Αντιμετώπιση προβλημάτων μονάδας δισκέτας στα Windows

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 131690 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
http://support.Microsoft.com/default.aspx/w98?SID=460
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε προβλήματα με μονάδες δισκέτας στα Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια μονάδα δισκέτας (όπως η λήψη του μήνυμα λάθους "σφάλμα ανάγνωσης μονάδας <x>:" ή εάν η κατάσταση μονάδα δισκέτας στη Διαχείριση συσκευών εμφανίζεται σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS), δοκιμάστε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων στις ακόλουθες ενότητες. </x>

Ασφαλής λειτουργία

Εκκίνηση των Windows σε ασφαλή λειτουργία και να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας. Για να εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε το πλήκτρο F8 Όταν δείτε το μήνυμα "Starting Windows 95" και κατόπιν επιλέξτε την ασφαλή λειτουργία από το μενού εκκίνησης. Για να ξεκινήσετε τα Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία, ξεκινήστε πάλι σας υπολογιστής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει το Power On Self Test (POST), και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe Mode από την εκκίνηση μενού.

Εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή ο υπολογιστής μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στο μενού που εμφανίζεται.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση συσκευών".
 3. Κάντε διπλό κλικ ελεγκτές δισκέτας.
 4. Κάντε κλικ στον ελεγκτή δισκέτας στη μονάδα δίσκου που αντιμετωπίζετε προβλήματα με, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Στα Windows 95, κάντε κλικ στην αρχική ρύθμιση παραμέτρων (τρέχον) πλαίσιο ελέγχου Καταργήστε την επιλογή του. Στα Windows 98, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση σε αυτό προφίλ υλικού το πλαίσιο ελέγχου για να το επιλέξετε. Αυτό απενεργοποιεί το Windows προστατευμένης λειτουργίας πρόγραμμα οδήγησης για τον ελεγκτή μονάδας δισκέτας.
 6. Κάντε κλικ στο OK.
 7. Κανονικά κάντε επανεκκίνηση των Windows.
Εάν έχετε πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας με επιτυχία μετά την παραπάνω βήματα, ενδέχεται να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ελεγκτής μονάδας δισκέτας δεν υποστηρίζονται στο προστατευμένο κατάσταση λειτουργίας.
 • Δεν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης που φορτώνεται στο Config.sys ή AUTOEXEC.Αρχείο BAT που μπορεί να είναι απαραίτητο για πρόσβαση σε λειτουργία.
 • Δεν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης που φορτώνει το CONFIG.SYS ή AUTOEXEC.ΝΥΧΤΕΡΊΔΑ αρχείο που ενδέχεται να προκαλούν διενέξεις στα Windows και θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.
Εάν ακόμη δεν έχουν πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1-7, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού, κάντε κλικ στην επιλογή ο υπολογιστής μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στο μενού που εμφανίζεται.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση συσκευών".
 3. Κάντε διπλό κλικ ελεγκτές δισκέτας.
 4. Κατάργηση κάντε κλικ την δισκέτα ελεγκτή, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να καταργήσετε το ελεγκτής.
 5. Κάντε κλικ στο OK.
 6. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Προσθήκη νέου υλικού.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" για να επιτρέψετε στα Windows να ανιχνεύσουν το υλικό στον υπολογιστή σας.
 8. Όταν ολοκληρώσετε τον Οδηγό προσθήκης νέου υλικού, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και προσπαθήστε πάλι να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας.
Ο ελεγκτής δισκέτας να την εντοπίσετε πρέπει να επιλύσετε τυχόν διευθυνσιοδότηση προβλήματα με τον ελεγκτή ανιχνεύοντας περιοχή σωστή διεύθυνση. Εάν ο ελεγκτής δισκέτας δεν εντοπίζεται σωστά, ενδέχεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ελεγκτή δισκέτας. Εάν ο ελεγκτής δισκέτας εντοπιστεί ξανά, αλλά η πρόσβαση στη μονάδα δισκέτας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη δισκέτα.

Κατεστραμμένοι δίσκοι

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να ελέγξετε για κατεστραμμένο δίσκο:
 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου (όπως η Εξέταση Δίσκων) για τον έλεγχο του δίσκου για βλάβη.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε Windows 95 ή Windows 98 γνωρίζει βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου σε Δίσκοι DMF. Μη Windows 95 ή Windows 98 γνωρίζει βοηθητικά προγράμματα δίσκου μπορεί να προκαλέσουν ζημιά Δίσκοι DMF. Το εργαλείο εξέταση δίσκων των Windows αναγνωρίζει και καταστροφή DMF δίσκοι.

  Πριν να εκτελέσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 120442
  ΤΊΤΛΟΣ: Χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα στον σκληρό δίσκο με τα Windows 95
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών MS-DOS

  Αντιγραφή Drive\ *. * nul

  όπου <drive> είναι η μονάδα δισκέτας αντιμετωπίζετε προβλήματα με. Για παράδειγμα, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα δίσκου A, τοποθετήστε μια δισκέτα αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη μονάδα δίσκου a και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: <b00></b00></drive>

  Αντιγραφή a:\*.* nul

  Αυτή η εντολή αντιγράφει αρχεία στον δίσκο συσκευή null. Εάν υπάρχουν είναι ένα πρόβλημα, αντιγράφοντας τα αρχεία, τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη.


Οι ρυθμίσεις CMOS

Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση ή τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας Οι ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας είναι σωστές.

Λήψη εφεδρικών αντιγράφων Irwin

Εγκατάσταση των Windows 95, καταργεί την ακόλουθη δήλωση από την ενότητα [386Enh] του ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ.Το αρχείο INI:
  device=<path>\VIRWT.386
				

Αν επανεγκαταστήσετε το λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ταινίας Irwin μετά την εγκατάσταση των Windows 95, αυτή η δήλωση τοποθετείται στο σύστημα.INI file πάλι και μπορεί να προκαλέσει διενέξεις με δισκέτα πρόσβασης στα Windows.


Διενέξεις συσκευών

Διενέξεις συσκευών, όπως αναφέρονται από τη Διαχείριση συσκευών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ανάγνωσης από και εγγραφής δισκετών. Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλαγή ή καταργώντας τους πόρους από τη Διαχείριση συσκευών που προκαλούν την διένεξη. Αυτές συνήθως είναι διενέξεις με κάρτες ελεγκτή σκληρού δίσκου, κάρτες οθόνης ή τις θύρες COM.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 131690 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhardware kbhowto kbtshoot kbmt KB131690 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:131690

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com