โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS บนฮาร์ดดิสก์ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 130179 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

แท็บประสิทธิภาพในคุณสมบัติของระบบแสดงว่า ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งกำลังใช้โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS อาจจะใช้ สำหรับระบบแฟ้ม หรือ สำหรับหน่วยความจำเสมือน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
เพจจิ้งโหมดความเข้ากันได้ลดประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สาเหตุ

โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS อาจจะใช้สำหรับการเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ "ไม่ปลอดภัย" หน่วยความจำชุดโปรแกรม หรือไวรัส hooked สาย INT21h หรือ INT13h ก่อน Windows ถูกโหลด
 • ไม่พบตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย Windows
 • ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ถูกเอาออกจากการกำหนดค่าปัจจุบันในตัวจัดการอุปกรณ์
 • ไม่มีข้อขัดแย้งของทรัพยากรระหว่างตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น
 • โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows จะสูญหาย หรือเสียหาย
 • โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ของ Windows 32 บิตตรวจพบการตั้งค่าคอนฟิก unsupportable หรือฮาร์ดแวร์ที่เข้ากัน
 • คุณกำลังเรียกใช้ (Me) Edition Millennium Windows และยังใช้ไดรฟ์ 2.0 คัดลอก โดย Powerquest การคัดลอกเนื้อหาของฮาร์ดดิสก์หนึ่งไปยังฮาร์ดดิสก์อื่น ๆ

การแก้ไข

การแก้ไขลักษณะการทำงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าคุณใช้ไดรฟ์รูป 2.0 โดย Powerquest ติดต่อ Powerquest สำหรับรุ่นของซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับ Windows Me.
 2. ใช้แท็บ'ประสิทธิภาพ'คุณสมบัติระบบเพื่อระบุไดรฟ์ที่กำลังใช้โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS และเหตุใด

  หมายเหตุ:: ทำฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์และไดรฟ์ซีดีรอมที่ทำงานในโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS ให้แท็บประสิทธิภาพในการแสดงข้อความ "บางไดรฟ์ใช้งานร่วมกันของ MS-DOS" สำหรับระบบแฟ้ม แต่บทความนี้ใช้เฉพาะกับการแก้ไขปัญหาของฮาร์ดดิสก์ที่ทำงานในโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  131690การแก้ไขปัญหาการฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ใน Windows
  1. หากชื่อโปรแกรมควบคุมที่แสดงเป็นสาเหตุของโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS Mbrint13.sys เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะติดไวรัสบูตเซกเตอร์ หรือคุณกำลังเรียกใช้โหมดจริง geometry แปลซอฟต์แวร์ (ตัวอย่างการ IDE ฮาร์ดดิสก์มีมากกว่า 1024 cylinders) ที่ไม่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ของ Windows

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่แปล geometry จริงโหมดที่เข้ากันได้กับ Windows โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   126855ฝ่ายสนับสนุนของ windows สำหรับ IDE ฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่
   ตัวจัดการดิสก์ 6.03 ได้รับการสนับสนุนในโหมดที่ได้รับการป้องกันบนฮาร์ดดิสก์ บนแชนเนล IDE หลัก และ เมื่อมีการบีบอัดดิสก์ DriveSpace ไม่ได้ติดตั้ง สำหรับไดรฟ์บนแชนเนล IDE รอง Disk Manager 7.0 หรือรุ่นใหม่กว่าไม่จำเป็น เมื่อใช้ซอฟต์แวร์การบีบอัด DriveSpace ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows และ Microsoft Plus !, คุณต้องใช้ Disk Manager 7.04 หรือรุ่นใหม่กว่า
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   126855ฝ่ายสนับสนุนของ windows สำหรับ IDE ฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหา และเอาไวรัสบูตเซกเตอร์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   82923วิธีการใดวิธีการตรวจหาไวรัสบูตเซกเตอร์
   129972คำอธิบายของไวรัสคอมพิวเตอร์
   49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
  2. หากชื่อโปรแกรมควบคุมที่แสดงไว้ในแฟ้ม Config.sys ติดต่อบริษัทผู้ผลิตไดรเวอร์เพื่อดูว่า มีโปรแกรมควบคุมที่เปิดใช้งานการเข้าถึงได้รับการป้องกันโหมดใน Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่ง

   หากไม่มีโปรแกรมควบคุมแสดงอยู่บนแท็บ'ประสิทธิภาพ' ดำเนินการกับขั้นตอนที่ 3
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะแสดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่ ถ้าคุณไม่มีอยู่ ติดตั้ง ด้วยตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ ถ้าตัวช่วยสร้างไม่พบตัวควบคุม เรียกใช้ตัวช่วยสร้างอีกครั้ง แต่ไม่อนุญาตให้ตัวช่วยสร้างพบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกตัวควบคุมแทน จากรายการของฮาร์ดแวร์ ถ้าไม่มีอยู่ในตัวควบคุม ติดต่อผู้ผลิตของตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์เพื่อดูว่า มีโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ของ Windows หรือโปรแกรมควบคุมการเข้าถึง (FastDisk) รุ่น 32 บิตบน Windows 3.1 พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ:: ถ้าตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะแสดงรายการใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' แต่มีหมาย X สีแดงเหนือนั้น มันได้ถูกเอาออกจากโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน คลิกคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้น คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่ตรงกับส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ปัจจุบันภายใต้การใช้งานอุปกรณ์
 4. ถ้าตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะแสดงรายการใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' แต่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์(!)สีเหลืองผ่านได้ ไม่ขัดแย้งกับ IRQ, I/O, DMA หรือ RAM อยู่กันกับอุปกรณ์อื่น โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันการขาดงาน หรือเสีย หาย หรือมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปิดใช้งานโปรแกรมควบคุม 32 บิตโหมดป้องกันดิสก์ทั้งหมด" ในคุณสมบัติของระบบแฟ้ม

  1. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมาย "ปิดใช้งานโปรแกรมควบคุม 32 บิตโหมดป้องกันดิสก์ทั้งหมด" ได้ไม่ถูกเลือกบนแท็บการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในคุณสมบัติของแฟ้มระบบหรือไม่ การเข้าถึงแท็บนี้ คลิกสองครั้งที่ระบบใน'แผงควบคุม' คลิกแท็บประสิทธิภาพ แล้ว คลิกระบบแฟ้ม
  2. แก้ไขข้อขัดแย้งของทรัพยากร (IRQ, I/O, DMA หรือ RAM ที่อยู่) ใด ๆ กับอุปกรณ์อื่น คู่มือของตัวควบคุมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันอยู่ในไดเรกทอรี Windows\SYSTEM\IOSUBSYS และโหลดอย่างถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่ถูกทำให้เกิดการเรียกใช้การเข้าถึงดิสก์แบบ 32 บิต คลิกคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์แล้วคลิกโปรแกรมควบคุมที่แท็บเพื่อดูแฟ้มโปรแกรมควบคุมที่ถูกเชื่อมโยงกับตัวควบคุม

   หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้คอนโทรลเลอร์ฮาร์ดดิสก์มี IDE, EIDE หรือ ESDI แท็บโปรแกรมควบคุมอาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' นอกจากว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น Esdi_506.pdr มีโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันที่ใช้เพื่อให้การเข้าถึงดิสก์แบบ 32 บิตสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้

   เริ่มระบบ Windows ใหม่กด F8 เมื่อข้อความ "เริ่มต้น Windows xx" และจากนั้น เลือก Logged (/ Bootlog.txt) เริ่มต้นจากเมนูการเริ่มต้นระบบ Windows ตรวจสอบแฟ้ม Bootlog.txt เพิ่งสร้างการตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมที่แสดงรายการข้างต้นในการโหลดอย่างถูกต้อง

   ใน Windows 98 กด และกดแป้น CTRL ค้างไว้จน กว่าคุณดูเมนู Windows 98 Startup จากนั้น เลือก Logged (/ Bootlog.txt)

   ถ้าแฟ้ม Bootlog.txt แสดงเป็น "เริ่มล้มเหลว" หรือ "ล้มเหลวในการโหลด" ข้อความสำหรับโปรแกรมควบคุมที่แสดงรายการข้างต้น ดำเนินการขั้นตอน D. ถ้าแฟ้ม Bootlog.txt แสดงข้อความ "INITCOMPLETESUCCESS" สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแสดงรายการข้างต้น ตรวจสอบแฟ้ม IOS.LOG

   windows สร้างแฟ้มการ Ios.log ในไดเรกทอรี Windows ถ้าไดรฟ์ใด ๆ ที่กำลังใช้โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS สองสามบรรทัดแรกของแฟ้ม Ios.log อาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีการอธิบายสาเหตุที่โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ล้มเหลวในการโหลด กรุณาที่มีข้อมูลนี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เกี่ยวกับลักษณะการทำงานนี้
  4. ตรวจสอบค่า NOIDE ในรีจิสทรีภายใต้:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS

   ค่า NOIDE ถูกวางลงในรีจิสทรีเมื่อโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับตัวควบคุม IDE ที่ไม่ได้เริ่มอย่างถูกต้องต้น
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข NOIDE คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   151911MS-DOS ปัญหาโหมดความเข้ากันได้กับตัวควบคุม PCI IDE
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันการไม่ได้ถูกทำลาย

   สำหรับ ESDI และ IDE ไดรฟ์ทั้งหมด Windows ใช้ ESDI_506.PDR ในไดเรกทอรี IOSUBSYS เพื่อให้การเข้าถึงดิสก์แบบ 32 บิต สำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI, Windows ใช้ SCSIPORT.PDR และไดรเวอร์ "mini-port" (.MPD) เพื่อให้การเข้าถึงดิสก์แบบ 32 บิต

   ด้วยตนเองแยก.pdr ที่เหมาะสมหรือแฟ้ม.mpd จากดิสก์ของ Windows หรือซีดีรอม หรือรันโปรแกรมติดตั้ง และเลือกตัวเลือกการยืนยัน
 5. ตรวจสอบเพื่อดูว่า ไดรเวอร์ Mh32bit.386 ถูกโหลดในแฟ้ม System.ini ตรวจสอบบรรทัดที่อ่านว่า "device=mh32bit.386" โปรแกรมควบคุมนี้มีการติดตั้ง โดยซอฟต์แวร์ MicroHouse EZ-ไดร์ฟ และไม่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ของ Windows โปรแกรมควบคุมนี้ไม่ได้ถูกเอาออก โดยการติดตั้ง Windows
 6. ติดต่อผู้ผลิตของตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ Windows คุณอาจได้รับการเข้าถึงดิสก์ได้รับการป้องกันโหมด 32 บิตใน Windows โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  • ปิดการใช้งานขั้นสูงที่คุณลักษณะ (เช่นการแค โหมดเร็วหรือ turbo อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ลดลง และอื่น ๆ) บนตัวควบคุม (SCSI, IDE หรือ ESDI) หรือระบบ BIOS (IDE เท่านั้น)
  • การขอรับโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันดิสก์ Windows หรือ Windows 3.1 FastDisk โปรแกรมควบคุมสำหรับตัวควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมควบคุมโหมดจริงเป็น "ปลอดภัย" ถ้าฟังก์ชันการทำงานของไม่เกินฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows ที่สอดคล้องกัน ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดจริงมีความปลอดภัย โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสามารถใช้ผ่านการดำเนินการ I/O ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ที่สอดคล้องกัน มิฉะนั้น Windows ได้แก่การดำเนินการ I/O ทั้งหมด โดยโปรแกรมควบคุมโหมดจริง

ตัวอย่างของโปรแกรมควบคุมที่ไม่ปลอดภัยคือ โปรแกรมควบคุม IDE/ESDI โหมดจริงที่ใช้ในการเข้ารหัสลับแบบไดนามิกสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจาก Windows ไม่สามารถมีการเข้ารหัสลับ Windows ไม่เปิดใช้งานโปรแกรมควบคุม IDE/ESDI โหมดป้องกันการใช้ผ่านทางโปรแกรมควบคุมโหมดจริง โปรแกรมควบคุมโหมดจริงใด ๆ กับฟังก์ชันการทำงานในรายการต่อไปนี้จะถือว่าไม่ปลอดภัย:

 • บีบอัดข้อมูลที่ไม่เข้ากันได้กับ DoubleSpace
 • เข้ารหัสลับข้อมูล
 • ดิสก์ที่มิเรอร์
 • การแมปเซกเตอร์เสีย
 • ค่าเผื่อความบกพร่อง (บำรุงรักษาของแก้ไข ECC บนฮาร์ดดิสก์ที่แยกจากกันตัวอย่างเช่น )
 • IOCTLs เฉพาะของผู้จัดจำหน่าย
 • กำหนด Microsoft IOCTLs ด้วยคุณลักษณะขยายผู้จัดจำหน่าย
รายชื่อโปรแกรมควบคุมที่ปลอดภัย (แฟ้ม Ios.ini) คือ รายการที่รับการดูแลรักษา Windows ของโปรแกรมควบคุมที่ปลอดภัย แต่ละรายการในรายการระบุโปรแกรมควบคุมหรือ TSR ที่ Windows สามารถนำทาง โดยใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสอดคล้องกัน รายชื่อโปรแกรมควบคุมที่ปลอดภัยมีชื่อของโปรแกรมควบคุมหรือ TSR ชื่อนี้ควรจะเหมือนกับชื่อในแฟ้ม Config.sys หรือ Autoexec.bat

windows ไม่เก็บหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมควบคุมหรือ TSR ในรายการ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของโปรแกรมควบคุมถ้าโปรแกรมควบคุมรุ่นในอนาคตถูกปรับปรุงในลักษณะที่ทำให้โปรแกรมควบคุมที่ไม่ปลอดภัย

โดยค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์ต่อไปนี้จะมีพิจารณาปลอดภัย:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เข้ากันได้กับ 5.0 จริงโหมดบล็อกของ MS-DOS
 • จอภาพ INT 13 (hooks INT 13 สำหรับการตรวจสอบ INT 13 I/O แต่ไม่เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยตรง หรือปรับเปลี่ยนบัฟเฟอร์ I/O)
 • INT 13 hooker (hooks INT 13 สำหรับการดัดแปลง INT 13 I/O แต่ไม่เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยตรง)
 • โปรแกรมควบคุม INT 13 (INT 13 ฟังก์ชัน และฮาร์ดแวร์ที่เข้าถึงโดยตรง)
 • ตัวจัดการ ASPI (ดำเนิน ASPI สำหรับข้อกำหนด MS-DOS)
 • ตัวจัดการการ CAM (ใช้ข้อกำหนด MS-DOS CAM)
หมายเหตุ:: ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสดงฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่ได้เป็นการนำเสนอในโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows ผู้จัดจำหน่ายของโปรแกรมควบคุมควรลบไดรเวอร์จากรายชื่อโปรแกรมควบคุมที่ปลอดภัย ระบบอาจใช้โหมดที่แท้จริงในการเข้าถึงไดรฟ์ ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่คุณกำลังใช้สามารถเป็นได้อย่างปลอดภัยผ่าน โดยโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน ผู้จัดจำหน่ายของโปรแกรมควบคุมสามารถเพิ่มโปรแกรมควบคุมนั้นลงในรายการโปรแกรมควบคุมที่ปลอดภัย

ตัวจัดการดิสก์ถูกผลิต โดยระบบคอมพิวเตอร์ OnTrack ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft เราทำให้ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นี้

ไดรฟ์ EZ ถูกผลิต โดยบ้าน Micro ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft เราทำให้ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 130179 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbHardware kbhw kbprb kbtshoot kbWinME kbmt KB130179 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:130179

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com