστραμμένο αρχείο ή αφαιρέστε τα αρχεία 
που σχετίζονται με ύποπτα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών.

Εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Windows NT σε κενό φάκελο, 
ελέγξτε όλο το απαραίτητο υλικό, καθώς επίσης και τους προσαρμογείς,
ελεγκτές μονάδων δίσκων, κ.λπ. Εάν έχετε στον υπολογιστή σας προσαρμογείς 
που δεν είναι εντελώς απαραίτητοι, αφαιρέστε τους και προσπαθήστε
να κάνετε πάλι εγκατάσταση.

Επίσης ελέγξτε ότι το απαραίτητο υλικό που είναι σε χρήση είναι 
πιστοποιημένο για Windows NT και ότι έχει ενημερωμένο υλικολογισμικό, 
εάν υπάρχει.

Πρόβλημα 10:

Αφού κάνω επανεκκίνηση, η οθόνη παραμένει μαύρη ή το βίντεο είναι 
κατεστραμμένο.

Λύση 10:

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν το βίντεο δεν ορίζεται σωστά
κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης ή το βίντεο έχει κοινόχρηστο IRQ.

Σβήστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τον πάλι. Εάν λειτουργεί το βίντεο, 
τότε μάλλον πρέπει να κλείνετε τον υπολογιστή κάθε φορά που κάνετε 
επανεκκίνηση των Windows NT. Αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με το βίντεο 
και το σύστημα BIOS.

Εάν, αφού τον κλείσετε, ο υπολογιστής επανέρχεται σε μια κατάσταση κατά 
την οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ελέγξτε για IRQ και διενέξεις μνήμης
με άλλες κάρτες του υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή PCI,
βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν χρησιμοποιεί τα IRQ 2, 9, ή 12.

Για να επανέλθετε από ένα εσφαλμένο πρόγραμμα οδήγησης ή μια παράμετρο
του βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία VGA-only από το μενού εκκίνησης (Boot)
και στη συνέχεια ρυθμίστε πάλι τις παραμέτρους του προγράμματος οδήγησης
της οθόνης βίντεο από το εργαλείο Video στον Πίνακα Ελέγχου.

Θέματα που καλύπτουν την Εγκατάσταση σε λειτουργία γραφικών GUI 
έως και την επανεκκίνηση υπολογιστή
================================================================

Αρχιτεκτονική
-------------

Κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης που αφορά στο GUI, τα Windows NT 
εγκαθιστούν τα προγράμματα οδήγησης, δημιουργούν λογαριασμούς,
ορίζουν τις ρυθμίσεις δικτύου και χτίζουν τη δενδρική δομή του συστήματος.
Εάν υπάρχουν προβλήματα υλικού ή διενέξεις μεταξύ των ρυθμίσεων του υλικού, 
τα Windows NT πιθανότατα να μην ολοκληρώσουν με επιτυχία την εγκατάσταση
ή την αναβάθμιση.

Προβλήματα που παρουσιάζονται μετά την τελική επανεκκίνηση της Εγκατάστασης
των Windows NT οφείλονται συνήθως σε εσφαλμένη πληροφορία είτε στο αρχείο 
Boot.ini είτε στις ρυθμίσεις παραμέτρων του υλικού.

Στα Windows NT 4.0, μπορεί να ξεκινήσετε πάλι την Εγκατάσταση του GUI.
Εάν η εγκατάσταση διακοπεί λόγω μια εσφαλμένης ρύθμισης υλικού ή εσφαλμένης
πληροφορίας σχετικά με τους λογαριασμούς, κλείστε τον υπολογιστή και 
ανοίξτε τον πάλι. Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά στο GUI ξεκινά πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Θέματα που καλύπτουν την Εγκατάσταση
σε λειτουργία γραφικών GUI έως και την επανεκκίνηση υπολογιστή
---------------------------------------------------------------

Πρόβλημα 1:

Λαμβάνω το εξής μήνυμα σφάλματος κατά τη Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI:

  External library procedure NtPathToDosPath reported the following
  error. 'Unable to open the specified symbolic link object.'

Λύση 1:

Αυτό το μήνυμα σφάλματος δηλώνει ότι η διαδρομή στα μέσα εγκατάστασης
δεν είναι πλέον προσβάσιμη. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν έχετε προσθέσει νέο
υλικό στον υπολογιστή (για παράδειγμα, έναν ελεγκτή SCSI, μια μονάδα CD-ROM SCSI
ή μονάδα CD-ROM με συμβατότητα ATAPI) πριν ξεκινήσει η Εγκατάσταση, αλλά
χωρίς να έχετε προσθέσει τα προγράμματα οδήγησης των συσκευών στην αρχική 
εγκατάσταση των Windows NT πρώτα.

Όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows NT κάνει επανεκκίνηση στον
υπολογιστή για να συνεχίσει η εγκατάσταση σε λειτουργία GUI, τα Windows NT
εντοπίζουν μόνον τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί με προηγούμενη έκδοση 
των Windows NT (επειδή εκτελείτε την εγκατάσταση στο πλαίσιο της αρχικής
εγκατάστασης των Windows NT.)

Για να διορθώσετε το πρόβλημα αυτό, κάντε επανεκκίνηση στην αρχική 
εγκατάσταση εάν αυτό είναι εφικτό και προσθέστε το κατάλληλο πρόγραμμα 
οδήγησης.

Εάν δεν έχει γίνει προσθήκη νέου υλικού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρόσβαση
στο υλικό με την αρχική έκδοση. Εάν το υλικό δεν υποστηριζόταν με την
προηγούμενη έκδοση, αποσυνδέστε το υλικό, ολοκληρώστε την εγκατάσταση
και προσθέστε τη συσκευή εφόσον ολοκληρωθεί η Εγκατάσταση.

Πρόβλημα 2:

Όταν επιχειρώ να εγκαταστήσω ένα πρόγραμμα οδήγησης που βρίσκεται
στο φάκελο Drvlib στο CD-ROM των Windows NT κατά την Εγκατάσταση
σε λειτουργία GUI εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος:

  NONCRITICAL ERROR

  The external library procedure, CopySingleFile, reported the following
  error: Unable to do the specified file copy operation.

Εάν συνεχίσω (αγνοώντας το σφάλμα), το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι
δυνατόν να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του λογισμικού ούτε να την κάνει σωστά.

Λύση 2:

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν γίνεται εγκατάσταση των Windows NT 
είτε από ένα CD-ROM που δεν υποστηρίζεται είτε από μια μονάδα δίσκου
δικτύου που επίσης δεν υποστηρίζεται.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει το περιεχόμενο του αρχείου I386 
από το CD-ROM των Windows NT στον τοπικό σκληρό δίσκο. Όταν φθάσετε
στην Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI, η επικοινωνία με τα μέσα ή τη 
μονάδα δίσκου δικτύου που δεν υποστηρίζονται τερματίζει.

Για να παρακάμψετε αυτό το πρόβλημα, αντιγράψτε τα απαιτούμενα προγράμματα
οδήγησης από το αρχείο Drvlib που βρίσκεται στο CD-ROM των Windows NT
στον τοπικό σκληρό δίσκο ή σε μια δισκέτα.

Πρόβλημα 3:

Όταν ξεκινώ την Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI με πολλές μονάδες CD-ROM, 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

  Please insert Windows NT Workstation/Server CD-ROM.

Λύση 3:

Για να γίνει εγκατάσταση των Windows NT 4.0 σε έναν υπολογιστή
με πολλές μονάδες CD-ROM ήδη εγκατεστημένες, χρησιμοποιήστε μία
από τις παρακάτω μεθόδους:

 - Επιλέξτε τη μονάδα CD-ROM η οποία έχει την πρώτη προτεραιότητα.
  Δεν μπορείτε να διακρίνετε ποια  μονάδα CD-ROM έχει προτεραιότητα
  στον υπολογιστή σας, αλλά μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον κατάλογο 
  προτεραιοτήτων:

  - συσκευές SCSI
  - συσκευές IDE (ATAPI)
  - συσκευές μη-SCSI με την εξής σειρά: Sony, Panasonic, Mitsumi

 - Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows NT 4.0 σε κάθε μονάδα CD-ROM μέχρι
  η μονάδα CD-ROM η οποία έχει προτεραιότητα στον υπολογιστή σας να το 
  αποδεχθεί για αντιγραφή αρχείων.

Πρόβλημα 4:

Δεν επιθυμώ την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα δικτύου στο τμήμα δικτύου
της Εγκατάστασης, αλλά θέλω να γίνει εγκατάσταση των πρωτοκόλλων για 
να διατηρήσω τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις.

Λύση 4:

Η κατάσταση αυτή μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη για ένα νεότερο 
πρόγραμμα οδήγησης για την κάρτα δικτύου ή στη χρήση ενός προγράμματος
οδήγησης άλλου κατασκευαστή για υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης
(Remote Access Service (RAS)) ή στις δυνατότητες του διακομιστή.

Εάν ο υπολογιστής είναι απλώς ένας διακομιστής ή ένας σταθμός εργασίας
και όχι κύριος ή εξαρτημένος ελεγκτής τομέα, όταν σας ζητηθεί να δηλώσετε
τον προσαρμογέα δικτύου, επιλέξτε τον προσαρμογέα MS Loopback και συνεχίστε
κανονικά τη διαδικασία εγκατάστασης. Μόλις γίνει λειτουργικός ο υπολογιστής,
μπορείτε να επιστρέψετε και να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα MSLoopback και
να εγκαταστήσετε τον σωστό προσαρμογέα ή το πρόγραμμα οδήγησης άλλου
κατασκευαστή.

Πρόβλημα 5:

Είναι σημαντικό να δημιουργείται μια Εφεδρική Δισκέτα Επιδιόρθωσης
όταν αυτό ζητηθεί; 

Λύση 5:

Ναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια Εφεδρική Δισκέτα Επιδιόρθωσης 
και μια εφεδρική ταινία αποτελούν τα κύρια εργαλεία για την αντιμετώπιση
καταστροφών. Εάν όμως αποφασίσετε να μην δημιουργήσετε μια Εφεδρική Δισκέτα 
Επιδιόρθωσης, τότε περιορίζεται κατά πολύ η πιθανότητα να επανακτήσετε την 
εγκατάσταση των Windows NT που έχετε κάνει σε περίπτωση αποτυχίας ή σφάλματος 
στο υλικό ή στο λογισμικό.

Πρόβλημα 6:

Κατά την Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI, ο υπολογιστής κρεμάει σε ακανόνιστα 
διαστήματα, είτε κατά τη διάρκεια δημιουργίας αντιγράφων είτε μεταξύ προβολών 
της οθόνης.

Λύση 6:

Αυτό συνήθως αποτελεί ένδειξη προβλημάτων με διενέξεις διακοπής (IRQ), 
το βίντεο ή το δίαυλο SCSI. Για να λύσετε τα προβλήματα αυτά, ελέγξτε 
τα εξής στοιχεία:

 - Επιβεβαιώστε πάλι τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού εάν το πρόβλημα 
  εμφανίζεται να έχει σχέση με τη διακοπή υλικού (για παράδειγμα, κάνετε 
  εγκατάσταση της κάρτας δικτύου και ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται).

 - Εάν υπάρχουν προβλήματα με το βίντεο αφού γίνει επανεκκίνηση κατά τη 
  διάρκεια αναβάθμισης, προσπαθήστε να κάνετε τα εξής:

  1. Κλείστε και ανοίξτε πάλι τον υπολογιστή και στη συνέχεια προσπαθήστε
   να κάνετε πάλι επανεκκίνηση στην Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI.

  2. Τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini, ώστε να εκτελεί επανεκκίνηση στην 
   επιλογή VGA-only κατά την Εγκατάσταση σε λειτουργία GUI. Για να γίνει
   αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

   α. Αφαιρέτε τις ιδιότητες Read Only και System File από το αρχείο 
     Boot.ini.. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών
     του MS-DOS:

      attrib -s -r c:\boot.ini

   β. Ανοίξτε το αρχείο Boot.ini με έναν επεξεργαστή κειμένου και αλλάξτε
     την προεπιλεγμένη γραμμή ώστε να περιλαμβάνει τη σημαία "/basevideo".

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ανταποκρίνονται
στη σύγχρονη άποψη της Microsoft Corporation πάνω στα θέματα που αναφέρονται
κατά την ημερομηνία της έκδοσης. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, δεν πρέπει αυτές να ερμηνευτούν ως δέσμευση 
της Microsoft και η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια της
πληροφορίας που διατίθεται μετά την ημερομηνία της έκδοσης.

Το έγγραφο αυτό διατίθεται για λόγους πληροφόρησης μόνον.
Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 126690 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2003 - Αναθεώρηση: 1.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsbk ntsrvwkst kbsetup kbopk ntsetup KB126690

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com