วิธีการตรวจหาการปิดใช้งานของอุปกรณ์บนพอร์ตหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 131976 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนพอร์ต COM

เมื่อคุณเริ่ม Windows NT, NTDETECT ค้นหาอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (โดยปกติเมาส์) ใน course ของกระบวนการนี้ ข้อมูลถูกส่งไป (COM) พอร์ตอนุกรม ถ้ามีการตรวจพบเมาส์พอร์ตอนุกรม Windows NT ปิดใช้งานพอร์ตเพื่อโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับเมาส์สามารถแทน ถ้าไม่พบอุปกรณ์ Windows NT ปิดใช้งานพอร์ต พอร์ต COM ถูกปิดใช้งานไม่สามารถแสดงข้อมูลใด ๆ ในพอร์ตแผงควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปิดใช้งานการตรวจสอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนพอร์ต COM ใน Windows NT:
 1. ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Boot.ini
 2. ลบระบบที่ซ่อนไว้ และอ่าน-คุณลักษณะเฉพาะ จาก Boot.ini แฟ้ม
 3. การใช้การเปิดตัวแก้ไข (เช่น Notepad) ข้อความในแฟ้ม Boot.ini
 4. เพิ่มตัวเลือก /NoSerialMice จุดสิ้นสุดของแต่ละรายการในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ของ Boot.ini ดูตัวอย่างด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 5. บันทึก Boot.ini และออกจาก Notepad
 6. คืนค่าระบบที่ซ่อนไว้ และอ่าน-เฉพาะ คุณลักษณะการ Boot.ini แฟ้ม
 7. ปิดเครื่องและรีสตาร์ท Windows NT
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแฟ้ม Boot.ini ที่ใช้งาน:
  [boot loader]
  timeout=3
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35="Windows NT Workstation
   Version 3.51" /NoSerialMice

  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35="Windows NT Workstation
   Version 3.51 [VGA mode]" /basevideo /sos /NoSerialMice
				

ไวยากรณ์ของ NoSerialMice

/NoSerialMice     - Disables the detection of serial mice on
             all COM ports.

/NoSerialMice:COMx   - Disables the detection of serial mice on
             COM x, where x is the number of the port.

/NoSerialMice:COMx,y,z - Disables the detection of serial mice on
             COM x, y and z.
				

หมายเหตุ: ตัวเลือกการ /NoSerialMice ไม่สำคัญ case

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 131976 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbusage kbmt KB131976 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131976

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com