การสร้างการเชื่อมโยง NetDDE ใน Excel ใน Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 128491 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสมุดบัญชีคลิปและ OLE, Clipbook สามารถไม่สามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมโยง DDE เครือข่ายระหว่างแผ่นงาน Excel บทความนี้ให้คำแนะนำขั้นตอนโดยขั้นตอนสำหรับการสร้างการเชื่อมโยง DDE เครือข่ายสำหรับ Excel โดยใช้ตัวจัดการการใช้ร่วมกันของเครือข่าย DDE

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมโยง DDE เครือข่ายประกอบด้วยสองส่วน โปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ DDE และแอพลิเคชันไคลเอนต์ DDE โปรแกรมประยุกต์ DDE เซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยข้อมูลสามารถใช้ร่วมกัน ไคลเอ็นต์ DDE ขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ DDE ซึ่ง สร้างการเชื่อมโยง DDE เครือข่าย DDE จำเป็นต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันสร้างร่วมกับ DDE เครือข่าย ต้องพร้อมใช้งานในเครือข่าย ซึ่งแอพลิเคชันไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อไป

ใน Windows NT 3.1, Clipbook สามารถใช้เพื่อสร้าง DDE เครือข่ายใช้ร่วมกัน ในรุ่นของ Windows NT 3.5 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ClipBook และ OLE, ClipBook สามารถไม่สามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมโยง DDE เครือข่ายสำหรับแผ่นงาน Excel

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยง DDE เครือข่ายภายใต้ Windows NT 3.5:

 1. ใช้'ตัวจัดการ DDE ใช้ร่วมกัน' (% SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DDESHARE.EXE) เพื่อสร้างใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ DDE:

  1. เลือกการเพิ่มคำที่ใช้ร่วมกันในเมนู SHARES.DDESHARES
  2. ป้อนชื่อที่ใช้ร่วมกัน The share must end with a dollar sign ($), for example SalesData$.

   NOTE: This share is not a directory. You cannot see it in File Manager.
  3. Under Application Name, enter the following:

      Old Style: Excel
      New Style: Excel.Sheet.5
      Static:
   
      NOTE: Leave Static blank.
  4. Under Topic Name, enter the following:

      Old Style: [SALES.XLS]Sheet1  - This is the File Name and the
                       Worksheet name
      New Style: SALES.XLS      - This is the File Name
      Static:
   
      NOTE: Leave Static blank.
  5. Select Allow Start Application.
  6. Choose Permissions and then set permissions for the share the same way you would set permissions on files using File Manager.
  7. เลือกการตกลง
  8. Select the share you just created and choose Trust Share.
  9. Choose Set and then choose OK.
 2. Launch Excel on the server and create or open a workbook named "SALES.XLS," with a sheet named "Sheet1." It does not matter what directory SALES.XLS is saved to. Enter something into cell A1 (it does not matter what you enter).
 3. Create a link to the share that you just created.

  This example uses the share name SalesData$ and the DDE server machine \\MARLEY. The workbook name is SALES.XLS and the data to be linked is in SHEET1, column 1, row 1.

  1. At the DDE client machine, run Excel.
  2. Enter the following command into the first cell:
   ='\\MARLEY\NDDE$'|'SalesData$.OLE'!'Sheet1!R1C1'
   NOTE: You may be prompted for a password. If so, enter a valid user account and password which exists in the DDE server's domain or a trusted domain.
 4. The linked data should appear in the cell when you press enter. If the cell shows "N/A", choose Links from the Edit menu. The link should be listed as follows:

     Source File: SalesData$.OLE
     Item:     Sheet1!R1C1
     Type:     \\MARLEY\NDDE$
     Status:    Automatic
  						
  To update the link, selectUpdate Now. The link updates, and the data is linked to the client workbook. The link may not update in Excel on the existing client. If the link does not update, press F2 and then press ENTER to edit the cell. When you edit the cell, be aware of the following:
  • If you do not save the Excel workbook that is on the server in the My Documents folder or in the Winnt\profiles\ผู้ใช้:\personal folder, provide the absolute path in the file name, such as C:\SALES.XLS.

   หมายเหตุ:Winnt\profiles\ผู้ใช้:\personal is the default location where Excel saves files.
  • If you move the Excel workbook that is on the server, you change the share configuration. Therefore, you must explicitly trust the new share version. To do this, open theTrusted Share Propertiesdialog box, and then clickตั้งค่า.
To run NetDDE programs in Windows 95, you must add a shortcut for Netdde.exe to the Startup group. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Right-click an empty space on the taskbar, and then clickคุณสมบัติ.
 2. ในการเริ่มการทำงานของโปรแกรมเมนูแท็บ คลิกadd.
 3. Use theCreate Shortcut Wizardto create a shortcut for Netdde.exe in the Windows folder.
 4. After you create the shortcut, restart your computer.
NOTE: With Excel 97, use "Excel.Sheet.8" for the New Style Application name. Also, with Excel versions 7.0, 7.0a, and Excel 97, check "Start Application Enable" and "Initiate to Application Enable" check boxes in the Trusted Share Properties dialog box.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 128491 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinterop kbmt KB128491 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:128491

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com