การเปลี่ยนแปลงประทับเวลา ด้วยการประหยัด daylight

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 129574 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อ Windows NT อัตโนมัติปรับสำหรับการปรับบันทึกเวลา ตามกาลครั้งบนแฟ้มบนพาร์ติชันระบบ (ระบบไฟล์ NTFS) แฟ้มของ Windows NT และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรณีที่แฟ้มบันทึก retroactively shifted รายชั่วโมงที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าแฟ้มและการบันทึกเหตุการณ์ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาล

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดค่า Windows NT การปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับเวลาตามประหยัดกาล เรียกใช้'แผงควบคุม' เลือกวัน / เวลา และเลือก "โดยอัตโนมัติปรับสำหรับตามฤดูกาลประหยัดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเพราะวิธีการที่ Windows NT เก็บข้อมูลเวลา เวลาทั้งหมดที่แสดงอยู่ใน Windows NT สำหรับแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เหตุการณ์และแฟ้มบนพาร์ติชัน NTFS จะ computed เป็น offsets กับเวลาของค่าเฉลี่ยของกรีนิช (GMT) เมื่อคุณตั้งเวลาในระบบของคุณ คุณกำลังค่าสำหรับ GMT เมื่อคุณเลือกโซนเวลาท้องถิ่นของคุณสำหรับระบบ จำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมถูกเพิ่ม หรือหักออกค่า GMT เก็บไว้ เวลาที่ปรับปรุงนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อมีเลือก "โดยอัตโนมัติปรับปรุงสำหรับประหยัดเวลาตามฤดูกาล" หนึ่งชั่วโมงเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้า GMT ในระหว่างการปรับการประหยัดเวลา (วันอาทิตย์แรกในวันที่ถึงวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคม) ตามกาล

ถ้าคุณกำลังดูเครื่องอื่นแบบระยะไกลผ่านอย่าง น้อยหนึ่งโซนเวลาที่ผ่านตัวแสดงเหตุการณ์ เวลาสำหรับเหตุการณ์ของระบบระยะไกลปรากฏเทียบกับเวลาท้องถิ่นของคุณ ในอย่างอื่น ถ้าคุณกำลังดูเหตุการณ์จากระยะไกล ที่แท้จริงเกิดที่ 8:00 PM เวลาตามฤดูกาลจากส่วนกลาง เวลาที่แสดงสำหรับเหตุการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเป็น 6:00 PM เมื่อคุณดูเหตุการณ์จากโซนเวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก

เมื่อไคลเอนต์ Windows95 หรือ Windows NT เข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย ดังกล่าวจะถูกส่งผ่านเวลา GMT ของแฟ้มเก็บอยู่บนพาร์ติชัน NTFS เมื่อ recieves ไคลเอ็นต์ประทับเวลาใน GMT เหล่านั้นจากนั้นปรับประทับเวลา(+)บวกหรือ(-)ลบ ด้วยการตั้งค่าสำหรับโซนเวลา

ในกรณีของ WINDOWS NT - ดังกล่าวยังปรับปรุงสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล และแสดงการประทับเวลาของแฟ้มสำหรับการรวมถึงการตั้งค่าตามฤดูกาลประหยัดเวลาท้องถิ่นที่ถูกต้องในกรณีของ WINDOWS95 - เวลาส่งกลับ โดยระบบแฟ้มจะไม่ปรับปรุงสำหรับตามฤดูกาลประหยัดเวลา ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ และไม่มีการใช้งานการทำงานกับเซิร์ฟเวอร์เช่นของ NetWare ที่ไม่สนับสนุนการเวลาตามฤดูกาลประหยัด APIs และฟังก์ชันเวลาใน Windows 95 ในกรณีนี้ แฟ้มจะแสดงออกจากรายชั่วโมงที่หนึ่ง นี่คือ BY ออกแบบสำหรับเครื่องไคลเอนต์ WINDOWS95

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 129574 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Keywords: 
kbusage kbmt KB129574 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:129574

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com