Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης στα Windows 95/98

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 128345 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR128345
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παρέχει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως να σας βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων εκτύπωσης που αφορούν τα Microsoft Windows 98/95.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πολλά από τα θέματα εκτύπωσης είναι δυνατό να επιλυθούν εύκολα, εφόσον αποκτήσετε και εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (το λογισμικό που θέτει σε λειτουργία τον εκτυπωτή σας). Για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση και την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε, επισκεφτείτε πρώτα την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση της τοποθεσίας του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας στο Web:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/el-gr/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441032.mspx

Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης μέσω δικτύου, αλλά παρέχει πολλά σημαντικά και βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαγνώσετε τα θέματα εκτύπωσης. Τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε ότι το θέμα εκτύπωσης δικτύου δεν έχει τοπική προέλευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
243075 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης σε δίκτυο

Περισσότερες πληροφορίες

Έλεγχος υλικού εκτυπωτήΠολλά από τα θέματα εκτύπωσης μπορούν να δημιουργηθούν από θέματα που αφορούν το υλικό. Πριν να συνεχίσετε με πιο πολύπλοκες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα της εκτύπωσης δεν προκαλείται από τα ακόλουθα θέματα που αφορούν το υλικό:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε ενεργή παροχή ρεύματος.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος με τη θύρα εκτυπωτή. Σημειώστε ότι το καλώδιο πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στη θύρα εκτυπωτή του υπολογιστή σας και στον εκτυπωτή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας διαθέτει χαρτί (ή άλλο κατάλληλο μέσο εκτύπωσης) και ότι αυτό δεν μπλοκάρει τον εκτυπωτή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής περιέχει αρκετή ποσότητα μελάνης ή γραφίτη, για να λειτουργήσει σωστά.
 • Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει κουμπί ή ρύθμιση σύνδεσης (on line)/εκτός σύνδεσης (off line), βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σε σύνδεση (on line).
 • Επαναφέρετε τον εκτυπωτή σας, κλείνοντας το διακόπτη και στη συνέχεια ανοίγοντας το διακόπτη μετά από 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Πολλά από τα ζητήματα εκτύπωσης οφείλονται στο γεγονός ότι η μνήμη του εκτυπωτή είναι πλήρης.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.
 • Εάν το εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, εκτελέστε αυτά τα βήματα της αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εάν είναι δυνατό, εκτελέστε αυτόματη δοκιμή στον εκτυπωτή. Αυτά τα εργαλεία "αυτόματης διάγνωσης" μπορούν συχνά να επιλύσουν ή να διαγνώσουν βασικά θέματα που αφορούν το υλικό σας. Η μέθοδος εκτέλεσης αυτόματης δοκιμής διαφέρει από εκτυπωτή σε εκτυπωτή και πρέπει να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας, για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της δοκιμής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η αυτόματη δοκιμή δεν λειτουργεί, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στον εκτυπωτή σας ή να χρειάζεται συντήρηση και πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για περαιτέρω βοήθεια.
 • Εάν υπάρχει άλλος υπολογιστής διαθέσιμος, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένος στον άλλον υπολογιστή. Σημειώστε ότι εάν ο εκτυπωτής σας δεν λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένος με άλλο υπολογιστή, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στον εκτυπωτή σας και να χρειάζεται συντήρηση.

Επιβεβαίωση ιδιοτήτων εκτυπωτήΕάν υπάρχουν εσφαλμένες ρυθμίσεις ιδιοτήτων εκτυπωτή, τα αποτελέσματα εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι καλής ποιότητας ή να είναι ελλιπή ή μπορεί ο εκτυπωτής σας να μην εκτυπώσει καθόλου. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων του εκτυπωτή έχουν ρυθμιστεί όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να ελέγξετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ιδιότητες του εκτυπωτή σας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή σας. Για το σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης (Print Troubleshooter) των Windows 98/95Τα Windows 98 και Windows 95 περιλαμβάνουν ένα εργαλείο "Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης" (Print Troubleshooter). Πριν να εκτελέσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα βήματα της αντιμετώπισης προβλημάτων, δοκιμάστε πρώτα το εργαλείο "Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης" (Print Troubleshooter). Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης" (Print Troubleshooter), χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Windows 95

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help).
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενα (Contents), κάντε διπλό κλικ στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο θέμα Αν έχετε δυσκολίες στην εκτύπωση (If You Have Trouble Printing).

Windows 98

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help).
 2. Κάντε κλικ στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting), κάντε κλικ στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων για τα Windows 98 (Windows 98 Troubleshooters) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση (Print).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Windows 95 Resource Kit περιλαμβάνει επίσης ένα εργαλείο Print Troubleshooter, το οποίο είναι πιο λεπτομερές από την "Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης" (Print Troubleshooter) των Windows. Αυτό το εργαλείο (Epts.exe) είναι επίσης διαθέσιμο στο CD-ROM αναβάθμισης των Windows 95 στο φάκελο Other\Misc\Epts.

Προβολή του αρχείου Printers.txtΤα Windows 98 και τα Windows 95 περιλαμβάνουν ένα αρχείο που ονομάζεται Printers.txt και βρίσκεται στο φάκελο των Windows. Αυτό το αρχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα εκτύπωσης και μπορεί να σας βοηθήσει στην επίλυση ζητημάτων εκτύπωσης.

Εκτύπωση δοκιμαστικού εγγράφου από το Σημειωματάριο (Notepad) ή από το WordPad 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), μετά στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) ή WordPad.
 2. Πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο στο Σημειωματάριο (Notepad) ή στο WordPad και στη συνέχεια δοκιμάστε να εκτυπώσετε το κείμενο. Εάν η εκτύπωση από το Σημειωματάριο (Notepad) ή το WordPad είναι επιτυχής, το θέμα της εκτύπωσης ενδέχεται να αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Το θέμα της εκτύπωσης παρουσιάζεται μόνο σε ένα πρόγραμμα" παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Εάν η εκτύπωση από το Σημειωματάριο (Notepad) ή από το WordPad δεν είναι επιτυχής, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Εκτύπωση από γραμμή εντολών και θύρα Lpt1.dos" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Εκτύπωση από γραμμή εντολών και θύρα Lpt1.dosΕκτύπωση από γραμμή εντολών

Η εκτύπωση από τη γραμμή εντολών είναι ένας χρήσιμος τρόπος να εξακριβώσετε εάν το υλικό του εκτυπωτή σας είναι σωστά συνδεδεμένο και μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από τον υπολογιστή, αντιγράφοντας ένα αρχείο στον εκτυπωτή σας. Για να γίνει αυτό:
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία και σε σύνδεση (on line) και ότι δεν υπάρχουν σφάλματα εκτυπωτή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές που κάνουν κοινή χρήση του εκτυπωτή (switch boxes {συσκευή για μοίρασμα της θύρας του εκτυπωτή}, κ.λπ.) ή συσκευές συνδεδεμένες σε σειρά (όπως SCSI CD-ROM, μονάδες δίσκου Zip, κ.λπ.).
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για τα Windows 95, πιέστε το πλήκτρο F8 όταν δείτε το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95) και στη συνέχεια επιλέξετε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το Startup menu.

  Για τα Windows 98, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test) (POST), και μετά επιλέξτε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το μενού Startup. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση των Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  178548 Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 98" (Starting Windows 98) κατά την εκκίνηση
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows δεν είναι δυνατό να εκτυπώσουν, όταν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την κατάλληλη γραμμή και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακόλουθες εντολές προϋποθέτουν ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με τη θύρα LPT1 (η κανονική προεπιλεγμένη θύρα εκτυπωτή). Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε διαφορετική θύρα εκτυπωτή, αντικαταστήστε αυτόν τον αριθμό θύρας εκτυπωτή στις ακόλουθες εντολές. Επιπλέον, αυτές οι εντολές προϋποθέτουν ότι υπάρχει το αρχείο Mouse.txt στο φάκελο Windows. Εάν δεν έχετε το αρχείο Mouse.txt στο φάκελο Windows, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τα αρχεία License.txt, Support.txt ή Config.txt από το φάκελο Windows.

  Τυπικός εκτυπωτής
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1
  Εκτυπωτής λέιζερ
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b
  Εκτυπωτής PostScript, μόνο για Windows 95
  copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι εντολές αντιγράφουν ένα αρχείο στον εκτυπωτή. Εάν το αρχείο δεν εκτυπωθεί ή λάβετε μήνυμα λάθους εγγραφής (Write Fault), ενδέχεται να υπάρχει θέμα με τη θύρα του εκτυπωτή, το καλώδιο ή ακόμα και με τον ίδιο τον εκτυπωτή. Ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο εκτυπωτή ή, εάν είναι δυνατό, να δοκιμάσετε διαφορετικό εκτυπωτή. Επίσης, εάν εξακριβώσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μέσω της γραμμής εντολών και όχι μέσω των Windows, προσπαθήστε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Δυνατότητα εκτύπωσης από τη γραμμή εντολών, αλλά όχι από προγράμματα που βασίζονται σε Windows", παρακάτω στο ίδιο άρθρο.

Όταν αντιγράψετε ένα αρχείο σε ορισμένους εκτυπωτές Inkjet και λέιζερ, ίσως χρειαστεί να πιέσετε τα κουμπιά Form Feed ή Resume, μετά τη λήψη της εργασίας εκτύπωσης από τον εκτυπωτή, διαφορετικά ίσως να μην γίνει εξαγωγή της σελίδας από τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση από τη θύρα Lpt1.dos

Η εκτύπωση στη θύρα Lpt1.dos μοιάζει με την εκτύπωση σε αρχείο και κατόπιν την αντιγραφή του αρχείου στη θύρα του εκτυπωτή. Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα Lpt1.dos στα Windows:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη θύρας (Add Port).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη θύρας (Add Port), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Άλλου τύπου (Other), κάντε κλικ στην επιλογή Τοπική θύρα (Local Port), κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια πληκτρολογήστε lpt1.dos στο πλαίσιο Εισαγωγή ονόματος θύρας (Enter A Port Name). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτύπωση στη θύρα LPT1.DOS ίσως να καθυστερεί σε σχέση με την εκτύπωση στην τυπική θύρα LPT1. Επειδή η εκτύπωση στη θύρα LPT1.DOS χρησιμοποιεί εντολές DOS χαμηλού επιπέδου για την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης στον εκτυπωτή, δεν χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες καλωδιώσεις (ή γραμμές) θύρας και του εκτυπωτή. Για αυτόν το λόγο, εάν η εκτύπωση στη θύρα LPT1.DOS είναι επιτυχής, αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει κάποιο ζήτημα με τη θύρα ή το καλώδιο του εκτυπωτή.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση στη θύρα LPT1.DOS σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, προσπαθήστε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και στη συνέχεια να εκτυπώσετε στη θύρα LPT1.DOS. Για να ξεκινήσετε τα Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πιέστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup). Για τα Windows 98, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test) (POST), και μετά επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup). Εάν έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε στη θύρα LPT1.DOS σε ασφαλή λειτουργία, εκτελέστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να δείτε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
156126 Αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows 95 με χρήση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode)

Δυνατότητα εκτύπωσης από τη γραμμή εντολών, αλλά όχι από προγράμματα που βασίζονται σε WindowsΕάν έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από γραμμή εντολών, αλλά δεν μπορείτε από οποιοδήποτε πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows, ενδέχεται να υπάρχει θέμα με την εκτύπωση σε ουρά ή με την αμφίδρομη επικοινωνία. Για να εξακριβώσετε εάν ισχύει αυτό:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή, στον οποίο προσπαθείτε να εκτυπώσετε, και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details), κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση σε ουρά (Spool Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκτύπωση κατευθείαν στον εκτυπωτή (Print Directly To The Printer).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο τοπικός εκτυπωτής είναι κοινόχρηστος, η επιλογή Εκτύπωση κατευθείαν στον εκτυπωτή (Print Directly To The Pinter) είναι απενεργοποιημένη. Για την επίλυση αυτής της δυσκολίας, διακόψτε την κοινή χρήση του εκτυπωτή.
 4. Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Απενεργοποίηση υποστήριξης αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτόν τον εκτυπωτή (Disable bi-directional support for this printer).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αμφίδρομη εκτύπωση βασίζεται στην προδιαγραφή 1284 IEEE. Εάν το καλώδιο του εκτυπωτή σας δεν συμφωνεί με αυτήν την προδιαγραφή και δεν διαθέτει το κατάλληλο μήκος, η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας δεν λειτουργεί στα Windows98 ή στα Windows 95.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Εκτυπωτής (Print Properties).
 6. Προσπαθήστε να εκτυπώσετε από το Σημειωματάριο (Notepad) ή από το WordPad.
 7. Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε από το Σημειωματάριο (Notepad) ή από το WordPad, δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς εκτύπωσης σε ουρά και υποστήριξης αμφίδρομης επικοινωνίας, μέχρι να βρείτε ένα συνδυασμό που να λειτουργεί. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω των ρυθμίσεων μορφής δεδομένων σε ουρά RAW και EMF. Επίσης, δοκιμάστε την υποστήριξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τη μορφή δεδομένων σε ουρά RAW.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφή δεδομένων σε ουρά RAW είναι η μοναδική μορφή που υποστηρίζεται για εκτυπωτές PostScript.

Το θέμα της εκτύπωσης παρουσιάζεται μόνο σε ένα πρόγραμμαΕάν το θέμα της εκτύπωσης παρουσιάζεται μόνο σε ένα πρόγραμμα, αυτό υποδηλώνει συνήθως ότι το θέμα επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν σχετίζεται με τα Windows ή το υλικό σας. Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση από το Σημειωματάριο (Notepad), το WordPad και άλλα προγράμματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ώστε να απομονώσετε τη δυσκολία που παρουσιάζει το πρόγραμμά σας:
 1. Προσδιορίστε με ακρίβεια ποιο είναι το σφάλμα εκτύπωσης. Για παράδειγμα, είναι κανονική η εκτύπωση των γραφικών από το πρόγραμμά σας ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με μία μόνο γραμματοσειρά;
 2. Παρουσιάζεται το θέμα σε ένα μόνο έγγραφο ή σε όλα τα έγγραφα μέσα στο πρόγραμμα; Για δοκιμή, προσπαθήστε να εκτυπώσετε μια κενή σελίδα από το πρόγραμμα. Εάν η εκτύπωση είναι κανονική, το πρόγραμμα ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολία με τη μνήμη ή τις γραμματοσειρές.
 3. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε είναι 32 bit ή 16 bit; Τα προγράμματα 32 bit χρησιμοποιούν το μητρώο του συστήματος για να αποκτήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ τα προγράμματα 16 bit ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία .INI. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εκτύπωση με πρόγραμμα 16 bit, ενδέχεται να χρειάζεται τροποποίηση κάποιου αρχείο .INI, ώστε να επιλυθεί το θέμα.
 4. Καταργήστε και στη συνέχεια επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράμματος. Για πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά σας.
 5. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή για πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα του προγράμματος που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτύπωση. Επιπλέον, πολλά προγράμματα χρειάζονται ενημερώσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα για να λειτουργήσουν σωστά και, επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα για το πρόγραμμά σας.

Κατάργηση και επανάληψη της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτήΓια να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι σωστά εγκατεστημένο και ότι δεν είναι κατεστραμμένο, καταργήστε και μετά επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή το οποίο αποκτήσατε από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας, αντί για ένα πρόγραμμα οδήγησης που συνοδεύει τα Windows 98 ή τα Windows 95, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή εκτυπωτή, για να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθεί να καταργήσετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add Printer) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτών" (Add Printer Wizard), για να εγκαταστήσετε πάλι το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 5. Κάντε έλεγχο, για να εξακριβώσετε αν έχει επιλυθεί το θέμα εκτύπωσης. Εάν το θέμα εκτύπωσης δεν έχει επιλυθεί, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
 6. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only) για τον εκτυπωτή σας. Με αυτόν τον έλεγχο, έχετε τη δυνατότητα να εξακριβώσετε εάν το θέμα εκτύπωσης που σας απασχολεί σχετίζεται με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only):

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add Printer) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτών" (Add Printer Wizard), για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only) ως τοπικό εκτυπωτή.
  • Κάντε έλεγχο, για να εξακριβώσετε εάν μπορείτε να εκτυπώσετε, χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα οδήγησης. Σημειώστε ότι αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα βασικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και ότι τα αποτελέσματα εκτύπωσης μπορεί να είναι απλοποιημένα ή να εμφανίζονται με χαμηλότερη ανάλυση. Εάν η εκτύπωση με το πρόγραμμα οδήγησης "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only) είναι επιτυχής, το θέμα της εκτύπωσης ενδέχεται να αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε. Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας και να ρωτήσετε σχετικά με κάποιο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, κάποια ενημερωμένη έκδοση κώδικα (ή ενημέρωση κώδικα) για το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας.

Συντήρηση σκληρού δίσκουΘέματα εκτύπωσης ενδέχεται να προκύψουν εάν ο σκληρός σας δίσκος περιέχει πάρα πολλά προσωρινά αρχεία, εάν είναι κατακερματισμένος ή κατεστραμμένος ή εάν δεν διαθέτει ελεύθερο χώρο άνω των 3 megabyte. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Κατάργηση προσωρινών αρχείων και αρχείων εκτύπωσης σε ουρά

 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε μια γραμμή εντολών. Στα Windows 95, πατήστε το πλήκτρο F8 όταν δείτε το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95) και στη συνέχεια επιλέξετε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup).

  Στα Windows 98, κάντε επανεκκίνηση το υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test) (POST) και μετά επιλέξτε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση προγραμμάτων που βασίζονται σε Windows, όταν γίνεται εκκίνηση των Windows 98/95 σε ασφαλή λειτουργία.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή set και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER. Σημειώστε τη θέση που βρίσκεται η μεταβλητή TEMP.
 3. Μεταβείτε στο φάκελο που σημειώσατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, εάν η μεταβλητή TEMP έχει τοποθετηθεί στη θέση C:\Windows\Temp, πληκτρολογήστε την εντολή cd\windows\temp και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Διαγράψτε τυχόν προσωρινά αρχεία που υπάρχουν σε αυτόν το φάκελο. Συνήθως, τα προσωρινά αρχεία έχουν επέκταση .tmp. Για να διαγράψετε αυτά τα αρχεία, πληκτρολογήστε την εντολή del *.tmp και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να διαγράψετε αυτά τα αρχεία μέσα από το περιβάλλον των Windows 98/95, επειδή τα Windows 98/95 ή κάποιο πρόγραμμα που εκτελείται σε Windows ενδέχεται να χρησιμοποιεί κάποιο από αυτά τα αρχεία.
 5. Πληκτρολογήστε την εντολή cd\windows\spool\printers και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER, για να μεταβείτε στο φάκελο εκτύπωσης σε ουρά.
 6. Διαγράψτε τυχόν αρχεία εκτύπωσης σε ουρά που υπάρχουν σε αυτόν το φάκελο. Συνήθως, τα αρχεία εκτύπωσης σε ουρά έχουν επέκταση .spl. Για να διαγράψετε αυτά τα αρχεία, πληκτρολογήστε την εντολή del *.spl και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εκτέλεση των λειτουργιών Εξέτασης Δίσκων (ScanDisk) και Ανασυγκρότησης Δίσκων (Disk Defragmenter)

Εάν ο σκληρός σας δίσκος έχει κατακερματιστεί, καταστραφεί ή έχει επικαλυπτόμενα αρχεία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εκτύπωση. Για να ελέγξετε τέτοιου είδους θέματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όπως συνήθως.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Εξέταση Δίσκων (ScanDisk).
 3. Όταν ολοκληρωθεί η Εξέταση Δίσκων, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας όσο εκτελείται η Ανασυγκρότηση Δίσκων, δεν προτείνεται.

Επιβεβαίωση για τη σωστή ρύθμιση παραμέτρων και λειτουργία της θύρας του εκτυπωτήΕάν η θύρα του εκτυπωτή δεν ρυθμιστεί και δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να μην λειτουργήσει καθόλου ο εκτυπωτής σας. Οι επόμενες ενότητες παρέχουν βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τη θύρα εκτυπωτή:

Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών για την επαλήθευση των ρυθμίσεων θύρας

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών για να επαληθεύσετε ότι οι παράμετροι της θύρας είναι ρυθμισμένες σωστά και ότι δεν τίθεται θέμα διένεξης πόρων:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Θύρες (COM & LPT) [Ports (COM & LPT)] και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή σας (για παράδειγμα, Θύρα εκτυπωτή (LPT1) [Printer Port (LPT1)].
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources) και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της θύρας του εκτυπωτή σας είναι σωστές. Για παράδειγμα η ρύθμιση εισόδου/εξόδου (I/O) για μια τυπική θύρα LPT1 είναι 0378-037A (μια φυσική θύρα LPT2 χρησιμοποιεί τυπικά τη ρύθμιση I/O 278). Βεβαιωθείτε επίσης ότι το μήνυμα στη λίστα συσκευών με διένεξη είναι "Δεν υπάρχουν διενέξεις".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εξακριβώσετε ότι διαθέτετε μία ή περισσότερες συσκευές οι οποίες έρχονται σε διένεξη με τη θύρα του εκτυπωτή σας, εκτελέστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), κάνοντας κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω:
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Κατάργηση και επανάληψη της εγκατάστασης της θύρας εκτυπωτή

Πολλά από τα θέματα που σχετίζονται με τη θύρα μπορούν να επιλυθούν, εφόσον καταργήσετε τη θύρα του εκτυπωτή και την εγκαταστήσετε ξανά:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Θύρες (COM & LPT) (Ports (COM & LPT)) για να αναπτυχθεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή σας (για παράδειγμα, συνήθως μια τέτοια θύρα είναι η Θύρα εκτυπωτή (LPT1) (Printer Port (LPT1)).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και κατόπιν στο κουμπί ΟΚ, για να ολοκληρωθεί η κατάργηση της θύρας και μετά ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 4. Όταν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα τη θύρα του εκτυπωτή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η νέα εγκατάσταση της θύρας. Εάν η θύρα δεν εντοπιστεί αυτόματα μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη νέου υλικού (Add New Hardware).
  • Στα Windows 95, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), κάντε κλικ στην επιλογή Όχι (No) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

   Στα Windows 98, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και μετά κάντε πάλι κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να γίνει αναζήτηση συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Εάν δεν εντοπιστεί η θύρα, κάντε κλικ στην επιλογή "Όχι, δεν είναι στη λίστα (No, the device isn't in the list)", κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), κάντε κλικ στην επιλογή "Όχι. Επιλογή του υλικού από τη λίστα (No, I want to select the hardware from a list)" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα Windows 98 εντοπίσουν τη θύρα σας κατά την αναζήτηση συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, κάντε κλικ στην επιλογή "Ναι. Είναι στη λίστα (Yes, the device is in the list)", κάντε κλικ στη συσκευή που παρατίθεται στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρες (COM & LPT) [Ports (COM & LPT)] και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Στο πλαίσιο "Κατασκευαστές" (Manufacturers), κάντε κλικ στο στοιχείο Βασικοί τύποι θυρών (Standard port types), κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρα εκτυπωτή (Printer Port) στο πλαίσιο "Μοντέλα" (Models) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της θύρας, ελέγξτε για να εξακριβώσετε εάν επιλύθηκε το θέμα και, εάν δεν επιλύθηκε, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.

Απενεργοποίηση της θύρας ECP

Αυτή η ενότητα αφορά μόνο δυσκολίες εκτύπωσης (ή αλλοιωμένα αποτελέσματα εκτύπωσης) από υπολογιστές που χρησιμοποιούν θύρα ECP. Για να εξακριβώσετε εάν το θέμα σας αφορά τη θύρα ECP, απενεργοποιήστε τη θύρα ECP, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο:

Windows 95:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρες (COM & LPT) (Ports (COM & LPT)) για να αναπτυχθεί.
 3. Κάντε διπλό κλικ στη θύρα ECP.
 4. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή προγράμματος οδήγησης (Change Driver).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των συσκευών (Show All Devices).
 6. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε στο στοιχείο Βασικοί τύποι θυρών (Standard Port Types). Στο πλαίσιο Μοντέλα (Models), κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρα εκτυπωτή (Printer Port) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, έως ότου επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows 98:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στον κλάδο Θύρες (COM TAG LPT) (Ports (COM & LPT)) για να αναπτυχθεί.
 3. Κάντε διπλό κλικ στη θύρα ECP.
 4. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). Όταν εμφανιστεί ο "Οδηγός ενημέρωσης προγράμματος οδήγησης" (Update Device Driver Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λίστας προγραμμάτων οδήγησης για να μπορέσετε να επιλέξετε (Display a list of all the device drivers in a specific location, so you can select the driver you want) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση όλου του υλικού (Show All Hardware).
 7. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε στο στοιχείο Βασικοί τύποι θυρών (Standard Port Types). Στο πλαίσιο Μοντέλα (Models), κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρα εκτυπωτή (Printer Port) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ειδοποίηση ενημέρωσης του προγράμματος οδήγησης (Update Driver Warning), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και στη συνέχεια στο κουμπί Ναι (Yes), για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η θύρα ECP εντοπιστεί ξανά μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ίσως πρέπει να αλλάξετε επίσης τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη θύρα σας, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης CMOS (ή το BIOS) του υπολογιστή σας, για να απενεργοποιήσετε τη θύρα ECP. Εφόσον απενεργοποιήσετε τη θύρα ECP στο CMOS, επαναλάβετε τα κατάλληλα βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων CMOS του υπολογιστή σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

Πρόσθετα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτωνΕγκατάσταση του εναλλακτικού αρχείου Lpt.vxd στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένα Windows 95

Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με Windows 95, η Microsoft προτείνει να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Microsoft Windows 98 ή σε Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition). Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα Windows 95, ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε τα θέματα εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό αρχείο Lpt.vxd. Το αρχείο Lpt.vxd είναι το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής για τη θύρα του εκτυπωτή σας. Το τυπικό αρχείο προγράμματος οδήγησης θύρας εκτυπωτή λειτουργεί κανονικά με τους περισσότερους υπολογιστές με Windows 95, αλλά υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αρχείο Lpt.vxd που ενδέχεται να επιλύσει τα ακόλουθα θέματα:
 • Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους χρονικού ορίου ή να μην έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Compaq και εκτυπώνετε σε εκτυπωτή αμφίδρομης επικοινωνίας.
 • Αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή αμφίδρομης επικοινωνίας σε υπολογιστή με θύρα εκτυπωτή τύπου PS/2. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την εκτύπωση επιπλέον σελίδας, εμφάνιση εντολών PCL στην εκτύπωση, κ.λπ.
 • Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας θύρας ECP, ώστε να εκτελείται σε τυπική λειτουργία LPT, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, το οποίο απαριθμεί μόνο παράλληλες θύρες ECP.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εναλλακτικό αρχείο Lpt.vxd βρίσκεται στο φάκελο Drivers\Printer\Lpt στο CD των Windows 95. Αυτό το αρχείο είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη στην ακόλουθη τοποθεσία FTP της Microsoft:
ftp://ftp.microsoft.com/Services/whql/drivers/win95/printr/
Για να εγκαταστήσετε το εναλλακτικό αρχείο Lpt.vxd:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε lpt.vxd και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Lpt.vxd στο φάκελο Windows\System, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename), πληκτρολογήστε lpt.old και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Αντιγράψτε το αρχείο Lpt.vxd που βρίσκεται στο φάκελο Drivers\Printer\Lpt στο CD των Windows 95 στο φάκελο του σκληρού σας δίσκου Windows\System. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου Lpt.vxd από την τοποθεσία FTP της Microsoft σε έναν κενό φάκελο και στη συνέχεια να το αντιγράψετε στο φάκελο Windows\System στον σκληρό σας δίσκο.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εναλλακτικό αρχείο Lpt.vxd έχει το ίδιο μέγεθος και ημερομηνία με το αρχικό αρχείο. Ο αριθμός έκδοσης του εναλλακτικού αρχείου Lpt.vxd είναι 4.00.503 ή 4.00.951. Για να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Lpt.vxd και επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες (Properties).

Στα Microsoft Windows 3.x ήταν απαραίτητη η απενεργοποίηση της επιλογής Fast Printing Direct to Port

Εάν είχατε απενεργοποιήσει την επιλογή Fast Printing Direct To Port στα Windows 3.1 ή στα Windows for Workgroups 3.x, πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Έλεγχος κατάστασης θύρας" (Check Port State) στα Windows 98/95:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις θύρας (Port Settings) και μετά καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος κατάστασης θύρας (Check Port Status).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το BIOS ορισμένων υπολογιστών αναφέρει εσφαλμένα ότι η θύρα του εκτυπωτή είναι απασχολημένη ή ότι δεν είναι διαθέσιμη. Από προεπιλογή, τα Windows 98/95 ελέγχουν για τέτοια σφάλματα. Η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου "Έλεγχος κατάστασης θύρας" (Check Port State) έχει ως αποτέλεσμα την παράβλεψη αυτών των μηνυμάτων από τα Windows 98/95.

Αρχείο Win.ini μόνο για ανάγνωση

Ορισμένα θέματα εκτύπωσης ενδέχεται να προκύψουν στην περίπτωση που το αρχείο Win.ini έχει επιλεγμένο το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only). Διαφορετικά, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε εκτυπωτές ή να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Για να προσδιορίσετε εάν το αρχείο Win.ini έχει επιλεγμένο το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε win.ini.
 3. Στο πλαίσιο Διερεύνηση στο (Look In), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που περιλαμβάνει το φάκελο των Windows και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
 4. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Win.ini και επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-Only) είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ σε αυτό για να καταργήσετε την επιλογή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κλείστε το παράθυρο της Εύρεσης (Find) και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Εκτύπωση TrueType με μορφή γραφικών" (Print TrueType As Graphics)

Εάν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε φαίνεται να σχετίζεται με γραμματοσειρές, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα "Εκτύπωση TrueType με μορφή γραφικών" (Print TrueType As Graphics) και μετά κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε εάν το ζήτημά σας επιλύθηκε:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρές (Fonts), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση TrueType με μορφή γραφικών (Print TrueType As Graphics) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε αν το ζήτημά σας έχει επιλυθεί και αν όχι, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Φόρτωση TrueType ως γραμματοσειρών εκτυπωτή bitmap (Download TrueType fonts as bitmap soft fonts). Για να γίνει αυτό, επαναλάβετε τα βήματα 1-3, αλλά στο βήμα 3 κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση TrueType ως γραμματοσειρών εκτυπωτή bitmap (Download TrueType fonts as bitmap soft fonts) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μείωση της ανάλυσης του εκτυπωτή σας

Θέματα εκτύπωσης ενδέχεται να προκύψουν εάν ο εκτυπωτής σας είναι ρυθμισμένος για εκτύπωση με υψηλή ανάλυση. Για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι η αιτία του θέματος εκτύπωσης, μειώστε την ανάλυση του εκτυπωτή σας και μετά κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε εάν το θέμα σας επιλύθηκε:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γραφικά (Graphics), επιλέξτε μια χαμηλότερη ανάλυση (ή στιγμές ανά ίντσα) για τον εκτυπωτή σας στο πλαίσιο Ανάλυση (Resolution) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε αν το θέμα σας έχει επιλυθεί και αν όχι, επαναφέρετε την ανάλυση του εκτυπωτή σας στην αρχική ρύθμιση.

Εκτύπωση πολύπλοκου εγγράφου

Θέματα εκτύπωσης μπορεί να προκύψουν εάν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ένα πολύπλοκο έγγραφο, όπως ένα έγγραφο με πολλά γραφικά, κ.λπ. Για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι η αιτία του θέματος εκτύπωσης, απλοποιήστε το έγγραφο και προσπαθήστε να το εκτυπώσετε ξανά. Για να απλοποιήσετε το έγγραφό σας, προσπαθήστε να καταργήσετε ορισμένα από τα στοιχεία γραφικών (εικόνες) από το έγγραφο, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική γραμματοσειρά ή να εκτυπώσετε το έγγραφό σας μία σελίδα τη φορά.

Ένα γραφικό δεν εκτυπώνεται σωστά

Εάν κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο γραφικών (εικόνα) σε ένα έγγραφο δεν εκτυπώνεται σωστά, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο γραφικών είναι συμβατό με τον εκτυπωτή και ότι δεν είναι κατεστραμμένο. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο γραφικών Encapsulated PostScript (EPS) έχει οριστεί για εκτύπωση μόνο σε εκτυπωτές PostScript. Σε εκτυπωτή που δεν είναι PostScript, η εκτύπωση τέτοιων αντικειμένων γραφικών είναι χαμηλής ποιότητας, ενώ το υπόλοιπο του εγγράφου εκτυπώνεται σωστά. Εάν έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε άλλες εικόνες αλλά όχι μια συγκεκριμένη, ενδέχεται αυτή η εικόνα να είναι κατεστραμμένη και πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εικόνα.

Δυσκολίες εκτύπωσης σε εκτυπωτή Hewlett-Packard LaserJet 4

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την εκτύπωση σε εκτυπωτή Hewlett-Packard LaserJet 4, προσπαθήστε να αλλάξετε τη λειτουργία γραφικών από διανυσματικά γραφικά σε γραφικά raster. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται λιγότερη μνήμη και μπορεί να είναι χρήσιμη, εάν λαμβάνετε μήνυμα λάθους στον εκτυπωτή "Σφάλμα 21 (Error 21)". Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της κατάστασης γραφικών από διανυσματικά γραφικά σε γραφικά raster, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τη Hewlett-Packard.

Εκτύπωση επιπλέον σελίδας σε κάθε εργασία εκτύπωσης

Εάν εκτυπώνεται μια επιπλέον σελίδα σε κάθε εργασία εκτύπωσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
132425 Εκτύπωση επιπλέον σελίδας με κάθε εργασία εκτύπωσης

Σφάλμα εισόδου/εξόδου εκτυπωτή ή εκτύπωση κενών σελίδων κατά την εκκίνηση των Windows 98

Εάν εμφανιστούν μηνύματα λάθους εισόδου/εξόδου εκτυπωτή ή εάν εκτυπώνονται κενές σελίδες κατά την εκκίνηση των Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
157145 Παρατηρείται δραστηριότητα στον εκτυπωτή ή εκτυπώνεται ακατανόητο κείμενο κατά την εκκίνηση των Windows

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 128345 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbprint win98se win98 win95 KB128345

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com