Komand? eilut?s perjungtuvai, skirti "Windows Explorer"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 130510 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje i?vardijami komand? eilut?s jungikliai galite naudoti, kai j?s pradedate Windows Explorer (EXPLORER.EXE).

Daugiau informacijos

Sintaks?

"EXPLORER".EXE [n] [/e] [, / root,<object>] [[, / pasirinkite],<sub object="">] </sub></object>

Jungikliai

/n: Opens a new window in single-paned (My Computer) view for each item
   selected, even if the new window duplicates a window that is
   already open.

/e: Uses Windows Explorer view. Windows Explorer view is most similar
   to File Manager in Windows version 3.x. Note that the default view
   is Open view.

/root,<object>: Specifies the root level of the specified view. The
         default is to use the normal namespace root (the
         desktop). Whatever is specified is the root for the
         display.

/select,<sub object>: Specifies the folder to receive the initial
            focus. If "/select" is used, the parent folder
            is opened and the specified object is selected.
				

Pavyzd?iai

 • Nor?dami atidaryti Windows Explorer siekiant tyrin?ti tik objektus \\<server name="">, naudokite toki? sintaks?: </server>
  Explorer /e, / root, \\<server name=""> </server>
 • Rodyti C:\WINDOWS aplank? ir pasirinkite Skai?.EXE, naudoti ?iuos Sintaks?:
  "Explorer" /select,c:\windows\calc.exe

Savyb?s

Straipsnio ID: 130510 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbmt KB130510 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 130510

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com