Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 127139 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ127139
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje odstraňování potíží se zobrazením a chyb souvisejících s ovladačem grafické karty, ke kterým dochází při spouštění nebo práci se systémem Windows 95, Windows 98 či Windows Millennium Edition (ME).

Další informace

Potíže se zobrazením, ke kterým dochází při normálním spouštění systému Windows, ale nikoli při spouštění v Nouzovém režimu, obvykle souvisí s ovladačem grafické karty, který se systém Windows pokouší použít. Podle následujících pokynů zjistěte, jestli je použitý ovladač grafické karty pro systém Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 či Windows ME:
 1. V libovolném textovém editoru (například Poznámkový blok) otevřete soubor System.ini uložený ve složce Windows.
 2. V oddílu [Boot] nalezněte řádek "Display=". Pokud tento řádek neobsahuje následující řetězec, je použitý ovladač určený pro systém Windows 3.1 nebo nižší:
     Display.drv=Pnpdrvr.drv
   
Pokud používáte ovladač grafické karty určený pro systém Windows 95, Windows 98 či Windows ME, přejděte k oddílu "Upřesnění nastavení grafiky" v tomto článku. V opačném případě pokračujte následujícím oddílem.

Ovladače grafické karty určené pro systém Windows 3.1

Pokud není pro vaši grafickou kartu k dispozici ovladač pro systém Windows 95/98, zkuste použít ovladač určený pro systém Windows 3.1 dodaný výrobcem karty. Další informace o instalaci takového ovladače naleznete v dokumentaci k danému ovladači.

Poznámka: Pokud v systému Windows 95, Windows 98 či Windows ME používáte ovladač grafické karty určený pro systém Windows 3.1, nemůžete používat některé nové funkce grafického uživatelského rozhraní, jako například:
 • Animované kurzory. Další informace o používání animovaných kurzorů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  ID článku: 123334
  NÁZEV : Požadavky pro použití animovaných kurzorů
 • Dynamické změny rozlišení. V mnoha případech je v systémech Windows 95, Windows 98 a Windows ME možné změnit rozlišení zobrazení bez nutnosti restartovat systém. Systém je nutné restartovat po změně hloubky barev či ovladače grafické karty.
 • Automatická změna ovladače. Pokud systém Windows zjistí potíže s grafickou kartou nebo jejím ovladačem, restartuje se se standardním ovladačem VGA.
 • Virtuální vyrovnávací paměť snímků pro systém Windows 95/98 (Vflatd.vxd). Ovladač Vflatd.vxd poskytuje vyrovnávací paměť snímků o velikosti až 1 MB. Ovladače grafické karty pro systém Windows 3.1 mají velikost vyrovnávací paměti snímků omezenou na 64 kB a ovlivňují množství systémových prostředků.
Pokud ovladač grafické karty určený pro systém Windows 3.1 nefunguje v systému Windows 95, Windows 98 či Windows ME správně, použijte standardní ovladač VGA dodaný s operačním systémem. Postupujte podle následujících pokynů:

Windows 95:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Obrazovka .
 2. Klepněte na kartu Nastavení a poté klepněte na tlačítko Změnit typ obrazovky .
 3. Klepněte na tlačítko Změnit ve skupině Typ adaptéru a poté klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení .
 4. V seznamu Výrobci klepněte na položku (Standardní typy adaptérů) .
 5. V seznamu Modely klepněte na položku Standardní grafický adaptér (VGA) , klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Zavřít .
 6. Klepněte na tlačítko Zavřít .
Windows 98 a Windows ME:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Obrazovka .
 2. Klepněte na kartu Nastavení a poté klepněte na tlačítko Upřesnit .
 3. Klepněte na kartu Adaptér a poté klepněte na tlačítko Změnit .
 4. Klepněte na tlačítko Další , klepněte na přepínač Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač a poté klepněte na tlačítko Další .
 5. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení .
 6. V seznamu Výrobci klepněte na položku (Standardní typy adaptérů) .
 7. V seznamu Modely klepněte na položku Standardní grafický adaptér (VGA) , klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Další .
 8. Klepněte na tlačítko Další , poté znovu klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Dokončit .
 9. Klepněte na tlačítko Zavřít , poté znovu klepněte na tlačítko Zavřít a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícím oddílem.

Upřesnění nastavení grafiky

Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME mají integrované funkce pro odstraňování potíží se zobrazením. Pomocí posuvníku můžete měnit způsob použití grafické karty v systému. Obvykle je vhodné začít nastavením vpravo (hodnota Úplná) a postupně posouvat jezdce směrem doleva a hledat nastavení, které je plně funkční. Při hledání nejvhodnějšího nastavení zobrazení pomocí posuvníku postupujte podle následujících pokynů:
 1. V dialogu Ovládací panely poklepete na položku Systém .
 2. Klepněte na kartu Výkon a poté klepněte na tlačítko Grafika .
 3. Posuvník Hardwarová akcelerace má čtyři polohy (Úplná, Velká, Základní a Žádná). Každé z těchto nastavení je popsané níže.
  1. Úplná:

   Toto nastavení je výchozí a umožňuje úplnou hardwarovou akceleraci.
  2. Velká:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

    Poznámka: Toto nastavení je podobné použití přepínače /Y pro některé verze ovladače myši Microsoft Mouse v systému MS-DOS.

   Nastavení Velká je určené pro ovladače Western Digital (WD) a S3 a kompatibilní. Pokud dochází k potížím se zobrazením ukazatele myši, zkuste toto nastavení.
  3. Základní:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SafeMode=1 do oddílu [Windows] souboru Win.ini

    Nastavení SafeMode na hodnotu 1 umožňuje základní akceleraci (například operace pattern bit block transfer [bitblt] a screen-to-screen bitblt).
   2. MMIO=0 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení MMIO na hodnotu 0 zakazuje ovladačům S3 a kompatibilním mapování vstupně-výstupních operací do paměti.
   3. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

   Nastavení Základní zkuste tehdy, pokud počítač náhodně přestává reagovat a používáte ovladač S3 nebo kompatibilní.
  4. Žádná:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SafeMode=2 do oddílu [Windows] souboru Win.ini

    Nastavení SafeMode na hodnotu 2 úplně zakazuje hardwarovou akceleraci (například uživatelské rozhraní volá pro vykreslování obrazovky přímo modul pro rastrové zobrazení nezávislé na zařízení namísto použití ovladače).
   2. MMIO=0 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení MMIO na hodnotu 0 zakazuje ovladačům S3 a kompatibilním mapování vstupně-výstupních operací do paměti.
   3. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

    Nastavení Žádná zkuste tehdy, pokud počítač náhodně přestává reagovat, máte ovladač S3 nebo kompatibilní a nastavení Základní potíže neodstranilo.
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícím oddílem.

Poznámka : Pokud omezíte úroveň hardwarové akcelerace zobrazení a odstraníte tak potíže, můžete obvykle ponechat funkční nastavení. Nastavení Základní a Žádná je většině případů více kompatibilní než nastavení Úplná . Pokud ovšem používáte programy, které požadují úplnou akceleraci (například některé plně grafické hry), obraťte se na výrobce grafické karty se žádostí o aktualizovanou verzi ovladače.

Potíže při změně barevné hloubky

Pokud dochází při změně barevní hloubky k potížím, například nelze zvolit jinou hodnotu než 256 barev, může být příčinou chybný ovladač grafické karty. Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
131806 Windows 95/98: Jak nainstalovat nebo změnit ovladač grafické karty
Obraťte se na výrobce grafické karty a ověřte, zda používáte správný ovladač.

Monitory

Podle následujících pokynů ověřte, zda je nastavený správný monitor:

Upozornění: Pokud vyberete jiný typ monitoru nebo jej nastavíte tak, že překročíte jeho funkční možnosti, může dojít k jeho poškození. Konkrétní možnosti nastavení monitoru naleznete v jeho dokumentaci nebo vám je poskytne jeho výrobce.

Windows 95:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Obrazovka .
 2. Klepněte na kartu Nastavení a poté klepněte na tlačítko Změnit typ obrazovky .
 3. Klepněte na tlačítko Změnit ve skupině Typ monitoru a poté klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení .
 4. V seznamu Výrobci klepněte na výrobce monitoru.

  Poznámka: Pokud není výrobce vašeho monitoru v seznamu uvedený, klepněte na položku (Standardní typy monitorů) .
 5. V seznamu Modely klepněte na typ odpovídající vašemu monitoru, klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Zavřít .
 6. Klepněte na tlačítko OK .
Windows 98:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Obrazovka .
 2. Klepněte na kartu Nastavení a poté klepněte na tlačítko Upřesnit .
 3. Klepněte na kartu Monitor a poté klepněte na tlačítko Změnit .
 4. V seznamu Výrobci klepněte na výrobce monitoru.

  Poznámka: Pokud není výrobce vašeho monitoru v seznamu uvedený, klepněte na položku (Standardní typy monitorů).
 5. V seznamu Modely klepněte na typ odpovídající vašemu monitoru, klepněte na tlačítko OK a poté znovu klepněte na tlačítko OK .
 6. Klepněte na tlačítko OK .
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícím oddílem.

Odstranění konfliktů paměti

Určete, jestli příčinou potíží není konfliktní ovladač v paměti. Další informace jak postupovat naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 136337
NÁZEV : Odstraňování chybových zpráv a potíží se spouštěním systému Windows 95

Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícím oddílem.

Ověření platnosti souborů ovladače

Pro ověření platnosti souborů ovladače grafické karty použijte odpovídající postup:

Windows 95:

Spusťte znovu instalační program systému Windows 95 a po zobrazení výzvy zvolte možnost Ověřit. Tato funkce ověří všechny soubory a nahradí ty, které chybí nebo jsou poškozené.

Windows 98:

Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, do pole Otevřít zapište příkaz "sfc.exe" (bez uvozovek) a poté klepněte na tlačítko OK.

Další informace o použití nástroje Kontrola systémových souborů k extrahování souborů naleznete po klepnutí na tlačítko Start, dále položku Nápověda, dále na kartu Rejstřík. Zadejte heslo "systémový soubor" (bez uvozovek), poklepejte na téma Kontrola systémových souborů, klepněte na téma Použití programu Kontrola systémových souborů a poté klepněte na tlačítko Zobrazit.

Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícím oddílem.

Komunikace s výrobcem grafické karty

Pokud žádný z uvedených oddílů nepomůže odstranit potíže, obraťte se na výrobce grafické karty se žádostí o aktualizovanou verzi ovladače pro systém Windows.

Nelze upřesnit nastavení zobrazení


Pokud nelze změnit nastavení zobrazení, může být příčinou poškození ovladače. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Ovládacích panelech otevřete panel Systém a poté klepněte na kartu Hardwarové profily . Zvýrazněte profil označený jako aktuální, klepněte na tlačítko Kopírovat a poté zadejte název nového profilu, například "Test".
 2. Restartujte počítač (klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Vypnout a poté na položku Restartovat ) a jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows", stiskněte klávesu F8. Ve spouštěcí nabídce zvolte možnost Nouzový režim.
 3. Budete vyzvání k výběru hardwarového profilu. Zvolte profil "Test" a spusťte systém Windows.

  Poznámka : Tento hardwarový profil umožní provádět změny v nastavení Správce zařízení bez ztráty původní hardwarové konfigurace.
 4. Znovu otevřete panel Systém a klepněte na kartu Správce zařízení.
 5. Klepnutím na symbol plus vedle položky Grafické adaptéry zobrazíte seznam ovladačů grafických karet.
 6. Klepněte na uvedený ovladač a poté klepněte na tlačítko Odebrat. V okně upozornění "Chystáte se odebrat toto zařízení ze systému" klepněte na tlačítko OK.
 7. Pokud je v seznamu uvedeno více ovladačů, postupujte stejně pro každý ovladač.
 8. Zavřete panel Systém a poté klepnutím na tlačítko Start , dále na příkaz Vypnout a poté na položku Restartovat restartujte počítač.
 9. V seznamu hardwarových profilů opět vyberte položku "Test". Systém Windows při spuštění rozpozná grafickou kartu a buď vyzve k restartování počítače a dokončení instalace zařízení, nebo vyzve k vložení disku či diskety s ovladačem poskytnuté výrobcem.
 10. Po restartování počítače opět zvolte profil Test a pokuste se upravit nastavení zobrazení na kartě Nastavení panelu Obrazovka v Ovládacích panelech.
 11. Pokud budou potíže odstraněny, můžete odstranit profil Test a stejným způsobem odebrat a přeinstalovat ovladač grafické karty v původním hardwarovém profilu.
 12. Pokud potíže odstraněny nebudou, odeberte profil Test a přejděte k oddílu "Komunikace s výrobcem grafické karty".

Odkazy

Další informace o grafických kartách a přepínačích, pomocí kterých je možné odstranit některé potíže se zobrazením, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 124267
NÁZEV : Informace o grafických kartách a užitečné přepínače

Vlastnosti

ID článku: 127139 - Poslední aktualizace: 8. srpna 2006 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
kbdisplay kbfaq kbhardware kbhw kbinfo kbtshoot kbwinme win95 win98 win98se KB127139

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com