Podpora velkých pevných disků IDE v systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 126855 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ126855
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Systém Windows 95/98 podporuje jedním z následujících způsobů použití pevných disků IDE větších než 504 MB (1 024 cylindrů):

 1. Podpora rozšíření přerušení INT13h systémem ROM BIOS (například Logical Block Addressing neboli LBA).
 2. Podpora sběrnicového adaptéru pevného disku (řadiče pevného disku) rozšíření přerušení INT13h (například LBA)

 1. Použití pouze prvních 1 024 cylindrů jednotky
 2. Podpora ovladače pro reálný režim pro překlad geometrie disku

Pokud použijete kterýkoli z prvních třech výše uvedených způsobů, je používán ovladač disků IDE pro chráněný režim systému Windows 95/98 (Esdi_506.pdr). Pokud použijete ovladač pro reálný režim pro překlad geometrie disku, je 32bitový přístup umožněn ovladačem Esdi_506.pdr pouze tehdy, pokud použijete verzi 6.03 nebo vyšší ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager. Další informace o programu Disk Manager získáte od odborné pomoci společnosti OnTrack.

POZNÁMKA: Další informace o systému souborů FAT32, který je k dispozici v systému Windows 95/98, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
154997 Popis systému souborů FAT32

Další informace

K pevným diskům IDE používajícím rozhraní AT Attachment (ATA) je přistupováno pomocí služeb přerušení INT13h systému AT ROM BIOS. Rozhraní IDE poskytuje systému BIOS informace o kapacitě pevného disku ve formě počtu cylindrů, hlav a sektorů na stopu (CHS).

Velikost sektorů je vždy 512 bajtů, takže kapacitu pevného disku IDE je možné vypočítat pomocí následujícího vzorce:
cylindry x hlavy x sektory na stopu x 512 (bajtů na sektor) = kapacita

Rozhraní přerušení INT13h systému BIOS podporuje až 1 024 cylindrů, 255 hlav a 63 sektorů na stopu. Rozhraní IDE podporuje až 65 536 cylindrů, 16 hlav a 255 sektorů na stopu. Aby byla zajištěna kompatibilní komunikace mezi systémem BIOS a rozhraním IDE, musí být použit nejmenší společný jmenovatel pro 1 024 cylindrů, 16 hlav a 63 sektorů na stopu. Pokud jsou pro přístup k pevnému disku použity služby rozhraní INT13h, může být největší přístupná kapacita disku 504 MB a je určena takto:
1 024 cylindrů x 16 hlav x 63 sektorů na stopu x 512 = 528 482 304 bajtů neboli 504 MB

POZNÁMKA: Někteří výrobci pevných disků uvažují 1 MB jako 1 000 000 bajtů a proto 528 482 304 bajtů by bylo považováno 528 MB. Ve standardním programátorském prostředí i v systémech MS-DOS a Windows 95/98 je ale 1 MB roven 1 048 576 bajtům, takže 528 482 304 bajtů odpovídá 504 MB.

Pevné disky IDE větší než 504 MB požadují více než 1 024 cylindrů v paměti CMOS (nebo je možné použít více než 63 sektorů na stopu, což je ale velmi neobvyklé). Výsledkem je to, že disky takové velikosti nejsou kompatibilní s rozhraním přerušení INT13h systému BIOS a nemůže být využita celá jejich kapacita, pokud řadič takového disku neposkytuje překlad geometrie disku. Protože většina řadičů IDE překlad geometrie neposkytuje, jsou pevné disky IDE téměř vždy omezeny na 1 024 cylindrů z důvodu omezení systému AT ROM BIOS.

POZNÁMKA: Řadiče rozhraní SCSI obvykle používají ovladač nebo vlastní systém ROM BIOS, kterým při komunikaci s pevným diskem SCSI nahrazují systém AT ROM BIOS počítače a nejsou proto omezeny počtem 1 024 cylindrů (504 MB). Disky ESDI používají funkce přerušení INT13h systému BIOS ROM k poskytování vlastního překladu geometrie disku tak, aby bylo dosaženo kompatibility s rozhraním ATA. Při použití pevných disků IDE je někdy možné nastavit v paměti CMOS počítače plný počet cylindrů disku, ale i nadále bude platné omezení systému ROM BIOS na 1 024 cylindrů.

Systémy MS-DOS a Windows 95/98 podporují disky IDE překračující kapacitu 504 MB (1 024 cylindrů) buď pomocí překladu geometrie disku, nebo rozšířením LBA. Překlad geometrie disku je implementován ovladači systému BIOS, které překládají skutečnou geometrii disku IDE na geometrii, která vyhovuje omezením přerušení INT13h systému BIOS. Rozšíření LBA je implementováno systémem BIOS nebo řadičem pevného disku, který překládá informace CHS předávané systému BIOS na 28bitovou logickou adresu, kterou používá pevný disk k načtení dat.

Pro přístup k pevnému disku IDE o kapacitě větší než 504 MB (1 024 cylindrů) v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 použijte jednu z následujících možností:

Podpora systému ROM BIOS pro rozšíření přerušení INT13h

Aktualizujte systém ROM BIOS počítače na verzi, která podporuje rozšíření přerušení INT13h. Systém BIOS podporující rozšíření LBA poskytuje automatický překlad geometrie pevných disků IDE, které jsou konfigurované na více než 1 024 cylindrů. Takto je umožněno rozdělení a formátování celého disku v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 a použití ovladače pro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitový přístup k disku.

POZNÁMKA: Další informace o možnostech aktualizace systému ROM BIOS či povolení podpory rozšíření LBA v paměti CMOS vám poskytne výrobce počítače. Další informace o nastavení informací CHS pro pevný disk v paměti CMOS vám poskytne výrobce pevného disku.

Další informace o rozšířeních přerušení INT13H naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
122052 Definice rozšíření Logical Block Addressing (LBA)

153550 Omezení velikosti oddílu pevného disku na 8 GB

Podpora rozšíření přerušení INT13h řadiče pevných disků

Pořiďte si řadič pevných disků, který podporuje rozšíření přerušení INT13H nebo provádí překlad geometrie disku. Tak bude umožněno rozdělení a formátování celého disku v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 a použití ovladače pro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitový přístup k disku.

POZNÁMKA: Další informace o možnostech zakoupení řadiče pevných disků, který podporuje rozšíření přerušení INT13h nebo provádí překlad geometrie, vám poskytne výrobce vašeho pevného disku nebo řadiče pevných disků.

Podpora ovladače pro reálný režim pro překlad geometrie

Pro překlad geometrie disku je možné použít software jiných výrobců. Mezi příklady takového softwaru patří SpeedStor společnosti Storage Dimensions, EZ-Drive společnosti Micro House a Disk Manager společnosti OnTrack Computer Systems.

Pokud použijete verzi 6.03 nebo vyšší ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager, (hlavní spouštěcí záznam i ovladače v souboru CONFIG.SYS musí být verze 6.03 nebo vyšší), bude ovladač pro chráněný režim systému Windows 95/98 (Esdi_506.pdr) získávat informace o aktuální geometrii a přepočítávací faktor od ovladače OnTrack pomocí rozhraní API definovaného ve specifikaci ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager. V tomto případě bude v systému Windows 95/98 k dispozici 32bitový přístup k disku.

Pokud použijete verzi ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager nižší než 6.03 nebo jiný nástroj jiného výrobce, bude ovladač Esdi_506.pdr uvolněn z paměti a přístup k disku bude realizován v reálném režimu pomocí rozhraní přerušení INT13h systému BIOS. V tomto případě budete sice mít přístup k disku ze systému Windows, ale bude k němu přistupováno pomocí režimu kompatibility systému MS-DOS.

POZNÁMKA: Program Disk Manager 6.03 je podporován v chráněném režimu na pevných discích na primárním kanálu IDE a pouze tehdy, když není nainstalován program pro kompresi disku DriveSpace. Pro disky na sekundárním kanálu IDE je požadován program Disk Manager 7.0 nebo vyšší. Pokud používáte program DriveSpace, který je součástí systému Microsoft Windows 95/98 a sady Microsoft Plus!, je požadována verze Disk Manager 7.04.Ovladač XBIOS programu OnTrack Disk Manager (Xbios.ovl) je uložený v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky a je načítán z hlavního spouštěcího záznamu z důvodu podpory primárního oddílu (jednotka C:). Ovladač v souboru CONFIG.SYS (Dmdrvr.bin) podporuje rozšířené oddíly a musí být načten z důvodu přístupu k jednotkám na rozšířených oddílech.

Další informace o nastavení informací CHS vašeho disku v paměti CMOS získáte od výrobce pevného disku. Programy tohoto typu požadují, aby rozdělení a formátování pevného disku bylo provedeno pomocí speciálního programu. Další informace o této proceduře naleznete v dokumentaci k softwaru nebo vám je poskytne jeho výrobce.

Použití pouze prvních 1 024 cylindrů disku

V nastavení v paměti CMOS určete parametry CHS tak, aby nebylo použito více než 1 024 cylindrů. Tak bude umožněno rozdělení a formátování celého disku v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 a použití ovladače pro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitový přístup k disku.

Další informace o nastavení informací CHS disku v paměti CMOS získáte od výrobce pevného disku.

Použití velkých pevných disků v systému Windows a Windows for Workgroups

Výše popsané postupy také umožňují použití pevného disku většího než 504 MB (1 024 cylindrů) se systémy Windows 3.0 nebo vyšší či Windows for Workgroups 3.1 nebo 3.11. Pokud použijete jeden z výše uvedených postupů, můžete ve většině počítačů použít funkci 32bitového přístupu k souborům systému Windows for Workgroups 3.11 (VFAT). Použití rozšíření přerušení INT13h nebo překladu geometrie disku popsaného výše neumožňuje použití funkce 32bitového přístupu k souborům systému Windows for Workgroups.

V systémech Windows a Windows for Workgroups 3.1 a vyšší je 32bitový přístup k disku umožněn pomocí ovladače FastDisk nazývaného WDCTRL. Ovladač WDCTRL porovnává celkový počet cylindrů určených pro pevný disk v paměti CMOS v bloku BIOS Parameter Block (BPB) s počtem cylindrů hlášeným pevným diskem v odpovědi na příkaz Identify Drive. Pokud systém BIOS hlásí více než 1 024 cylindrů, ověření ovladače WDCTRL se nezdaří bez ohledu na to, zda systém BIOS či diskový řadič podporuje překlad geometrie či rozšíření přerušení INT13h.

Aby bylo možné použít 32bitový přístup k pevným diskům nakonfigurovaným na více než 1 024 cylindrů a tedy nekompatibilním s ovladačem WDCTRL, musíte použít ovladač FastDisk jiného výrobce poskytnutý výrobcem pevného disku či diskového řadiče. Tento ovladač FastDisk můžete použít pro 32bitový přístup v systému Windows 95/98 namísto ovladače Esdi_506.pdr, i když pro většinu pevných disků to nebude nutné.

Výrobcem programu Disk Manager je společnost OnTrack Computer Systems, nezávislá na společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.

Výrobcem programu SpeedStor je společnost Storage Dimensions, nezávislá na společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.

Výrobcem programu EZ-Drive je společnost Micro House, nezávislá na společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.Příprava pevného disku

Další informace o kombinaci diskových oddílů a přípravě pevného disku pro instalaci nebo přeinstalaci systému Windows 95/98 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255867 Jak použít programy Fdisk a Format k přípravě oddílů pevného disku

221829 Jak nainstalovat systém Windows 98 do počítače bez operačního systému

Vlastnosti

ID článku: 126855 - Poslední aktualizace: 8. srpna 2006 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.1 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.11 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.2
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbfaq kbhardware kbhw kbinfo kbwinme win95 win98 win98se KB126855

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com