כיצד: לחלץ קבצי Windows מקוריים דחוסים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 129605 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר שלב אחרי שלב כיצד לחלץ קבצים דחוסים. קבצי מוצרים רבים של Microsoft דחוסים ומאוחסנים בקבצי cabinet ?(cab); על מנת להשתמש בקובץ cab, יש לחלץ תחילה את הקובץ. רצוי לחלץ עותק חדש של קובץ אם הקובץ שברשותך חסר או פגום. מאמר זה מציג מספר שיטות לעשות זאת. Windows 95 ו-Windows 98 זמינים בתקליטור או בתקליטונים, ושניהם מכילים קבצי cabinet דחוסים. Windows Millennium Edition ?(Millennium Edition) זמין בתקליטור; תקליטור זה מכיל קבצי cabinet דחוסים וגם מתקין קבצי cabinet דחוסים בתיקייה C:\Windows\Options\Install. קבצי cabinet אלה מכילים את קבצי Windows עצמם. מאמר זה מתאר כיצד לחלץ קבצים בודדים מקבצי cabinet דחוסים.

Windows Millennium Edition

ב-Windows על מנת לחלץ קבצים ב-Windows Millennium Edition, השתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד msconfig, והקש על ENTER.
 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על Extract File (חלץ קובץ).
 4. בתיבה Specify the system file you would like to restore (ציין את קובץ המערכת שברצונך לשחזר), הקלד drive:\windows\path\file, (כאשר drive הוא הכונן בו מותקנת תיקיית Windows, בדרך כלל כונן C,? path הוא המיקום בתיקיית Windows שמשמשת כיעד לקובץ שאתה מחלץ ו-file הוא הקובץ שברצונך לחלץ).
 5. לחץ על התחל, לחץ על Browse (עיין) ולאחר מכן אתר את קבצי ההתקנה של Windows. אם אתה משתמש בגירסת יצרן ציוד מקורי (OEM) של Windows Millennium Edition, קבצי ההתקנה נמצאים כברירת מחדל בדיסק הקשיח בתיקייה C:\Windows\Options\Install. אם אתה משתמש בגירסה המסחרית המלאה או בגירסת שדרוג, באפשרותך גם להכניס את תקליטור ההתקנה של Windows Millennium Edition לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD ולאחר מכן לאתר את קבצי ההתקנה. שם התיקייה הוא "Win9x". לדוגמה, אם כונן התקליטורים או ה-DVD הוא D:?, שם התיקייה יהיה "D:\Win9x". ב-Windows 98, שם התיקייה הוא D:\Win98.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
כיוון ש-Windows Millennium Edition כולל תכונה בשם 'הגנת קבצי מערכת', החילוץ של קבצים אלה שונה. לקבלת מידע נוסף על חילוץ קבצים מוגנים ב-Windows Me, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
265371 כיצד לחלץ קובץ מוגן ב-Windows ME ולהחליפו באחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


אין אפשרות להפעיל את Windows

בעת ההתקנה של Windows Millennium Edition, תתבקש ליצור דיסק הפעלה של Windows Millennium Edition. אחת התכונות הכלולות בדיסק ההפעלה של Windows Millennium Edition היא תמיכה בכונני תקליטורים. תכונה זו עשויה להועיל לך אם עליך לחלץ קובץ מתקליטור Windows Millennium Edition אך אין באפשרותך להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת (לדוגמה, אם המחשב לא מתחיל לפעול כהלכה).

שים לב דיסק ההפעלה של Windows Millennium Edition תומך במרבית הסוגים של כונני התקליטורים, כולל כונני תקליטורים מסוג IDE ו-SCSI, אולם ייתכן שהוא לא תומך בכונן התקליטורים הספציפי שלך.
יצירת דיסק הפעלה
על מנת לבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים הבאים של מאמר זה, נחוץ דיסק הפעלה של Windows Millennium Edition. אם אין ברשותך דיסק כזה, באפשרותך ליצור אותו באמצעות כל מחשב מבוסס Windows Millennium Edition שאליו יש לך גישה. כדי ליצור את דיסק ההפעלה של Windows Millennium Edition, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 3. בכרטיסייה Startup Disk (דיסק הפעלה), לחץ על Create Disk (יצירת דיסק) ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות המופיעות על המסך.
חלץ קבצים באמצעות דיסק ההפעלה
על מנת להפעיל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים ולאחר מכן לחלץ קבצים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את דיסק ההפעלה של Windows Millennium Edition לכונן A ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר יופיע תפריט ההפעלה של Windows Millennium Edition, בחר ב-Start computer with CD-ROM support (הפעל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים).

  שים לב אם רכשת את המחשב עם Windows Millennium Edition מותקן מראש, ייתכן שקבצי ה-cabinet מותקנים בתיקייה Windows\Options\Install. אם קבצים אלה נמצאים במחשב, אין צורך בתמיכה בתקליטורים בשלב זה ובאפשרותך לחלץ את הקבצים הנחוצים מתוך התיקייה Windows\Options\Install. לשם כך, לחץ על Start computer without CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכה בתקליטורים) ולאחר מכן המשך לשלב 4 מבלי לבצע את שלב 3.
 3. הכנס את התקליטור של Windows Millennium Edition לכונן התקליטורים.
 4. הקלד ext בשורת הפקודה, הקש על ENTER ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

Windows 98 וכן Second Edition ?Windows 98

ב-Windows

על מנת לחלץ קבצים ב-Windows 98 או ב-Windows 98 Second Edition, השתמש בכלי System File Checker. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד sfc, והקש על ENTER.
 3. לחץ על Extract one file from installation disk (חלץ קובץ אחד מדיסק ההתקנה).
 4. בתיבה Specify the system file you would like to restore (ציין את קובץ המערכת שברצונך לשחזר), הקלד drive:\windows\path\file, (כאשר drive הוא הכונן בו מותקנת תיקיית Windows, בדרך כלל כונן C,? path הוא היעד של הקובץ שאתה מחלץ ו-file הוא הקובץ שברצונך לחלץ).
 5. לחץ על התחל, לחץ על Browse (עיין) סמוך לתיבה Restore from (שחזר מתוך) ולאחר מכן אתר את קבצי ההתקנה של Windows. כברירת מחדל, בגירסת OEM של Windows 98 ושל Windows 98 Second Edition נמצאים קבצי ההתקנה בדיסק הקשיח, בתיקייה C:\Cabs. בגירסה המסחרית המלאה או בגירסת שדרוג, באפשרותך גם להכניס את תקליטור ההתקנה של Windows לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD ולאחר מכן לאתר את קבצי ההתקנה של Windows. שם התיקייה הוא "Win9x". לדוגמה, אם כונן התקליטור או ה-DVD הוא D:?, שם התיקייה יהיה "D:\Win9x". ב-Windows 98, שם התיקייה הוא D:\Win98.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

אין אפשרות להפעיל את Windows

בעת ההתקנה של Windows 98, תתבקש ליצור דיסק הפעלה של Windows 98. אחת התכונות הכלולות בדיסק ההפעלה של Windows 98 היא תמיכה בכונני תקליטורים. תכונה זו עשויה להועיל לך אם עליך לחלץ קובץ מתקליטור Windows 98 אך אין באפשרותך להשתמש בכלי System File Checker (לדוגמה, אם המחשב לא מתחיל לפעול כהלכה).

שים לב דיסק ההפעלה של Windows 98 תומך במרבית הסוגים של כונני התקליטורים, כולל כונני תקליטורים מסוג IDE ו-SCSI, אולם ייתכן שהוא לא תומך בכונן התקליטורים הספציפי שלך.
יצירת דיסק הפעלה
על מנת לבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים הבאים של מאמר זה, נחוץ דיסק הפעלה של Windows 98. אם אין ברשותך דיסק כזה, באפשרותך ליצור אותו באמצעות כל מחשב מבוסס Windows 98 שאליו יש לך גישה. כדי ליצור את דיסק הפעלה של Windows 98, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 3. בכרטיסייה Startup Disk (דיסק הפעלה), לחץ על Create Disk (יצירת דיסק) ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות המופיעות על המסך.
שים לב אם אין ברשותך דיסק הפעלה או שאין לך גישה למחשב מבוסס Windows 98, ייתכן שיהיה באפשרותך ליצור דיסק הפעלה משורת הפקודה של MS-DOS במחשב. לקבלת מידע נוסף על אופן יצירת דיסק הפעלה ב-MS-DOS for Windows 98, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
186300 כיצד ליצור דיסק הפעלה של Windows 98 ב-MS-DOS for Windows 98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חלץ קבצים באמצעות דיסק ההפעלה
על מנת להפעיל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים ולאחר מכן לחלץ קבצים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את דיסק ההפעלה של מערכת Windows 98 לכונן A ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר יופיע תפריט ההפעלה של Microsoft Windows 98, בחר ב-Start computer with CD-ROM support (הפעל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים).

  שים לב אם רכשת את המחשב עם Windows 98 מותקן מראש, ייתכן שקבצי ה-cabinet מותקנים בתיקייה C:\Cabs. אם קבצים אלה נמצאים במחשב, אין צורך בתמיכה בתקליטורים בשלב זה ובאפשרותך לחלץ את הקבצים הנחוצים מתוך התיקייה שבדיסק הקשיח. לשם כך, לחץ על Start computer without CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכה בתקליטורים) ולאחר מכן המשך לשלב 4 מבלי לבצע את שלב 3.
 3. הכנס את התקליטור של Windows 98 לכונן התקליטורים.
 4. הקלד ext בשורת הפקודה, הקש ENTER ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

Windows 95

על מנת לחלץ קבצים ב-Windows 95, השתמש בפקודה extract. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

ב-Windows

 1. לחץ על התחל, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה חפש ב:, לחץ על כונן C ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון Include subfolders (כלול תיקיות משנה).
 3. בתיבה Named (בשם), הקלד cab כדי לחפש אחר קבצי cabinet.
 4. לחץ על חפש כעת.

  אם קבצי ה-cabinet לא נמצאים בדיסק הקשיח, הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows ולאחר מכן חזור על החיפוש בכונן התקליטורים.
 5. כשתמצא את קבצי ה-cabinet, רשום לפניך את מיקום הקובץ (לדוגמה, C:\Cabs) זהו נתיב המקור שלך.
 6. בתיבה Named (בשם), הקלד extract.exe כדי לחפש את התוכנית של הפקודה extract.
 7. לחץ על חפש כעת. אם הפקודה extract לא נמצאת בדיסק הקשיח, העתק את הקובץ Extract.exe מדיסק 1 או מתקליטור Windows 95 לתיקיית הבסיס של כונן C. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של MS-DOS:
  copy cd_drive:\extract.exe hard_disk:\?
  , כאשר cd_drive הוא הכונן שמכיל את התקליטור או הדיסק של Windows 95 ו-hard_disk הוא הדיסק הקשיח. לדוגמה:
  copy a:\extract.exe c:\?
 8. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 9. בדרך כלל הצורה של פקודת החילוץ היא כדלקמן:
  extract source path\ file /L c:\windows\command
  לדוגמה, אם נתיב המקור הוא C:\Cabs, פקודת החילוץ היא
  extract drive:\cabs\file /L drive:\windows\path
  , כאשר drive הוא הכונן בו מותקנת מערכת Windows (בדרך כלל כונן C),? path היא תיקיית היעד של הקובץ המחולץ ו-file הוא הקובץ שברצונך לחלץ.

  הקלד את הפקודה הבאה ובצע את ההחלפות המתאימות כפי שצוין קודם לכן:
  extract source path\ file /L c:\windows\command
 10. לחץ על אישור.
שגיאת 'הגישה נדחתה'
לכלי החילוץ ממשק אחד בלבד לשורת הפקודה. כלומר, אין לו ממשק משתמש גרפי (GUI). כיוון שמערכת Windows לא מאפשרת למחוק או להחליף קובץ שנמצא בשימוש, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב במצב Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד) לפני שיהיה באפשרותך להשתמש בכלי החילוץ. אם מתקבלת הודעת שגיאה 'הגישה נדחתה' כאשר אתה מנסה למחוק קובץ לפני השימוש בכלי החילוץ, או כאשר אתה משתמש בכלי החילוץ כדי להחליף קובץ קיים, הפעל מחדש את המחשב במצב Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד) ולאחר מכן השתמש בכלי החילוץ. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כיבוי המחשב.
 2. לחץ על הפעלה מחדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כאשר תתקבל ההודעה Starting Windows 95 (מפעיל את Windows 95), הקש F8 ולאחר מכן סמן את Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד).
שים לב אם אתה מחלץ קבצי Windows מתקליטור, ודא שבאפשרותך לשנות ספריות בכונן התקליטורים משורת הפקודה. לדוגמה, הקלד את הפקודות הבאות והקש ENTER אחרי כל שורה:
cd drive:?
dir
כאשר drive הוא אות הכונן של כונן התקליטורים במערכת שלך.

אם מתקבלת הודעת שגיאה "invalid drive specification" (צוין כונן לא חוקי), ייתכן שהמערכת שלך לא תומכת בתקליטורים במצב אמיתי. לקבלת מידע נוסף על תמיכה בתקליטורים במצב אמיתי, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
135174 אין אפשרות לגשת לכונן התקליטורים ממצב MS-DOS או משורת הפקודה של MS-DOS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


אין אפשרות להפעיל את Windows

בעת ההתקנה של Windows 95, תתבקש ליצור דיסק הפעלה של Windows 95. אחת התכונות הכלולות בדיסק ההפעלה של Windows 95 היא תמיכה בכונני תקליטורים. תכונה זו עשויה לסייע לך אם עליך לחלץ קובץ מתקליטור Windows 95 אך אין באפשרותך לבצע את השלבים הקודמים (לדוגמה, אם המחשב לא מתחיל לפעול כהלכה).

שים לב דיסק ההפעלה של Windows 95 תומך במרבית הסוגים של כונני התקליטורים, כולל כונני תקליטורים מסוג IDE ו-SCSI, אולם ייתכן שהוא לא תומך בכונן התקליטורים הספציפי שלך.
יצירת דיסק הפעלה
על מנת לבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים הבאים של מאמר זה, נחוץ דיסק הפעלה של Windows 95. אם אין ברשותך דיסק כזה, באפשרותך ליצור אותו באמצעות כל מחשב מבוסס Windows 95 שאליו יש לך גישה. כדי ליצור את דיסק הפעלה של Windows 95, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
 3. בכרטיסייה Startup Disk (דיסק הפעלה), לחץ על Create Disk (יצירת דיסק) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
שים לב אם אין ברשותך דיסק הפעלה או שאין לך גישה למחשב מבוסס Windows 95, ייתכן שיהיה באפשרותך ליצור דיסק הפעלה משורת הפקודה של MS-DOS במחשב. לקבלת מידע נוסף על אופן יצירת דיסק הפעלה ב-MS-DOS for Windows 95, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
284943 כיצד ליצור דיסק הפעלה למערכת Windows 95 ב-MS-DOS
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חילוץ קבצים באמצעות דיסק ההפעלה
על מנת להפעיל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים ולאחר מכן לחלץ קבצים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את דיסק ההפעלה של מערכת Windows 95 לכונן A ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר יופיע תפריט ההפעלה של Microsoft Windows 95, בחר ב-Start computer with CD-ROM support (הפעל את המחשב עם תמיכה בתקליטורים).

  שים לב אם רכשת את המחשב עם Windows 95 מותקן מראש, ייתכן שקבצי ה-cabinet מותקנים בתיקייה C:\cabs. אם קבצים אלה נמצאים במחשב, אין צורך בתמיכה בתקליטורים בשלב זה ובאפשרותך לחלץ את הקבצים הנחוצים מתוך התיקייה שבדיסק הקשיח. לשם כך, לחץ על Start computer with CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכה בתקליטורים) ולאחר מכן המשך לשלב 4 מבלי לבצע את שלב 3.
 3. הכנס את התקליטור של Windows 95 לכונן התקליטורים.
 4. בדרך כלל צורת הפקודה extract (חלץ) היא כדלקמן:
  extract source path\ file /L c:\windows\command
  לדוגמה, אם נתיב המקור הוא C:\Cabs, פקודת החילוץ היא
  a:\extract drive:\cabs\file /L drive:\windows\path
  , כאשר drive הוא הכונן בו מותקנת מערכת Windows (בדרך כלל כונן C),? path היא תיקיית היעד של הקובץ המחולץ ו-file הוא הקובץ שברצונך לחלץ.

  הקלד את הפקודה שלהלן בשורת הפקודה ובצע את ההחלפות המתאימות כפי שצוין קודם לכן ולאחר מכן הקש על ENTER:
  a:\extract source path\ file /L c:\windows\command

מאפיינים

Article ID: 129605 - Last Review: יום רביעי 31 אוקטובר 2007 - Revision: 2.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
מילות מפתח 
kbresolve kbfaq kbfaq kbhowto kbhowtomaster kbprod2web KB129605
כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com